Henrik Thott

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Henrik Thott, lensherre av Bergenhus, malt av Johan Thim i 1643. Portrettet henger på Frederiksborgmuseet
Stadsporten i Bergen finner man et alliansevåpen i kleberstein med skjoldene i våpenmerkene til ekteparet Henrik Thott og Beate Holgersdatter Rosenkrantz. Våpenmerkene er kronet med initialene H T B R.

Henrik Thott eller Henrich Tott (1606 - ca. 1675) var en dansk adelsmann, lensherre og offiser. Hans foreldre var Christen Thott og Sophie Below. Henrik Thott eide gods knyttet til gårdene Boltinggaard, Kjeldkær, Fårup i Jelling Sogn, samt Gladsaxe og Svineberg i Skåne.

Henrik Thott var på den obligatoriske utenlandsreise for unge adelsmenn. Han var i 1621 immatrikulert ved Universitetet i Leiden. Etter hjemkomsten tjente han fra 1628 som sekretær i det danske Kancelli. I 1635 fratrådte han sin stilling ved kanselliet for å overta Stavanger len. Thott var lensherre i Stavanger fram til 1641. Som oberstløytnant ble Thott sjef for de to fænniker (kompanier) i Stavanger len og Agdesiden len som var blitt slått sammen til et regiment i 1640. Regimentet ble under Hannibalfeiden kalt «det Stavangerske regiment», senere det «Vesterlenske regiment». Fra 1641-48 var Thott lensherre på Bergenhus.

Selv om Thott var en velstående godseier endte han sine dager i stor fattigdom. I 1655 måtte han selge Fårupgård til sin søster Anne Thott, og de andre måtte han etterhvert oppgi på grunn av gjeld. I 1660 ble Thott utnevnt av Kronen til stiftsamtmann over Århus Stift og amtmann over Århus Amt. Fullstendig ruinert mistet han sin amtmannsstilling i 1662. Han levde sine siste dager i stor nød og man vet ikke nøyaktig når han døde, en gang etter 20. november 1674.

Familieliv[rediger | rediger kilde]

Henrik Thott var gift tre ganger:

  • 1. gang: 12. april 1635 med Lisbet Henriksdatter Huitfeldt (1615-1638)
  • 2. gang: 31. januar 1642 med Beate Holgersdatter Rosenkrantz (1608-1647)
  • 3. gang: 21. juli 1650 med Berete Jespersdatter Friis.

Kilder[rediger | rediger kilde]