Bybanen i Bergen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 60°23′31,250″N 5°19′32,214″Ø

Bybanen i Bergen
Bybanen logo.svg
Basisdata
Transporttype Bybane
Sted Bergen
Åpnet 22. juni 2010
Drift
Eier og operatør Hordaland fylke via Bybanen AS og Keolis Norge på vegne av Skyss
Sporlengde 20,4 km
Sporvidde 1435 mm (4' 8 1/2")
Elektrifisering 750 V, kjøreledning
Antall linjer 1
Antall stasjoner 20[1]
Antall passasjerer 25 000 daglig (2013)
25 753 daglig (2014) [2]

Bybanen i Bergen er et kollektivt skinnegående transportmiddel (bybane) i Bergen. Den går fra sentrum (Byparken) til Flesland. Bybanen ble vedtatt bygget i 2000,[3] og utbyggingen startet i januar 2008. Første delstrekning, fra sentrum til Nesttun, ble åpnet for passasjertrafikk 22. juni 2010 av Dronning Sonja.[1] Andre delstrekning til Lagunen åpnet 21. juni 2013. Tredje delstrekning ble åpnet til Birkelandsskiftet 15. august 2016 og åpnet videre til Flesland 22. april 2017. Bybanen er en sporvei som i all hovedsak har egen trasé, noe som muliggjør hurtigkjørende og store sporvogner. Vognene til Bybanen i Bergen er 32 meter lange og har plass til 212 personer. Bybanen vant 5. oktober 2011 prisen som «Worldwide Project of the Year» av Light Rail Transit Association i London, UK. I 2012 vant den Vakre vegers pris.[4]

Historie[rediger | rediger kilde]

Bybanen i Bergen første dag med passasjerer

Bybanen i Bergen ble først foreslått da drabantbyene rundt Bergen oppsto på slutten av 1960-tallet og 1970-tallet. Den fremste talsmannen på dette tidspunktet var NKP-, senere SV-politikeren Bjørn Gullachsen. Planene ble imidlertid ikke realisert, og ikke før på slutten av 1980-tallet, med økende trafikkproblemer og nye, storslåtte veiutbygginger, ble ideene relansert, med miljøbevegelse, enkelte politikere, samt bergenskjendiser som Gunnar Staalesen og Erling Gjelsvik i spissen.

Bystyret vedtok i 2000, mot stemmene til Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet, å bygge bybane dersom finansiering kom på plass. Høsten 2005 ble prosjektet vedtatt, med finansiering, som en del av Nasjonal transportplan, også dette mot stemmene til Fremskrittspartiet, og kort tid etter ble arbeidet påbegynt.

Prosjektet var lenge kontroversielt. Kritikerne frykter blant annet at det vil bli et pengesluk, og at det vil føre til svakere kollektivtilbud i områder der banen ikke går. I 2006 startet en gruppe kritikere en underskriftskampanje for å gjøre prosjektet til gjenstand for folkeavstemning, men da Høyre valgte å gå mot dette ble det avvist, nok en gang mot stemmene til Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet. Gaia Trafikk foreslo på sin side å erstatte bybaneprosjektet med sporbuss, også kalt metrobuss. Også dette ble avslått.
       Senere er bybanen blitt svært populær. En meningsmåling fra desember 2014 viste at 77 % mente bybanen burde utvides til flere bydeler; bare 17 % sa nei til en slik utvidelse. Stridsspørsmålet nå var hvor en skulle bygge ut først.[5]

Utbygging[rediger | rediger kilde]

Bybanesporene like nord for Wergeland holdeplass.
Bybanespor mellom Sletten og Slettebakken.
Dronning Sonja (i midten) gikk sammen med byråd for miljø og byutvikling Lisbeth Iversen (til venstre) og byrådsleder Monica Mæland (til høyre) inn på bybanevogn nummer 205 klokken 12.05 den 22. juni 2010.
Vognenes strømavtaker.

