Helsevesen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ambulanse

Helsevesen er alle offentlige og private tilgjengelige helsetjenester til innbyggerne, som sykehus, sykehjem, ambulanser, fastleger, poliklinikker, helsesykepleier, helsevern for psykisk utviklingshemmede og lignende som har til oppgave å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og yte omsorg overfor syke mennesker.

Det største helsevesenet i Europa er den britiske National Health Service med 1,3 millioner ansatte.

Helsevesenet i Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Norges helsevesen

Helsevesenet deles inn i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Det er kommunene som har ansvaret for primærhelsetjenesten i sitt geografiske område.

Ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Norge er inndelt i fire regioner, som hver har et regionalt helseforetak:

Utgiftene til helsevesenet har over lang tid steget mere enn andre offentlige utgifter. Små enheter, høyt lønnsnivå og høy tilgjengelighet til helsetjeneser er kostbart. Det er omtrent 300 000 ansatte i det norske helsevesenet.

Kvaliteten på det norske helsevesenet regnes som god, men det er vanskelig å finne målemetoder som viser den totale kvaliteten på et lands helsevesen. En indikator er spedbarnsdødelighet; her skårer Norge godt.

Historisk utvikling[rediger | rediger kilde]

Det offentlige helsevesenet i Norge har røtter tilbake til 1600-tallet, da kong Christian IV utnevnte embetsleger (offentlige leger). I 1750 fantes det 5 slike, og i 1834 det dobbelte.

Litteratur[rediger | rediger kilde]