Liste over motorveier i Hellas

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Kart over Hellas med motorveinettet fra 2012. Svart = Fullførte ruter, Blå = under bygging, Grå = Planlagte ruter

Dette er en liste over motorveier i Hellas.

Hellas har motorveier som når ut til relativt store deler av landet. Total lengde var 1550 km i slutten av 2009.

Hellas har opprinnelig utvidet sitt nettverk av motorveier lite, men de siste årene har det blitt utvidet omfattende, blant annet ved hjelp av penger fra Europa. Dette har ført til at Hellas i dag har et nettverk av motorveier som bedre enn tidligere omfatter ulike deler av landet. Det gjenstår mye før motorveinettet vil bli ferdig utbygd. I dag går den viktigste motorveien fra grensen til Makedonia via Thessaloniki og videre til Athen. Dette er egentlig bare en del av den lange motorveien gjennom Balkan som begynner i Slovenia og går gjennom Kroatia, Serbia og Makedonia før den fortsetter i Hellas. Dette er den mest sammenhengende motorveien i Hellas. Fra Thessaloniki går en motorvei mot øst som forbindelse til Tyrkia. Denne er ikke helt ferdig. Veien på den tyrkiske siden av grensen er en vanlig landevei. Motorveier som vil forbinde Hellas med Albania er også planlagt.