Hamarregionen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hamarregionen er en betegnelse på stortettstedet rundt Hamar by, som inkluderer de fire kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.[1] Regionen har 93 999 innbyggere per 3. kvartal 2018.[2] og er en del av Mjøsbyregionen. Det er flere byer i regionen, med Hamar som den største, i tillegg til Brumunddal og Moelv. I tillegg er det mindre småsteder.

Regionen kjennetegnes av positiv innflytting[3] og forholdsvis bra næringslivsvekst[4], så vel som høy vekst i boligpriser[5].

De fleste forbinder "Hamarregionen" med Vikingskipet, etterfulgt av Mjøsa.[6]

Storbykommunealternativet[rediger | rediger kilde]

I forbindelse med kommunereformen har muligheten for å slå sammen enkelte eller alle kommunene i Hamarregionen vært et tema.[7] Det er i den anledning tidligere laget en utredning[8] for en kommunereform i Hamarregionen.

En eventuell storkommune bestående av de fire kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange ville med sine over 90 000 innbyggere bli blant de største i landet. Med sin størrelse vil en slik robust og stor kommune kunne være selvforsynt på de fleste områder, og tilfredsstille ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur[9].

Interkommunalt samarbeid foregår på flere områder i Hamarregionen i dag, slik som avfallshåndtering gjennom Sirkula IKS, vann/avløp/renovasjon gjennom HIAS IKS, Regionrådet[1] samt innen helse- og nødetater.

Regionrådet for Hamarregionen har utviklet en Strategi for samarbeidstiltak for 2016-2020 strategi for samarbeidstiltak[10] for 2016-2020, hvor det jobbes for et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Felles identitet[rediger | rediger kilde]

Det er utviklet en felles identitetsplattform[11] for Hamarregionen, som sier noe om hva regionen skal være for sine innbyggere, næringsliv og dem som besøker regionen. Plattformen peker på at selve essensen i Hamarregionen er "romslig" og regions karakter er "raus", "offensiv" og "solid".

Plattformen inneholder også noen konkrete løfter, som gir føringer for hvordan regionen skal kommunisere utad, men også hvordan kommuner og næringsliv skal handle og opptre samlet. De fire løftene er:

  • Norges Spiskammer
  • Rom for å skape
  • Norges beste vertskap
  • Alle muligheter til et aktivt liv

Referanser[rediger | rediger kilde]