Europavei 6 (Troms og Finnmark)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 6 (Troms og Finnmark)
Strekning
Kirkenes, Sør–Varanger
– fylkesgrensen på Gratangseidet, Gratangen
Data
Lengde1040,6 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier

Europavei 6 i Troms og Finnmark er den nordligste delstrekningen på europavei 6 i Norge og går mellom Kirkenes i Sør-Varanger og fylkesgrensen mot Nordland. Med en lengde på 1040,6 km er det også den lengste delstrekningen gjennom ett fylke. Før Finnmark ble slått sammen med Troms var strekningen gjennom Finnmark den lengste.

Standard[rediger | rediger kilde]

I Troms og Finnmark er det ikke bygd noen motorveier eller motortrafikkveier, men på noen strekninger med fartsgrense på 90 km/t. Disse er:[1]

Det finnes strekninger med dekkebredde mindre enn 6 meter:[1]

 • mellom Alta–Sennalandet (flere delstrekninger, tilsammen 4 km)
 • mellom Karasjok–Tana Bru (tilsammen 100 km)
 • mellom Olderdalen–Djupvik, Kåfjord kommune (1 km)

E6 går ikke retteste veien i Finnmark. Det finnes alternative veier for å reise fra et sted langs veien til et annet.

De lengste tunnelene er:

De lengste bruene er:

Historikk[rediger | rediger kilde]

Sáhkkobátnitunnelen (åpnet 2013) inngår i prosjektet E6 Storsandnes-Alta.

Europavei 6 i Troms ble opprettet 1969 da E6 ble forlenget fra Stjørdalshalsen i Stjørdal til Nordkjosbotn i Balsfjord.

1983 ble E6 forlenget fra Nordkjosbotn til Kirkenes i Sør-Varanger.[2] Da UNECE reformerte europaveisystemet i 1983 var det opprinnelig planlagt at veien mellom Svinesund i Østfold og Nordkapp skulle være del av europavei 47, E6 skulle gå mellom Olderfjord og Kirkenes (grunnet at oddetall var brukt for nord-syd-veier og partall for vest-øst-veier). For å unngå kostnadene for omskilting av E6 i Norge og Sverige ble den opprinnelige skiltingen imidlertid beholdt, og strekningen Olderfjord – Nordkapp ble europavei 69.

Det gamle navnet før 1965 var Riksvei 50, og 1965–1983 Riksvei 6 der det ikke var europavei. Før 1975 var nåværende Fylkesvei 868 og ferjesambandet Lyngseidet–Olderdalen en del av riksvei 6.

I 1986 hadde hele E6 gjennom Finnmark fått fast dekke.

Strekningen fra Storsandnes og til Alta fra vest har fra 2009 vært under oppgradering med flere lange tunneler. Hele strekningen er på 48 km.[3] Ny vei Kvenvik – Møllnes med ny bru og tunnel ble åpnet 20.12.2013, med 6 km innkortning Áilegastunnelen med 5 km innkortning ble åpnet i november 2018 som siste del av strekningen.

To lange tunneler i Nord-Troms, Skardalstunnelen og Isfjelltunnelen ble åpnet i 2003–2005. To lange tunneler til, Sørkjostunnelen og Nordnestunnelen og en del ny vei ble åpnet i 2018.

I mai 2022 ble Badderen bru stengt etter at deler av fundamentene ble vasket bort av vårflommen og broen begynte å knekke sammen. Trafikken ble omdirigert via Finland og Forsvaret ble forespurt om å legge ut en midlertidig bro.[4]

Byggearbeider og planer[rediger | rediger kilde]

 • Utbedret og ny vei Hesseng–Høybuktmoen i Sør-Varanger planlegges med en tunnel og en ny bru over Langfjordstrømmen.
 • Ny tunnel bygges gjennom Kvænangsfjellet for bedre regularitet.
 • Veien Hatteng–Nordkjosbotn er under planlegging.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Troms og Finnmark fylke[rediger kilde]

Sør-Varanger
E 6 på Prestøyveien i Kirkenes
Kirkenes

Kaiveien

 •  
Kirkenes havn
 •  
ferge Hurtigruten via Vardø mot Tromsø, biler kan tas med.
 •  
Fv8120 Prestøyveien fra Prestebukta til Kirkenes sykehus (0,3 km)

