Bybanen i Bergen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Bybanen i Bergen
Bybanen logo.svg
Basisdata
Transporttype Bybane
Sted Bergen
Åpnet 22. juni 2010
Drift
Eier og operatør Vestland fylke via Bybanen AS og Keolis Norge på vegne av Skyss
Sporlengde 20,4 km (+ 10,8 km under bygging)
Sporvidde 1435 mm (4' 8 1/2")
Elektrifisering 750 V, kjøreledning
Antall linjer 1 (+ 1 under bygging)
Antall stasjoner 27
Antall passasjerer 25 000 daglig (2013)
25 753 daglig (2014)[1]
29 100 i 2016[2]

34 520 daglig (2017, inkl. helg)[3]
40 822 daglig (2018, inkl. helg)[4]

51 110 daglig (2019, inkl. helg)[5]
Bybanevogn i leveranseversjon (kort) i Kaigaten. Fjellet Ulriken i bakgrunnen.

Bybanen i Bergen er et kollektivt, skinnegående transportmiddel (bybane) i Bergen. Den går fra Bergen sentrum (Byparken) til Flesland.

Bybanen ble vedtatt bygget i 2000,[6] og utbyggingen startet i januar 2008. Første delstrekning, fra sentrum til Nesttun, ble åpnet for passasjertrafikk 22. juni 2010 av Dronning Sonja.[7] Andre delstrekning til Lagunen åpnet 21. juni 2013. Tredje delstrekning ble åpnet til Birkelandsskiftet 15. august 2016, og forlenget videre til Flesland fra 22. april 2017. Utbyggingen av byggetrinn 4 til Fyllingsdalen startet i 2018 og er godt i gang langs mange punkter på traseen. Banen åpner mandag 21. november 2022.

Bybanen er en sporvei som i all hovedsak har egen trasé, slik at det er mulig å bruke store og hurtigkjørende sporvogner. På de første byggetrinnene målte vognene til Bybanen 32 meter og var godkjent for 212 passasjerer. Sommeren 2017 var samtlige vogner i vognparken forlenget til 42 meter med vogner godkjent for 280 passasjerer.[8]

Historie[rediger | rediger kilde]

Bybanen i Bergen første dag med passasjerer

Trikken i Bergen ble nedlagt i 1965, med unntak for en museumslinje på ca. 200 m. Bybanen ble først foreslått da drabantbyene rundt Bergen oppstod på slutten av 1960-årene og i 1970-årene. Den fremste talsmannen på dette tidspunktet var daværende NKP-politiker, senere SV-politiker, Bjørn Gullachsen. I slutten av 1980-årene var Bergenstrafikken preget av økende trafikkproblemer og nye, storslåtte veiutbygginger. Da ble ideene om en bybane relansert, etter initiativ fra miljøbevegelsen, enkelte politikere og bergenskjendiser som Gunnar Staalesen og Erling Gjelsvik.

Bystyret vedtok i 2000, mot stemmene til Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet, å bygge bybane dersom man klarte å finansiere prosjektet. Høsten 2005 ble prosjektet vedtatt, med finansiering, som en del av Nasjonal transportplan, også dette mot stemmene til Fremskrittspartiet. Kort tid etter ble arbeidet påbegynt.

Prosjektet var lenge kontroversielt. Kritikerne fryktet blant annet at det ville bli et pengesluk, og at det ville føre til svakere kollektivtilbud i områder der banen ikke går. I 2006 startet en gruppe kritikere en underskriftskampanje for å gjøre prosjektet til gjenstand for folkeavstemning, men da Høyre valgte å gå mot dette ble det avvist, nok en gang mot stemmene til Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet. Gaia Trafikk foreslo på sin side å erstatte bybaneprosjektet med sporbuss (metrobuss). Også dette ble avslått. Senere er bybanen blitt svært populær og er en stor passasjersuksess. En meningsmåling fra desember 2014 viste at 77 % mente bybanen burde utvides til flere bydeler; bare 17 % sa nei til en slik utvidelse. Stridsspørsmålet nå var hvor en skulle bygge ut først.[9]

Utbygging[rediger | rediger kilde]

Bybanesporene like nord for Wergeland holdeplass.
Bybanespor mellom Sletten og Slettebakken.
Dronning Sonja (i midten) gikk sammen med byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen (til venstre) og byrådsleder Monica Mæland (til høyre) inn på bybanevogn nummer 205 klokken 12.05 den 22. juni 2010.
Vognenes strømavtaker.

Bybanen fra Bergen sentrum frem mot Bergen lufthavn, Flesland var planlagt i tre byggetrinn. Det første fra sentrum til Nesttun, det andre fra Nesttun til Rådal/Lagunen Storsenter, og det tredje fra Lagunen til flyplassen. Byggetrinn 2 startet 7. januar 2011 og pågikk til våren 2013. Anleggsarbeidet på byggetrinn 3 startet umiddelbart etter at arbeidet på trinn 2 var ferdig. Trafikk på trinn 3 mellom Lagunen og Birkelandskiftet startet mandag 15. august 2016. Passasjerer mellom Birkelandskiftet og Bergen lufthavn Flesland ble fraktet med buss inntil det ble gjort klart for fotgjengere å kunne gå mellom Bybanens holdeplass ved terminal T3 og den nåværende terminalen. Dette skjedde lørdag 22. april 2017. Det er Bybanen Utbygging som er ansvarlig for byggingen av Bybanen. Bybanen Utbygging er en enhet i Hordaland fylkeskommune og sorterer under Fylkesrådmannen.

