Europavei 18 (Agder)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 18 (Agder)
Strekning
Høgstli i Gjerstad–Rundingen i Kristiansand
Data
Lengde120 km
- motorvei58 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerTvedestrand–Arendal
Bomringen i Kristiansand

Europavei 18 i Agder er den delen av E18 som går gjennom Agder fylke i Norge. I nord starter veien i Gjerstad, ved fylkesgrensen mot Vestfold og Telemark. Deretter løper den sydover før veien går over i E39 ved Rundingen vest for Vesterbrua i Kristiansand sentrum. Dette er veiens vestlige endepunkt i Norge, men før 2000 fortsatte E18 videre gjennom hele fylket og til Rogaland og Stavanger. E18 gjennom Agder er 120 kilometer lang, hvorav nærmere halvparten er motorvei. Hovedveien mellom Kristiansand og Oslo har en mer enn 200 år historie og den het lenge Vestlandske hovedvei.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Dagens vei følger i stor grad Vestlandske hovedvei, den gamle hovedferdselsåren mellom Christiania og Stavanger. Hovedveien fra Stathelle til Stavanger ble opparbeidet første gang som kjørevei på begynnelsen av 1800-tallet. Den var planlagt og tilrettelagt for postgang, embetsmenn og militærvesenet.

Tidlig på 1900-tallet skiftet veien navn til Sørlandske hovedvei, og da riksveissystemet ble innført i 1928, fikk strekningen navnet riksvei 40.[1] I 1965 ble europaveisystemet innført i Norge, og veistrekningen mellom Oslo og Stavanger ble omdøpt til E18. I år 2000 ble strekningen fra Kristiansand til Stavanger omgjort til E39, og E18 fikk sitt vestlige, norske endepunkt i Kristiansand. E18 i sin fulle lengde løper fra Craigavon i Nord-Irland og til St. Petersburg i Russland.

Utbyggingen til stamvei[rediger | rediger kilde]

Hovedveien gjennom Agder var opprinnelig en smal og svingete landevei som gikk gjennom en rekke bygder og byer. Blant annet gikk veien rett gjennom Søndeled, Arendal, Fevik, Grimstad, Lillesand og Kristiansand sentrum. Før 1960 gikk veien også nordover fra Lillesand, gjennom Birkeland og videre til Kristiansand vest for Topdalsfjorden. I 1956 ble veien ført via nye Varoddbrua, og i 1960 ble riksvei 40 flyttet fra Birkeland og til den nye stamvei-parsellen langs kysten mellom Timenes og Lillesand.[2]

I 1965 ble en annen smal og svingete parsell erstattet med stamvei, da strekningen mellom Akland i Risør og Songe i Tvedestrand ble åpnet. E18 ble dermed lagt utenom den beryktede og smale Aklandskjæringen og tettstedet Songe.[3] Utover i 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene ble veien rettet ut og utvidet til stamvei videre sydover langs Lundevannet og Lundeslettene mot Tvedestrand, der E18 gikk inntil husveggen på gamle Lunde gård.[4] Først i 1992 stod stamveiparsellen videre sydover fra Lunde til Rømyr ferdig. Første del av den 3,8 kilometer lange strekningen ble åpnet i 1986 og avløste den beryktede Amtmannssvingen utenfor Tvedestrand.[5][6]

Strekingen videre sydover fra Rømyr til Stølen i Arendal ble gradvis utvidet utover i 1960- og 1970-årene, men ble først erstattet da motorveien mellom Tvedestrand og Arendal åpnet i 2019.

Før 1977 gikk E18 gjennom Arendal sentrum og videre over Hisøy, gjennom Nedenes og Fevik til Grimstad. Strekningen ble imidlertid lagt via Bjorbekk og Rykene da motorveien utenfor Arendal åpnet i november 1977.[7]

Motorveiene kommer[rediger | rediger kilde]

I november 1977 åpnet den første strekningen med motortrafikkvei på dagens E18 gjennom Agder. Det var strekningen mellom Stølen og Sørsvann utenom Arendal sentrum. Utover i 1980-årene ble veien lagt utenom Grimstad sentrum og i ny parsell mellom Østerholt og Brokelandsheia. I 1990-årene åpnet nye motortrafikkveier mellom Bie og Temse i Grimstad, og mellom Østerholt og Telemark grense i Gjerstad. I 2000 ble strekningen Temse–Rannekleiv åpnet, og dermed var det sammenhengende motortrafikkvei mellom Grimstad og Arendal. I 2004 åpnet 2+1-strekningen fra Brokelandsheia og sydover til Akland i Risør.[8] Dermed ble det også sammenhengende motortrafikkvei mellom Telemark grense og Akland.

