Europavei 16 (Norge)/Veiliste øst

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Veiliste for E16 delstrekning på Østlandet.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Se Europavei 16 (Vestland) for E16 i Vestland fylke


Innlandet våpen.svg Innlandet fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Innlandet)

Vang
Kongvegen i ura ovenfor dagens E16 i Kvamskleiva
Kvamskleiva med Kvamskleivtunnelen og Vangsmjøsa nedenunder
NO road sign 104.1.svg Filefjell (Maristova-Tyinkrysset[1])

Filefjellvegen

 • info Grønlistølen
 •  
Sti Gamle kongevegen fra Kyrkjestølane til Maristova (9,9 km)
 •  
Fv2515 Nystøgovegen fra Sandbakkadn til 53 Tyinkrysset (6,7 km)
 •  
53 Tyinvegen fra Tyinkrysset Fjellstue mot Riksvei 5.svg Fodnes i Lærdal (71,6 km)

Tyinvegen

 • info Grihamar
 •  
Fv2513 Tyinvegen fra Evangen mot Bjørkheim (3,5 km)
 • bru Strondafjordbrune (Begna, 215 m)
 •  
Fv2513 Øyevegen fra Bjørkheim mot Evangen
 • info Hagastrand
Veiarbeid  5 km ny vei under bygging, med tunnel Hugaviktunnelen (1,8 km), klar 2023[2]
 • bru Kvamskleiva halvbru (over bukt, 31 m)
 • info Hemsing
 • severdighet Kongvegen Hemsing bru-Syndrol (gamle Kvamskleiva eller Galden, 1808-1862)
 •  
Fv2510 arm Hensåsvegen fra Neset via bro Hemsing bru
 • info Hugavika
Veiarbeid 
 • Utbedring planlegges av veien Øylo–Hande (25 km). Byggestart 2020, klar 2023.[3][4]
 •  
Fv2516 Tørpegardsvegen fra Vangsnes til Fv2510 Hensåsen (3,9 km)
 • info Tomlødegård
 • bru Tveit bru (Storåne, 34 m)
 •  
Fv2510 arm Riddarvegen fra Ryfoss 
 • info Ryfoss
 •  
Fv2476 Vestsidevegen fra Hålimo mot 51 Hådem

Vestre Slidre
Utsyn over Lomen fra Garbergfeltet, med Vang noe mot venstre og Jotunheimen i bakgrunnen

Tyinvegen

 •  
Kommunal vei til Kirke Lomen kirke
 •  
Fv2510 Ellestadvegen fra Lomen mot Eidsbru i Vang
 • info Idstad
 •  
Slidre
 •  
Fv2484 Slidrevegen fra Einang mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv2476 Einangsundet fra Einang mot Fosheim og til Hålimo i Vang
Blyant og Vinkelhake.svg 
Røn
 •  
Fv2484 Rønsvegen fra Rønsmoen mot Einang og mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv2476 Fosheimvegen fra Røn mot Fosheim og til Hålimo i Vang

Nord-Aurdal

Tyinvegen

 •  
Fv2484 Panoramavegen fra Ulnes mot Fodnes og mot Einang i Vestre Slidre
 • info Hømanberg
Fagernes
 •  
51 Bygdinvegen fra Fagernes mot Riksvei 15.svg Randen i Vågå

Valdresvegen

 •  
Fv2496 Jernbanevegen fra Elvely til Fagernes øst (0,7 km)
 •  
Fv2442 Skrautvålsvegen til 255 Forset i Gausdal (81,7 km)
 •  
Fv2482 Garlivegen fra Østensvik mot Leira
 •  
Fv2496 Jernbanevegen fra Moasveen til Elvely

Oslovegen

Leira
 • Rundkjøring
51 Golsvegen fra Leira mot Riksvei 52.svg i Gol
Fv2482 Kongsvegen mot Østensvik
 • info Noraker
Aurdal
 •  
Fv2494 Danebuvegen fra Aurdal kirke til Oppheimsbakken (3,4 km)
 •  
Fv2446 Vestringslinna fra Aurdal mot 51 Hådem og mot Fv2450 Bagn i Sør-Aurdal
 •  
33 Tonsåslinna fra Bjørgo mot Riksvei 4.svg Hunndalen i Gjøvik
 • info Turrhaug
 • info Sørskogen
 •  
Fv2450 Oslovegen fra Klosbøle mot Bagn i Sør-Aurdal (6,4 km)

