Liste over norske motorveier og motortrafikkveier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Det offisielle norske veiskiltet som angir motorvei.

Dette er en liste over norske motorveier og motortrafikkveier. Den inneholder en oversikt over motorveistrekninger i Norge, samt strekninger som er motortrafikkvei, selv om dette ikke er det samme som motorveier. Motortrafikkveier er typisk veier som ligner på motorveier, men ikke oppfyller alle krav. I Norge ble disse veiene tidligere benevnt motorvei klasse B (eller tofelts motorvei, mer uformelt benevnt motorvei), mens vanlige motorveier ble kalt motorvei klasse A. Dette skapte imidlertid forvirring internasjonalt og førte til feil på kart ved at veier fremsto med en høyere standard enn de i virkeligheten hadde. Begrepet ble erstattet av motortrafikkvei i 2006.

Per 9. april 2021 har Norge rundt 565 kilometer skiltet motorvei, og 432 kilometer med skiltet motortrafikkvei. Tar en med alle firefeltsveier, også dem som ikke er skiltet motorvei, var det rundt 705 kilometer med firefeltsveier på det norske riksveinettet ved slutten av 2019.[1] Norges nordligste motorvei er på E6 ved Klett sør for Trondheim.[2] Det planlegges også nye motorveier lenger nord i Trøndelag, til Åsen.[3] Norges sydligste motorvei er E18 øst for Kristiansand, men nye E39 ved Mandal vil overta denne statusen i 2022.[4] Landets vestligste motorveistrekning er på riksvei 555 i Bergen, mens den østligste er riksvei 3/25 ved Elverum.[5]

Utbyggingen av motorveier i Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Motorveier i Norge

Det offisielle norske veiskiltet som angir motortrafikkvei.

De første motorveistrekningene i Norge ble åpnet fra 1962 og utover i 1960-årene, og norske veimyndigheter planla å bygge ut nærmere 800 kilometer motorvei frem til 1980. Tidlig i 1970-årene stoppet imidlertid motorveibyggingen opp, blant annet fordi motorveiene la beslag på store deler av utbyggingsprosjektene. Fra 1990-årene skjøt utbyggingen igjen fart, og da motorveien mellom Assurtjern og Vinterbro sør for Oslo åpnet 9. september 2009, fikk Norge for første gang et nasjonalt motorveinett. Det skjedde ved at de tre lengste motorveistrekningene i Norge – nord, sørøst og sørvest for Oslo – ble knyttet sammen. Det ble da mulig å kjøre sammenhengende på motorvei fra Tønsberg og Gardermoen til grensen mot Sverige ved Svinesund.

I 2015 ble Sverige ferdig med motorveien mellom Pålen og Tanumshede på E6. Da ble norske motorveinettet på cirka 400 kilometer koblet sammen med det europeiske motorveinettet med sammenhengende motorvei helt til Spania, Italia og Serbia.

Frem til 2018 var det motorveier kun på Østlandet, Agder, Rogaland og Vestland, men 19. desember 2018 åpnet en kort motorveistrekning i Trøndelag.[2] Det er per 2021 ingen motorveier i Nord-Norge.

Det er planer om å bygge ytterligere 500 kilometer med motorvei i Norge i løpet av 2020-årene. Det inkluderer E6 MoelvØyer, E6 StørenÅsen i Levanger, E16 HønefossSandvika, gjenstående deler av MomarkenKristiansand (unntatt Mosseveien i Oslo) og E39 Kristiansand–Bokn og Os–Bergen.

Veier med motorvei- og motortrafikkveistrekninger[rediger | rediger kilde]

Veikart over Norge.

Strekningene på listen omfatter til sammen 565 km skiltet motorvei (599 km om en regner med fellesstrekningene to ganger) og 432 km motortrafikkvei. Merk at de opplistede lengdene kun omfatter en strekning fra A til B, det betyr at lengder på tilstøtende ramper, avkjøringsfelt og lignende ikke er regnet med. Planlagte og uferdige veier er heller ikke medregnet, det samme gjelder firefeltsveier som ikke er skiltet motorveier. I slutten av 2019 hadde Norge til sammen rundt 705 kilometer med firefeltsveier på stamveinettet.[1]

Utover det som er minimum bredde og antall kjørefelt for de to veitypene, er veibredden på disse strekningene varierende og fremgår ikke av denne oversikten.