Agders første motorvei kom høsten 2009, da den 36 kilometer lange strekningen mellom Øygardsdalen i Grimstad og Timeneskrysset i Kristiansand ble åpnet.[9] Ti år senere, i juli 2019, åpnet den 22 kilometer lange strekningen mellom Rømyr i Tvedestrand og Harebakken i Arendal.[10] Det er også firefelts hovedvei på strekningen mellom Timenes og Gartnerløkka i Kristiansand sentrum.

Videre utbygging[rediger | rediger kilde]

Per 2022 er det motorvei på 58 av 120 kilometer E18 i Agder. I tillegg er det firefelts vei på den 8 kilometer lange strekningen mellom Timenes og Gartnerløkka i Kristiansand. Det er midtdeler på E18 gjennom hele fylket, med unntak av strekningene Akland i Risør til Lunde i Tvedestrand, samt gjennom Grimstadporten tunnel og over Vesterbrua i Kristiansand.[11][12]

Det er planer om å bygge ut de gjenstående delene av E18 til motorvei. Strekningen fra Tvedestrand til Vestfold og Telemark fylkesgrense og videre til Bamble planlegges utbygget til motorvei i løpet av 2020-årene.[13] Det pågår også reguleringsplanarbeid for strekningen Arendal–Grimstad,[14] og for en motorveistrekning utenom Kristiansand sentrum, kalt Ytre ringvei (Varoddbrua–Grauthelleren).[15]

I Kristiansand sentrum skal strekningen GartnerløkkaKolsdalen (1,4 km) bygges om. Strekningen får fire og seks felt, men ikke motorveistandard, og erstatter dagens strekning over Vesterbrua.[16] Arbeidene startet i 2021, og hovedkontrakten ble lyst ut i 2022. Planlagt byggestart er i 2023 med ferdigstillelse i 2028.[17][18]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Fra syd mot nord[rediger | rediger kilde]

Agder fylke[rediger kilde]

Kristiansand
Kristiansand (Kvadraturen)

Vesterveien

 •  
⇑ Trasé Vesterbrua (bare mot vest)
 •  
 Vesterveien fra Rundingen mot Hove i Sandnes
 •  
Trasé Vesterveien
 • Rundkjøring
 Vesterveien fra Bellevue til Havnegata
 Vesterveien mot Rundingen
483 Møllevannsveien til Setesdalsveien (1,8 km)
 • Rundkjøring
 Setesdalsveien mot i Vinje
471 Vestre Strandgate mot Oddernes
 • Veikryss 99
99 Gartnerløkkakrysset
kun påkjøringsrampe mot øst, traséene samles
 • Rundkjøring
471 Vestre Strandgate mot Oddernes
Arm Vesterveien mot Bellevue
 Setesdalsveien mot i Vinje
Arm avrampe fra øst 
 •  
Pårampe fra Vestre Strandgate

Firefeltsvei fra Gartnerløkkakrysset til Timenes (8 km)