Sør-Aurdal

Valdresvegen

Bagn
 •  
Fv2450 Storebruvegen fra Bagn mot Klosbøle i Nord-Aurdal
 •  
Kv Dølvesvegen til Dølven (3,4 km)
 •  
Smedlund
 •  
Fv2460 Åsemyrvegen fra Hølera til Garthus (9,2 km)
 •  
Fv2458 Austsidevegen fra Fønhus bru til Skåneberget
 •  
Fv2460 Åsemyrvegen fra Garthus til Hølera
 •  
Fv2458 arm Rustebakkvegen fra Rustebakke bru 
 • info Muggedalen
 •  
Kv Valdresvegen fra Tollefsrud mot Kirke Begnadalen kirke (0,3 km)
Fv2456 Hedalslinna til 243 Nerby (6,3 km)
 •  
Fv2458 Begnavegen fra Skåneberget til Snøvika og mot Fønhus bru
 •  
Sørum


Vestlig trase:

Viken våpen.svg Viken fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Viken)

Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 • info Bjonevika
 • info Nerlia
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 • info Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 • info Kudalen
 • Veikryss
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 • bru Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot Stamvei E16.svg Riksvei 350.svg Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot NO road sign 771.svg Eggemoen flyplass
 •  
Stamvei E16.svg hovedtrasé fortsetter i Jevnaker


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 • info Årbogen
 • bru Begnamoen bru (Begna, 179 m)
Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[6][7][8]
 • inkludert tunnel tunnel Kjellerberget–Kroksund (3,2 km)
 • bro bru over Kroksund (640 m)
 • tunnel tunnel ved Homledal (3,2 km)
 • Rundkjøring
Riksvei 7.svg Soknedalsveien fra Heradsbygda mot Riksvei 52.svg i Gol
 • Veikryss
 Styggdalskrysset
 •  
Riksvei 350.svg Askveien mot Stamvei E134.svg i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 • Veikryss
 Hvervenkastet
 •  
Pv Arnold Dybsjords vei til Førstehjelp Ringerike sykehus
 • Rundkjøring
290 Osloveien 
 • bru Hverven bru (over krysset, 53 m)
 • Rundkjøring
Kv Hvervenmoveien 
Kv Monserudveien 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 • Veikryss
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
Kroksund sett i retning Norderhov

Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
 •  
Pv Holeveien til severdighet Stein kirkeruin og Halvdanshaugen på Stein (0,3 km)
Steinsåsen
 • Veikryss
 Steinsåsen
 •  
Kv Viksveien til Fv2854 Vik (1,8 km)
 • Veikryss
 Vik
 • Rundkjøring
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike (19,6 km)
 • Rundkjøring
rasteplass Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg i Ringerike (14,2 km)
 •  
Rørvika
 • Veikryss
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 • bru Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
motortrafikkvei Elgstangen (7,4 km)
 • info Rørvik
motortrafikkvei slutt Nedre Nes
 • Veikryss
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 • info Nes tunnel
 • Veikryss
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot Stamvei E18.svg Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier
 • Veikryss
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot Stamvei E18.svg Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
Veiarbeid Firefeltsvei under bygging fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 6. april 2021, klar 2024 [9]
tunnel inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km. Det blir bompenger.
 •  
Sollihøgda
 •  
Kv Kapellveien til Kirke Sollihøgda kapell (0,4 km)

