Odfjell SE

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Odfjell SE
Org.formEuropeisk selskap
Org.nummer930192503
BransjeGodsfrakt
Etablert1914
HovedkontorBergen
LandNorge
AdresseConrad Mohrs veg 29, 5072 Bergen
Nettstedodfjell.com (no)
Fredrik Odfjell, en av grunnleggerne.
Hovedkontoret til Odfjell SE ved Kristianborgvannet i Bergen.

Odfjell-gruppen er et av verdens ledende shippingselskap innen transport og lagring av kjemikalier.[1] Selskapets flåte består av rundt 80 skip, hovedsakelig registrert i Norge (NIS) og Singapore. Odfjell opererer over hele verden og transporterer rundt 600 ulike typer kjemikalier og annet flytende materiale. Disse er viktige bestanddeler for produksjon av utallige produkter - fra fotballer, bildeler og drikkeflasker til medisiner, maling og gjødsel.

Odfjell har også eierandel i fem tankterminaler lokalisert i hhv. Belgia, USA, Sør-Korea og Kina. Terminalvirksomheten er også tilknyttet et nettverk i Sør-Amerika bestående av ytterligere 11 tankterminaler delvis eid av nærstående parter.

Selskapet har rundt 2300 ansatte og avdelinger i 14 land, med hovedkontor i Bergen, Norge. Selskapet hadde en årlig brutto omsetning på USD 939 millioner i 2020.

Historie[rediger | rediger kilde]

Odfjell er blant de eldste eksisterende rederiene i Bergen. Røttene går tilbake til 1890, da kaptein Berent Daniel Olsen flyttet til Bergen for å ta del i shippingindustrien. Det første familieselskapet ble registrert i 1914 av Olsens sønner, Fredrik, Abraham og Andreas Odfjell. Som sin logo brukte brødrene Odfjell tre ringer i rødt, blått og gult, som representerte hver av de tre. Fredrik og Abraham innlemmet det felles skipsforvaltningsselskapet AS Rederiet Odfjell i april 1915, og i 1917 overtok brødrene rederiet AS DS Storli.

Odfjell under andre verdenskrig[rediger | rediger kilde]

Ved utbruddet av andre verdenskrig hadde Odfjell en flåte på syv skip. Den tyske okkupasjonen av Norge delte flåten i to: de tre skipene i nasjonalt farvann ble beordret til å betjene tyske passasjerer, mens de fire skipene i internasjonalt farvann ble styrt av Nortraship (The Norwegian Shipping and Trade Mission) som ble opprettet i 1940 for å administrere den norske handelsflåten utenfor tyskstyrte områder. To av de tre skipene i hjemmeflåten gikk tapt, mens tre av de fire skipene i Nortraship-flåten kom uskadet gjennom krigen.

1945–1969[rediger | rediger kilde]

Fredrik og Abraham Odfjell døde i hhv. 1950 og 1960. Deres sønner, Bernt Daniel Odfjell og Johan Odvar Odfjell, overtok selskapet. I løpet av 1950-årene gikk Odfjell i to retninger: generell cargo trading og drift av små tankskip. De sistnevnte skipene ble gradvis mer spesialiserte og i stand til å frakte svovelsyre.

I løpet av 1960-tallet foretok selskapet en strategisk reposisjonering ved å utvide kjemikalietankvirksomheten. MT Lind var Odfjells mest betydningsfulle skip i denne perioden. Fartøyet ble bygget for Odfjell av Stord Verft og var verdens første spesialbygde rustfrie tankskip i stål. I løpet av denne perioden skiftet selskapet fokus fra generelle lasteskip til spesialbygde, mindre kjemikalietankskip.

Odfjell gikk også inn i nye markeder: tankterminaler og offshore borerigger. I 1963 startet Odfjell sin egen befraktningsavdeling, Minde Chartering, som var et viktig skritt mot å gjøre Odfjell til et fullt integrert rederi. I 1969 åpnet Odfjell sin første tankterminal, TAGSA-terminalen i Buenos Aires i Argentina.

1970–1989[rediger | rediger kilde]

Etter OPECs oljeembargo i 1973 forverret den økonomiske situasjonen i shippingindustrien seg dramatisk. Veletablerte rederier gikk under, og råoljetankskip ble et vanlig syn i mange norske fjorder. Situasjonen var også turbulent for Odfjell, men etter å ha etablert en lønnsom nisje i kjemikaliemarkedet ble ikke selskapet like hardt rammet som rederier i andre bransjer. Siden det var nesten umulig å konvertere andre typer skip til kjemikalietankskip på grunn av nye strenge reguleringsregimer, ble kjemikalietankmarkedet i stor grad spart.