Byggetrinn 1: Bergen sentrum–Nesttun[rediger | rediger kilde]

Byggestart var januar 2008. Byggeprosessen var splittet i anbud, hvor åtte foretak hadde ansvar for hver sin strekning. I desember 2009 var konstruksjonen av selve banen ferdig, sammen med fire tunneler og broparti over Strømmen.[10] Bybanen Nesttun–Byparken ble åpnet for alminnelig trafikk den 22. juni 2010.

 • Den totale bybanetraseen i byggetrinn 1 er 9,8 kilometer lang. Banen går i to retninger og det ble lagt to skinneløp i hver retning, totalt rundt 39,2 kilometer skinner. Traseen har følgende holdeplasser: Byparken, Nonneseter, Bystasjonen, Nygård, Florida, Danmarks plass, Kronstad, Brann Stadion, Wergeland, Sletten. Slettebakken, Fantoft, Paradis, Hop og Nesttun terminal.
 • Totale kostnader for byggetrinn 1 var 2,25 milliarder kroner.
 • Reisetiden mellom sentrum og Nesttun skulle etter planen ned i 21 minutter. Dette ville gi en gjennomsnittsfart på 29  km/t. I dag bruker Bybanen 24 minutter.

Byggetrinn 2: Nesttun–Lagunen[rediger | rediger kilde]

Reguleringsplanen ble godkjent i bystyret våren 2008 og de forberedende byggearbeidene startet sommeren 2010. Offisiell start på byggingen var 7. januar 2011.[11] 26. mars 2010 vedtok regjeringen at bompengeordningen fikk fortsette, slik at byggetrinn 2 til Rådal/Lagunen kunne finansieres. Investeringene deles jevnt mellom fylkeskommunen og bompengefinansiering. Det kom indisier fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om at statlig støtte forutsetter at Bergen kommune innfører køprising: «I den grad Bergen oppfyller vilkårene for midler fra Belønningsordningen kan disse midlene benyttes til delfinansiering av forlengelse av Bybanen. Samferdselsdepartementet vil imidlertid stille strenge krav til trafikkregulerende tiltak for tildeling av belønningsmidler.»[12] Byggetrinn 2 kostet 1,35 milliarder kroner og ble åpnet for trafikk 21. juni 2013.[13] Holdeplassene er Nesttun sentrum, Skjoldskiftet, Mårdalen, Skjold og Lagunen.

Byggetrinn 3: Lagunen–Flesland[rediger | rediger kilde]

Anleggsarbeidene på traseen videre til Bergen lufthavn Flesland startet sommeren 2013 og ble i hovedsak avsluttet i august 2016. Men på grunn av at den nye terminalen på Flesland ikke var ferdig, åpnet banen foreløpig til Birkelandsskiftet 15. august 2016.[14] 21. april 2017 gikk første avgang frå Birkelandsskiftet til Bergen lufthavn.[15]

Det er bygget 6,81 km dobbeltspor og syv holdeplasser mellom Lagunen og Bergen lufthavn Flesland[16]. Holdeplassen ved Birkelandsskiftet er kombinert med kollektivterminal. Det er bygget seks tunneler, tre broer, seks kulverter og tre gangbroer. Alle krysninger av veier er planfrie, det er dog noen fotgjengeroverganger i plan med banen, de fleste i forbindelse med holdeplasser. Mellom holdeplassene går banen med Bybanens makshastighet, som er 70 km/t. Byggetrinn 3 har følgende holdeplasser: Råstølen, Sandslivegen, Sandslimarka, Kokstad, Birkelandskiftet, Kokstadflaten og Bergen lufthavn Flesland (de to siste i bruk fra 22. april 2017).

8. januar 2012 ble det kunngjort et forslag til arealplan[17] for permanent verksted og depot for Bybanen på Kokstad. Kokstad depot har en kapasitet for 50 vogner med en lengde på 42 meter. Dette er nok til å dekke behovet for fremtidige utvidelser av bybanenettet opp til 40 km (Sentrum–Flesland, Åsane–Haukeland universitetssykehus-Fyllingsdalen). Anlegget inneholder vognhall, verksted, vaskehall, lager, kontorer og testspor. Bygningsmassen er på 22 000 m², derav vognhall 10 000 m². Fullt utbygget vil det være omtrent 50 arbeidsplasser på anlegget pluss vognførerne.

Byggetrinn 4: Bergen sentrum–Fyllingsdalen[rediger | rediger kilde]

Byrådet besluttet i 2014 å regulere og bygge ut Bybanen til Fyllingsdalen før Åsane. Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen og byutviklingsbyråd Henning Warloe informerte på pressekonferanse utenfor rådhuset tirsdag 18. november 2014 om følgende (iflg Bergens Tidende): Byrådet går inn for å regulere og bygge ut Bybanen til Fyllingsdalen før Åsane. Arbeidet med å fylle ut i Store Lungegårdsvann var påbegynt i september 2017. De resterende forberedende grunnentreprisene startet opp februar-april 2018, med påfølgende oppstart av de første grunnentreprisene høsten 2018.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger ønsket å stoppe Byggetrinn 4 etter valget 15. september 2019, men fikk ikke nok stemmer ved valget til å få flertall for dette.[18]

Linjen starter i sentrum der den kobler seg på den eksisterende linje bak Bystasjonen. Holdeplassene vil være Bystasjonen, Fløen, Haukeland universitetssykehus, Kronstad, Mindemyren, Kristianborg og Fyllingsdalen Terminal ved Oasen bydelssenter.[19] Banen skal gå i en 3 km tunnel gjennom Løvstakken mellom Minde/Kristianborg (under Fjøsangerveien) og Nordre Lyshovden nær Oasen bydelssenter i Fyllingsdalen. Parallelt med banens tunnel legges en tunnel for gående og syklende. Denne mindre tunnelen vil tjene som rømningsvei for hovedtunnelen og de to tunnelen vil være forbundet med flere tverrslag. Dette blir Europas lengste tunnel for syklende og gående, og den skal ha full belysning og overvåkningskameraer av sikkerhetshensyn for de gående. De to tunnelene vil til sammen koste 1,2 milliarder kroner.[20][21]

Byggetrinnet, som blir ca. 9 km, åpner mandag 21. november 2022.