Bybanen fra Bergen sentrum frem mot Bergen lufthavn, Flesland var planlagt i tre byggetrinn. Det første fra sentrum til Nesttun, det andre fra Nesttun til Rådal/Lagunen Storsenter, og det tredje fra Lagunen til flyplassen. Byggetrinn 2 startet 7. januar 2011 og pågikk til våren 2013. Anleggsarbeidet på byggetrinn 3 startet umiddelbart etter at arbeidet på trinn 2 var ferdig. Trafikk på trinn 3 mellom Lagunen og Birkelandskiftet startet mandag 15. august 2016. Passasjerer mellom Birkelandskiftet og Bergen lufthavn Flesland ble fraktet med buss inntil det ble gjort klart for fotgjengere å kunne gå mellom Bybanens holdeplass ved terminal T3 og den nåværende terminalen. Dette skjedde lørdag 22. april 2017. Det er Bybanen Utbygging som er ansvarlig for byggingen av Bybanen. Bybanen Utbygging er en enhet i Hordaland fylkeskommune og sorterer under Fylkesrådmannen.

Byggetrinn 1: Bergen sentrum–Nesttun[rediger | rediger kilde]

Byggestart var januar 2008. Byggeprosessen var splittet i anbud, hvor åtte foretak hadde ansvar for hver sin strekning. I desember 2009 var konstruksjonen av selve banen ferdig, sammen med fire tunneler og broparti over Strømmen.[6] Bybanen Nesttun–Byparken ble åpnet for alminnelig trafikk den 22. juni 2010.

 • Den totale bybanetraseen er 9,8 kilometer lang. Banen går i to retninger og det ble lagt to skinneløp i hver retning, totalt rundt 39,2 kilometer skinner. Traseen har følgende holdeplasser: Byparken, Nonneseter, Bystasjonen, Nygård, Florida, Danmarks plass, Kronstad, Brann Stadion, Wergeland, Sletten. Slettebakken, Fantoft, Paradis, Hop og Nesttun terminal.
 • Totale kostnader for byggetrinn 1 var 2,25 milliarder kroner.
 • Reisetiden mellom sentrum og Nesttun skulle etter planen ned i 21 minutter. Dette ville gi en gjennomsnittsfart på 29  km/t. I dag bruker Bybanen 24 minutter.

Byggetrinn 2: Nesttun–Lagunen[rediger | rediger kilde]

Reguleringsplanen ble godkjent i bystyret våren 2008 og de forberedende byggearbeidene startet sommeren 2010. Offisiell start på byggingen var 7. januar 2011.[7] 26. mars 2010 vedtok regjeringen at bompengeordningen fikk fortsette, slik at byggetrinn 2 til Rådal/Lagunen kunne finansieres. Investeringene deles jevnt mellom fylkeskommunen og bompengefinansiering. Det kom indisier fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om at statlig støtte forutsetter at Bergen kommune innfører køprising: «I den grad Bergen oppfyller vilkårene for midler fra Belønningsordningen kan disse midlene benyttes til delfinansiering av forlengelse av Bybanen. Samferdselsdepartementet vil imidlertid stille strenge krav til trafikkregulerende tiltak for tildeling av belønningsmidler.»[8] Byggetrinn 2 kostet 1,35 milliarder kroner og ble åpnet for trafikk 21. juni 2013.[9] Holdeplassene er Nesttun sentrum, Skjoldskiftet, Mårdalen, Skjold og Lagunen.

Byggetrinn 3: Lagunen–Flesland[rediger | rediger kilde]

Anleggsarbeidene på traseen videre til Bergen lufthavn Flesland startet sommeren 2013 og ble i hovedsak avsluttet i august 2016. Men på grunn av at den nye terminalen på Flesland ikke var ferdig, åpnet banen foreløpig til Birkelandsskiftet 15. august 2016.[10] Det er bygget 6,81 km dobbeltspor og syv holdeplasser mellom Lagunen og Bergen lufthavn Flesland[11]. Holdeplassen ved Birkelandsskiftet er kombinert med kollektivterminal. Det er bygget seks tunneler, tre broer, seks kulverter og tre gangbroer. Alle krysninger av veier er planfrie, det er dog noen fotgjengeroverganger i plan med banen, de fleste i forbindelse med holdeplasser. Mellom holdeplassene går banen med Bybanens makshastighet, som er 70 km/t. Byggetrinn 3 har følgende holdeplasser: Råstølen, Sandslivegen, Sandslimarka, Kokstad, Birkelandskiftet, Kokstadflaten og Bergen lufthavn Flesland (de to siste i bruk fra 22. april 2017).