 • Veikryss 98
98 tunnel Kvadraturkrysset
(v⇓360 m, ø⇑188 m), kryss inne i tunnelen
Kristiansand (Kvadraturen)
 • Rundkjøring
Arm Stener Heyerdahls gate 
 • Lyskryss
Kv Tordenskjolds gate fra Stener Heyerdahls park til Egsveien
484 Festningsgata til 471 Dronningens gate
Kv Tordenskjolds gate til 471 Vestre Strandgate
 • Veikryss 97
97 tunnel Egkrysset
(v⇓520 m, ø⇑155 m), inne i tunnelen
Kristiansand (Eg)
 •  
Kv Egsveien til Førstehjelp Sørlandet sykehus Kristiansand (1,2 km)
Oddernesbrua over Otra til Lund fra Kvadraturen.
 • Veikryss 96
96 Nedre Lund
Kristiansand (Kongsgård øvre-Gimlekollen)
 • Veikryss 95
95 Bjørndalsslettakrysset
 • Rundkjøring
471 tunnel Presteheiatunnelen fra Oddernes mot Vesterbrua
 • Rundkjøring
490 Østre Ringvei til 488 Marvika (1,2 km)
 • Veikryss 94
94 Vollevannkrysset
 •  
452 Ålefjærveien fra Kongsgård til 453 Ålefjær
Kv Vigevegen til Vige
 • Veikryss 93
93 Narvikakrysset
 • Rundkjøring
Kv Vigevegen til Vige
E18 ved Hånes i Kristiansand. Broen er starten/slutten på fylkesvei 401.
Korsvik
 • Veikryss 92
92 Sømkrysset
kun påkjøringsrampe mot vest/avkjøringsrampe fra vest
 •  
496 Sømsveien til Strømmekrysset
 •  
496 Sømsveien mot 401 Drange
 • Veikryss 91
91 Strømmekrysset
kun påkjøringsrampe mot vest/avkjøringsrampe fra vest
 • Rundkjøring
496 Sømsveien mot Sømkrysset
401 Høvågveien mot Håneskrysset
401 Høvågveien mot Lillesand
 • bru Nottangen bro (over Rona, 221 m)
 • Veikryss 91
91 Håneskrysset
kun påkjøringsrampe mot øst/avkjøringsrampe fra øst
 • Rundkjøring
401 Høvågveien mot Strømmekryset
 • bru Hånesveien bru (over krysset, 59 m)
 • Rundkjøring
Kv Hånesveien mot Salbostad
 • Veikryss 90
90 Timeneskrysset
 • Rundkjøring
 Topdalsveien mot Kristiansand lufthavn, Kjevik, og mot i Kviteseid
Kv Lauvåsen hovedvei til Lauvåsenkrysset
 • Rundkjøring
498 Barstølveien til Barstølkrysset (2,5 km)
 •  
Sørlandsparken vest

motorvei Timenes–Øygardsdalen (36 km)

 • info Timeneskrysset
 • bru Timenesbakken bru (over krysset, 73 m)
Ved Langåsenkrysset, mot vest.
Ved Langåsenkrysset, mot øst.
 • Veikryss 89
89 Lauvåsenkrysset
kun påkjøringsrampe mot vest/avkjøringsrampe fra vest
 • Rundkjøring
Kv Lauvåsen hovedvei til Timeneskrysset
 •  
Kv Grasdalen mot 498 Barstølveien
 • bru Skjøringsmyra bru (over Lauvåsenkrysset, 59 m)
 • Veikryss 88
88 Barstølkrysset
 • Rundkjøring
498 Barstølveien til Timenes
 •  
Kv Travparkveien 
 • Rundkjøring
420 Dyreparkveien mot Dyreparkkrysset
Påkjøringsrampe mot øst
Kv Travparkveien til Sørlandets Travpark
 •  
Sørlandshallen
 • bru Barstøl bru (over krysset, 37 m)
 • Veikryss 87
87 Langåsenkrysset (Dyreparkkrysset)
 • Rundkjøring
420 Dyreparkveien til Barstølkrysset
 •  
Kristiansand Dyrepark
 • bru Langåsen bru (over krysset, 41 m)
 • Rundkjøring
420 Vallesverdveien mot Brønningsmyrkrysset i Lillesand
Kv Sydinga til Sørlandsparken øst
 • info Krogevannet
 • bru Stuedalen bru (over Stuedalen, 59 m)