Byggetrinn 5: Bergen sentrum-Åsane[rediger | rediger kilde]

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble vedtatt i byrådet i mai 2018.[22] Det var store uenigheter i bystyret om traseen skulle legges over Bryggen eller i tunnel. 24. november 2021 ble det vedtatt i bystyret at linjen skal gå bak Bryggen i tunnel, noe som førte til at byrådet sa opp i protest[23].

6. desember ble et nytt byråd konstituert og 15. desember ble trasevalget omgjort i bystyret til nå å skulle gå over Bryggen.[24] Det ble også vedtatt at bybanen skal gå på batteridrift over Bryggen, uten master eller kjøreledninger.[25]

Linjen skal tidligst kunne være ferdig i 2035 eller senere.[26]

Vognmateriell[rediger | rediger kilde]

Sporvogner for personbefordring[rediger | rediger kilde]

Vognsett under testkjøring i Inndalsveien i mars 2010.

Sporvognene er av typen Variobahn fra Sveitsiske Stadler Rail sitt Tyske Datterselskap Stadler Pankow. De 20 første Variobahn Bergen nr. 201–220 bestod av fem moduler som til sammen hadde en teoretisk kapasitet på 212 plasser, hvorav 84 er sitteplasser. I praktisk bruk beregnes kapasiteten til 160 plasser.[27] Bybanen tilbyr trådløst internett til passasjerene.[28] Vognene målte 32 m, men er forlenget til ca. 42 m ved at to moduler er satt inn på midten. Vogner fra og med nr. 221 ble nylevert 42 meter lange fra og med 2015, mens 201–220 er forlenget.

Dagens kapasitet er ca. 2600 passasjerer pr. time og retning, som i teorien – med flere og forlengede vogner – kan økes til opp mot 9000.[29]

Tekniske data:

 • Lengde: 42,14 m[30]
 • Bredde: 2,65 m
 • Høyde: 3,5 m
 • Hjuldiameter 650/570 mm (ny/oppbrukt)
 • Sporvidde: 1435 mm
 • Vekt: 41,8 tonn
 • Kjøreledningsspenning 750 V
 • Ytelse: 8 x 45 kW/12 x 45 kW[31]
 • Høyeste hastighet: 70 km/t
 • Minste kurveradius: 25 m
Første dag med lang bybanevogn i rutetrafikk. Rett etter avgang fra Bystasjonen.

Vognene nummereres fra 201 i leveranserekkefølge. Årsaken til å begynne på 201 er at nummereringen tar hensyn til nummereringen brukt av Trikken i Bergen. Vogner levert i 2009 og 2010 er nummerert 201 til 212. Vogner levert i september 2011 er nummeret 213 og 214. 215–217 ble satt i drift høsten 2012. 218–220 ble levert i forbindelse med andre byggetrinn. Hordaland fylkeskommune anskaffet åtte nye bybanevogner på 42 meter som ble tatt i bruk ved åpningen av byggetrinn 3 (Lagunen-Flesland) i 2016. I september 2017 var de 20 første vognene forlenget med to moduler, slik at alle nå er 42 meter. De utvidete vognene har 105 sitteplasser og teoretisk 180 ståplasser. Den praktiske kapasiteten er om lag 215 passasjerer. Forlengelsen av vognene 201–220 har foregått i servicehallen på Kokstadflaten.

Driftsvogner[rediger | rediger kilde]

Med driftsvogner menes det som vanligvis kalles arbeidsvogner i andre norske sporveisbyer.

Vogn 901 er en skinnesliper og har fått navn «Sliping beauty». Vognen er opprinnelig levert til Leipziger Verkehrsbetriebe i 1994 og er kjøpt og oppgradert av Iftec. Brukes også til snømåking og avising av kjøreledninger ved behov. Levert oktober 2010.

Vogn 902 er en brannbil plassert hos Bergen Brannvesen. Lastebilen er Nordens eneste skinnegående brannbil og er også ment til bruk ved trafikkulykker og andre redningsoppdrag langs linjen. Den har mye frigjøringsutstyr, bl.a. spesialjekker og løfteutstyr,[32]

Vogn 903 er en kontaktledningsvogn og har fått navn «Herr Strøm». Dette er en dieseldrevet lastebil som både kan gå på skinner og vanlig vei. Brukes for reparasjoner og inspeksjon av kjøreledningen. Levert mars 2011.