8. januar 2012 ble det kunngjort et forslag til arealplan[12] for permanent verksted og depot for Bybanen på Kokstad. Kokstad depot har en kapasitet for 50 vogner med en lengde på 42 meter. Dette er nok til å dekke behovet for fremtidige utvidelser av bybanenettet opp til 40 km (Sentrum–Flesland, Åsane–Haukeland universitetssykehus-Fyllingsdalen). Anlegget inneholder vognhall, verksted, vaskehall, lager, kontorer og testspor. Bygningsmassen er på 22 000 m², derav vognhall 10 000 m². Fullt utbygget vil det være omtrent 50 arbeidsplasser på anlegget pluss vognførerne.

Byggetrinn 4: Bergen sentrum–Fyllingsdalen[rediger | rediger kilde]

Byrådet går inn for å regulere og bygge ut Bybanen til Fyllingsdalen før Åsane. Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen og byutviklingsbyråd Henning Warloe informerte på pressekonferanse utenfor rådhuset tirsdag 18. november 2014 om følgende (iflg Bergens Tidende): Byrådet går inn for å regulere og bygge ut Bybanen til Fyllingsdalen før Åsane. Byrådet har besluttet følgende: Reguleringsarbeidet for bybane strekningen Sentrum - Åsane stilles i bero. Det foretas en vurdering av konsepter for løsningen av kollektivtransporten til bydelen. I stedet skal kommunen nå regulere Bybanen vestover, fra sentrum til Fyllingsdalen. Reguleringsplanarbeidet for to delstrekninger startes opp: Nonneseter - Kronstad og Mindemyren - Fyllingsdalen. Det legges opp til at denne strekningen blir 4. byggetrinn av Bybanen, det vil si etter at banen til Flesland er ferdig.

Vognmateriell[rediger | rediger kilde]

Passasjervogner[rediger | rediger kilde]

Vognsett under testkjøring i Inndalsveien i mars 2010.

Vognmateriellet består av typen Variobahn fra tyske Stadler Pankow. Hvert av vognsettene består av fem moduler som tilsammen har en teoretisk kapasitet på 212 plasser, hvorav 84 er sitteplasser, i praktisk bruk er kapasiteten 160 plasser.[13] Vognsettet kan forlenges med 10 m, dette er forberedt både teknisk og avtalemessig. Det er i alt levert 28 vognsett. Bybanen tilbyr trådløst internett til passasjerene.[14]

Tekniske data:

 • Lengde: 32,37 m
 • Bredde: 2,65 m
 • Høyde: 3,5 m
 • Hjuldiameter 650/570 mm (ny/oppbrukt)
 • Sporvidde: 1435 mm
 • Vekt: 41,8 tonn
 • Kjøreledningsspenning 750 V
 • Ytelse: 8 x 45 kW
 • Høyeste hastighet: 80 km/t (maks 70 km/t i drift)
 • Minste kurveradius: 25  m

Vognene nummereres fra 201 i leveranserekkefølge. Årsaken til å begynne på 201 er at nummereringen tar hensyn til nummereringen brukt av Trikken i Bergen. Vogner levert i 2009 og 2010 er nummerert 201 til 212. Vogner levert i september 2011 er nummeret 213 og 214. 215-217 ble satt i drift høsten 2012. 218-220 ble levert i forbindelse med andre byggetrinn. Hordaland fylkeskommune anskaffet åtte nye bybanevogner på 42 meter som ble tatt i bruk ved åpningen av byggetrinn 3 (Lagunen-Flesland) i 2016. De 20 første vognene skal forlenges med to moduler, slik at alle blir 42 meter. De utvidete vognene vil ha 105 sitteplasser og teoretisk 180 ståplasser. Den praktiske kapasiteten vil være på om lag 215 passasjerer.