Prestøyveien

 •  
Fv8122 Hans Væggers vei fra Småbåthamna mot Wesselborgen (1,3 km)

Arbeidergata
Johan Knudtzens gate

 •  
Kv Meieribakken til Kirke Kirkenes kirke

Lønboms plass
Storgata
Solheimsveien

 •  
Fv8122 Pasvikveien fra Wesselborgen mot Småbåthamna

Uten navn

 • Rundkjøring
Kv Kristen Nygaards gate mot Jomfrulia
Privat vei til Lokstallen
 • Rundkjøring
Kv Skytterhusveien mot Prestvasslia (0,9 km)
 • Rundkjøring
 Bjørkheimveien fra Bjørkheimkrysset mot riksgrensen ved Storskog Russland
Hesseng
 • Rundkjøring
Kv Hessengveien ringvei gjennom Hesseng (2,6 km)
 •  
Fv8850 Sandnesveien fra Hessengkrysset mot Øvre Pasvik nasjonalpark

Neidenveien

E 6 ved Neiden.
  Utbedret og ny vei Hesseng–Høybuktmoen planlegges med en tunnel og en ny bru over Langfjordstrømmen
 •  
Arm Garnisonsbakken fra Høybuktmoen til Kirkenes lufthavn (0,6 km)
 • info Buholmen
 • bru Munkelv bru (Munkelva, 41 m, to kjørefelt)
 • info Bordevarre
 •  
 Finlandsveien fra Skoltefossen til riksgrensen → 92 Finland
 • info Neidenelv
 •  
Fv8108 Mikkelsnesveien fra Nedre Neiden veidele til Neiden (2,0 km)

Bugøyfjordveien

 • info Neiden
 • info Nordmannsbekken
 • info Ferdesmyra
 • info Sukkerberget
 • info Nyrud
 • info Grundvik
 • info Haukeberget
 • info Hauksjøen

Nesseby

Rávttebelgeainu

 • info Brannsletta
 •  
Fv8112 Uten navn fra Brannsletta til Bugøynes i Sør-Varanger (19,7 km)
 • info Åpenvik
 • bru Nyelv bru (Nyelva, 28 m)
 • info Sirdagoppi
 •  
Fv8086 Stuorravuonna fra Sirddagohppi via Karlebotn til Karlebotnhøgda (2,8 km)
 •  
Fv8086 Stuorravuonna fra Karlebotnhøgda 
 • bru Vesterelv bru (Reppenelva, 33 m)
 • Rundkjøring
 Várjjatgeaidnu fra Varangerbotn til Vardø, felles trasé til Roavvegieddi

Tana

Várjjatgeaidnu

Tana bru
 •  
895 Polmakveien fra Skiippagurra til finsk vei 970 Riksgrensen
 • info Tana bru
 • Rundkjøring
890 Austertanaveien fra Tana bru mot 890 Berlevåg

Deanugeaidnu

Tana bru
 • Rundkjøring
98 Tanafjordveien fra Tana bru til Lakselv i Porsanger
 • info Gassanjárga
 • info Goavddesgurnjárga
 • info Goavddesgurnjárga
 • info Storfossen
 • bru Lavsejohka bru (Lavsejohka, 38 m)
 • info Sirbmá
 •  
Fv8084 Skuvlageaidnu til Sirma skole
 •  
Fv8084 Skuvlageaidnu fra Sirma skole
 •  
 Uten navn fra Roavvegieddi til riksgrensen ved Samelandsbrua4 Europavei 75 Finland
 • info Roavvegieddi
 • info Biretjunsavu
 • bru Borssejohka bru (Borssejohka, 20 m)
 • info Leavvajohka
 • bru Leavvajohka bru (Leavvajohka, 39 m)

Badje Deatnu

 •  
Kv Ivar Hauge-veien mot Levajok Fjellstue
 • info Levajok hotell

Karasjok

Deanugeaidnu

 • bru Baíšjohka bru (Baíšjohka, 24 m)
 • info Valjohka bru
 • info Váljohka
 •  
Váljohka
 • info Vuolitnjárga
 • info Jávrrašmuottkenjárga
Karasjok
 • Rundkjøring
 Uten navn fra Karasjok til riksgrensen → 92 Finland, felles trasé ca. 300 m

Ávjovargeaidnu

 • Rundkjøring
 Ávjovargeaidnu fra Karasjok til Gievdnejávri i Kautokeino

Leavnnjageaidnu

 •  
Kv Mari Boine geaidnu til Museum De Samiske Samlinger
 • info Jussajeaggi
 • info Jussajeaggi
 • info Doaresjávri

Porsanger
I nærheten av Porsangmoen.