Total lengde motorvei Motorvei motortrafikkvei Motortrafikkvei
Vei km km % km % Kommentar
Stamvei E6.svg 2578 260 10,1 179 6,9 1 km felles med E18 over Vinterbrosletta,
Stamvei E16.svg 707 27,5 3,7 32,9 3 9 km felles med E6, på strekningen Kverndalenkrysset–Kløfta
Stamvei E18.svg 410 232 56,6 104 25,3 1 km felles med E6 over Vinterbrosletta
Stamvei E39.svg 1125 24,2 2,2 26 2,3 6 km felles med E16, Åsane–Eidsvåg
Stamvei E134.svg 453 4,5 1,0 0 0 4,5 km felles med E18, Lier–Frydenhaug
Riksvei 3.svg 290 14 4,8 15 5,2 14 km felles med riksvei 25, Tønset–Årkroken
Riksvei 4.svg 140 9,3 6,4 33 23,5
Riksvei 7.svg 388 0 0 17 4,3
Riksvei 13.svg 427 0 0 6 1,4
Riksvei 25.svg 116 14 12,1 0 0 14 km felles med riksvei 3, Tønset–Årkroken
Riksvei 159.svg 11,4 7,5 65,8 0 0
Riksvei 509.svg 23,5 0 0 4 17
Riksvei 555.svg 45 6,7 15,6 1 2,2
Riksvei 706.svg 13 0 0 4,5 34,6
181 26,4 0 0 1,2 4,5
516 13,8 0 0 0,6 4,3
557 9,2 0 0 7,8 84,8
Sum* 565 432 *Fellesstrekningene er kun regnet med én gang i totalsummen

Tegnforklaring[rediger | rediger kilde]

Veiarbeid Vei under bygging
Blyant og Vinkelhake.svg Vei under planlegging

motortrafikkvei Motortrafikkvei
motorvei Motorvei
Norwegian-road-sign-765.0.svg Avgiftsbelagt vei

Europavei 6[rediger | rediger kilde]

E6 ved Råde.

Stamvei E6.svg 2578 km (Riksgrensen/Svinesund–Oslo–Trondheim–Narvik–Alta–Kirkenes) – motorvei 259 km – motortrafikkvei 180 km

Viken og Oslo[rediger | rediger kilde]

 • motorvei Svinesund (Riksgrense Sverige)–Klemetsrud (Oslo) (104 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • Mellom Klemetsrud og Ulven (ca. 8 km) har E6 ikke motorveistatus, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Veien har busslommer direkte ved veien uten separering.[6]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei KlemetsrudUlven (Oslo Øst, 15 km). Utredes.[7]

Innlandet[rediger | rediger kilde]

 • motorvei Viken grenseMoelv (67 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • motortrafikkvei Moelv–Tretten (60 km; noen strekninger med tre og fire felt) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei MoelvØyer (43 km). Under planlegging, planlagt byggeperiode: 2021–2025.[8] Skal bygges ut til motorvei av Nye Veier AS. Strekningen er delt inn i tre parseller:
  • Moelv–Roterud (11 km, inkludert ny Mjøsbru, 2021/2022–høsten 2025[9])
  • Roterud–Storhove (22,5 km, 2021/2022–2025)[10]
  • Storhove–Granrudmoen i Øyer (9,5 km, 2021–2023)[11]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorveimotortrafikkvei ØyerOtta (hele strekningen 90 km, hvorav rundt 50 km skal utbedres). Planlegging og regulering av gjenstående strekninger. Skal bygges ut til motorvei og motortrafikkvei av Nye Veier AS. Strekningen er delt inn i to hovedparseller:
  • Øyer–Frya (ca. 40 km, inkludert nytt løp i Øyertunnelen. Detaljplanlegging startet i 2020, ukjent byggeperiode[12])
  • SjoaOtta (cirka 10 km). Revisjon av eksisterende reguleringsplan startet i 2020.[13])
 • motortrafikkvei Frya–Sjoa (33 km, åpnet i 2016)

Trøndelag[rediger | rediger kilde]