Servicevogner[rediger | rediger kilde]

Vogn 901 er en skinnesliper og har fått navn «Sliping beauty». Vognen er opprinnelig levert til Leipziger Verkehrsbetriebe i 1994 og er kjøpt og oppgradert av Iftec. Brukes også til snømåking og avising av kjøreledninger ved behov. Levert oktober 2010.

Vogn 903 er en kontaktledningsvogn og har fått navn «Herr Strøm». Dette er en dieseldrevet lastebil som både kan gå på skinner og vanlig vei. Brukes for reparasjoner og inspeksjon av kjøreledningen. Levert mars 2011.

Drift[rediger | rediger kilde]

Hordaland fylkeskommune ved Skyss har driftsansvar for Bybanen. I 2008 ble driften av Bybanen satt ut på anbud. Driftskontrakten som det skulle konkurreres om hadde en varighet på 7 år med mulighet for to års forlengelse. Kontrakten inkluderer drift av Bybanen samt trafikkstyring. Drift og vedlikehold av infrastrukturen og forvaltning av rullende materiell (gjennom en vedlikeholdsavtale med vognleverandøren Stadler Pankow GmbH) utføres av Bybanen AS, som er et eget fylkeskommunalt selskap. Bybanen AS er Hordaland fylkeskommunes parallell til Jernbaneverket. Ved fristens utløp 16. desember 2008 hadde følgende fire leverandører levert inn tilbud på drift av Bybanen:

 • Fjord1 Partner AS
 • NSB AS
 • Tide Bane AS
 • Veolia Transport Norge AS

Fjord1 Partner vant anbudet og fikk sammen med Bybanen AS nødvendige tillatelser fra Statens jernbanetilsyn. Fjord1 Partner var eid av Keolis Nordic AB (51%) og Fjord1 AS (49%). Våren 2014 solgte Fjord1 sin eierandel til Keolis, og selskapet endret navn til Keolis Norge AS.

Påstigninger med Bybanen ifølge Hordaland fylkeskommune: 2010 2,896 mill., 2011 7,060 mill., 2012 7,994 mill., 2013 9,125 mill., 2014 9,406 mill., 2015 9,987 mill. og 2016 10,6 mill. Beregnet snitthastighet er 29 km/t mellom sentrum-Nesttun. Beregnet snitthastighet mellom Nesttun-Lagunen er 33 km/t. Reisetiden mellom Byparken og Lagunen er 31 minutter, mellom Byparken og Bergen lufthavn Flesland ca. 43 minutter.

Billettsystem[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Skysskortet

Hordaland har i dag ett, felles billetteringssystem («Atries») for buss, bybane og snøggbåt. Prosessen med nytt billetteringssystem ble startet av ruteselskapene Gaia Trafikk og HSD tidlig på 2000-tallet. Innkjøpsprosessen var nesten fullført da det ble vedtatt å konkurranseutsette kollektivtrafikken i fylket. Dermed ble billetteringsprosessen overtatt av Hordaland fylkeskommune, som undertegnet kontrakten med den tyske leverandøren Atron i 2005. Da Skyss ble opprettet i november 2007, ble ansvaret for å fullføre billetteringsprosjektet lagt dit.

Etter en utviklingsperiode ble implementeringen av det nye systemet startet i ruteområdet for Austevoll i 2008. Systemet ble deretter gradvis innført i område for område i fylket. I perioden april til juli 2010 var Bergen og kommunene i vest de siste områdene som fikk det nye systemet installert om bord i bussene, og billettautomater for selvbetjening sto klare på holdeplassene da Bybanen åpnet 22. juni. I juli 2010 var systemet ferdig installert i hele Hordaland og det gamle BusPos-systemet faset ut. Etter en lengre periode med feilretting og justeringer, gikk billettsystemet i 2012 inn i ordinær drift.

Reisende med Bybanen kan også kjøpe billett på mobiltelefon ved hjelp av mobilappen Skyss Billett, som er tilgjengelig for iOS og Android. Appen er utviklet av WTW AS og har ingen teknisk forbindelse til Atries billettsystemet.

