Aker (selskap)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Aker ASA
Aker ASA
Organisasjonsform Allmennaksjeselskap
Nøkkelopplysninger 886 581 432
Etablert 13. februar 2004
Morselskap TRG Holding AS
Datterselskap(er) (Industrielle investeringer)

Aker Solutions
Kværner
Aker BioMarine
Det norske oljeselskap

Aker Seafoods
Hovedkontor Oslo
Styreleder Kjell Inge Røkke
Nettside Akerasa.com

Aker ASA (OSE: AKER) er et norsk industrikonsern med røtter tilbake til 1841. Aker forener industriell kompetanse og finansiell styrke. Som aktiv eier har Aker som mål å være en motor i utviklingen av industriselskaper.

Per mai 2012 er Aker ASA den største eieren i syv børsnoterte selskaper med en samlet arbeidsstyrke på over 30 000 medarbeidere i mer enn 30 land.

Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, fiskeri/marin bioteknologi og finans.

Akers virksomhet består av Industrielle investeringer og Finansielle investeringer.

Industrielle investeringer omfatter eierskapet i Aker Solutions, Kværner, Det norske oljeselskap, Aker BioMarine, Aker Seafoods og Ocean Yield. I hvert av de operative selskapene har Aker en eieragenda for å styrke virksomhetene.

Finansielle investeringer omfatter kontanter og andre finansielle eiendeler i Aker (Aker ASA og holdingselskaper), samt investeringer i fondsandeler.

Aker ASA ble notert på Oslo Børs 8. september 2004. Siden børsnoteringen har Aker-aksjen gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 29 prosent, inkludert utbytte. I 2011 var avkastningen 17,9 prosent i verdi, inkludert utbyttet på 10 kroner per aksje. Akers hovedaksjonærer er Anne Grete Eidsvig og Kjell Inge Røkke som gjennom sitt selskap TRG eier 67,8 prosent av aksjene


Datterselskaper og selskaper med betydelig eierandel[rediger | rediger kilde]

Oversikten er oppdatert per juli 2012

Selskap Eierandel
Aker Solutions 28 %
Kværner 29 %
Det norske oljeselskap 50 %
Aker BioMarine 86 %
Aker Seafoods 72 %
Ocean Yield 100 %
Aker Philadelphia Shipyard 71 %
Oslo Asset Managment Holding 50 %
Norron Asset Management 51 %

Historikk[rediger | rediger kilde]

Historien til Aker starter i 1841 da Akers mekaniske verksted ble etablert ved bredden av Akerselva i Oslo.

Det begynte med maskinarbeidere som lagde mekaniske deler til maskiner og utstyr. De første kundene var jern- og metallindustrien, og skipsfarten. I dampmaskinens storhetstid fulgte leveranser til bedrifter som satset på tømmer, trelast og papir, kull, vannkraft, fiskeri og sjøtransport.

Sent på 1960-tallet orienterte Akers virksomheter seg mot den gryende olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen. Aker var med fra den første oljen ble oppdaget og produsert på norsk kontinentalsokkel.

I 1987 fusjonerte Aker med Norcem, et norskbasert internasjonalt sement- og byggevarekonsern som også hadde betydelige offshoreengasjementer. Sement- og byggevarevirksomheten ble senere skilt ut som egen virksomhet og solgt i 1999.

Entreprenøren og industrimannen Kjell Inge Røkke har som hovedeier vært en førende kraft i utviklingen av Aker siden midten av 1990-tallet. Dette var starten på det som skulle bli en ledende global virksomhet innen fangst og sjøbasert videreforedling av hvitfisk.

Suksessen gjorde det mulig å investere i andre forretningsområder, primært i USA og Norge.

I 1994 samlet Røkke sine virksomheter i det norsk-amerikanske konsernet Resource Group International, Inc. Selskapet var organisert i fem forretningsområder: Fiskeri, industri, distribusjon, eiendom og prosjekt/finans. I 1996 kjøpte RGI aksjer i Aker og ble konsernets største aksjonær. De to selskapene ble senere fusjonert og kontrollert av Røkke.

I 2000 kjøpte Aker gjennom datterselskapet Aker Maritime en stor aksjepost i industrikonsernet Kværner. Høsten 2001 opplevde Kværner en akutt likviditetskrise. Gjennom en omfattende redningsaksjon vinteren 2001/2002, der Aker og andre aksjeeiere, kunder, kreditorer og ansatte alle spilte viktige roller, ble Kværner reddet ut av krisen. Operasjonen gjorde Aker til den største eieren. Høsten 2004 ble Aker igjen introdusert på Oslo Børs. Aker Kværner ble etablert og skilt ut som et rendyrket og børsnotert selskap. Skipsverftene til Aker og Kværner ble slått sammen til Aker Yards, og ble børsnotert som Europas største verftkonsern. I tillegg ble fiskerivirksomheten reorganisert under Aker Seafoods.

Etter de store og komplekse transaksjonene i 2004, fulgte en periode med etablering av flere nye selskaper i årene 2005-2007. Knoppskytingen bestod blant annet av oppstarten av Aker Drilling, Aker BioMarine, Aker Floating Production, Aker Exploration, Aker Oilfield Services og Aker Clean Carbon.

I 2007 ble aksjene i Aker Yards solgt, og eierandelen i Aker Kværner, som fikk navnet Aker Solutions i 2008, ble overført til Aker Kværner Holding. Aker frigjorde kapital og bidro til en nasjonal forankring av eierskapet i Aker Solutions ved å selge 30 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding til den norske stat.

Kværner ble skilt ut fra Aker Solutions i 2011, og Kværner er nå et rendyrket selskap for de store og komplekse prosjektene for feltutbygginger i olje- og gassektoren. I 2011 styrket Aker eierskapet i Det norske oljeselskap.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]