 • Veiarbeid motorvei motortrafikkvei Ulsberg–Vindåsliene (25 km). Byggestart: høsten 2020, åpnes for trafikk i 2023. Strekningen var vurdert forlenget 5 kilometer sydover fra Ulsberg til Nedgård, men dette ble i mars 2021 droppet på grunn av kostnader.[14][15][16]
 • motortrafikkvei Vindåsliene–Korporalsbrua (6,5 km)
 • motortrafikkvei Støren sør–Gyllan (9,5 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei motortrafikkvei Korporalsbrua–Melhus sentrum (ca. 38 km). Prosjektering pågår. Sammen med parsellen Ulsberg–Vindåsliene planlegges og utbygges strekningen av Nye Veier AS. Byggetid: 2019–2027.[17]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei motortrafikkvei Korporalsbrua–Gyllan (16 km). Mulig byggeperiode: 2023–2027.[17]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Gyllan–Kvål (15 km). Mulig byggeperiode: 2022–2026.[17]
  • Veiarbeid motorvei Kvål–Melhus sentrum (7 km). Byggeperiode: 2019–2022.[17][18]
 • motortrafikkvei Skjerdingstad–Jaktøyen (7,5 km): Fire felt nord for Melhus.
 • motorvei Jaktøyen–Sentervegen (8 km)
 • motortrafikkvei Sentervegen–Havnekrysset (Stjørdal) (36 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • Veiarbeid motorvei Ranheim–Værnes (23 km) utvidelse til motorvei. Byggeperiode: 2020–2025. Prosjektet er delt opp i tre parseller:[19]
  • Veiarbeid motorvei Ranheim–Reitan (8 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2023.[20]
  • Veiarbeid motorvei Reitan–Hommelvik (8 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2024.[20]
  • Veiarbeid motorvei HommelvikVærnes (7 km). Bygging startet høsten 2020, strekningen åpnes i 2025.[20]
 • motortrafikkvei Havnekrysset–Kvithamar (2,5 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Kvithamar–Åsen (19 km). Prosjektering og forberedende arbeider pågår. Byggeperiode: 2021–2025/26.[21][22]
 • motortrafikkvei Gullberget–Skogn (13,5 km)
 • motortrafikkvei Branes–Mule (5,5 km)

En del strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder Klemetsrud–Ulven (8 km), Melhus–Jaktøyen, Tiller(Sentervegen)–Reppe og Vist–Steinkjer.

Europavei 16[rediger | rediger kilde]

Stamvei E16.svg – 707 km (Bergen–Voss–Fagernes–Hønefoss–Roa–Gardermoen–Kløfta–Kongsvinger–Riksgrensen + sidearm: Hønefoss–Sandvika) – motorvei 26 km – motortrafikkvei 32,9 km inkl armer

Bergen–Hønefoss–Kongsvinger–Riksgrensen

 • motorvei EidsvågVågsbotn (Åsane) (6 km, delt trasé med Stamvei E39.svg)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei VågsbotnIndre Arna i Bergen; er også kjent som Ringveg Øst. Vegen er per 2020 under planlegging.
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorveimotortrafikkvei Indre ArnaStanghelle (27 km): Første byggetrinn av strekningen Bergen–Voss. Statlig reguleringsplan under arbeid, byggestart tidligst 2022, trolig først i 2024. Fire felt til Trengereid, to felt videre til Stanghelle.[23][24][25]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motortrafikkvei StanghelleVoss (41 km): Andre byggetrinn av strekningen Bergen–Voss. Planlegging pågår, usikker fremdrift og byggestart.
 • Blyant og Vinkelhake.svg motortrafikkvei Nymoen–Eggemoen (ca. 7 km): Under planlegging, men ikke nevnt i Nasjonal transportplan 2018–2029. Videre planlegging og utbygging er ikke avklart. Aktuell for motorveistatus.
 • Veiarbeid motortrafikkvei Eggemoen–Olum (12,5 km): Under bygging, klar 2022
 • motorvei BrudalenKløfta (12,5 km, av dette er 8,5 km delt med E6 fra Kverndalenkrysset til Kløfta)
 • motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (10,4 km, firefeltsvei) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • Blyant og Vinkelhake.svg motortrafikkvei Nybakk–Slomarka (ca. 33 km, firefeltsvei): Byggestart planlagt til perioden 2024–2029.[26]
 • motortrafikkvei Slomarka–Kongsvinger (16,5 km, firefeltsvei)
Arm Hønefoss–Sandvika (44 km)

Europavei 18[rediger | rediger kilde]

E18 ved Sande sør for Drammen.
E18 sørover fra Undrumsdalskrysset i Re.
E18 ved Kristiansand Dyrepark.