Holdeplasser[rediger | rediger kilde]

Stasjonene og den visuelle profilen til Bybanen er designet av Cubus, Fuggi Baggi Design og Kontrapunkt. Stasjonene på B1 og B2 ligger på gatenivå, og har billettmaskiner og dynamiske skjermer som viser når neste bybane kommer. Plattformene har trinnfri påstigning til vognene, noe som gjør det enkelt for passasjerer med rullestol eller barnevogn.[15][16] Bybane-vognene er hovedsakelig 32 m lange, men stasjonene er dimensjonert for 44 m lange vogner.[17]

Bergen kommune har tillatt tettere utbygging rundt holdeplassene, hvor de vil at de fleste nye boligene i Bergen skal bygges. Utviklingsprosjekter for Slettebakken, Wergeland, Paradis og Lagunen er igangsatt av private utviklere. Studentbyen på Fantoft får med prosjektet Fantoft TRE 325 nye studentboliger. Mange av stasjonene ligger i boligområder, og prosjektene har møtt mye motstand fra beboere som frykter at deres nabolag vil bli radikalt endret.[18][19][20][21]

Kunstprogram[rediger | rediger kilde]

 • Thorsten Goldberg, 60°N, 05°E waterside encased. Kunstverket består av 732 stålplater lagt som et bølgende teppe ved bredden til Store Lungegårdsvannet. Skulpturen ved Florida ble avduket 15. juni 2012.
 • Marius Watz, Prime (2010), Fageråstunnelen (1,1 km). Kunstverket består av LED-staver satt i enkle geometriske strukter som kan minne om togsignaler. De større lysskulpturene er plassert ved tunnelåpningene, de mindre er plassert inne i tunnelen. Lysformene er alltid forskjellige ettersom lysene styres av en generativ prosess hvor deler av skulpturene skrus av og på.
 • Hans Christian Gilje, Lysbølgen (2010), Paradistunnelen (1,2 km). Verket består av en 150 meter lang lyslinje som på hver side av tunnelveggene bølger seg i rødt og blått.
 • Rachel Dagnall og Anita Hillestad, The White Rabbit (2010), Nesttunvannet. Kunstverket består av en stor hvitlakkert glassfiberskulptur som framstiller en sittende kanin.
 • Torunn Skjelland, 1: 1 000 483 (2013), Mårdalen stasjon. Mural utført med silikatmaling direkte på betong.
 • Gisle Frøysland, Kjankaren (2013), Skjoldtunnelen. Sensor registrerer bybanens bevegelser og en datastyrt sverm av ledlys følger banen.

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Linjekart for første byggetrinn

Linjekart over første og annet byggetrinn. Foreløpig linjekart tredje byggetrinn.[22][23][24][25]