I 1979 besluttet familien Odfjell å splitte selskapet i to. Delingen ble offisielt gjennomført 1. mars 1980. Bernt Daniel Odfjell og sønnen Dan Odfjell overtok terminalvirksomheten og deep-sea kjemikalietankflåten, med Skibsaksjeselskapet Storli som hovedvirksomhet. Johan Odvar Odfjell og hans sønn Abraham Odfjell overtok de små tankskipene - senere kjent som Jo Tankers - og offshore-riggvirksomheten gjennom Odfjell Drilling and Consulting Company (ODCC).

Delingen mellom familien og de utfordrende markedsforholdene på 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet førte til at selskapet ble betydelig mindre og i større grad økonomisk belastet. For å gjenvinne en ledende posisjon innen kjemikalietankskip ble det strategiske fokuset satt på konsolidering og vekst. Selskapet samarbeidet med Westfal-Larsen, en ny tankterminal i Houston i Texas ble bygget, og selskapet investerte i nye ordrer og oppkjøp av brukt tonnasje. For å finansiere disse investeringene ble Skibsaksjeselskapet Storli børsnotertOslo Børs i 1986.

1990–2018[rediger | rediger kilde]

I løpet av 1990-tallet fortsatte selskapet å ekspandere. National Chemical Carriers (NCC) i Saudi-Arabia erstattet Westfal-Larsen som kjemikalietankpartner. Selskapet trådte inn i det asiatiske tankmarkedet og ble en aktør i de regionale short-sea markedene i Asia og Amerika. I februar 1998 endret selskapet navn fra S/A Storli til Odfjell ASA, med implementeringen av dagens selskapslogo. Den originale logoen med tre ringer blir beholdt som skipenes baumerke.

Utvidelsen fortsatte inn i det nye årtusenet. I år 2000 annonserte Odfjell fusjonen mellom Odfjell Tankers og Seachem, og tilførte 20 nye skip til flåten. På dette tidspunktet var Odfjell verdens nest største operatør av kjemikalietankskip, Seachem den fjerde. Senere samme år kjøpte Odfjell Botlek Tank Terminal i Rotterdam og omdøpte den til Odfjell Terminals (Rotterdam). Deretter økte engasjementet i tankterminaler raskt. I 2012 gikk Odfjell også inn i transport av gass gjennom et oppkjøp av to 9 000 cbm LPG/Etylene-skip.

I 2015 fikk Odfjell SE ny sjef, danske Kristian Mørch som hadde sittet i styret fra 2014. «Ethvert selskap som finner ut at de kan spare 100 millioner dollar i året, har ventet for lenge med å gjøre det,» uttalte han. Beløpet skulle spares inn årlig, innen 2016. Antall norske sjøfolk i Odfjell var redusert fra 232 i 2016 til 165 i 2015; på rederiets kontor i Bergen var 87 stillinger fjernet, og antallet norske sjøfolk skulle reduseres, etter at Odfjell i mange år hadde vært norske sjøfolks største arbeidsgiver i utenriksflåten.[2]

I 2017 solgte selskapet sin eierandel i Exir Chemical Terminal og Oiltanking Odfjell Terminal Singapore Pte Ltd, og i 2018 ble også tankterminalen i Rotterdam solgt. Flere nybyggingskontrakter på skip inngått, og selskapet inngikk poolavtaler med andre shippingaktører. Med dette fornyet Odfjell store deler av sin flåte, og selskapet opererer i dag en av verdens største og mest energivennlige flåter av kjemikalietankskip.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Odfjell SE[rediger | rediger kilde]

Odfjell SE er moderselskapet til Odfjell-gruppen, og allmennaksjeselskap på Oslo børs.[3]

Odfjell Ship Management drifter Odfjell sine eide skip med bl.a. vedlikehold, bemanning, logistikk, teknologi, nybygg og QHSSE (kvalitet, helse, sikkerhet, sikkerhet og miljø).[4]

Odfjell Tankers AS er et datterselskap av Odfjell SE, og kontrollerer og driver en flåte på rundt 80 skip. Odfjell Tankers har 14 kontor og avdelinger verden over, opererer globalt og regionalt med tonnasje fra 5.000 DWT til 75.000 DWT. Majoriteten av tonnasjen eies og forvaltes av Odfjell SE.[5]

Odfjell Terminals drifter fire tankterminaler i sentrale internasjonale havner: tre i Kina, en i Sør-Korea og to i USA, og har en 25% eierandel i Noord Natie Odfjell Antwerp Terminal i Belgia.[6] I tillegg har Odfjell Terminals en samarbeidsavtale med ytterligere 11 terminaler i Sør-Amerika, lokalisert i Peru, Brasil, Argentina og Chile. Disse terminalene eies delvis av nærstående parter.[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]