Drift[rediger | rediger kilde]

Hordaland fylkeskommune ved Skyss har driftsansvar for Bybanen. I 2008 ble driften av Bybanen satt ut på anbud. Driftskontrakten som det skulle konkurreres om hadde en varighet på 7 år med mulighet for to års forlengelse. Kontrakten inkluderer drift av Bybanen samt trafikkstyring. Drift og vedlikehold av infrastrukturen og forvaltning av rullende materiell (gjennom en vedlikeholdsavtale med vognleverandøren Stadler Pankow GmbH) utføres av Bybanen AS, som er et eget fylkeskommunalt selskap. Bybanen AS er Hordaland fylkeskommunes parallell til Jernbaneverket. Ved fristens utløp 16. desember 2008 hadde følgende fire leverandører levert inn tilbud på drift av Bybanen:

 • Fjord1 Partner AS
 • NSB AS
 • Tide Bane AS
 • Veolia Transport Norge AS

Fjord1 Partner vant anbudet og fikk sammen med Bybanen AS nødvendige tillatelser fra Statens jernbanetilsyn. Fjord1 Partner var eid av Keolis Nordic AB (51%) og Fjord1 AS (49%). Våren 2014 solgte Fjord1 sin eierandel til Keolis, og selskapet endret navn til Keolis Norge AS.

Påstigninger med Bybanen ifølge Hordaland fylkeskommune: 2010 2,896 mill., 2011 7,060 mill., 2012 7,994 mill., 2013 9,125 mill., 2014 9,406 mill., 2015 9,987 mill., 2016 10,6 mill. og 2017 12,6 mill. Beregnet snitthastighet er 29 km/t mellom sentrum-Nesttun. Beregnet snitthastighet mellom Nesttun-Lagunen er 33 km/t. Reisetiden mellom Byparken og Lagunen er 31 minutter, mellom Byparken og Bergen lufthavn Flesland ca. 43 minutter.

Billettsystem[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Skysskortet

Hordaland har i dag ett, felles billetteringssystem («Atries») for buss, bybane og hurtigbåt. Prosessen med nytt billetteringssystem ble startet av ruteselskapene Gaia Trafikk og HSD tidlig på 2000-tallet. Innkjøpsprosessen var nesten fullført da det ble vedtatt å konkurranseutsette kollektivtrafikken i fylket. Dermed ble billetteringsprosessen overtatt av Hordaland fylkeskommune, som undertegnet kontrakten med den tyske leverandøren Atron i 2005. Da Skyss ble opprettet i november 2007, ble ansvaret for å fullføre billetteringsprosjektet lagt dit.

Etter en utviklingsperiode ble implementeringen av det nye systemet startet i ruteområdet for Austevoll i 2008. Systemet ble deretter gradvis innført i område for område i fylket. I perioden april til juli 2010 var Bergen og kommunene i vest de siste områdene som fikk det nye systemet installert om bord i bussene, og billettautomater for selvbetjening sto klare på holdeplassene da Bybanen åpnet 22. juni. I juli 2010 var systemet ferdig installert i hele Hordaland og det gamle BusPos-systemet faset ut. Etter en lengre periode med feilretting og justeringer, gikk billettsystemet i 2012 inn i ordinær drift.

Reisende med Bybanen kan også kjøpe billett på mobiltelefon ved hjelp av mobilappen Skyss Billett, som er tilgjengelig for iOS og Android. Appen er utviklet av WTW AS og har ingen teknisk forbindelse til Atries billettsystemet.

Holdeplasser[rediger | rediger kilde]

Stasjonene og den visuelle profilen til Bybanen er designet av Arkitektgruppen CUBUS, Fuggi Baggi Design og Kontrapunkt. Stasjonene på B1 og B2 ligger på gatenivå, og har billettmaskiner og dynamiske skjermer som viser når neste bybane kommer. Plattformene har trinnfri påstigning til vognene, noe som gjør det enkelt for passasjerer med rullestol eller barnevogn.[33][34] Stasjonene er dimensjonert for 44 m lange vogner.[35]

Bergen kommune har tillatt tettere utbygging rundt holdeplassene, hvor de vil at de fleste nye boligene i Bergen skal bygges. Utviklingsprosjekter for Slettebakken, Wergeland, Paradis og Lagunen er igangsatt av private utviklere. Studentbyen på Fantoft fikk med prosjektet Fantoft TRE 325 nye studentboliger. Mange av stasjonene ligger i boligområder, og prosjektene har møtt mye motstand fra beboere som frykter at deres nabolag vil bli radikalt endret.[36][37][38][39]

Kunstprogram[rediger | rediger kilde]

 • Thorsten Goldberg, 60°N, 05°E waterside encased. Kunstverket bestod av 732 stålplater lagt som et bølgende teppe ved bredden til Store Lungegårdsvannet. Skulpturen ved Florida ble avduket 15. juni 2012. Kunstverket ble demontert og sendt til gjenvinning i oktober 2017 på grunn av store vedlikeholdskostnader.
 • Marius Watz, Prime (2010), Fageråstunnelen (1,1 km). Kunstverket består av LED-staver satt i enkle geometriske strukter som kan minne om togsignaler. De større lysskulpturene er plassert ved tunnelåpningene, de mindre er plassert inne i tunnelen. Lysformene er alltid forskjellige ettersom lysene styres av en generativ prosess hvor deler av skulpturene skrus av og på.
 • Hans Christian Gilje, Lysbølgen (2010), Paradistunnelen (1,2 km). Verket består av en 150 meter lang lyslinje som på hver side av tunnelveggene bølger seg i rødt og blått.
 • Rachel Dagnall og Anita Hillestad, The White Rabbit (2010), Nesttunvannet. Kunstverket består av en stor hvitlakkert glassfiberskulptur som framstiller en sittende kanin.
 • Torunn Skjelland, 1: 1 000 483 (2013), Mårdalen stasjon. Mural utført med silikatmaling direkte på betong.
 • Gisle Frøysland, Kjankaren (2013), Skjoldtunnelen. Sensor registrerer bybanens bevegelser og en datastyrt sverm av ledlys følger banen.