Tegnforklaring
Vis V veier D driftsanlegg B broer og tunneler P planlagt
BSicon .svgBSicon uKACCa.svgBSicon .svg Byparken
BSicon uBUE.svg Christies gate
BSicon uÜST.svg
BSicon d.svgBSicon udSTR.svgBSicon uexdKBHFa.svg Kaigaten
BSicon d.svgBSicon uedWg+l.svgBSicon uexdXr.svg
BSicon uÜSTr.svg 17.mai-pensen
BSicon uBUE.svg Strømgaten
BSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BAHN.svg Nonneseter Bergen stasjon
BSicon d.svgBSicon ueABZlf.svgBSicon uexdLSTRq.svg mot Årstad
BSicon uBUE.svg Østre Strømkaien
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svgBSicon PARKING.svg Bystasjonen
BSicon uBUE.svg Riksvei E 16.svg Fjøsangervegen
BSicon uBUE.svg Nygårdsgaten/Lars Hilles gate
BSicon uHSTACC.svg Nygård
BSicon uBUE.svg Fv256 Nygårdsgaten/Fv272 Thormøhlens gate
BSicon uHSTACC.svg Florida
BSicon uBUE.svg Fv256 Nygårdsgaten
BSicon uWBRÜCKE1.svg Nygårdsbroen
BSicon uBUE.svg Møllendalsveien
BSicon uBUE.svg Fv255 Ibsens gate
BSicon uHSTACC.svg Danmarks plass
BSicon uBUE.svg 582N Bjørnsons gate
BSicon uBUE.svg 582N Inndalsveien/Bjørnsons gate
BSicon uENDEaq.svgBSicon uABZq+l.svgBSicon uhKRZ.svgBSicon uSHI4g+rq.svgBSicon uKDSTr.svg Kronstad depot Bybanen testspor
BSicon uexSTR.svgBSicon uhABZgl+l.svgBSicon uSHI4lq.svg Vossebanen
BSicon uSTR.svgBSicon uhABZgl+l.svgBSicon uSHI4lq.svg
BSicon d.svgBSicon exdLSTRq.svgBSicon exSTRq.svgBSicon uexABZqr.svgBSicon uehKRZ.svgBSicon uexHSTq.svgBSicon uexABZq+l.svgBSicon uexdLSTRq.svg
BSicon .svgBSicon uexSTRrg.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon ex-SHI2glq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon uexSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon exdLSTRq.svg
Kronstad ny Vossebanen / fra Årstad
BSicon d.svgBSicon exdLSTRq.svgBSicon exSTRq.svgBSicon uexSTRq.svgBSicon uehKRZ.svgBSicon uexHSTq.svgBSicon uexABZq+l.svgBSicon uexdLSTRq.svg
BSicon .svgBSicon uexSTRrg.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon ex-SHI2glq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon uexSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon exdLSTRq.svg
Kronstad ny Vossebanen / fra Årstad
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZqr.svgBSicon umhKRZ.svgBSicon dLSTRq.svgBSicon .svg Vossebanen
BSicon uexLSTR.svgBSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon .svgBSicon uexHST.svg Kronstad mot Kristianborg og Fyllingsdalen
BSicon uHSTACC.svg Kronstad
BSicon .svgBSicon .svgBSicon ueABZrg.svgBSicon uexSTRq.svgBSicon uexSTRrf.svg
BSicon uBUE.svg 582N Inndalsveien
BSicon uHSTACC.svg Brann stadion
BSicon uBUE.svg 582N Inndalsveien
BSicon uHSTACC.svg Wergeland
BSicon uTUNNEL1.svg Fageråstunnelen (663 m) Fv252 Hagerups vei
BSicon uTUNNEL1.svg Fageråstunnelen (663 m)
BSicon uBUE.svg Wiers-Jenssens vei
BSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svg Sletten
BSicon uHSTACC.svg Slettebakken
BSicon uTUNNEL1.svg Slettebakkstunnelen (412 m)
BSicon uHSTACC.svg Fantoft
BSicon uTUNNEL1.svg Fantofttunnelen (1 107 m) 585 Sandbrekkevegen
BSicon uTUNNEL1.svg Fantofttunnelen (1 107 m)
BSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svg Paradis
BSicon uBUE.svg Tjernvegen
BSicon uTUNNEL1.svg Tveiteråstunnelen (443 m)
BSicon uWBRÜCKE2.svg Nesttunelva
BSicon uHSTACC.svg Hop
BSicon .svgBSicon uABZrg.svgBSicon uENDEeq.svg Hensettingsspor etableres i byggetrinn 2
BSicon uBUE.svg Sanddalsvegen
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uHSTACC.svgBSicon BUS2.svgBSicon PARKING.svg 9,8 km Nesttun Terminal
BSicon uSTR+GRZq.svg byggetrinn 1 (åpnet 22. juni 2010)
BSicon uHST.svg 10,2 km Nesttun sentrum
BSicon uemKRZ.svg Vossebanen (nedlagt)
BSicon uTUNNEL1.svg Nesttunhaugtunnelen (ca. 360 m)
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon uexSTHST-Yo.svgBSicon BUS2.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon uHST.svg
10,9 km Skjoldskiftet holdeplass på bro over 582 Fanavegen
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg 10,9 km Skjoldskiftet
BSicon uHST.svg 11,4 km Mårdalen
BSicon uTUNNEL1.svg Skjoldtunnelen (ca. 430 m)
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg 12,3 km Skjold
BSicon uBUE.svg Sætervegen
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svgBSicon PARKING.svg 13,2 km Lagunen
BSicon uSKRZ-Ao.svg Riksvei 580.svg Fanavegen
BSicon uENDEaq.svgBSicon uABZrf.svgBSicon .svg Hensettingsspor
BSicon uTUNNEL1.svg Folldalstunnelen (ca. 700 m)
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg Råstølen
BSicon uTUNNEL1.svg Steinsviktunnelen (ca. 570 m)
BSicon uBRÜCKE1.svg Fv179 Steinsvikvegen
BSicon uTUNNEL1.svg Solheitunnelen ca. 630 m
BSicon .svgBSicon uHST.svgBSicon BUS2.svg Sandslivegen
BSicon uHST.svg Sandslimarka Sandsli
BSicon uTUNNEL1.svg Dyrhovdtunnelen ca. 120 m
BSicon uSKRZ-Eu.svg 556 Ytrebygdsvegen
BSicon uHST.svg Kokstad
BSicon uSKRZ-Yo.svg Riksvei 580.svg Flyplassvegen
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uBHF.svgBSicon BUS2.svgBSicon PARKING.svg Birkelandsskiftet terminal
BSicon uSKRZ-Yu.svg Riksvei 580.svg Flyplassvegen
BSicon uHST.svg Kokstadflaten
BSicon .svgBSicon uKRW+l.svgBSicon uKRWgr.svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon .svgBSicon uKDSTe.svgBSicon uSTR.svgBSicon .svgBSicon .svg Kokstad depot
BSicon uTUNNEL1.svg Fleslandtunnelen (ca. 640 m)
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uKBHFe.svgBSicon FLUG.svgBSicon BUS2.svg Bergen lufthavn Flesland
BSicon .svgBSicon .svgBSicon uBHF.svgBSicon FLUG.svgBSicon BUS2.svg Bergen lufthavn Flesland
BSicon uENDEe.svg Vendespor
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg

Videre utvidelse[rediger | rediger kilde]

Bybanen under bygging på Kronstad

Bergensprogrammet vedtatt i Stortinget 2002 stadfester at banen skal bygges fra Bergen sentrum til Nesttun, og videre frem mot Flesland i en neste runde. Ansvaret for bybaneutbyggingen ble i 2007 overflyttet fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommune.

Hordaland fylkesting behandlet juni 2010[26][27] plan for utviding av bybanen frem mot 2040.

Kommunen har også presentert mer ambisiøse planer, linjen utvides fra Fyllingsdalen til Loddefjord, med ytterligere utvidelsesmuligheter både nordover og vestover til nabokommunene.[28] I forbindelse med planer om ny Sotrabro har Fylkesmannen krevd at to felt skal forbeholdes bybane.[29]

Spørsmålet om hvor langt bybanen skal gå var en viktig valgkampssak under kommunevalgkampen i Bergen 2003 og 2007. Da FrP, som gikk til valg på motstand mot bybanen kom inn i byrådet høsten 2007, var det tvil om bybanene ville gå lenger enn til Nesttun. Men etter forhandlinger med de andre partiene i byrådet, KrF og Høyre, ga Frp seg på dette, og byrådet gikk inn for full utbygging frem til Flesland. Frp trakk seg i 2009 fra byrådssamarbeidet fordi Frp landsmøte nekter Frp lokalt å stemme for økt bompengefinansiering.