Skoganvarreveien

 • info Lávkkajávri
 • info Laukkavann
 •  
Kommunal vei til Luostejok kraftverk
 • bru Luostejohka bru (Luostejohka, 47 m)
 • info Luostejohka
Lakselv
 • Rundkjøring
98 Porsangerfjordveien Øst fra Lakselv mot Tana bru i Tana (210,5 km)
Arm Flyplassveien til Lakselv lufthavn (1,2 km)
 •  
North Cape Golf Club
 •  
Lakselv lufthavn, Banak

Banakveien

 •  
Kv Arne M. Holdens vei mot Stasjonsgruppe Banak
 •  
Fv8062 Klemetstadveien fra Smørstad til Holmen (3,6km)

Vestre Porsangerveien

 • info Bjørnnes
 •  
Fv8064 Trollholmsundveien fra Kolvik vegkryss til Kolvik (2,6 km)
 • bru Salletjohka bru (Salletjohka, 24 m)
 • info Veidnes
 •  
 Vestre Porsangerveien fra Olderfjord mot Nordkapp

Hatterveien

Guorrovággi / Hatter / Háhttir (Olderfjord bom – Skaidi bom), 19,6 km
 • stengt Olderfjord bom for høyfjellsovergang
 • info Olderfjorddalen
 • info Olderfjorddalen

Hammerfest

Hatterveien

 • Høyeste punkt Hatter (240 moh.)
 • info Guorrujohka bru
 • bru Guorrujohka bru (Guorrujohka, 20 m)
 • stengt Skaidi bom for høyfjellsovergang

Skaidiplassen

 •  
 Uten navn fra Skaidi til Hammerfest ( svinger i krysset)

Repparfjorddalen

 • bru Skaidielv bru (Skaidielva, 53 m)
 • bru Doggelv bru (Doggelva, 23 m)
 • info Knottheim
 • info Trangdalen
 • info
 • info Repparfjordselva
E 6 over Sennalandet
Sennalandet (Fossen–Leirbotnvatn), 35,3 km
 • stengt Fossen bom for høyfjellsovergang
 • info Veslemoen
 • info Áisaroaivi
 • bru Gjetkanas bru (Voggenesselva, 23 m)
 • bru Okselv bru (Okselva, 23 m)

Alta

Stokkedalsveien

 • info Lauvås
 • stengt Leirbotnvatn bom for høyfjellsovergang
 • info Leirbotnvannet
 •  
Fv8830 Nyvollveien fra Lauvås mot Lerresfjord

Sarvesveien

 •  
Fv8006 Russeluftveien fra Rafsbotn til Russeluft (7,9 km)

Rafsbotnveien

 • bru Sørelv bru (Sørelva, 20 m)
 • info Rafsnes
 • info Transfarelvmoen

Transfarelvmoen

 •  
Transfarelv
 • bru Transfarelv bru (Transfarelva, 54 m)