Bærum
Se også: Liste over Bærums veier

Ringeriksveien

 •  
168 Ringeriksveien fra Hvile mot Rud

Uten navn
motortrafikkvei Motortrafikkvei Over Isielva

E16 ved Isi i Bærum

motorvei Motorvei Bjørum–Kjørbo

 • Veikryss 5
5 Isi
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 • bru Isi bru (over E16, 59 m)
 • Rundkjøring
Kv Isiveien mot Merkebekk
Kv Isiveien til Isi
Lv Isiveien mot 168 Holmen
 • bru Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 • info Skui–Kjørbokrysset[10]
 • Veikryss 4
4 Skui
 • Rundkjøring
Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
 • Rundkjøring
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 • Veikryss 3
3 Rud
 • Rundkjøring
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
 • Rundkjøring
168 Ringeriksveien fra Rud mot Hvile
Oslo (Dønski-Rud)
 • bru Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 • Veikryss 2
2 Vebekk
 • Rundkjøring
Fv1642 Bærumsveien til 160 164 Levre
Fv1642 Ringeriksveien mot Kjørbokrysset
 • Veikryss 1
1 Kjørbokrysset
 •  
Stamvei E18.svg Drammensveien mot (→ Fv1648) Riksvei 150.svg Lysaker
Stamvei E18.svg Drammensveien mot Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier


Østlig trase:

Viken våpen.svg Viken fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Viken)

Ådalsveien

 • Veikryss
 Nymoen
 •  
290 Hønengata mot Stamvei E16.svg Riksvei 350.svg Styggdalskrysset

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Alme mot Viul (3,4 km)
 •  
Eggemoen flyplass
 • Rundkjøring
Gammel trasé til Jevnaker sentrum
Jevnaker
Jevnaker
 •  
245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

Glassverkvegen

 •  
Kv Sagvegen til Toso (0,8 km)
 •  
Jevnaker stasjon (ute av drift)
 •  
241 Glassverkvegen fra Jevnaker mot Olum
241 Ringeriksvegen mot Stamvei E16.svg Kleggerud
motortrafikkvei Eggemoen–Kalvsjø (15,7 km)

Uten navn

Jevnaker
 • Veikryss
 Kleggerud
 • Rundkjøring
241 Hadelandsveien mot Stamvei E16.svg Jevnaker sentrum
 • Rundkjøring
241 Hadelandsveien mot Stamvei E16.svg Norderhov i Ringerike
 • bru Branndalsbekken bru (Branndalsbekken, 28,5 m)
 • bru Moselva bru (Moselva, 95 m)
 • bru Opperud bru (over dalsøkk, 24,5 m)
 • bru Svenådalen bru (over Svenåa, 378,75 m)
 • bru Bekkestua bru (over skogsbilveg, 43 m)
 • bru Bråtan bru (over skogsbilveg, 40,91 m)
 • bru Kanadavegen bru (Brennaelva, 50,5 m)
 • Veikryss
 Olum
 • Rundkjøring
241 Olumslinna mot Jevnaker sentrum
Fv2280 Storetjernsveien under krysset
 • Rundkjøring
Fv2280 Storetjernsveien under krysset
Fv2280 Storetjernsveien mot Fv2300 Roa i Lunner
 • bru Olum bru (over Fv2280, 55,52 m)
 • bru Lismarka bru (over bekk, 25,5 m)

Lunner

Uten navn

motortrafikkvei slutt
Lunner
 •  
Fv2294 Lunnerlinna fra Kalvsjø til Riksvei 4.svg Volla
Roa
 •  
Fv2290 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
 • Rundkjøring
Riksvei 4.svg Hadelandsvegen fra Roa mot Stamvei E6.svg Sandvoll i Gjøvik
Fv2300 Hadelandsvegen til Riksvei 4.svg Stryken
Riksvei 4.svg Uten navn felles trasé til Grua
((E16 svinger i krysset))

motortrafikkvei Roa–Grua (5 km)

 •  
Fv2300 arm fra Roa
motortrafikkvei slutt
 • Veikryss
 Grua
E16 svinger i krysset
 •  
Riksvei 4.svg Uten navn fra Grua mot Riksvei 150.svg Sinsenkrysset i Oslo
 • bru Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
 • bru Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
 • info Leirsjøen
Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.