Trafikkregler[rediger | rediger kilde]

Bybanen har, som sporvogn, noen andre trafikkregler enn byens biler.[30] Det er gjennomført flere trafikksikkerhetskampanjer for Bybanen i regi av Skyss.[31][32]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Hvor skal Bybanen gå?». Bybanekontoret i Bergen. Arkivert fra originalen 7. januar 2010. Besøkt 7. januar 2010. 
 2. ^ Kollektivmeldinga 2013 Hordaland fylkeskommune
 3. ^ «Bli kjent med bybanen» (PDF). Bybanekontoret i Bergen. s. 9. Arkivert fra originalen 7. januar 2010. Besøkt 7. januar 2010. 
 4. ^ http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Arkitektur+og+landskap/Vakre+vegers+pris/Vakre+vegers+pris+2012/Bybanen+i+Bergen/Vakre+vegers+pris+2012%3A+Bybanen+i+Bergen.313287.cms
 5. ^ http://www.nrk.no/hordaland/bergenserne-vil-utvide-bybanen-1.12122519
 6. ^ Ane Elisabeth Børhaug (11. april 2009). «Bybanen over halvveis». Bergens Tidende. Arkivert fra originalen 7. januar 2010. Besøkt 7. januar 2010. 
 7. ^ «2. byggtrinn: Nesttun - Rådal (Lagunen)». Bybanekontoret i Bergen. Arkivert fra originalen 7. januar 2010. Besøkt 7. januar 2010. 
 8. ^ Klarsignal fra regjeringen - bt.no
 9. ^ http://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/Utbygging4/Sentrum---Lagunen/ByparkenLagunen//
 10. ^ https://www.skyss.no/nn-NO/Verdt-a-vite/Nytt-fra-Skyss/lengre-bybanevogner/
 11. ^ «Spor». 
 12. ^ «"Arealplan for depot-verksted Flesland"». Bergen kommune. Besøkt 8. januar 2012. 
 13. ^ «"Bybanen sprengt"». "Hordaland fylkeskommune". Besøkt 19. mars 2012. 
 14. ^ «Bergenseren» november 2008
 15. ^ «Designprosjektet Bybanen». Bybanen i Bergen. Besøkt 27. juli 2009. 
 16. ^ «arkitektgruppen CUBUS as - bybanen i bergen». Arkitektgruppen CUBUS. Besøkt 27. juli 2009. 
 17. ^ Schmincke, Jimmy (2007). «Nye sporvogner til Bergen». På Sporet, 132, s. 4–10. 
 18. ^ Røyrane, Eva (9. januar 2008). «Det skjer langs Bybanen». Bergens Tidende. Besøkt 27. juli 2009. 
 19. ^ Langeland Haugen, Erlend (12. februar 2009). «- Som perler på en snor». Bergens Tidende. Besøkt 27. juli 2009. 
 20. ^ Mæland, Pål Andreas (1. mars 2007). «Spekulerer langs Bybanen». Bergens Tidende. Besøkt 27. juli 2009. 
 21. ^ Mæland, Pål Andreas (6. januar 2009). «Ut mot ny veiløsning på Paradis». Bergens Tidende. Besøkt 27. juli 2009. 
 22. ^ Linjekart
 23. ^ http://www.skyss.no/Global/Kart/Fana_linjekart_24022009.pdf
 24. ^ http://www.skyss.no/Global/Kart/Ytrebygda_linjekart_24022009.pdf
 25. ^ http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=65338&d=&day=1339&u=BR2&y=2012-8-16
 26. ^ «Bybanen mot 2040». Hordaland fylkeskommune. 
 27. ^ Pål Andreas Mæland; Jon Tufto (6. desember 2009). «Dette kan bli fremtidens bybane». Bergens Tidende. Besøkt 7. januar 2010. 
 28. ^ Trasekart
 29. ^ Ikke imot firefelts Sotrabro likevel
 30. ^ «FOR 1986-03-21 nr 747: Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler).». www.lovdata.no. Lovdatas. Besøkt 16. januar 2011. 
 31. ^ Ane Elisabeth Børhaug; Målfrid Bordvik (18. september 2009). «Skal kurse syklister». Bergens Tidende. Besøkt 7. januar 2010. 
 32. ^ Linda Christine Nilsen (10. oktober 2009). «Stenger Kaigaten for to hjul». Bergensavisen. Besøkt 7. januar 2010. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Videre lesning[rediger | rediger kilde]

 • Arkitektur N har flere artikler om bybanen i nr. 6/11 side 65-91

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]