Kristiansandregionen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sørlandsidyll i Brekkestø, Lillesand kommune.
Kardemomme by er en av attraksjonene i Kristiansand Dyrepark
Kristiansands gamle bydel, Posebyen, er Nord-Europas lengste sammenhengende trehusbebyggelse.
Kristiansand Domkirke er et av landets største kirkebygg.
Kristiansand ble universitetsby i 2007 da Høgskolen i Agder ble til Universitetet i Agder, med campuser i Kristiansand (bildet) og Grimstad. Universitetet er Norges fjerde største, med over 10 000 studenter.

Kristiansandregionen er et distrikt i Agder som omfatter landsdelshovedstaden Kristiansand og tilgrensende kommuner (Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla og Lindesnes), til sammen seks kommuner.[1]

Kommuner[rediger | rediger kilde]

«Region Kristiansand ble relansert med nytt navn og nye vedtekter fra 1. januar 2018. Frem til 31. desember 2017 samarbeidet kommunene i Kristiansandsregionen under navnet Knutepunkt Sørlandet. Knutepunkt Sørlandet var et interkommunalt samarbeid for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen.»[2] I forbindelse med kommunereformen ble Søgne og Songdalen slått sammen med Kristiansand. Samtidig søkte Nye Lindesnes kommune opptak i Region Kristiansand.

Nummer[3] Kart Navn Fylke Adm.senter Folketall[4] Areal[5] Målform[6]
4204
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
 Kristiansand Agder Kristiansand 116 986 644,62 Bokmål
4205
Lindesnes kommune
Lindesnes kommune
 Lindesnes Agder Mandal 23 690 933,56 Bokmål
4223
Vennesla kommune
Vennesla kommune
 Vennesla Agder Vennesla 15 452 384,47 Nøytral
4215
Lillesand kommune
Lillesand kommune
 Lillesand Agder Lillesand 11 523 190,31 Bokmål
4216
Birkenes kommune
Birkenes kommune
 Birkenes Agder Birkeland 5 480 637,36 Nøytral
4218
Iveland kommune
Iveland kommune
 Iveland Agder Birketveit 1 380 261,63 Nøytral

Administrative inndelinger[rediger | rediger kilde]

Næringsregioner (NHO):

 • Distriktet utgjør næringsregion Sørlandet

Samarbeidsorgan:

 • De seks kommunene har hatt et uformelt samarbeid siden 1990 gjennom samarbeidsorganet «Knutepunkt Sørlandet». Samarbeidet ble formalisert med vedtekter etter kommunelovens §27 i 1996. Iveland tiltrådte samarbeidsorganet 1. januar 2006.

Tidligere fogderier:

Rettsområde:

Prostier i Den norske kirke (alle under Agder og Telemark bispedømme):

Byregion[rediger | rediger kilde]

I storbymeldingen til Stortinget (2002–2003) ble Norge delt inn i én storbyregion og 15 byregioner, åtte på Østlandet og åtte utenfor Østlandet. De åtte på Østlandet danner en geografisk sammenhengende helhet. De åtte byregionene utenfor Østlandet er alle geografisk frittstående. Alle byregionene er definert ved en bykommune som senter og med et utvalg omlandskommuner rundt. Drammens- og Mosseregionen er en del av Oslo-regionen, mens de andre byregionene langs Oslofjorden pluss Mjøsbyene i utgangspunktet ikke har en slik relasjon.[7]

Navn på storbyregion[7] Folketall 2002[7] Folketall 2010[8] Folketall 2011[8] Folketall 2015[8] Folketall 2019[8] Prosent[9] Folketall 2024[8]
Kristiansandregionen[10] 119 234 122 345 127 862 134 487 142 453 20,3%

Tettsteder[rediger | rediger kilde]

Tettsteder i Kristiansandregionen, rangert etter innbyggertall 1. januar 2023 (kommune i parentes):[11]

Byer[rediger | rediger kilde]

Kristiansand ble grunnlagt som kjøpstad i 1641. Lillesand ble ladested i 1821, mistet bystatusen i 1964, og fikk bystatus på nytt gjennom kommunestyrevedtak i 2000.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Ved Stortingsvalget 2013 var det 93 621 stemmeberettigede velgere i Kristiansandregionen.

Samferdsel[rediger | rediger kilde]

Arbeidet er nå i gang med en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Samferdselspakke for Kristiansandregionen. Utredningen er en bestilling fra regjeringen for å få en faglige utredning av areal- og transportspørsmålene for hele regionen. Bakgrunnen for bestillingen er Finansdepartementets krav om en slik utredning (KVU) for alle vegprosjekter over 500 millioner kroner.

Utredningen skal ha et bredt samfunnsmessig perspektiv: Areal- og transportspørsmål inkludert langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor trafikken, framtidige investeringsbehov, hensyn til jordvern og forhold knyttet til utslipp av klimagasser. Det er ønsket at utredningen skal vurdere hvordan ulike arealstrategier virker inn på transportsystemet. I denne sammenheng skal kjøpesenterproblematikken vurderes særskilt.

Den eneste måten å løse en slik oppgave på er å tenke helhet, å finne en overordnet løsning for forbedringer i transportsystemet som kan bidra til at Kristiansandsregionen kan utvikle seg videre som en attraktiv region. Miljøspørsmålet i vid forstand skal drøftes, fra klimagassutslipp til opplevelsen av Kristiansandsregionen.

KVU Kristiansand er organisert som et prosjekt i Statens vegvesen Region sør. Prosjektet legger opp til et nært samarbeid med fylkeskommunen, kommunene, regionale etater og transportetatene. Det skal også arrangeres møter med representanter for interessegruppene knyttet til areal og transport i regionen.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Region Kristiansand
 2. ^ rkrs.no[død lenke] - Om oss - Historie
 3. ^ Regjeringen (3. januar 2020). «Kommunekatalog gjeldende fra 1. januar 2020». Arkivert fra originalen 27. april 2020. Besøkt 30. mars 2020. 
 4. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2024). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 5. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for 2020». Arkivert fra originalen 11. mai 2020. 
 6. ^ Lovdata. «Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar». Besøkt 16. januar 2008. 
 7. ^ a b c Kommunal- og regionaldepartementet (9. mai 2003). «Storbymeldingen». Regjeringen. Besøkt 18. april 2020. 
 8. ^ a b c d e Statistisk sentralbyrå, Folkemengd 1. januar 2011 og endringane i 2010. Endelege tal besøkt 6. april 2011. Folkemengde i kommuner som er definert i Stortingsmeldingen er lagt sammen.
 9. ^ Prosent økning fra 2002 til 2015
 10. ^ 10 kommuner: - 1001 Kristiansand - 0926 Lillesand - 0928 Birkenes - 0935 Iveland - 1002 Mandal - 1014 Vennesla - 1017 Songdalen - 1018 Søgne - 1021 Marnardal - 1029 Lindesnes
 11. ^ «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 12. desember 2023. Besøkt 12. desember 2023. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]