Stamvei E18.svg – 410 km (Riksgrensen/Ørje–Oslo–Kristiansand) – motorvei 232 km – motortrafikkvei 104 km

 • motortrafikkvei Riksgrensen–Ørje (6,0 km)
 • motortrafikkvei Melleby–Momarken (7,5 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • motorvei Momarken–Retvet (26,5 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Retvet–Vinterbro (16 km): Planlegges. Forventet byggestart for E18 Retvet–Vinterbro er i 2023.[32]
 • motorvei Vinterbrosletta (1 km) (felles trasé med Stamvei E6.svg)
 • motortrafikkvei Vinterbro–Mastemyr (8 km)
 • motortrafikkvei Operatunnelen (3,5 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei E18 Vestkorridoren, LysakerAsker (17,3 km). Prosjektet er delt opp i tre parseller:[33]
  • Veiarbeid motorvei Lysaker–Ramstadsletta (4,4 km). Byggeperiode: 2020–2027. Hele prosjektet med sideveier fullført i 2028.[34]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Ramstadsletta–Nesbru (5,7 km). Regulering startet i 2020 med mål om godkjent reguleringsplan i 2023. Mulig byggeperiode: 2024–2029[35]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei NesbruDrengsrud (7,3 km). Under planlegging.[36]
 • motorvei BlommenholmLangangen (132 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • motortrafikkvei Langangen–Rugtvedt (17,5 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Langangen–Rugtvedt (16,5 km): Godkjent reguleringsplan i april 2020. Byggekontrakt signert i desember 2020, med byggestart vinteren 2021. Planlagt ferdigstillelse i juli 2025.[37][38][39]
 • motorvei Rugtvedt–Dørdal (15,5 km)
 • motortrafikkvei Dørdal (Bamble)–Akland (Risør) (41 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Dørdal–Agder fylkesgrense (Av Nye Veier kalt BambleKragerø, 22 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid startet august 2020, med ferdigstillelse årsskiftet 2021–22. Mål om byggestart like etter, med veiåpning i 2025.[40][41][42]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Vestfold og Telemark grense–Pinesund (Av Nye Veier kalt KragerøGjerstad, 12 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid startet august 2020, med ferdigstillelse årsskiftet 2021–22. Planlagt byggeperiode: desember 2024–2028[43][44][45]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Pinesund–Rømyr (Tvedestrand) (Av Nye Veier kalt GjerstadTvedestrand, 20 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid startet august 2020, med ferdigstillelse årsskiftet 2021–22. Mål om byggestart like etter, med veiåpning i 2025.[46][47][48]
 • motorvei Rømyr (Tvedestrand)–Harebakken (Arendal) (22 km)[49]
 • motortrafikkvei ArendalGrimstad (20 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Arendal–Grimstad (19 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid starter etter 2021. Mål om ferdigstillelse før 2028.[50]
 • motorvei GrimstadTimenes (35,5 km)[51]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Varoddbrua–Grauthelleren (Ytre Ringvei, 10 km): Veien kan bli en del av E39, og ikke E18. Reguleringsplan under utarbeidelse, med mål om vedtak første kvartal 2022. Byggestart avhenger av om og når Nye Veier prioriterer veien for utbygging.[52]

Flere andre strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder Mastemyr–Fiskevollen, Filipstad–Blommenholm og Timenes–Kristiansand. Et par strekninger fremstår også som motortrafikkvei, men er ikke skiltet motortrafikkvei – blant andre Ørje–Melleby og Akland–Tvedestrand.

Europavei 39[rediger | rediger kilde]

Fritz C. Riebers veg (E39) ved Fjøsanger i Bergen. Vegen er per 2020 ikke klassifisert som motorvei, men vil trolig bli omklassifisert når prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal står ferdig i 2022.