Nannestad
 • bru Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 • bru Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 • bru Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv1609 Slettmovegen mot Fv1606 Kringlerdal
Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 • bru Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
 • tunnel Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 • bru Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
 • Rundkjøring
Fv1611 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv1611 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 • bru Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
 • Rundkjøring
176 Uten navn fra Kneppe til Stamvei E6.svg Dal i Ullensaker

Ullensaker

Uten navn

 • Rundkjøring
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot Stamvei E6.svg i Lillestrøm
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
Kv Museumsvegen 
 • Rundkjøring
Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot Stamvei E6.svg Valhall
motortrafikkvei Røgler – Lufthavnvegen
 • Veikryss 2
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
motorvei Gardermoen - Kløfta (13 km)
 • info
 • bru Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 • Veikryss
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 • bru Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
motorvei slutt
 • bru Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 • Veikryss
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 •  
Ringveg forbi terminalbygningen
(envegskjørt)
 • bru BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 •  
NO road sign 771.svg Oslo lufthavn
 • bru Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 • bru Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 • bru Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

motorvei fortsetter
 • info (4 km)
 • info Gardermoen
 • Veikryss 51
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 •  
arm fra/mot Valhall
 • bru Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 S.svg Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 • bru Valhall bru (over E6, 79 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra Valhall mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot Stamvei E16.svg Nybakk
 • bru Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra/mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • bru Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
 • Veikryss 50
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta, E16 tar av fra hovedtrasé
 •  
Stamvei E6.svg Uten navn fra Nordby mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • info (9 km)
 • Veikryss 49
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kløfta
 • Veikryss 48
48 Skibakkrysset
Stamvei E16.svg tar av fra hovedtrasé)''
 •  
Rampe til Riksvei E 6 S.svg mot Hvam i Lillestrøm

motorvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
Fv1488 Kongsvingervegen fra Skibak mot 171 Knatten i Lillestrøm
 • bru Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
Ramper fra Riksvei E 6 N.svg Uten navn 
 • info Skibakk
 • Rundkjøring
Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Nybakk
 • info Skibak

motortrafikkvei Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 • bru Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 • bru Hillern bru (Hynna, 153 m)
 • Veikryss 1
1 Borgen
 •  
Fv1554 Uten navn fra Borgen til Fv1548 (25 m)
 •  
Fv1554 Uten navn mot 174 Algarheim
 • bru Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 • bru Nygård bru (Horsla, 45 m)
 • bru Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 • bru Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 • bru Langbakk bru (Rømua, 102 m)
 • info Nybakk

motortrafikkvei slutt foran rundkjøringen

Blyant og Vinkelhake.svg  Firefelts vei Nybakk - Slomarka (30 km) planlegges.[11]
 • Rundkjøring
174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot Stamvei E6.svg Stamvei E16.svg Valhallkrysset
Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
 • info Rolstad

Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
 • Rundkjøring
Fv1563 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet (3,8 km)
 •  
Fv1575 Røavegen fra Rød mot Fv1574 Finstad (4,2 km)
 •  
Fv1565 Fuglefjellvegen til 173 Furuset (4,1 km)
Vormsund
 • Rundkjøring
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes
Fv1574 Vestsidavegen mot 181 i Eidsvoll (24,0 km)
 • Rundkjøring
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til Stamvei E6.svg Minnesund i Eidsvoll
 •  
Kv Doktorbakken til Vormsund ungdomsskole (0,4 km)
 •  
Pv Ullershovveien til severdighet Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv1577 Bygdevegen fra Opakermoen til Fv1576 Grenihagen (3,7 km)
 •  
Fv1581 Funnefossvegen til 175 Funnefoss (2,5 km)
 •  
Fv1583 Skogbygdavegen fra Herbergåsen via Ingeborgrud til Løkkevoll (13,6 km)
 •  
Fv1583 Holsvegen fra Løkkevoll mot Herbergåsen

Innlandet våpen.svg Innlandet fylke[rediger kilde]

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Innlandet)

Sør-Odal

Oslovegen

 •  
Kv Sundvegen fra Store Ullern til Ullern sund (0,5 km)
 •  
Fv1942 Ullernvegen fra Ullern mot Fv1578 Spigset
 •  
Fv1578 Togstadvegen fra Sandnesmoen til Fv1583 Togstad i Nes (6,1 km)
Skarnes
 • Rundkjøring
Kv Sykehusvegen til Graner (0,6 km)
 • Rundkjøring
24 Nord-Odalsvegen  fra Skarnes mot Riksvei 3.svg i Stange
24 Glomvegen til 175 Skarnes sentrum