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

 • 2011: «Worldwide Project of the Year» av Light Rail Transit Association i London.[40]
 • 2012: Vakre vegers pris.[41]
 • 2012 SRF (Salgs- og reklameforeningen)-prisen. [42]
 • 2012: BOBY (Bolig- og byplanforeningen) – Byutviklingsprisen til Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen for samarbeidet om å realisere Bybanen.[43]
 • 2012 Kollektivprisen 2012.[44]
 • 2013 Årets anlegg - Byggetrinn 2.[45]
 • 2013 Statens bymiljøpris.[46]
 • 2015 Innovasjonsprisen for universell utforming.[47]

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Linjekart for første byggetrinn

Linjekart over første til tredje byggetrinn.[48][49][50][51]

Tegnforklaring
Vis V veier D driftsanlegg B broer og tunneler P planlagt
BSicon .svgBSicon uKACCa.svgBSicon .svg Byparken
BSicon uBUE.svg 577 Christies gate
BSicon uÜST.svg
BSicon d.svgBSicon udSTR.svgBSicon uexdKBHFa.svg Kaigaten
BSicon d.svgBSicon uedSHI2g+l.svgBSicon uexdSHI2r.svg
BSicon uÜSTr.svg 17.mai-pensen
BSicon uBUE.svg 577 Strømgaten
BSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BAHN.svg Nonneseter Bergen stasjon
BSicon d.svgBSicon ueABZgl.svgBSicon uexdLSTRq.svg mot Årstad
BSicon uBUE.svg Fv5338 Lungegårdskaien
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svgBSicon PARKING.svg Bystasjonen
BSicon uBUE.svg Stamvei E16.svg Fjøsangervegen
BSicon uBUE.svg Nygårdsgaten/Lars Hilles gate
BSicon uHSTACC.svg Nygård
BSicon uBUE.svg Fv5332 Nygårdsgaten/Fv5352 Thormøhlens gate
BSicon uHSTACC.svg Florida
BSicon uBUE.svg Fv5332 Nygårdsgaten
BSicon uWBRÜCKE1.svg Gamle Nygårdsbro
BSicon uBUE.svg Møllendalsveien
BSicon uBUE.svg 584 Ibsens gate
BSicon uHSTACC.svg Danmarks plass
BSicon uBUE.svg 582 Bjørnsons gate
BSicon uBUE.svg 582 Inndalsveien/Bjørnsons gate
BSicon uENDEaq.svgBSicon uABZq+l.svgBSicon uhKRZ.svgBSicon uSHI4g+rq.svgBSicon uKDSTeq.svg Kronstad depot Bybanen testspor
BSicon uexSTR.svgBSicon uhABZgl+l.svgBSicon uSHI4lq.svg Vossebanen
BSicon uSTR.svgBSicon uhABZgl+l.svgBSicon uSHI4lq.svg
BSicon d.svgBSicon exdLSTRq.svgBSicon exSTRq.svgBSicon uexABZqr.svgBSicon uehKRZ.svgBSicon uexHSTq.svgBSicon uexABZq+l.svgBSicon uexdLSTRq.svg
BSicon .svgBSicon uexSTR+l.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon ex-SHI2glq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon uexSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon exdLSTRq.svg
Kronstad ny Vossebanen / fra Årstad
BSicon d.svgBSicon exdLSTRq.svgBSicon exSTRq.svgBSicon uexSTRq.svgBSicon uehKRZ.svgBSicon uexHSTq.svgBSicon uexABZq+l.svgBSicon uexdLSTRq.svg
BSicon .svgBSicon uexSTR+l.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon ex-SHI2glq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon uexSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon exdLSTRq.svg
Kronstad ny Vossebanen / fra Årstad
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZqr.svgBSicon umhKRZ.svgBSicon dLSTRq.svgBSicon .svg Vossebanen
BSicon uexLSTR.svgBSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon .svgBSicon uexHST.svg Kronstad mot Kristianborg og Fyllingsdalen
BSicon uHSTACC.svg Kronstad
BSicon .svgBSicon .svgBSicon ueABZg+l.svgBSicon uexSTRq.svgBSicon uexSTRr.svg
BSicon uBUE.svg 582 Inndalsveien
BSicon uHSTACC.svg Brann stadion
BSicon uBUE.svg 582 Inndalsveien
BSicon uHSTACC.svg Wergeland
BSicon uTUNNEL1.svg Fageråstunnelen (663 m) Fv5324 Hagerups vei
BSicon uTUNNEL1.svg Fageråstunnelen (663 m)
BSicon uBUE.svg Wiers-Jenssens vei
BSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svg Sletten
BSicon uHSTACC.svg Slettebakken
BSicon uTUNNEL1.svg Slettebakkstunnelen (412 m)
BSicon uHSTACC.svg Fantoft
BSicon uTUNNEL1.svg Fantofttunnelen (1 107 m) 585 Sandbrekkevegen
BSicon uTUNNEL1.svg Fantofttunnelen (1 107 m)
BSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svg Paradis
BSicon uBUE.svg Tjernvegen
BSicon uTUNNEL1.svg Tveiteråstunnelen (443 m)
BSicon uWBRÜCKE2.svg Nesttunelva
BSicon uHSTACC.svg Hop
BSicon .svgBSicon uABZg+l.svgBSicon uENDEeq.svg Hensettingsspor etableres i byggetrinn 2
BSicon uBUE.svg Sanddalsvegen
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svgBSicon PARKING.svg 9,8 km Nesttun Terminal
BSicon uSTR+GRZq.svg byggetrinn 1 (åpnet 22. juni 2010)
BSicon uHST.svg 10,2 km Nesttun sentrum
BSicon uemKRZ.svg Vossebanen (nedlagt)
BSicon uTUNNEL1.svg Nesttunhaugtunnelen (ca. 360 m)
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon uexSTHST-Yo.svgBSicon BUS2.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon uHST.svg
10,9 km Skjoldskiftet holdeplass på bro over 582 Fanavegen
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg 10,9 km Skjoldskiftet
BSicon uHST.svg 11,4 km Mårdalen
BSicon uTUNNEL1.svg Skjoldtunnelen (ca. 430 m)
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg 12,3 km Skjold
BSicon uBUE.svg Sætervegen
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svgBSicon PARKING.svg 13,2 km Lagunen
BSicon uSKRZ-Ao.svg Riksvei 580.svg Fanavegen
BSicon uENDEaq.svgBSicon uABZgr.svgBSicon .svg Hensettingsspor
BSicon uTUNNEL1.svg Folldalstunnelen (ca. 700 m)
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg Råstølen
BSicon uTUNNEL1.svg Steinsviktunnelen (ca. 570 m)
BSicon uBRÜCKE1.svg Fv5186 Steinsvikvegen
BSicon uTUNNEL1.svg Solheitunnelen ca. 630 m
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg Sandslivegen
BSicon uHST.svg Sandslimarka Sandsli
BSicon uTUNNEL1.svg Dyrhovdtunnelen ca. 120 m
BSicon uSKRZ-Eu.svg 556 Ytrebygdsvegen
BSicon uHST.svg Kokstad
BSicon uSKRZ-Yo.svg Riksvei 580.svg Flyplassvegen
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uBHF.svgBSicon BUS2.svgBSicon PARKING.svg Birkelandsskiftet terminal
BSicon uSKRZ-Yu.svg Riksvei 580.svg Flyplassvegen
BSicon uHST.svg Kokstadflaten
BSicon .svgBSicon uKRW+l.svgBSicon uKRWgr.svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon .svgBSicon uKDSTe.svgBSicon uSTR.svgBSicon .svgBSicon .svg Kokstad depot
BSicon uTUNNEL1.svg Fleslandtunnelen (ca. 640 m)
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uKBHFe.svgBSicon FLUG.svgBSicon BUS2.svg Bergen lufthavn Flesland
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uBHF.svgBSicon FLUG.svgBSicon BUS2.svg Bergen lufthavn Flesland
BSicon uENDEe.svg Vendespor
BSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svg