Stamvei E39.svg 1125 km – (Kristiansand–Stavanger–Bergen–Ålesund–Molde–Orkanger–Klett) – motorvei 24,5 km – motortrafikkvei 26 km

 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Varoddbrua–Grauthelleren (Ytre Ringvei, 10 km): Reguleringsplan under utarbeidelse med mål om vedtak første kvartal 2022. Byggestart avhenger av om og når Nye Veier prioriterer veien for utbygging.[53]
 • Veiarbeid motorvei Grauthelleren–Døle bru (Kristiansand vest–Mandal øst) (19 km), påbegynt 2018, ferdig i 2022.
 • Veiarbeid motorvei Døle bru–Mandalselva (Mandal øst–Mandal by) (7 km motorvei + 6 km tilførselsvei til Ime ved Mandal sentrum), påbegynt oktober 2019, åpnes vinteren 2021–22.[54][55]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Mandalselva–Herdal (Mandal–Lyngdal øst) (26 km). Kommunedelplan vedtatt april 2020, reguleringsplanarbeid i gang fra høsten 2020. Mål om vedtatt reguleringsplan i desember 2021, med byggestart vinteren 2023 og veiåpning i 2026.[56][57][58]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Herdal–Røyskår (Lyngdal øst–Lyngdal vest) (10 km), Reguleringsplan vedtatt juni 2020, prosjektet utlyst for utbygging i september 2020. Mål om kontraktsignering med entreprenør i mai 2021, med planlagt byggestart sommeren 2021 og åpning i 2024.[59]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Røyskår–Ålgård (Lyngdal vest– Ålgård) (cirka 95 km). Forslag til kommunedelplan sendt Samferdselsdepartementet for endelig vedtak i juni 2020. Utbyggingsperiode foreløpig ikke klar.[60]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Ålgård–Hove (Sandnes) (14 km)
 • motortrafikkvei Sandnes S til Hove, hvor firefelts motorvei starter (ca. 3 km)
 • motorvei Hove–Smiene (ca. 19 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Smiene (Eiganestunnelen)–Harestad (Rogfast) (4,5 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Harestad–Bokn (Rogfast), 30 km firefelts motorvei under Boknafjorden, inkludert Boknafjordtunnelen. Tunnelen blir 26,7 kilometer lang og 392 meter dyp, og den klart lengste undersjøiske veitunnelen i verden. Prosjektet startet i 2018, men ble stoppet på grunn av økte kostnader. Prosjektet og ny kostnadsramme ble endelig politisk godkjent på nytt høsten 2020. Byggeperiode: 2021–2031.[61]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei BoknStord (ca. 70 km), firefelts motorvei over Haugalandet til Stord[62]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei StordOs (Ådland–Svegatjørn, 55 km), også kalt Hordfast. Omfatter fire felts motorvei med bro over Langenuen, vei over Tysnes og bro over Bjørnafjorden. Reguleringsplan påbegynt høsten 2020. Planforslag sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i januar 2022, med vedtak i 2022 eller 2023.[63][64][65]
 • Veiarbeid motorvei Svegatjørn (Os)–Rådal (Nordås i Bergen) (16,3 km). Byggeperiode: 2015–2022
 • motorvei Eidsvåg i Bergen–Vågsbotn (Åsane, Bergen) (6 km, delt trasé med E16)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei VågsbotnNordhordlandsbrua planlegges. Forventet vedtatt kommunedelplan i 2020, byggestart mulig i 2025. Vurderes bygget som firefelts motorvei. Består av to hovedalternativer:
  • Ny E39 øst for Bergen sentrum (Ringvei Øst): Fjøsanger–Arna–Klauvaneset (ca. 26 km)
  • Beholde dagens E39 gjennom Bergen sentrum med ny vei mellom Åsane og Nordhordlandsbrua: Vågsbotn–Klauvaneset (8 km)

Europavei 134[rediger | rediger kilde]

Stamvei E134.svg 453 km – (Karmøy–Haugesund–Haukeli–Kongsberg–Drammen–Oslofjordforbindelsen–Vassum) motorvei 4 km – motortrafikkvei 0 km

Vestfold og Telemark og Viken[rediger | rediger kilde]

 • motorvei Drammen (4 km) (felles trasé med E18)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Kryss E18 i Lier–Dagslett (Spikkestad) (5 km). Under planlegging.
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Verpen (Sætre)–Vassum (kryss E6 i Frogn (14 km). Inkluderer nytt løp i Oslofjordtunnelen, planlagt ferdigstilt i 2026. Under planlegging.[69]

Europavei 136[rediger | rediger kilde]

Stamvei E136.svg 176 km – (Ålesund–Åndalsnes–Dombås) motorvei 0 km – motortrafikkvei 0 km

Møre og Romsdal[rediger | rediger kilde]

 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Lerstad–Breivika (10 km). Under planlegging.

