Hopp til innhold

Liste over ordførere i Snåsa

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Snåsas kommunevåpen er en gull marisko på blå bunn.

Liste over ordførere i Snåsa kommune i Trøndelag begynner i 1837, etter at Snåsa formannskapsdistrikt (kommune) ble opprettet ved at formannskapslovene ble innført samme år.[1][2]

Nils Muus var ordfører 1888–1893 og 1899–1901. Både faren Peter Muus og svogeren Lorentz Nicolai Bøgset var ordførere før ham, og Nils' farbror Lorents D. Muus hadde vært ordfører i Inderøy.
Vigdis Hjulstad Belbo var ordfører 2003–2015.

Snåsa kommune tilsvarte prestegjeldet med samme navn, inkludert kapelldistriktet og fjellbygdene som i dag utgjør Lierne kommune. I 1871 ble Lierne prestegjeld opprettet,[3] og Lierne ble utskilt som egen kommune fra 1. januar 1874.[4] Ingen personer fra Lierne hadde vært ordfører i Snåsa før delingen.

Forholdsvis få prester, lærere og embetsmenn har vært ordførere i Snåsa. De fleste ordførerne er rekruttert blant bygdas gårdbrukere og grunneiere. I siste del av 1800-tallet lå bygdas politiske tyngdepunkt i Sørbygda, hvor Erik Belbo og hans nabo og søskenbarn Ole Eggen bodde. Begge nevnes blant bygdas beste ordførere,[1] og begge hadde slektninger som også var ordførere. Johan N. Brede ble i 1917 den første ordføreren fra Vestbygda. På samme måte som i andre bygder var kommunepolitikken bare ett av mange samfunnsområder som trengte tillitsvalgte. Mange av ordførerne har også hatt verv i bondelaget, Snåsa sparebank, Snåsa meieri, handelsforening, dampskipsselskap og andre samvirkeforetak.

Ved kommunestyrevalget 1910 ble det for første gang stilt lister: Venstre, Arbeiderpartiet og Riksmålspartiet. Lorents Seem representerte det lille Riksmålspartiet, som var bygdas borgerlige/konservative alternativ ved de første valgene. Spørsmålet om landsmål eller riksmål preget det politiske livet i Snåsa i årene rundt 1910. Riksmålspartiet fikk rent flertall både i 1910 og i 1913.[1] Partiet ble videreført som «Velgerpartiet» i noen valg, men etter at Bondepartiet første gang stilte liste i Snåsa i 1922 fikk dette partiet raskt en dominerende stilling i bygdas politiske liv.

Den eneste av ordførerne som har vært aktiv i rikspolitikken, er Eystein Bardal som var leder i Senterungdommen 1964–1965, og vararepresentant til Stortinget fra Nord-Trøndelag 1958–1969. Arne Sandnes var fylkesordfører i Nord-Trøndelag 1976–1991.

Ordførere[rediger | rediger kilde]

Periode Navn Stilling Parti
1837–1839 Jens Rynning Sogneprest
1840–1843 Pål Olsen Gran Gårdbruker
1844–1847 Jens Rynning Sogneprest
1848–1851 Bård Larsen Bøgset Kirkesanger
1852–1859 Lorentz Peter Elster Sogneprest
1860–1861 Peter Muus Gårdbruker
1862–1865 Bertel Gravbrøt Lærer
1866–1868 Lorentz Nicolai Bøgset Lærer
1868–1871 Thomas Conrad Hirsch Sogneprest
1872–1873 Peter Muus Gårdbruker
1874–1875 Butulf Brønstad Gårdbruker
1876–1883 Erik Belbo Gårdbruker Venstre
1884–1887 Gunnerius Larsen Lærer og klokker Venstre
1888–1893 Nils Muus Gårdbruker Venstre
1894–1898 Ole Eggen Gårdbruker Venstre
1899–1901 Nils Muus Gårdbruker Venstre
1902–1907 Ole Eggen Gårdbruker Venstre
1908–1916 Lorents Seem Gårdbruker Riksmålspartiet
1917–1919 Johan N. Brede Gårdbruker «Velgerpartiet»
1920–1922 Størker Jørstad Gårdbruker Venstre
1922 Arne H. Five Skogforvalter «Velgerpartiet»
1923–1925 Nikolai Kjenstad Gårdbruker Bondepartiet
1926–1928 Arne H. Five Skogforvalter Venstre
1929–1934 Olaf Eggen Gårdbruker Bondepartiet
1935–1937 Emil Mona Gårdbruker Bondepartiet
1938–1945 Olaf Eggen Gårdbruker Bondepartiet, NS
1945 Emil Mona Gårdbruker Bondepartiet
1945 Peter Finsaas Gårdbruker Venstre
1946–1947 Jon Viem Småbruker Arbeiderpartiet
1948 Peter Finsaas Gårdbruker Venstre
1948–1951 Johannes Gåsmo Gårdbruker Bondepartiet
1952–1955 Jon Viem Småbruker Arbeiderpartiet
1956–1963 Johannes Gåsmo Gårdbruker Senterpartiet
1964–1967 Åsmund Grande Gårdbruker Senterpartiet
1968–1975 Arne Sandnes Gårdbruker Senterpartiet
1976–1987 Fridtjof Jørstad Gårdbruker Senterpartiet
1988–1989 Ludvig Lundheim Rektor Venstre
1990–1991 Arnold Skjemstad Småbruker Arbeiderpartiet
1992–1999 Eystein Bardal Gårdbruker Senterpartiet
1999–2003 Alfred Berget Stasjonsmester Arbeiderpartiet
2003–2015 Vigdis Hjulstad Belbo Gårdbruker Senterpartiet
2015–2019 Tone Våg Gårdbruker Arbeiderpartiet
2019– Arnt Einar Bardal Næringsdrivende Senterpartiet

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c Jørn Sandnes (1960). Snåsaboka. 2. Bygdehistorien etter år 1800. Snåsa kommune. s. 116–122, 299–315. 
  2. ^ Hans Skar (1907). Snaasens kulturhistorie til aaret 1907. Mallingske bogtrykkeri. s. 64–82. 
  3. ^ Prestegjeld og sogn i Nord-Trøndelag; Arkivverket
  4. ^ Juvkam, Dag (1999). Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen (PDF). Oslo: Statistisk sentralbyrå. s. 70. ISBN 978-82-537-4684-5. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata