Kristiansandregionen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Sørlandsidyll i Brekkestø, Lillesand kommune.
Kardemomme by er en av attraksjonene i Kristiansand Dyrepark
Kristiansands gamle bydel, Posebyen, er Nord-Europas lengste sammenhengende trehusbebyggelse.
Kristiansand Domkirke er et av landets største kirkebygg.
Kristiansand ble universitetsby i 2007 da Høgskolen i Agder ble til Universitetet i Agder, med campuser i Kristiansand (bildet) og Grimstad. Universitetet er Norges fjerde største, med over 10 000 studenter.

Kristiansandregionen er et distrikt på grensen mellom fylkene Aust-Agder og Vest-Agder som omfatter landsdelshovedstaden Kristiansand og tilgrensende kommuner (Lillesand, Birkenes, Vennesla, Songdalen og Søgne), til sammen seks kommuner med et samlet areal på 1 892,80 km²[1] og 134 487 innbyggere (1. januar 2015).[2] De to byene i området er Lillesand og Kristiansand.

Kommuner[rediger | rediger kilde]

Kristiansandregionen er inndelt i seks kommuner:

Nr Kart Navn Fylke Adm.senter Folketall[3] Flatemål
km²[4]
Målform Ordfører Parti
1001
Kristiansand kommune
Kristiansand komm.svg Kristiansand Vest-Agder Kristiansand 89 268 276,51 Bokmål Harald Furre Høyre
1014
Vennesla kommune
Vennesla komm.svg Vennesla Vest-Agder Vennesla 14 425 384,48 Nøytral Torhild Bransdal KrF
1017
Songdalen kommune
Songdalen komm.svg Songdalen Vest-Agder Nodeland 6 568 215,94 Nøytral Johnny Greibesland Sp
1018
Søgne kommune
Søgne komm.svg Søgne Vest-Agder Tangvall 11 321 151,26 Bokmål Astrid Margrethe Hilde AP
0926
Lillesand kommune
Lillesand komm.svg Lillesand Aust-Agder Lillesand 10 702 190,41 Bokmål Arne Thomassen Høyre
0928
Birkenes kommune
Birkenes komm.svg Birkenes Aust-Agder Birkeland 5 178 674,20 Nøytral Anders Christiansen AP

Administrative inndelinger[rediger | rediger kilde]

Næringsregioner (NHO):

  • Distriktet utgjør næringsregion Sørlandet

Samarbeidsorgan:

  • De seks kommunene har hatt et uformelt samarbeid siden 1990 gjennom samarbeidsorganet «Knutepunkt Sørlandet». Samarbeidet ble formalisert med vedtekter etter kommunelovens §27 i 1996. Iveland tiltrådte samarbeidsorganet 1. januar 2006.

Tidligere fogderier:

Rettsområde:

Prostier i Den norske kirke (alle under Agder og Telemark bispedømme):

Byregion[rediger | rediger kilde]

I storbymeldingen til Stortinget (2002–2003) ble Norge delt inn i én storbyregion og 15 byregioner, åtte på Østlandet og åtte utenfor Østlandet. De åtte på Østlandet danner en geografisk sammenhengende helhet. De åtte byregionene utenfor Østlandet er alle geografisk frittstående. Alle byregionene er definert med en bykommune som senter og et utvalg omlandskommuner. Drammens- og Mosseregionen er en del av Oslo-regionen, mens de andre byregionene langs Oslofjorden pluss Mjøsbyene i utgangspunktet ikke har en slik relasjon.[5]

Navn på storbyregion[5] Folketall 2002[5] Folketall 2010[6] Folketall 2011[6] Folketall 2015[6] Prosent[7]
Kristiansandregionen[8] 119 234 122 345 127 862 134 487

12,79 %

Tettsteder[rediger | rediger kilde]

Tettsteder i Kristiansandregionen, rangert etter innbyggertall 1. januar 2013 (kommune i parentes):[9]

Byer[rediger | rediger kilde]

Kristiansand ble grunnlagt som kjøpstad i 1641. Lillesand ble ladested i 1821, mistet bystatusen i 1964, og fikk bystatus på nytt gjennom kommunestyrevedtak i 2000.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Ved Stortingsvalget 2013 var det 93 621 stemmeberettigede velgere i Kristiansandregionen. Det ble avgitt 72 795 stemmer. Valgdeltagelsen var dermed 77,8 %. Valgresultatet ga en borgerlig overvekt på 34,7 prosentpoeng (63,9 % H+Frp+KrF+V, 29,2 % Ap+Sp+SV). Tabellen viser stemmefordelingen:[10][11]

Parti Stemmetall %
Høyre 21 138 29,1
Arbeiderpartiet 17 683 24,4
Fremskrittspartiet 12 067 16,6
Kristelig Folkeparti 9 673 13,3
Venstre 3 509 4,8
Sosialistisk Venstreparti 2 099 2,9
Miljøpartiet De Grønne 1 871 2,6
Senterpartiet 1 406 1,9
De Kristne 1 178 1,6
Pensjonistpartiet 715 1,0
Demokratene i Norge 488 0,7
Rødt 381 0,5
Andre partier 338 0,5
Blanke stemmer 249 -
Valgdeltagelse/Total 72 795 77,8

Samferdsel[rediger | rediger kilde]

Arbeidet er nå i gang med en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Samferdselspakke for Kristiansandregionen. Utredningen er en bestilling fra regjeringen for å få en faglige utredning av areal- og transportspørsmålene for hele regionen. Bakgrunnen for bestillingen er Finansdepartementets krav om en slik utredning (KVU) for alle vegprosjekter over 500 millioner kroner.

Utredningen skal ha et bredt samfunnsmessig perspektiv: Areal- og transportspørsmål inkludert langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor trafikken, framtidige investeringsbehov, hensyn til jordvern og forhold knyttet til utslipp av klimagasser. Det er ønsket at utredningen skal vurdere hvordan ulike arealstrategier virker inn på transportsystemet. I denne sammenheng skal kjøpesenterproblematikken vurderes særskilt.

Den eneste måten å løse en slik oppgave på er å tenke helhet, å finne en overordnet løsning for forbedringer i transportsystemet som kan bidra til at Kristiansandsregionen kan utvikle seg videre som en attraktiv region. Miljøspørsmålet i vid forstand skal drøftes, fra klimagassutslipp til opplevelsen av Kristiansandsregionen.

KVU Kristiansand er organisert som et prosjekt i Statens vegvesen Region sør. Prosjektet legger opp til et nært samarbeid med fylkeskommunen, kommunene, regionale etater og transportetatene. Det skal også arrangeres møter med representanter for interessegruppene knyttet til areal og transport i regionen.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]