Hopp til innhold

Mastemyr

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Mastemyr er et bolig- og næringsområde i Nordre Follo kommune i Akershus. Området ble bygget ut på 1970- og 1980-tallet, og ligger lengst nord i kommunen, øst for europavei 18 og like ved grensa mot Oslo. I nord, langs E18 og østover langs fylkesvei 152, ligger store næringsområder, mens den sørlige delen av området hovedsakelig består av småhusområder som Trolldalsåsen og Mellomåsen. I øst grenser området til Kolbotn og Østfoldbanen, med Rosenholm holdeplass på Oslo-siden av kommunegrensa.

I næringsområdene på Mastemyr ligger blant annet hovedkontorene for IBM Norge og Orkla Foods, samt flere store virksomheter som Bosch, Volvo Norge, Norgesbuss AS og et hotell. Lengre øst i området ligger Kolbotn gravlund.