Norges administrative inndelinger i 1647

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges administrative inndelinger i 1647 er en oversikt over landets inndeling i ulike administrative enheter i Skattematrikkelen 1647. I store deler var den lokale organiseringen av landet gjennom middelalderen bibeholdt, riktignok var en del lokale kirker fra katolsk tid nedlagt. Riksdelene Jemtland og Herjedalen var avstått til svenskene i 1645, mens Bohuslen fremdeles tilhørte Norge inntil 1658.

Baahuus Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Iver Krabbe (1646-58)

Baahuus Lehn[rediger | rediger kilde]

Nordervigens fougderie[rediger | rediger kilde]

Søndervigens fougderie[rediger | rediger kilde]

Oroust och Tiørns fougderie[rediger | rediger kilde]

Indlands fougderie[rediger | rediger kilde]

Hisingens fougderie[rediger | rediger kilde]

Aggershuus Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Hannibal Sehested (1642-51)

Smaalehnene[rediger | rediger kilde]

Hegen och Frølandtz fougderie[rediger | rediger kilde]

Rackestad och Mossedals Lehne[rediger | rediger kilde]

(del av Mariakirkens prostilen)

Jdde och Marker Lehne[rediger | rediger kilde]

Thuene, Aabøyde och Hualløers fougderie[rediger | rediger kilde]

Onnsøe Lehn[rediger | rediger kilde]

(del av Nonneseter klosterlen)

Maadtze fougderie[rediger | rediger kilde]

Wærnøe Closters Lehn[rediger | rediger kilde]

Aggershuus Lehn[rediger | rediger kilde]

Folloug fougderie[rediger | rediger kilde]

Aggers fougderie[rediger | rediger kilde]

Nedre Rommeriegis fougderie[rediger | rediger kilde]

Offuer Rommeriegis fougderie[rediger | rediger kilde]

Hedemarchens fougderie[rediger | rediger kilde]

Solløer och Oudals fougderie[rediger | rediger kilde]

Østerdallens fougderie[rediger | rediger kilde]

Hadeland og Waldris fougderie[rediger | rediger kilde]

Guldbrantzdallen fougderie[rediger | rediger kilde]

Ringerige och Hallingdalens fougderie[rediger | rediger kilde]

Brageness fougderie[rediger | rediger kilde]

Eiger Lehn[rediger | rediger kilde]

Nummedalls och Sandsuerdtzs Lehn[rediger | rediger kilde]

Thunsberg Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Vincents Bildt (1647-58)

Thunsberg Lehn[rediger | rediger kilde]

Brunlaug Lehn[rediger | rediger kilde]

Bradtzsberg Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Ove Gjedde (1640-50)

Bradtzsberg Lehn[rediger | rediger kilde]

Bamle fougderie[rediger | rediger kilde]

Tellemarchens fougderie[rediger | rediger kilde]

Agdesiden Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Palle Rosenkrantz (1631-48)

Nedennes Lehn[rediger | rediger kilde]

Raabiugdelaugitt[rediger | rediger kilde]

Manndals Lehn[rediger | rediger kilde]

Lister Lehn[rediger | rediger kilde]

Stavanger Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Holger Rosenkrantz (1646–48)

Stavanger Lehn[rediger | rediger kilde]

Jedderne och Dallernis fougderie[rediger | rediger kilde]

Ryefølche Lehn[rediger | rediger kilde]

Bergenhuus Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Henrik Thott (1641–48)

Bergenhuus Lehn[rediger | rediger kilde]

Sundhordlehn[rediger | rediger kilde]

Haranger Lehn[rediger | rediger kilde]

Nordhordlehn[rediger | rediger kilde]

Waass[rediger | rediger kilde]

Jndre Sougen fougderij[rediger | rediger kilde]

Yttere Sougen fougderij[rediger | rediger kilde]

Søndfiords fougderij[rediger | rediger kilde]

Nordfiords fougderi[rediger | rediger kilde]

Søndmørs fougderi[rediger | rediger kilde]

Trondhjem Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Fredrik Urne (1642–56)

Trondhjem Lehn[rediger | rediger kilde]

Rumszdalls Lehn[rediger | rediger kilde]

Nordmørs fougderie[rediger | rediger kilde]

Foessen Lehn[rediger | rediger kilde]

Ørchedallenns fougderie[rediger | rediger kilde]

Guldals fougderie[rediger | rediger kilde]

Strindenz fougderie[rediger | rediger kilde]

Størdals Lehn och fougderie[rediger | rediger kilde]

Inderøen fougderie[rediger | rediger kilde]

Namdal len[rediger | rediger kilde]

Nordlandenes Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Preben von Ahnen (1646—1669)

Vardøhus Hovedlehn[rediger | rediger kilde]

Lensherre: Hans Køning (Kønningham) (1619-51)

Vardøhus Lehn[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]