Riksvei 3[rediger | rediger kilde]

Riksvei 3.svg 290 km – (Kolomoen–Elverum–Tynset–Ulsberg) – motorvei 14 km – motortrafikkvei 15 km

Riksvei 4[rediger | rediger kilde]

Riksvei 4.svg 140 km – (Oslo/Rosenhoff–Hadeland–Gjøvik–Mjøsbrua) – motorvei 9,3 km – motortrafikkvei 33 km

Riksvei 7[rediger | rediger kilde]

Riksvei 7.svg 387,6 km – (Granvin–Eidfjord–Hardangervidda–Hallingdal–Hønefoss) – motorvei 0 km – motortrafikkvei 17 km

Riksvei 13[rediger | rediger kilde]

Riksvei 13 427 km – (Stavanger–Ryfylke–Sand–Røldal–Odda–LofthusGranvinVoss–Vikafjell–Dragsvik/HellaHermansverk/LeikangerSogndalsfjøra) – motorvei 0 km – motortrafikkvei 6km

Riksvei 25[rediger | rediger kilde]

Riksvei 25.svg 116 km – (Hamar–Elverum–Nybergsund–Riksgrensen) – motorvei 14 km – motortrafikkvei 0 km

 • motorvei Tønset–Åkroken (Elverum) (14 km), felles trasé med riksvei 3

Riksvei 159[rediger | rediger kilde]

Riksvei 159.svg 11,4 km – (Karihaugen–Lillestrøm–Fetveien) – motorvei 7,5 km – motortrafikkvei 0 km

Riksvei 509[rediger | rediger kilde]

Riksvei 509.svg 5 km – (TastaTanangerStavanger lufthavnSolakrossenForusJåttå) – motorvei 0 km – motortrafikkvei 5 km

 • motortrafikkvei Sømmevågen (Sola)–Jåttå (Stavanger) (5 km)

Riksvei 555[rediger | rediger kilde]

Riksvei 555.svg 45 km – (Bergen–LaksevågLoddefjordStraumeBildøyKolltveitØygarden) – motorvei 7 km – motortrafikkvei 1 km

 • motorvei Puddefjordsbroen (Bergen sentrum)–Loddefjord (ca. 7 km)
 • motortrafikkvei Loddefjord (kort strekning fra slutt på motorvei) (ca. 1 km)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Forlengelse av motorvei til Kolltveit planlegges (strekningen blir da til sammen 16 km lang)

Riksvei 580[rediger | rediger kilde]

Riksvei 580.svg 24,1 km – (Hop–Bergen Lufthavn, Flesland) motorvei 0 km – motortrafikkvei 0 km

 • Veiarbeid motorvei Skeievannet–Nordås (1,5 km), antatt åpnet 2022

Riksvei 706[rediger | rediger kilde]

Riksvei 706.svg 13 km – (Fossestuvegen–Trondheim sentrum–Rotvoll rundkjøring) – motorvei 0 km – motortrafikkvei 4,5 km

Fylkesvei 181[rediger | rediger kilde]

181 26,4 km – (Boksrud i EidsvollSagstua i Nord-Odal) – motorvei 0 km – motortrafikkvei 1 km

 • motortrafikkvei Boksrudkrysset–Hammerstad (ca. 1 km)

Fylkesvei 516[rediger | rediger kilde]

516 13,8 km – (Hommersåk–Hove i Sandnes) – motorvei 0 km – motortrafikkvei 0,6 km

 • motortrafikkvei Ålgårdsveien–Hovekrysset (506 m + to rundkjøringer, bare skiltet mot vest)

Fylkesvei 557[rediger | rediger kilde]

557 7,8 km – (LiavatnetYtrebygda) – motorvei 0 km – motortrafikkvei 7,8 km

Fylkesvei 6690[rediger | rediger kilde]

Fv6690 5,5 km – (Nedre Elvehavn–Sluppen i Trondheim) – motorvei 0 km – motortrafikkvei 1 km

 • motortrafikkvei Bratsbergvegen–Kroppanbrua (0,8 km)

Motorveier i hvert fylke[rediger | rediger kilde]

Fylke Motorveier Motortrafikkveier
Agder 58 km 39 km
Innlandet 90 km 160 km
Møre og Romsdal 0 km 0 km
Nordland 0 km 0 km
Oslo 12 km 10 km
Rogaland 19 km 14 km
Troms og Finnmark 0 km 0 km
Trøndelag 8 km 107 km
Vestfold og Telemark 116 km 40 km
Vestland 13 km 9 km
Viken 251 km 56 km