Altaveien

Alta
 •  
Fv8002 Tverrelvdalsveien fra Tørrfossen til Bjørnstad bru (8,2 km)
 • bru Tørrfossen bru (Tverrelva, 30 m)
 •  
Fv7990 Kjosveien fra Kronstad til Leirbakken (8,8 km)
 • Rundkjøring
870 Aronnesveien fra Elvebakken til Granshagen (5,1 km)
Kv Ringveien (1,0 km)
 • Rundkjøring
Kv Skippertorget 
Kv Ishavstorget 
 • Rundkjøring
Kv Rishaugmoen 
Kv Ringveien 
 • Rundkjøring
Kv Altagårdsveien mot Kirke Elvebakken kirke (0,9 km)
Arm Altagårdskogen til Alta lufthavn (0,3 km)
 •  
Arm til Bukta havn (0,5 km)
Betongveien
 •  
ferge Hurtigbåt fra Alta hurtigbåtterminal via Fv8830 Storekorsnes til 871 Hammerfest[6]
ferge Hurtigbåt via Fv8830 Storekorsnes mot Kvalfjord
 •  
Fv7984 Buktaveien fra Bukta til Amtmannsnes (3,0 km)
 • Rundkjøring
Kv Skoleveien til Kvilekrysset (1,1 km)
 •  
Finnmarkshallen
Kv Komsaveien til Fjellveien (0,5 km)
 • Rundkjøring
Fv8004 Bossekopveien fra Kvilekrysset til (Kautokeinoveien) Gakori (3,5 km)
Altaveien i Bossekop.
Alta (Sentrum syd)
 • Rundkjøring
Kv Markveien til Dalebakken → Finnmarksfakultetet
Kv Maskinsvingen til Midtbakkveien
 • Rundkjøring
870 Aronnesveien fra Granshagen til Elvebakken
 •  
 Kautokeinoveien fra Bossekop/Bossogohppi til riksgrensen ved Geadgejávri93 Finland
 •  
Gakori

Kåfjordveien

 • bru Kvenvikelva bru (Kvenvikelva, 53 m)
 •  
Fv7996 Kvenvikmoen fra Kvenvik/Covošluovta mot Møllnes (9,3 km) (gamle E 6)
 • info Kvenvik
 • info Langstrømnes
 •  
Fv7996 Kåfjordbotn fra Møllnes mot Kvenvik
 • bru Møllnes bru (Møllneselva, 32 m)
 • info Smørnes

Kråknesveien

 •  
Kv Kråknesveien fra Smedvik til Kråkneset (gamle E6, 3,2 km)
 • bru Halselv bru (Halselva, 29 m)

Talvikbukta

Langnesveien

 • info Svahella
 • bru Fornesvik bru (Forneselva, 21 m)
 • info Storberget
 • info Langnes
 •  
Kv Langnesveien fra Langnes til Isnestoften (gamle E6, 4,0 km)

Langfjordveien

 • info Saraset
 •  
Ulvsvåg
 • bru Indreelv bru (Ristenjohka, 21 m)
 • info Kjerringdal
 • bru Kjerringdalelv bru (Kjerringelva, 23 m)
 • bru Melkelv bru (Melkelva, 20 m)
 • tunnel 4,0 m (4,0 m) Skredoverbygg ved Stålneset[7] (112 m)
 • info Ytre Oldernes
 •  
Bognelv
 • bru Bognelv bru (Bognelva, 38 m)
 • info Langfjordbotn
 •  
882 Tappeluftveien fra Langfjordbotn mot Hasvik

Kvænangen

Kvænangsveien

 • info Fjellstad
 •  
Fv7966 Jøkelfjordveien fra Alteidet til Gulpenjárga kai (13,2 km)
 • info Kirstenstykket
Burfjord
 •  
Fv7964 Strandveien fra Burfjord til Burfjord kai (0,3 km)
 •  
Fv7962 Stajordveien fra Burfjord til Laukeng (8,9 km)
 • info Toppen
 •  
Fv7960 Jafet Lindebergs vei fra Undereidet til Dorras (5,4 km)
 •  
Fv7968 Kvænangsbotnveien fra Sekkemo til Karvik
 •  
Fv7958 Nordstraumveien fra Nordstraumen til Fv7968 Kjøllefjord (5,2 km)
 •  
Fv7968 Kvænangsbotnveien fra Karvik til Sekkemo
 Utbedring planlegges Karvik–Oksfjordhamn[8][9]
Delstrekning 3: Karvik–Sandneselva
 • info Bukta
Kvænangsfjellet (Sandneselv bom - Oksfjordvannet bom)
 • stengt Bom for fjellovergang, Rakkeneslia
 • bru Sandneselv bru (Sandneselva, 21 m)
 •  
Kvænangsveien Arm, gammel E6
 • info Kvænangsfjellet nord

