Hopp til innhold

Hierarki

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hierarki betyr «rangordning». (gr. hierarkhia «høyere presteskap», nøye gradert system av geistlige embedsmenn). Hierarki finnes både i dyreverden og blant mennesker.

Det finnes to typer hierarki; makthierarki og systemhierarki.

Makthierarki[rediger | rediger kilde]

Organisasjonskart - forenklet

Makthierarki er et system som bygger på «den sterkestes rett».

I dyreverden[rediger | rediger kilde]

Etter Darwins utviklingslære er makthierarkiet et viktig element i utvelgelsen av dyr, for at de som best tilpasset skal bringe rasen videre (oftes på norsk referert til "den sterkestes overlever", noe som er en misvisende oversettelse av originalen "survival of the fittest", dvs "den best egnede overlever"). De dyr som står nederst på rangstigen kommer sist til matfatet, og hannene får gjerne ikke anledning til å pare seg og derved bringe sine gener videre.
Slik rangordning er vanlig hos de fleste dyreslag – «hakkeorden».

I menneskeverden[rediger | rediger kilde]

Makthierarki er også velkjent blant mennesker. I et slikt menneskelig hierarki vil de som står lavest på rangstigen ha minst innflytelse på avgjørelsene. Mest utviklet er hierarkiet i offentlig forvaltning. Det aller klareste og mest omfattende finnes i forsvaret, der hver enkelt rang har en betegnelse og et helt klart definert ansvarsområde. Hver forsvarsgren er inndelt i 14 militære grader.

Systemhierarki[rediger | rediger kilde]

Systemhierarki er en klassifisering basert på likhetstrekk og/eller utviklingstrekk. Hensikten er å systematisere data. Det finnes flere former for systemhierarki, for eksempel innen geografi, astronomi, språk, kjemi, varehandel, industri o.a. Her på Wikipedia er kategoriene bygget opp etter et hierarkisk mønster. Et par andre eksempler:

Innen informasjonsteknologi[rediger | rediger kilde]

Hierarkimodellen brukes for eks. innen lagring av data. Datastrukturer blir i stadig større grad lagret som XML som følger en streng hierarkisk modell. De fleste moderne programmeringsspråk har også en innebygget hierarkisk oppbygning av et hovedprogram som består av mange underliggende funksjoner eller subrutiner.

Innen dyre- og planteverden[rediger | rediger kilde]

Carl von Linné er kjent som den moderne taksonomiens far. Han delte planter og dyr inn i grupper og undergrupper etter et hierarkisk mønster. Hvert ledd i hierarkiet, helt ned til arter og underarter, fikk en latinsk betegnelse.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]