Lillesand
 • bru Osane bru (Vallesværelva, 50 m)
 • Veikryss 86
86 Brønningsmyrkrysset
 • bru Langåsen bru (over krysset, 41 m)
 • Rundkjøring
Arm Uten navn til Kjerlingland
 • Rundkjøring
420 Vestre kystvei fra Kjerlingland mot Kleivsmyr
420 Vallesverdveien mot Dyreparkkrysset i Kristiansand
 • bru Glamsland bru (over privat vei, 30 m)
 • Veikryss 85
85 Storemyrkrysset
 • Rundkjøring
402 Birkelandsveien mot 420 Tingsaker
 • bru Norton bru (over krysset, 62 m)
 • Rundkjøring
402 Birkelandsveien mot Birkeland
 • bru Kvernbekken bru (over dalsøkk, 94 m)
 • Veikryss 84
84 Gaupemyr
 • bru Gaupemyr bru (over krysset, 55 m)
 • Rundkjøring
Arm Uten navn til Tingsaker
Lillesand
 • Rundkjøring
420 Østre kystvei fra Tingsaker mot Morholt i Grimstad
Fv3672 Tingsakerbakken mot Fv3670 Lillesand sentrum
420 Østre kystvei mot Kjerlingland
 • bru Stordalen bru (over kommunal vei, 31 m)
 • bru Kaldvellheia bru (over gårdsvei, 28 m)

Grimstad
 • Veikryss 83
83 Omre (Fremtidig næringsområde)
 • Rundkjøring
rasteplass Omre
 • bru Omre bru (over krysset, 60 m)
 • Veikryss
 
 • info ⇑ Trolldalen
 • bru Nyhaven bru (over sti, 30 m)
 • bru Trolldalen bru (over dalsøkk, 128 m)
 • bru Hanetodalen bru (over dalsøkk, 58 m)
 • Veikryss 82
82 Molland
 • Rundkjøring
420 Morholt mot Øygardsdalen
420 Molland mot Tingsaker i Lillesand
 • bru Morholt bru (over krysset, 58 m)
 • info Risdal

motorvei slutt motortrafikkvei Motortrafikkvei Øygardsdalen–Harebakken (19 km)

 Motorvei Øygardsdalen–Harebakken planlegges.[19]
Grimstad
 • Veikryss 81
81 Øygardsdalen
 • Rundkjøring
420 Vesterled mot Bie
 • Rundkjøring
420 Vesterled mot Morholt
 • Veikryss 80
80 Frivoll
 •  
Fv3624 Storgaten mot Grimstad sentrum og 420 Øygardsdalen (1,5 km)
 • bru Frivoll bru (over E18, 38 m)
 •  
404 Opplandsveien mot i Birkenes
 • Veikryss 79
79 Arendalsveien
 •  
420 Fjæresvingen mot Bringsværmyra
 •  
420 Arendalsveien fra Bie mot Frivoll
 • bru Bie bru (over krysset, 52 m)
Arendal (Vik)
 • Veikryss 78
78 Bringsværmyra
 • bru Bringsværmyra bru (over krysset, 59 m)
 • Rundkjøring
420 Uten navn mot i Arendal, og mot Bie
Fv3600 Fjæreveien mot Fv3598 Roresand
 • Veikryss 77
77 Bringsværmoen
kun avrampe fra vest / pårampe mot vest
 •  
407 Bringsværmoen til 410 Vik
 •  
407 Uten navn mot Rannekleiv i Arendal
 • info Nerjordene

Arendal
E18 med påkjøring i retning vestover fra Arendal t.v. og påkjøring mot øst t.h.
Sørlig ende av Torsubåsen tunnel. Foto: Jan-Erik Løken
Torsbuåsen tunnel sett fra sør med utsikt opp mot husene i Lokes Vei på Torsbuåsen. Foto: Jan-Erik Løken
Arbeid langs nye E18 ved Stølen i Arendal. Foto: Jan-Erik Løken
Nye E18 ved Stølen i Arendal. Foto:Jan-Erik Løken
Arendal
 • Veikryss 76
76 Nedenes
 • Rundkjøring
420 Vesterveien fra Skyttervollen mot Jovannet
420 Vesterveien mot Bringsværmyra i Grimstad
 • bru Skyttervollen bru (over krysset, 53 m)
 • Veikryss 75
75 Rannekleiv
kun pårampe mot nord / avrampe mot sør
 •  
407 Rykeneveien mot 420 Sponvika
 •  
407 Rykeneveien mot 420 Vik i Grimstad
 • Veikryss 74
74 Sørsvannveien
kun østgående
 • Rundkjøring
Fv3534 Sørsvannveien til 407 Bausplass
 • Veikryss 73
73 Sørsvannveien
kun vestgående
 • Rundkjøring
Fv3534 Sørsvannveien til 42 Stoa
 • Veikryss 72
72 Stoa
 • Rundkjøring
Kv Åsbieveien fra Sandbekktoppen til Fv3534 Sørsvatn
 • bru Sandbekktoppen bru (over krysset, 42 m)
 • Rundkjøring
42 Frolandsveien fra Stoa mot 420 Strømsbu, og mot Hynnekleiv i Froland
 • info Høgedal
 • Veikryss 71
71 Harebakken
 • Rundkjøring
410 Langsæveien via Arendal sentrum mot Rømyrkrysset i Tvedestrand
 • bru Harebakken bru (over krysset, 73 m)
 • Rundkjøring
Fv3506 Myraveien mot Tveiten
421 Molandsveien mot 410 Bergsmyr i Tvedestrand