Videre utvidelse[rediger | rediger kilde]

Bybanen under bygging på Kronstad

Bergensprogrammet vedtatt i Stortinget 2002 stadfestet at banen skulle bygges fra Bergen sentrum til Nesttun, og videre frem mot Flesland i en neste runde. Ansvaret for bybaneutbyggingen ble i 2007 overflyttet fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommune.

Hordaland fylkesting behandlet juni 2010[52][53] plan for utviding av bybanen frem mot 2040.

 • Forlengelse av eksisterende linje sørover Lagunen (Rådal)-Flesland
 • Forlengelse mot nord i to etapper: Sentrum-NHH og NHH-Åsane
 • Bane mot vest: Sentrum-Oasen

Kommunen har også presentert mer ambisiøse planer, linjen utvides fra Fyllingsdalen til Loddefjord, med ytterligere utvidelsesmuligheter både nordover og vestover til nabokommunene.[54] I forbindelse med planer om ny Sotrabro har Fylkesmannen krevd at to felt skal forbeholdes bybane.[55]

Spørsmålet om hvor langt bybanen skal gå var en viktig valgkampssak under kommunevalgkampen i Bergen 2003 og 2007. Da FrP, som gikk til valg på motstand mot bybanen kom inn i byrådet høsten 2007, var det tvil om bybanene ville gå lenger enn til Nesttun. Men etter forhandlinger med de andre partiene i byrådet, KrF og Høyre, ga Frp seg på dette, og byrådet gikk inn for full utbygging frem til Flesland. Frp trakk seg i 2009 fra byrådssamarbeidet fordi Frps landsmøte nektet Frp lokalt å stemme for økt bompengefinansiering.[56]

Byggetrinn 4, linjekart[rediger | rediger kilde]

Ifølge presentasjon av Bybanen Utbygging.[57]

