Organisk syntese

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Organisk syntese er den delen av organisk kjemi som studerer og dokumenterer hvordan organiske forbindelser dannes gjennom ulike kjemiske reaksjoner. Organisk syntese er ei undergrein av og omfatter de mest komplekse formene for kjemisk syntese.

Organisk syntese som fagfelt oppsto på 1800-tallet, i forbindelse med utviklinga av kjemisk industri. I dag arbeider man hovedsakelig med total syntese, som dreier seg om å utarbeide metoder for å danne bestemte kjemiske forbindelser fra bunnen av, og syntetisk metodologi.