Motorveier i hver landsdel[rediger | rediger kilde]

Landsdel Motorveier Motortrafikkveier
Østlandet 446 km 266 km
Vestlandet 32 km 19 km
Sørlandet 58 km 39 km
Trøndelag 8 km 107 km
Nord-Norge 0 km 0 km

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Seglsten, Per Helge (7. oktober 2019). «Halvparten av firefeltsveiene mangler». Veier24.no (norsk). Besøkt 14. november 2019. 
 2. ^ Andersen, Martin (19. desember 2018). «Slik er Trøndelags nye motorvei». adressa.no. Besøkt 2. juli 2019. 
 3. ^ «E6 nord: Ranheim–Åsen (42 km) | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. [død lenke]
 4. ^ «E39 Kristiansand vest – Mandal øst | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Arkivert fra originalen 2. juli 2019. Besøkt 2. juli 2019. 
 5. ^ «Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum». Statens vegvesen. Besøkt 30. juni 2020. 
 6. ^ For eksempel 59°50′58″N 10°50′10″Ø og 59°53′53″N 10°48′48″Ø
 7. ^ E6 Oslo Øst
 8. ^ Øyvind Moshagen (12. september 2018). «E6 Innlandet: Nye konkurranser på E6 Kolomoen–Øyer» (PDF). Nye Veier AS. Arkivert fra originalen (PDF) 28. juli 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
 9. ^ Seglsten, Per Helge (3. juni 2020). «Slik blir den nye Mjøsbrua – skal i bygges i tre og betong av belgisk-italiensk gruppe». Veier24.no (norsk). Besøkt 31. oktober 2020. 
 10. ^ Amundsen, Bjørn Olav (26. juni 2019). «To norske og to utenlandske konkurrerer om å bygge motorvei langs Mjøsa». Veier24.no (norsk). Besøkt 31. oktober 2020. 
 11. ^ Amundsen, Bjørn Olav (28. september 2020). «Nye Veier: Det blir byggestart på E6 Storhove-Øyer i 2021». Veier24.no (norsk). Besøkt 31. oktober 2020. 
 12. ^ «Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. 30. oktober 2020. Besøkt 31. oktober 2020. 
 13. ^ «Nye Veier har startet detaljplanleggingen av E6 Øyer – Otta | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. 30. oktober 2020. Besøkt 31. oktober 2020. 
 14. ^ «Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene». www.nyeveier.no. 18. november 2019. Besøkt 21. november 2019. 
 15. ^ «Ny vei og nytt kryss mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg». www.nyeveier.no. 22. juni 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
 16. ^ «Nye Veier går tilbake til opprinnelig veilinje på Ulsberg». www.nyeveier.no. 19. mars 2021. Besøkt 25. mars 2021. 
 17. ^ a b c d «Fakta om E6 Ulsberg–Melhus S | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Arkivert fra originalen 28. juli 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
 18. ^ https://www.nyeveier.no/nyheter-fra-prosjektområdene/nyheter/e6-troendelag/naa-er-vi-i-gang-med-ny-e6-i-troendelag
 19. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-trondelag/e6-ranheim-vaernes/
 20. ^ a b c «Når skal veien være ferdig? Ofte stilte spørsmål E6 Ranheim–Værnes». Nye Veier AS. Besøkt 11. november 2020. 
 21. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. desember 2018. Besøkt 24. februar 2021. 
 22. ^ https://www.nyeveier.no/nyheter/nyheter/her-kommer-forbordsfjelltunnelen/
 23. ^ Statens vegvesen (5. februar 2020). «Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle» (PDF). Statens vegvesen. Besøkt 24. september 2020. 
 24. ^ NTB (13. juli 2020). «Nye E16 mellom Bergen og Voss blir neppe påbegynt før i 2024». Veier24.no (norsk). Besøkt 24. september 2020. 
 25. ^ «E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle». Statens vegvesen. Besøkt 24. september 2020. 
 26. ^ [1] Nybakk–Slomarka
 27. ^ https://www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/
 28. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16skarethogkastet
 29. ^ Skoglund, Jarle (17. november 2020). «Superjevnt helt til mål, men Skanska vant kontrakten på tre milliarder». Veier24.no (norsk). Besøkt 17. november 2020. 
 30. ^ https://www.veier24.no/artikler/forste-spadetak-mot-en-kofri-overfart-over-e16-sollihogda/508862
 31. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum/Delstrekninger/Bjørum-Skaret