Tegnforklaring
BSicon uexKBHFa.svg Kaigaten
BSicon udLSTRq.svgBSicon uxABZg+r.svgBSicon d.svg fra Byparken
BSicon uÜSTr.svg 17.mai-pensen
BSicon uBUE.svg Strømgaten
BSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BAHN.svg Nonneseter Bergen stasjon
BSicon uHSTACC.svg Bystasjonen
BSicon udLSTRq.svgBSicon uxABZgr.svgBSicon d.svg mot Kronstad
BSicon uexSKRZ-Au.svg Stamvei E16.svg Stamvei E39.svg Nygårdstangen viadukt
BSicon uexBRÜCKE1.svg Møllendalsveien
BSicon uexHST.svg Fløen
BSicon uextSTRa.svg Årstadtunnelen (1200 m)
BSicon uextHST.svg Haukeland sykehus
BSicon uextSTRe.svg
BSicon .svgBSicon uexABZgl.svgBSicon uexSTR+r.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uexHST.svgBSicon uexHST.svgBSicon .svg Kronstad
BSicon .svgBSicon .svgBSicon udLSTRq.svgBSicon udSTRq.svgBSicon uxKRZu.svgBSicon ueABZql.svgBSicon udLSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon udHSTq.svg
Kronstad fra Nonneseter mot Flesland
BSicon uexSKRZ-Yu.svg 582 Inndalsveien
BSicon uexHST.svg Mindemyren
BSicon uexBUE.svg Fv5328 Minde allé
BSicon uexBUE.svg Fv5328 Kanalveien
BSicon uexHST.svg Kristianborg
BSicon uexSKRZ-Yu.svg Stamvei E39.svg Fjøsangerveien
BSicon uexTUNNEL1.svg Løvstakktunnelen (3 km)
BSicon uexHST.svg Fyllingsdalen terminal
BSicon uexSKRZ-Yo.svg 540 Folke Bernadottes vei
BSicon uexTUNNEL1.svg Ørnehaugtunnelen
BSicon uexHST.svg Spelhaugen
BSicon uextSTRa.svg
BSicon uextKDSTe.svg Spelhaugen depot
BSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svgBSicon leer.svg

Trafikkregler[rediger | rediger kilde]

Bybanen har, som sporvogn, noen andre trafikkregler enn byens biler.[58] Det er gjennomført flere trafikksikkerhetskampanjer for Bybanen i regi av Skyss.[59][60]

Evaluering[rediger | rediger kilde]