Nordreisa

Oksfjordveien

 • info Eidet
Veiarbeid Delstrekning 1: Tverrelva–Oksfjordhamn[8], klar september 2024[11]
 • stengt Bom for fjellovergang, Oksfjordvannet
 •  
Fv7956 Øvergårdveien fra Mettevoll til Øvergård (4,6 km)
 •  
Fv7954 Storengveien fra Oksfjordhamn til Storeng (6,7 km)
 • bru Oksfjord bru (Fiskelva, 65 m)
 • info Straumen

Straumfjord øst

 • info Tretten
 •  
Fv7950 Straumfjord vest fra Tretten til Indre Storvik (20,4 km)

Straumfjordeidet
Hovedveien nord

Storslett

Sentrum

 •  
Fv8650 Høgeggvegen fra Storslett til Bilto
 
 • bro Storslett bru II og I, nye bruer planlegges over Reisaelva, byggestart 2024[12]

Hovedvegen

 •  
Fv7948 Skarpsno fra Storslett til Kildal (7,6 km)
Sørkjosen
 •  
Fv7946 Flyplassvegen fra Sørkjosen til Sørkjosen lufthavn (0,3 km)

Jubelen
Uten navn

 • info Langslettkrysset
 •  
866 Ravelseidet Indre fra Langslett mot Skjervøy

Rotsundveien

 Utbedring planlegges Langslett-Olderdalen.[13]
 • bru Rotsundelv bru (Rotsundelva, 26 m)
 •  
Fv7952 Uten navn mot ferge Rotsund–Havnnes–UløybuktUløya

Kåfjord

Lyngenfjordveien

 • info Djupvik
 • bru Nordmannvik bru (Vikelva, 20,5 m)

Olderdalsveien

Olderdalen
 •  
91 Haugenveien mot ferge Olderdalen–Lyngseidetferge Svensby–Breivikeidet Fagernes i Tromsø
 • bru Olderelv bru (Olderdalselva, 23 m)
 •  
Kv Kirkeveien til Kåfjord kirkegård (0,7 km)

Langnesveien
Perttukentäntie

 • info Grønvoll
 • info Skádjaorrit
Birtavarre
 •  
Fv7936 S. Pettersens veg fra Birtavarre til Kåfjorddalen (7,7 km)

Båen

 • info Isfjellgrunnen

Skardalsveien

 •  
Fv7932 Løkvollvegen fra Løkvoll mot Brustraum (12,2 km)
 •  
Fv7934 Garver Hansens vei fra Løkvoll til Fv7932 Manndalen (3,8 km)

Nordnesveien

 •  
Arm Nordnesveien (gammel E6) via Nordnesodden til Fv7934 Sandmelen (14,1 km)
 • info Nordnesodden
 • info Bjørkelva
 • info Indre Nordnes
 • info Gattel
 • info Flosteinan
 • bru Innerelva bru (Innerelva, kommunegrense, 7 m)

Storfjord

Skibotsveien

 • info Innerelva
 • info Larsbergneset
 • info Larsbergbukta
 • info Aspenesbukta
 •  
 Nordlysveien fra Skibotn til riksgrensen → 21 Europavei 8 (Finland), felles trasé til Nordkjosbotn

Nordlysveien

 • info Nallavuopia
 • info Grasnes
 • info Faddasnes
 Utbedring planlegges. Nytt kryss E6 og E8 Skibotn.[14]
 •  
Kv Hattengveien til Fv7930 Hatteng
 • info Hatteng
 Utbedring, delvis ny vei planlegges Hatteng–Nordkjosbotn, 21 km, byggestart omtrent 2030.[15]
 • bru Kitdal bru (Kitdalselva, 23 m)
 •  
Fv7930 Hattengveien fra Lássegieddi mot Søreng (8,2 km)
 •  
868 Vestersidaveien fra Oteren til 91 Lyngseidet i Lyngen

Balsfjord
Nordkjosbotn med E 6 øverst til venstre

Øvergårdveien

 •  
87 Tamokveien fra Øvergård mot Elverumskrysset i Bardu
 • bru Bomstad bru (Bomstadelva, 21 m)
Nordkjosbotn
 •  
 Uten navn fra Nordkjosbotn til 862 Tromsø lufthavn i Tromsø ( svinger i krysset)

