Maritim Radio

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Hovedredningssentralen i Sola. Redningssentralen til venstre har 30 ansatte, mens Maritim Radios hvite bygning til høyre har 50 ansatte teknikere, utdanningspersonale og kystradiooperatører på skift og lyttevakt.

Maritim Radio er en norsk kystradio som driftes av selskapet Telenor. Hovedkontoret er i Bergen, men 50 av de ca. 100 ansatte arbeider på Sola.

Hvert år får Maritim Radio en bevilgning på 60 millioner kroner fra Justis- og beredskapsdepartementet for å utøve kystradio, lytte på nødkanal 16maritim VHF, og melde inn all kommunikasjon i Hovedredningssentralen i Bodø og Sola. Det er fjernstyrte basestasjoner langs hele kysten samt tre på Svalbard, en på Bjørnøya, en på Jan Mayen og en ved Brumunddal for Mjøsa.

Fram til 2006 drev Maritim Radio også radiotjenesten i flygetårnet ved Svalbard lufthavn, men tjenesten er senere overført til Avinor.

Avdelinger[rediger | rediger kilde]

Maritim Radio består av:

  • Lisensavdelingen, som utsteder maritime radiokonsesjoner, både for den maritime mobile tjeneste og den maritime mobile satellittjenesten.
  • Radioinspeksjonen, kontrollerer maritime radiostasjoner og -sertifikater om bord på skip og offshoreinstallasjoner. Avdelingen utsteder radiooperatørsertifikater og påtegningsdokumenter for utenlandske radiooperatører på norske skip.
  • Teknisk Senter, har landsdekkende drifts- og vedlikeholdsansvar for norsk kystradio og driver med utbygging av nye anlegg, reparasjon av radio- og annet teknisk utstyr, og faglig bistand og telefonsupport til andre driftsenheter i Telenor.
  • Kystradioen, er ansvarlig for de 130 VHF kystradiostasjonene som holder kontinuerlig lyttevakt på nødkanalene (bl.a kanal 16), og tar imot, analyserer og formidler alle nødmeldinger og all nødkommunikasjon langs kysten på vegne av Hovedredningssentralen i Sola og Bodø. I tillegg dekker tjenesten vanlige kommunikasjonsbehov som forretningssamtaler og private samtaler over kortbølge og maritim VHF. Hovedredningssentralen og kystradiostasjonene formidler og organiserer redningsarbeidet etter mottak av nødmeldinger, også fra nødpeilesendere.
  • Kurssenter, som yter opplæring innen GMDSS (GOC/ROC). Kurssenteret holder til i samme lokale som Rogaland radio og Hovedredningssentralen på Sola.

Maritim Radio yter også radiofaglig bistand til andre statlige myndigheter samt private aktører som rederier, skipsverft og installasjonsselskaper.

Kystradio og VHF-Data[rediger | rediger kilde]

De 130 kystradiostasjoner på VHF radiokanal har om lag 70 nautiske mil rekkevidde, og er lokalisert på fastlandet, i Nordsjøen og Haltenbanken, Jan Mayen (1), Bjørnøya (1), Svalbard (3) og ved Mjøsa (1). Stasjonene på Jan Mayen, Svalbard og Bjørnøya styres fra Bodø.

Maritim Radio tilbyr produktet VHF-Data, som gir fiskefartøyer i norsk farvann mobilt kontor, telefoni, e-post, nyheter, fangstlogg, auksjonsdata og sporing over VHF radio. Det tilbys også skipskommunikasjon over satellitt utenfor 70 nm-grensa, per idag over Inmarsat. Selskapet tilbyr også satellittkommunikasjonstjenester over VSAT til rederier og offshore sektoren. Blant de største kundene på dette er Hurtigruten ASA og Fjord Line.

I januar 2008 fikk Maritim Radio godkjent VHF-Data av Den internasjonale teleunion som åpen, global standard for kommunikasjon og dataoverføring til sjøs. Teknologien er også godkjent av BBS for sikker betaling (brukes til dette på fergen Horten-Moss), og godkjent av Fiskeridirektoratet som teknologi for sporing til sjøs.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]