Vestoppland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Vestoppland er betegnelsen på områdene i Innlandet og Viken fylker som ligger vest for Mjøsa, og omfatter distriktene Toten, Hadeland og Land, samt Gjøvik kommune. Bakgrunnen for navnet er den historiske landsdelen Opplandene, og det senere Oplandenes amt, som i store trekk omfattet dagens Innlandet fylke. I noen administrative sammenhenger inngår også Valdres i Vestoppland. Før regionreformen lå hele Vestoppland i Oppland fylke. Lunner og Jevnaker kommuner ble overført til Viken fylke som følge av reformen.

Distriktet omfatter åtte kommuner med til sammen 99 810 innbyggere (1. januar 2015)[1] og et samlet areal på 4 441 km². Byene i området heter Gjøvik og Raufoss.

Kommuner[rediger | rediger kilde]

Vestoppland er inndelt i 8 kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall Flatemål
km²
Målform Distrikt
3407
Gjøvik kommune
Gjøvik komm.svg Gjøvik Gjøvik 30 395 672,16 Bokmål Gjøvik
3442
Østre Toten kommune
Østre Toten komm.svg Østre Toten Lena 14 871 561,77 Bokmål Toten
3443
Vestre Toten kommune
Vestre Toten komm.svg Vestre Toten Raufoss 13 459 249,40 Bokmål Toten
3053
Jevnaker kommune
Jevnaker komm.svg Jevnaker Jevnaker 6 868 225,74 Bokmål Hadeland
3054
Lunner kommune
Lunner komm.svg Lunner Roa 9 062 291,89 Bokmål Hadeland
3446
Gran kommune
Gran komm.svg Gran Jaren 13 611 756,63 Bokmål Hadeland
3447
Søndre Land kommune
Søndre Land komm.svg Søndre Land Hov 5 579 728,40 Bokmål Land
3448
Nordre Land kommune
Nordre Land komm.svg Nordre Land Dokka 6 581 955,27 Bokmål Land

Kommuneinndelingshistorikk[rediger | rediger kilde]

I 1838 ble området inndelt i kommunene Jevnaker, Gran, Land, Vestre Toten, Østre Toten, Vardal og Biri. I 1847 ble Land delt i Nordre Land og Søndre Land kommuner. I 1861 ble Gjøvik skilt ut som bykommune av Vardal. I 1897 ble Brandbu skilt ut som egen kommune av Gran. I 1898 ble Lunner skilt ut som egen kommune av Jevnaker. I 1907 ble Eina og Kolbu skilt ut som egne kommuner av Vestre Toten. I 1909 ble Snertingdal skilt ut som egen kommune av Biri. I 1913 ble Fluberg skilt ut som egen kommune av Søndre Land, og Torpa skilt ut som egen kommune av Nordre Land. (Kilde: Brøgger, Waldemar: Norge. Geografisk leksikon. Cappelen, 1963).

I 1962 ble Brandbu gjeninnlemmet i Gran, og Furulund krets av Gran på vestsiden av Randsfjorden overført til Jevnaker. Samme år ble Fluberg gjeninnlemmet i Søndre Land, og Torpa i Nordre Land. I 1964 ble Vardal, Biri og Snertingdal innlemmet i Gjøvik kommune, Eina ble gjeninnlemmet i Vestre Toten, det meste av Kolbu ble innlemmet i Østre Toten og resterende deler av Kolbu ble gjeninnlemmet i Vestre Toten.

Administrative inndelinger[rediger | rediger kilde]

Tidligere fogderier:

Regionråd:

  • Hadeland regionråd: Jevnaker, Gran og Lunner. Jevnaker deltar også i regionrådet Ringeriksregionen.
  • Gjøvikregionen: Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land og Søndre Land.

Domsmyndighetsområder: Begge ligger under Eidsivating lagdømme.

Prostier: Begge ligger under Hamar bispedømme i Den norske kirke.

Området utgjør sammen med Valdres også Vestoppland politidistrikt og veidistrikt.

Tettsteder[rediger | rediger kilde]

Tettsteder i Vestoppland, rangert etter innbyggertall 1. januar 2013 (kommune i parentes):[2]

Byer[rediger | rediger kilde]

Gjøvik fikk bystatus som kjøpstad i 1860.

Historie[rediger | rediger kilde]

Området var opprinnelig en del av landsdelen Opplandene, som omfattet nåværende Hedmark, Oppland, Romerike og Ringerike. Opplandene var inndelt i fylkene Raumafylki (nåværende Romerike og Glåmdalen), Heinafylki (nåværende Hedmarken og Gjøvik), Eystridalir (Østerdalen), Gudbrandsdalir (Gudbrandsdalen) og Hadafylki (Hadeland, Land, Toten og Ringerike). Dagens Vestoppland omfatter dermed størstedelen av Hadafylki, med den forskjell at Hadafylki inkluderte Ringerike, men ikke Gjøvik.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Stortingsvalg 2017[rediger | rediger kilde]

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Vestoppland:[3]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 20 795 36,4
Høyre 10 604 18,5
Senterpartiet 9 290 16,2
Fremskrittspartiet 7 868 13,8
Sosialistisk Venstreparti 2 600 4,5
Venstre 1 537 2,7
Kristelig Folkeparti 1 358 2,4
Miljøpartiet De Grønne 1 170 2,0
Rødt 1 073 1,9
Andre partier 905 1,6
Blanke stemmer 393 -
Valgdeltagelse 57 593 76,1
Antall med stemmerett 75 705 -

Stortingsvalg 2013[rediger | rediger kilde]

Anne T. Wøien (Sp) fra Gran var innvalgt på Stortinget for Oppland fra 2009 til 2017

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Vestoppland:[4]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 23 637 41,6
Høyre 11 668 20,6
Fremskrittspartiet 8 219 14,5
Senterpartiet 4 690 8,3
Venstre 2 245 4,0
Kristelig Folkeparti 1 967 3,5
Sosialistisk Venstreparti 1 528 2,7
Miljøpartiet De Grønne 1 254 2,2
Rødt 483 0,9
Andre partier 1 080 1,9
Blanke stemmer 254 -
Valgdeltagelse 57 025 76,4
Antall med stemmerett 74 667 -

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]