Kongsvingervegen

 •  
Fv1938 Osvegen fra Os til Fv1940 Kjølstad (5 km)
 •  
Kv Ellingsrudvegen til Ellingsrud (1,6 km)
 •  
Solbakken folkehøgskole

motortrafikkvei Motortrafikkvei (fire felt, 14 km)

 • Veikryss
 Slomarka
 • Rundkjøring
Fv1924 Kongsvingervegen fra Slomarka (gammel trasé) til Fulu (9,9 km)
 • Rundkjøring
209 Storsjøvegen til 24 Sand i Nord-Odal (32,1 km)
 • bru Sloa bru (Sloa, 28 m)
 • info Sloabrua
 • Veikryss
 Sander
 • Rundkjøring
Fv1952 Odals Verk-vegen til Fv1924 Sundby
 • Rundkjøring
Fv1940 Dølisjøvegen fra Leikvang til 24 Vetterud (15,6 km)
Fv1952 Odals Verk-vegen mot Fv1924 Øyset
 • bru Fulusaga bru (Sageråa, 71 m)
 • bru Kjølset bru (over Kjølsetbakken, 30 m)
 • Veikryss
 Fulu
 • Rundkjøring
Fv1924 Kongsvingervegen fra Fulu mot Slomarka
Fv1954 Kraftverkvegen til 175 Åsum i Kongsvinger (2 km)
 • Rundkjøring
198 Kongsvingervegen fra Fulu mot Gjemselund bru i Kongsvinger (7,0 km)

Kongsvinger
Gjemselund bru, rundkjøringen på E16 nederst til høyre
Øst for Kongsvinger skiller europaveien lag med riksvei 2 og dreier øst mot Sverige.
Ved riksgrensen
 • bru Åsum bru (over Fv175, 32 m)
 • info Sisselrudmoen
motortrafikkvei slutt
 • Rundkjøring
175 Galterudvegen fra Sisselrud mot 171 Rennespellet i Lillestrøm
Kongsvinger
 • Rundkjøring
196 Glommengata fra Kurusand til Riksvei 2.svg Arkovegen rundkjøring
 • Rundkjøring
198 Gjemselund bru mot Fulu i Sør-Odal
 • bru Elvebredden bru (langs Glomma, 196 m)
 • Rundkjøring
Riksvei 2.svg Arkovegen mot Riksgrensen i Eidskog, felles trasé til Nor skanse
196 Glommengata til 196 Kurusand (1,3 km)
((E16 svinger i krysset))

Østre Solørveg

 •  
Fv2034 Kongevegen fra Norsenga til Riksvei 2.svg Rasta
 •  
Norsenga tømmerterminal
 • bru Vingersnoret bru (Noret, 32,6 m)
 •  
Riksvei 2.svg Østre Solørveg fra Nor skanse mot Riksvei 25.svg i Elverum (E16 svinger i krysset)

Masterudvegen

 • info Nor skanse
 •  
Omkjøring for store kjøretøy (ca. 200 m)
 •  
Riksvei 2.svg Østre Solørveg 
 •  
Fv2003 Granlivegen fra Overud til Fv1992 Granli
 •  
Fv2002 Brøderudvegen fra Skinnarbøl til 205 Roverud
 •  
202 Finnskogvegen fra Masterud mot Riksvei 2.svg Skotterud i Eidskog (E16 svinger i krysset)

Finnskogvegen

 •  
Fv2014 Homsjøvegen fra Jammerdal til 205 Hokås bru (19,2 km)
 •  
Fv1868 Øyermovegen fra Øyermoen til 201 Meldalen i Grue (E16 svinger i krysset)

Torsbyvegen

 •  
Fv2018 Rotnemovegen fra Riksåsen til 201 202 Gjevert i Grue (19 km)
 • Ingen tollstasjon ved E16. Forbudt å ta med varer som må deklareres over grensen. Mulighet til deklarering på forhånd.
 • riksgrense Riksgrensen, Riksåsen. Vänster - grön.svgE - grön.svg1 - grön.svg6 - grön.svgHöger - grön.svg fortsetter videre i Sverige mot Torsby og til slutt Gävle.


Referanser[rediger | rediger kilde]