En rapport fra Transportøkonomisk institutt konkluderer med at Bybanen har hatt en større effekt på økning i kollektivandeler enn et bedre utbygget bussnett, eller en økning i bompengesatsene ville hatt. Samme rapport viser også at reisevanene til innbyggerne langs bybanetraseen har endret seg og at reiser med kollektivtransport har økt i både volum og markedsandel siden åpningen av Bybanen[61]. Bybanen har møtt betydelig folkelig motstand fordi finanseringen har basert seg på økning i bompenger.[62][63]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kollektivmeldinga 2013 Arkivert 2. april 2015 hos Wayback Machine. Hordaland fylkeskommune
 2. ^ «Bybanefakta». Bergensprogrammet (norsk). 
 3. ^ «Kollektivveksten endå større enn tidlegare berekna». www.skyss.no (norsk nynorsk). Arkivert fra originalen 10. mars 2018. 
 4. ^ «Stor økning i antall reisende med Bybanen». www.ba.no (norsk). 18. februar 2019. 
 5. ^ «Ny rekord i kollektivreisande». www.vestlandfylke.no (norsk nynorsk). Besøkt 24. februar 2020. 
 6. ^ «Bli kjent med bybanen» (PDF). Bybanekontoret i Bergen. s. 9. Arkivert fra originalen (PDF) 7. januar 2010. Besøkt 7. januar 2010. 
 7. ^ «Hvor skal Bybanen gå?». Bybanekontoret i Bergen. Arkivert fra originalen 7. januar 2010. Besøkt 7. januar 2010. 
 8. ^ Skyss (04.08.2016). «No veks Bybanen». Skyss. Arkivert fra originalen 24. august 2019. Besøkt 27.09.2019. 
 9. ^ NRK (29. desember 2014). «Bergenserne vil utvide Bybanen». NRK. 
 10. ^ Ane Elisabeth Børhaug (11. april 2009). «Bybanen over halvveis». Bergens Tidende. Arkivert fra originalen 7. januar 2010. Besøkt 7. januar 2010. 
 11. ^ «2. byggtrinn: Nesttun - Rådal (Lagunen)». Bybanekontoret i Bergen. Arkivert fra originalen 7. januar 2010. Besøkt 7. januar 2010. 
 12. ^ «Klarsignal fra regjeringen»Betalt abonnement kreves. Bergens Tidende. 
 13. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 14. september 2013. Besøkt 3. juli 2013. 
 14. ^ «No veks Bybanen». www.skyss.no (norsk nynorsk). Arkivert fra originalen 24. august 2019. 
 15. ^ «Første bybane til flyplassen». www.hordaland.no. 12. mai 2017. 
 16. ^ «Spor - Sporbygging starter opp våren 2014.». Bybanen utbygging - Hordaland fylkeskommune. 3. mai 2013. Arkivert fra originalen 4. februar 2015. 
 17. ^ «Arealplan for depot-verksted Flesland». Bergen kommune. Arkivert fra originalen 20. desember 2012. Besøkt 8. januar 2012. 
 18. ^ «Debatt: – Framleis mogeleg å stoppe Bybanen før Fyllingsdalen». www.bt.no. Besøkt 20. juni 2019. 
 19. ^ https://www.hordaland.no/nb-NO/bybanen-utbygging/sentrum-fyllingsdalen/
 20. ^ Skoglund, Jarle (21. mars 2019). «Nå er arbeidene i gang med Europas lengste sykkeltunnel». Veier24.no (norsk). Besøkt 7. juni 2020. 
 21. ^ Mossing, Julianne Bråten (7. juni 2020). «Slik blir den nye sykkeltunnelen under Løvstakken». NRK. Besøkt 7. juni 2020. 
 22. ^ https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/reguleringsplaner-for-bybanen/bybanens-fem-byggetrinn
 23. ^ >https://www.aftenposten.no/norge/i/1OxVRe/bystyret-i-bergen-vedtok-at-bybanen-skal-gaa-i-tunnel-byraadet-har-meld
 24. ^ https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/rEGWlw/forsoek-nummer-fire-naa-har-bystyret-vedtatt-bybanetraseen-gjennom-sent
 25. ^ https://www.tv2.no/nyheter/14407744/
 26. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/1OxVRe/bystyret-i-bergen-vedtok-at-bybanen-skal-gaa-i-tunnel-byraadet-har-meld
 27. ^ «"Bybanen sprengt"». "Hordaland fylkeskommune". Besøkt 19. mars 2012. [død lenke]
 28. ^ «Bergenseren» november 2008
 29. ^ «Sporvogner | Bybanen AS». Arkivert fra originalen 21. januar 2018. 
 30. ^ Valle, Marius (21. oktober 2015). «Slik fraktet de Bergens 42 meter lange bybanevogn». Tu.no (norsk). 
 31. ^ Valle, Marius (21. oktober 2015). «Slik fraktet de Bergens 42 meter lange bybanevogn». Tu.no (norsk). 
 32. ^ «902 Brannbil | Bybanen AS». Arkivert fra originalen 5. november 2017. Besøkt 19. november 2017. 
 33. ^ «Designprosjektet Bybanen». Bybanen i Bergen. Arkivert fra originalen 22. juli 2011. Besøkt 27. juli 2009.  Arkivert 22. juli 2011 hos Wayback Machine.
 34. ^ «arkitektgruppen CUBUS as - bybanen i bergen». Arkitektgruppen CUBUS. Arkivert fra originalen . Besøkt 27. juli 2009.  Arkivert 11. desember 2013 hos Wayback Machine.
 35. ^ Schmincke, Jimmy (2007). «Nye sporvogner til Bergen». På Sporet. 132: 4–10. 
 36. ^ Røyrane, Eva (9. januar 2008). «Det skjer langs Bybanen». Bergens Tidende. Besøkt 27. juli 2009. 
 37. ^ Langeland Haugen, Erlend (12. februar 2009). «- Som perler på en snor». Bergens Tidende. Besøkt 27. juli 2009. [død lenke]
 38. ^ Mæland, Pål Andreas (1. mars 2007). «Spekulerer langs Bybanen». Bergens Tidende. Besøkt 27. juli 2009. [død lenke]
 39. ^ Mæland, Pål Andreas (6. januar 2009). «Ut mot ny veiløsning på Paradis». Bergens Tidende. Besøkt 27. juli 2009. [død lenke]
 40. ^ «Worldwide project of the year 2011». www.hordaland.no. 23. juni 2016. 
 41. ^ «Vegdirektørens pris for vakre veger». www.hordaland.no. 23. juni 2016. 
 42. ^ «SRF-PRISEN 2012». www.hordaland.no. 23. juni 2016. 
 43. ^ «BOBY – Byutviklingspris 2012». www.hordaland.no. 23. juni 2016. 
 44. ^ «Kollektivprisen 2012». www.hordaland.no. 23. juni 2016. 
 45. ^ «Bybanen kåret til årets anlegg». www.hordaland.no. 23. juni 2016. Besøkt 27. august 2019. 
 46. ^ 2016-06-23. «Bymiljøprisen 2013». www.hordaland.no. 
 47. ^ «Innovasjonspris for universell utforming». www.hordaland.no. 17. juni 2016. 
 48. ^ Linjekart[død lenke]
 49. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 15. oktober 2021. Besøkt 8. mai 2010. 
 50. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 15. oktober 2021. Besøkt 8. mai 2010. 
 51. ^ http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=65338&d=&day=1339&u=BR2&y=2012-8-16
 52. ^ «Bybanen mot 2040». Hordaland fylkeskommune. [død lenke]
 53. ^ Pål Andreas Mæland (6. desember 2009). «Dette kan bli fremtidens bybane». Bergens Tidende. Besøkt 7. januar 2010. 
 54. ^ Trasekart[død lenke]
 55. ^ «Ikke imot firefelts Sotrabro likevel». www.ba.no (norsk). 14. mai 2012. 
 56. ^ Bergen kommune. «Byrådet Mæland II 2007-2011». Bergen kommune. Arkivert fra originalen 27. september 2019. Besøkt 27.09.2019. «28. april 2009 gikk FrP ut av byrådet.» 
 57. ^ «Markedsdag Bybanen byggetrinn 4» (PDF). Bybanen Utbygging. 6. september 2017. Besøkt 21. september 2017. 
 58. ^ «FOR 1986-03-21 nr 747: Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).». www.lovdata.no. Lovdatas. Besøkt 16. januar 2011. 
 59. ^ Ane Elisabeth Børhaug (18. september 2009). «Skal kurse syklister». Bergens Tidende. Besøkt 7. januar 2010. 
 60. ^ Linda Christine Nilsen (10. oktober 2009). «Stenger Kaigaten for to hjul». Bergensavisen. Besøkt 7. januar 2010. 
 61. ^ Engebretsen, Øystein; Christiansen, Petter; Strand, Arvid (1. juni 2017). «Bergen light rail – Effects on travel behaviour». Journal of Transport Geography. 62: 111–121. ISSN 0966-6923. doi:10.1016/j.jtrangeo.2017.05.013. Besøkt 13. november 2019. 
 62. ^ «Lanserer protestparti mot bompenger: – Jobben vår er å stoppe alt sammen». Bergens Tidende. Besøkt 22. oktober 2018. 
 63. ^ «Får nei til mer bybanepenger». Bergens Tidende. Besøkt 26. november 2018. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Videre lesning[rediger | rediger kilde]

 • Arkitektur N har flere artikler om bybanen i nr. 6/11 side 65-91

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]