Høland og Setskog Sparebank

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Høland Præstegjelds Sparebank ble stiftet av Gabriel Smith Faye i 1849, og bankdriften ble lagt til Skedsmo på Løken. Banken ble opprettet med kornmagasiner som midler i fond.

I 1861 fikk banken innskytervalgte og i 1893 fikk banken forstanderskap. Det første avdelingskontoret ble etablert på Hemnes samme år. I 1909 løsriver Setskog seg fra Høland, og banken får sitt første underskudd. Økonomien tar seg opp igjen, og gjennom 1. verdenskrig går det greit for banken. På slutten av 20-tallet kommer krisen, og banken blir plutselig eiendomsbesitter, men banken klarer seg gjennom denne perioden og andre verdenskrig går banken bra. Etter krigen blir det jevn vekst som ellers i landet, og all fokus er å komme seg på beina.

I 1985 blir hovedkontoret flyttet fra Løken til Bjørkelangen. Da har dataalderen inntatt bankvesenet med kasseterminaler. I 1995 får banken nytt avdelingskontor på Løken i sammenheng med nytt butikksenter. Banken får egne nettsider og tilbyr kundene nettbank, brevgiro og telebank i 1998.

I 1997 ble Høland Sparebank en del av Eika Gruppen AS sammen med 100 andre banker i den hensikt å styrke bankenes posisjon som totalleverandør for kundene. Eika blir til Terra Gruppen i 1999, og banken starter med salg av forsikringsprodukter gjennom selskapet Terra Skadeforsikring AS i januar 1999. Terra Fondsforvaltning AS startet rundt årtusenskiftet.

Ved bankens 100-årsjubileum var forvaltningskapitalen på nesten 6 millioner kroner og egenkapitalen på nesten 360 000 kroner. I 1999 feiret banken 150-årsjubileum. I løpet av sommeren samme år gjennomførte banken en grunnfondsbevisemisjon og ble børsnotert.

I dag har banken 37 ansatte fordelt på tre avdelinger – Løken, Hemnes, Bjørkelangen. Høland Sparebank har i dag ca. 10 500 kunder og forvaltningskapitalen er på 2,9 milliarder kroner etter 2. kvartal 2008.

30. juni 2010 fusjonerer Høland Sparebank med Setskog Sparebank, og den nye banken heter Høland og Setskog Sparebank. Prosessen startet med børs- og pressemelding 21. januar og allmannamøter med de ansatte samme dag. Forstanderskapene i begge bankene ble trundig orientert om planene i møter 25. februar og vedtok fusjonsplanen 18. mars (og 22. april. Fusjonen ble godkjent av Konkurransetilsynet, Finanstilsynet og til slutt Finansdepartementet 30. juni. Fusjonsfest og offisiell åpning skjedde helgen 3. -4. juni.