motorvei Harebakken–Rømyr 22 km[20][21]

 • bru Stølen bru (over Fv420, 25,6 m)
 • bru Piletjenn bru (over dalsøkk, 171,9 m)
 • Veikryss 70
70 Longumkrysset
 • Rundkjøring
409 Østre Tromøyvei fra Longumkrysset til 421 Longum
 • bru Longum bru (over krysset, 25,6 m)
 • Rundkjøring
409 Østre Tromøyvei fra Longumkrysset mot 193 Kongshavn
 • bru Røydalen bru (over dalsøkk, 173,12 m)
 • bru Sagene bru (over Smalsund og Fv3496, 151,88 m)
 • bru Mørkoppdalen bru (over dalsøkk)

Tvedestrand
 • bru Kroktjenn bru (over bekk, 29,6 m)
 • bru Storemyr bru (over dalsøkk, 50,4 m)
 • bru Årdalen bru (over Langangselva og Fv422, 108,93 m)
 • bru Alvekjerr bru (over bekk, 29,6 m)
 • bru Bråten bru (over dalsøkk, 29,6 m)
 • bru Kloppemyr bru (over dalsøkk, 29,6 m)
 • bru Vennevann bru (over dalsøkk, 29,6 m)
 • Veikryss 68
68 Fiane/Grenstølkrysset
 • Rundkjøring
421 Grenstølveien mot Harebakken i Arendal
 • Rundkjøring
421 Grenstølveien til 410 Bergsmyr

motorvei slutt

 Motorvei Tvedestrand–Dørdal planlegges.[22]

Røymyr

 • bru Tveitehallingene bru (over Fv3486, 20,1 m)
 • Veikryss 66
66 Lunde
 • bru Lundetunet bru (over krysset, 50 m)
 •  
421 Lundeveien mot 410 Amtmannsvingen

Lundeslettene

 • bru Lundevann bru (over bukt, 136 m)
 • Veikryss
 Sundsdalen (kun avrampe fra / pårampe mot øst)
 •  
Fv3458 Gamle Songevei via Songe til 416 Sauvika i Risør

Uten navn

 • bru Sundsbekkdalen bru (over dalsøkk, 85 m)
 • Veikryss 65
65 Songe
 •  
Fv3458 arm Lindlandsveien mot Sundsdalen, og mot 416 Sauvika i Risør
 • bru Songedumpa bru (over krysset, 51 m)
 •  
Fv3442 Lindlandsveien til 416 Akland (6,8 km)
Sørlandsporten

Risør
 • bru Svarthøl bru (Steaelva, 60 m)
 • Veikryss 64
64 Vinterkjerr
 •  
416 Risørveien til Risør havn
 • Rundkjøring
416 Søndeledveien fra Akland til 414 Myra i Vegårshei

motortrafikkvei Motortrafikkvei AklandDørdal (42 km)

 • info Akland
 • bru Bråten bru (Torbjørnsdalen, 52 m)
 • Veikryss 63
63 Moland
 • bru Moland bru (over krysset, 44 m)
 • Rundkjøring
416 Molandsveien mot Akland, og mot 414 Myra i Vegårshei