Uten navn

 • info Halvorneset
 •  
Fv7904 Uten navn fra Fossberg til Bergneset (8,6 km)
 • info Fossberg
 •  
Fv7904 til Fossberg Uten navn fra Bergneset 
 •  
858 Sørkjosveien fra Tømmerelv til 862 Eidkjosen i Tromsø
 • info Dale
 •  
Fv7888 Åsveien fra Sætervang til 858 Sagelv (5,1 km)
 •  
Fv7906 Sagelvvassveien fra Fossum til 858 Storsteinnes (12,8 km)
 • Høyeste punkt Heia (234 moh.)
 • info Heia
 •  
Fv8570 Takvassveien fra Heia til 87 Øverbygd i Målselv

Målselv

Takelvveien

 •  
Veikryss Privat vei til Mauken-Blåtind skytefelt
Moen
 • bru Olsborgfossen bru (Takelva, 30 m)
 •  
854 Målsnesveien fra Olsborg til Målsnes, felles trasé ca. 150 m

Målselvveien

 •  
854 Mellombygdveien fra Bukta til 87 Rundhaug
 • info Takelvneset
 •  
855 Karlstadveien fra Buktamoen mot 86 Finnfjordbotn i Senja
 Ny vei fra Buktamoen til Tromsø planlegges med bru over Malangen og over Balsfjorden.[16]
 • info Veltamoan
Andslimoen
 • Rundkjøring
Kv Fagerlidal fra Andslimoen mot Fv8530 Andselv
Kv Industriveien mot Veltamoan og Haraldvollen
 • bru Litje Krokbekken bru (Litje Krokbekken, 31 m)
 • bru Krokbekkbrua (Krokbekken, 38 m)
 • Rundkjøring
Arm fra Andselv til Bardufoss lufthavn (1,8 km)
Fossmoveien
 • Rundkjøring
Fv8530 Steinhusveien til Andselv (0,3 km)
Andselv (Stormoen)
 •  
Fv7830 Fossmoveien til 87 Nytrøa (5,3 km)

Flyplassveien

 •  
Bardufoss lufthavn

Rustahøgdveien

 • bru Andselvbrua sør (Andselva, 22 m)
 • Rundkjøring
86 Andsvatnveien fra Andselv mot Torsken i Senja
 • bru Andselv bru (Andselva, 21 m)
Heggelia
 •  
Kv Kapellveien via Istindportalen til Rusta leir og Bardufoss flystasjon
 • bru Andselv bru (Andselva, 21 m)

Sundliveien

Bardu
Bardudalen med Barduelva og E 6 mellom Setermoen og Elverumskrysset.

Sundliveien

 • bru Sundli bru (Skoelva, 68 m)
 •  
87 Beredskapsveien fra Elverumskrysset til Øvergård i Balsfjord

Tromsøveien

 • info Stormostøa
 • info Barduelva
Setermoen

Fogd Holmboes gate

 • Rundkjøring
Fv8470 Altevannsveien fra Setermoen mo Altevatnet

Nyveien

Narvikveien

 •  
851 Kistefossveien fra Brandvoll til 84 Sjøvegan i Salangen
 • severdighet Bardu bygdetun
 • info Jordamo
 • info Koielia
 •  
Fv7816 Bonesveien fra Skogstad til Storjorda (12,1 km)
 • bru Skogstad bru (Salangselva, 45 m)
 • info Salangselva
 • info Kolbranskaret

Lavangen
Minnebauta ved Lapphaugen, Lavangen.

General Fleischers vei

 •  
84 Spansdalveien fra Fossbakken til 86 Sørreisa
Gratangsfjellet
 • stengt Bom for fjellovergang, Hesjebakken
 • info Jordbrua

Gratangen

Uten navn

 • info Fjelldalen
 • stengt Bom for fjellovergang, Langmyra
 • bru Langmyra bru (Storelva, 31 m)
 •  
825 Kystkulturveien fra Langmyra mot Steinsland i Tjeldsund
Gratangseidet
 • stengt Bom for fjellovergang, Storvatnet
 • info Veines
 • info Gratangseidet


Referanser[rediger | rediger kilde]