 32. ^ «Retvet–Vinterbro». Statens vegvesen. Besøkt 21. november 2019. 
 33. ^ «E18 Vestkorridoren». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 34. ^ «Lysaker–Ramstadsletta». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 35. ^ «Ramstadsletta–Slependen». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 36. ^ «Slependen–Drengsrud». Statens vegvesen. Besøkt 11. november 2020. 
 37. ^ «Nye Veier: Signerte med EIFFAGE Génie Civil for utbygging for ny E18 Rugtvedt – Langangen». Nye Veier AS (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 38. ^ Skoglund, Jarle (2. desember 2019). «Nye Veier lyser ut Grenlandsbrua på nytt – sammen med begge naboparsellene». Veier24.no (norsk). Besøkt 2. desember 2019. 
 39. ^ «Gir grønt lys for ny E18 gjennom Porsgrunn». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (norsk). 24. april 2020. Besøkt 25. april 2020. 
 40. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 41. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 42. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
 43. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 44. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 45. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
 46. ^ «Prop. 70 S (2020 – 2021) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)» (PDF). Samferdselsdepartementet (norsk). 18. desember 2020. s. 6. Besøkt 20. desember 2020. 
 47. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 48. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
 49. ^ Sveinung Berg Bentzrød. «Nye Veiers første motorvei markerer åpning av full konkurranse med Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 2. juli 2019. 
 50. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
 51. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. juni 2011. Besøkt 23. april 2011. 
 52. ^ «E39 Ytre ringvei». Nye Veier (norsk). Desember 2020. Besøkt 20. desember 2020. 
 53. ^ «E39 Ytre ringvei». Nye Veier (norsk). Desember 2020. Besøkt 20. desember 2020. 
 54. ^ «Om prosessen – E39 Mandal Øst – Mandal By». Arkivert fra originalen 13. juli 2019. Besøkt 13. juli 2019. 
 55. ^ «Byggingen av nye E39 er i gang». NRK Sørlandet (norsk). 19. oktober 2019. Besøkt 22. oktober 2019. 
 56. ^ «Ny E39 mellom Kristiansand og Mandal: Stor innvirkning på bo- og arbeidsmarked». Nye Veier AS. Besøkt 12. oktober 2020. 
 57. ^ «E39 Mandal–Lyngdal Øst: Fase 5: 2. gangsbehandling». Sweco/Nye Veier. Arkivert fra originalen 12. august 2020. Besøkt 4. september 2020. 
 58. ^ «Nå starter de opp detaljreguleringen av E39 Mandal-Lyngdal». Veier24.no. 18. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 59. ^ «Kunngjør veikontrakt til tre milliarder kroner». 3. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 60. ^ «Planforslaget for ny E39 Lyngdal vest – Ålgård er oversendt Samferdselsdepartementet til sluttbehandling». Statens vegvesen. 18. juni 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 61. ^ «E39 Rogfast». Statens vegvesen. 18. desember 2020. Besøkt 25. desember 2020. 
 62. ^ E39 Bokn–Stord: Fakta Statens vegvesen
 63. ^ «E39 Stord–Os: Framdrift». Statens vegvesen. 14. april 2020. Besøkt 20. september 2020. 
 64. ^ Aarhus, Christian (17. september 2020). «Starter med reguleringsplan for E39 Stord-Os». Bygg.no – Byggeindustrien. Besøkt 20. september 2020. 
 65. ^ E39 Stord–Os: Fakta Statens vegvesen
 66. ^ https://www.vegvesen.no/_attachment/3001205/binary/1374346?fast_title=Forslag+til+planprogram+E134+Saggrenda–Elgsjø.pdf
 67. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia/nyhetsarkiv/notodden-kongsberg-planprogrammet-for-e134-saggrenda-elgsjo-vedtatt
 68. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/damasen/Nyhetsarkiv/notodden-kongsberg-e134-saggrenda-elgsjo-prioritert-tidlig-i-neste-ntp-periode
 69. ^ Nytt løp i Oslofjordtunnelen, Statens vegvesen
 70. ^ «Rv. 4 Roa–Gran grense». vegvesen.no (Besøkt 21. desember 2020)
 71. ^ «Rv. 4 Lunner grense–Jaren». vegvesen.no (Besøkt 31 januar 2019)