Gjerstad

Europaveien

 • bru Haugselva bru (110)
Eikeland
 • Veikryss 62
62 Brokelandsheia
 • Rundkjøring
418 Gjerstadveien mot Sundebru
418 Gjerstadveien mot 416 Aspelund i Risør
 • bru Brokelandsheia bru (over E18, 45 m)
 • Rundkjøring
Kv Lindtjenn 
 • Veikryss 61
61 Sundebru
 • bru Kals bru (over krysset, 42 m)
 •  
418 Gjerstadveien mot Brokelandsheia, og til Fv3688 Egddalen
 • bru Sunde bru (Harsund, 175 m)
 • Veikryss 60
60 Øygardstjørnane
 •  
Fv3688 Gamle Sørlandske fra rasteplass Østerholtheia til Fv256 i Telemark
 •  
Fv3688 Gamle Sørlandske fra rasteplass Østerholtheia til Sundebru

Fortsetter som Europavei 18 (Vestfold og Telemark)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Journalist, Sveinung Berg Bentzrød. «Dette er din norske veihistorie - og dine foreldres - og dine besteforeldres. Slik ble E18 til.». Aftenposten. Besøkt 23. november 2019. 
 2. ^ «Åpning av ny motorvei mellom Kristiansand og Lillesand (1960)». Besøkt 23. november 2019. 
 3. ^ Sørlandsporten er forsvunnet – «Korketrekker'n» står for fall. Halden Arbeiderblad. Halden, Norge. 25. juli 1964. s. 5. 
 4. ^ Jarle Bruvik og Per Ervik (19. august 1969). «E18 – Den store ferieveien». Aktuell – Illustrert ukerevy 1969. Volum 29. Nummer 32. Nasjonalbiblioteket. s. 8–17. Besøkt 23. november 2019. 
 5. ^ «Amtmannssvingen – veidele i Tvedestrand». Store norske leksikon (norsk). 22. februar 2017. Besøkt 23. november 2019. 
 6. ^ «Sørlandsporten» (PDF). Statens vegvesen Aust-Agder. 3. desember 1991. Besøkt 23. november 2019. 
 7. ^ «E18 utenom Arendal». Aftenposten. 10. november 1977. s. 2. 
 8. ^ Terje Andersen. «Ny bit av E 18 snart ferdig i Aust-Agder». Aftenbladet (norsk). Besøkt 23. november 2019. 
 9. ^ «E18 OPS-prosjekt Grimstad–Kristiansand». Statens vegvesen. 2009. Arkivert fra originalen . Besøkt 23. november 2019. 
 10. ^ Korsvoll, Rune (2. juli 2019). «Denne nye veien åpner i dag». DinSide.no (norsk). Besøkt 23. november 2019. 
 11. ^ «Åpnet "ny" E18-parsell med midtdeler». www.austagderblad.no (norsk). 31. oktober 2012. Besøkt 23. november 2019. 
 12. ^ «Sammenhengende midtdeler Arendal - Kristiansand». Veier24.no (norsk). 21. november 2012. Besøkt 23. november 2019. 
 13. ^ «E18 Tvedestrand – Bamble». Nye Veier AS. Besøkt 9. juli 2022. 
 14. ^ «Veien videre for ny E18 fra Arendal til Grimstad». Nye Veier AS. Arkivert fra originalen 9. juli 2022. Besøkt 9. juli 2022. 
 15. ^ «E18 Ytre ringvei». www.ytreringvei.no. Besøkt 9. juli 2022. 
 16. ^ «E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen». Statens vegvesen. Besøkt 23. november 2019. 
 17. ^ Skoglund, Jarle (27. mai 2022). «Nå er hovedkontrakten på E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen i Kristiansand lyst ut». Veier24.no (norsk). Besøkt 9. juli 2022. 
 18. ^ «Fem interessert i prekvalifisering for hovedkontrakten». Statens vegvesen. Besøkt 9. juli 2022. 
 19. ^ «E18 Arendal – Grimstad». Nye veier AS. Besøkt 30. mai 2020. 
 20. ^ Vegvesen.no: E18 Tvedestrand–Arendal
 21. ^ E18 Tvedestrand – Arendal
 22. ^ «E18 Dørdal – Tvedestrand». Nye veier AS. Besøkt 30. mai 2020.