Hopp til innhold

Liste over ordførere i Nærøy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kolvereid var sentrum i Nærøy kommune etter sammenslåingen i 1964.

Liste over ordførere i Nærøy omfatter perioden fra 1838 til 2019.[1][2][3]

Nærøy kommune i Namdalen, Nord-Trøndelag ble opprettet i 1837 ved innføringen av formannskapslovene. Kommunen ble delt i 1869 da Vikna (dengang Vikten) kommune ble utskilt fra Nærøy, som heretter svarte til Nærøy sogn. Den 1. januar 1964 ble Kolvereid, Foldereid, Gravvik og Nærøy slått sammen til nye Nærøy kommune.[4]

I 2020 ble Nærøy og Vikna kommuner slått sammen til den nye Nærøysund kommune.

1837–1869

[rediger | rediger kilde]
Periode Navn Stilling
1837–1839 Paul Anzjøn Lensmann
1840–1841 Knud Grimstad Gårdbruker
1842–1843 Lorns H. Lyngsnes Gårdbruker
1844–1847 Gerhard Willemsen Iversen Sogneprest
1848–1849 Matheus Anzjøn
1850–1851 Conrad M. Anzjøn Gårdbruker
1852–1855 Christian Sverdrup Godseier
1856–1857 Arendt Lund Handelsmann
1858–1859 Fredrik Jensen Storval Gårdbruker
1860–1861 Conrad M. Anzjøn Gårdbruker
1862–1863 Ole Thomassen Thorland Gårdbruker
1864–1865 Fredrik Jensen Storval Gårdbruker
1866–1868 Peder C. Lund Gårdbruker

1869–1963

[rediger | rediger kilde]
Periode Navn Stilling Parti[a]
1869–1871 Christian Sverdrup Godseier
1872–1873 Ole Thomassen Thorland Gårdbruker
1874–1875 Peter Andreas Strand Gårdbruker
1876–1879 Peter Olaus Varø Gårdbruker
1880–1883 Johan Pedersen Laugen Gårdbruker Venstre[5]
1884–1885 Bernt O. Søraa Gårdbruker
1886–1889 Johan Pedersen Laugen Gårdbruker Venstre
1890–1891 Johan Eliassen Storvedde Handelsmann Venstre[6]
1892–1895 Georg Brandtzæg Handelsmann Høyre
1896–1897 Nils Halvorsen Sandnes Gårdbruker Høyre[7]
1898–1904 Georg Nordrum Sogneprest Høyre[5]
1905 Nils Halvorsen Sandnes Gårdbruker Høyre
1905–1916 Nils Christian Brandtzæg Handelsmann Høyre[8]
1917–1919 Julian Knotten Gårdbruker og fanejunker Venstre[6]
1920–1922 Nils Christian Brandtzæg Handelsmann Høyre
1923–1928 Axel Sund Lærer og gårdbruker[9] Venstre[10]
1929–1940 Olav Bog Skolebestyrer Venstre[11]
1941–1943 Jens Christian Williksen[b] Handelsmann
1943–1945 Meier Jensen[b] Gårdbruker NS[c]
1945 Olav Bog Skolebestyrer Venstre
1946–1947 Jens Folkestad Gårdbruker Bondepartiet[12]
1948–1951 Martin Strandvahl Trygdekasserer Venstre[13]
1952–1955 Haakon Sandnes Gårdbruker Bondepartiet[13]
1956–1957 Martin Strandvahl Trygdekasserer Venstre
1958 Arnvid Førde Skolebestyrer Bondepartiet[13]
1959–1961 Kåre Hildrum Meieribestyrer Bondepartiet[13]
1962–1963 Arne Løvmo Bokholder Venstre[13]

1964–2019

[rediger | rediger kilde]
Periode Navn Stilling Parti
1964–1967 Arne Løvmo Bokholder Venstre
1968–1969 Birger Øverås Lensmann Senterpartiet
1970–1971 Ebbe Skillingstad Gårdbruker Senterpartiet
1972–1975 Arne Ness Baker Arbeiderpartiet
1976–1979 Kåre Aarmo Herredsskogmester Kristelig Folkeparti[14]
1980–1983 Odd Bach Gårdbruker Senterpartiet
1984–1989 Åsmund Rønningen Kontorfullmektig Arbeiderpartiet
1990–1998 Hans Mo Rektor Senterpartiet
1998–2019 Steinar Aspli Gårdbruker Senterpartiet
2019 Rune Arstein Politibetjent Høyre
Type nummerering
 1. ^ Kolonnen angir partitilhørighet, ikke nødvendigvis hvilken liste de ble valgt til kommunestyret på.
 2. ^ a b Ordfører oppnevnt av okkupasjonsstyret
 3. ^ Jensen ble innmeldt i NS i 1942, se Namdal Arbeiderblad 15. januar 1946.

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ Hansen, Runbjørg Bremset (2000). Nærøyfolket. Bind 1: 1800-1920. Kolvereid: Nærøy kommune. s. 269 og 348. ISBN 82-995754-1-9. 
 2. ^ Hansen, Runbjørg Bremset (2004). Nærøyfolket. Bind 2: 1920-1970. Kolvereid: Nærøy kommune. s. 282. ISBN 82-995754-2-7. 
 3. ^ Brandtzæg, Birger (1958). «Nærøy». I Fiskaa, Haakon M. og Myckland, Haakon Falck. Norges bebyggelse. Nordlige seksjon. Herredsbindet for Nord-Trøndelag. Nordre del. Oslo: Norsk faglitteratur. s. 132. 
 4. ^ Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå, 1999. (Rapport 99/13). ISBN 82-537-4684-9
 5. ^ a b Utheim, John (1892). Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1891. Kristiania: Steenske bogtrykkeri. s. 53. 
 6. ^ a b Utheim, John (1901). Oversigt over valgtingene og valgmandstingene 1900. Kristiania: Steenske bogtrykkeri. s. 87. 
 7. ^ Utheim, John (1895). Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1894. Kristiania: Steenske bogtrykkeri. s. 58. 
 8. ^ Saxvik, Kjell (1983). Fram i hundre års politisk motvind 1883–1983. Nord-Trøndelag Høyre 50 år. Steinkjer: Nord-Trøndelag Høyre. s. 91. 
 9. ^ «Fhv. lærer og gårdbruker Axel Sund, Nærøy …». Namdal Arbeiderblad: 2. 13. mars 1954. 
 10. ^ «Kommunevalgene». Nord-Trøndelag og Nordenfjelsk Tidende: 2. 22. oktober 1925. 
 11. ^ Andersen, Thor M. (1931). Norges ordførere 1929–1931. Kristiania: A.M. Hanches Forlag. s. 239. 
 12. ^ Hilmo, Jon (1996). Midt i Noreg bur vi her i Nord-Trøndelag. 75 år med Bondepartiet/Senterpartiet 1921–1996. Steinkjer: Nord-Trøndelag Sp. s. 129. 
 13. ^ a b c d e Norske kommunalpolitikere: Norges styresmenn. bd. 3. Oslo: Bokdepotet. 1957. s. 223–224. 
 14. ^ Lyngstad, Arnolf og Fossan, Johan (1996). 50 år. Nord-Trøndelag Kristelig Folkeparti 1946–1996. Levanger: Nord-Trøndelag KrF. s. 22.