Hopp til innhold

Liste over ordførere i Røros

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Røros' kommunevåpen

Liste over ordførere i Røros kommune i Trøndelag fra 1837.

Røros kommune ble splitta opp i fire kommuner den 1. januar 1926. Med dette nådde antall kommuner i Norge sitt høydepunkt; 747. De fire nye kommunene fikk navnene Røros (bergstaden), Røros landsogn, Glåmos og Brekken. Den 1. januar 1964 ble disse fire kommunene sammenslått til Røros herredskommune.

Ordførere 1837–1925[rediger | rediger kilde]

Periode Navn[1] Stilling Parti
1838–1845 Knud Olsen Overstiger
1846–1847 Peter Ascanius Schult Direktør
1848–1850 Julius Begtrup Sogneprest
1851–1856 Diderik Iversen Tønseth Lærer
1857–1860 Johannes Berg Sogneprest
1861–1882 Diderik Iversen Tønseth Lærer Venstre
1883–1901 Anders Bergan Lærer Venstre
1902–1904 Marius Müller Distriktslege Høyre[2]
1905–1913 Lars T. Ormhaug Kommandersersjant Venstre[3]
1914–1919 Lars Tørres Arbeider Arbeiderpartiet
1920–1922 Johannes Iv. Ødegaard Boktrykker Arbeiderpartiet
1923–1925 Anders O. Sandkjernan Gårdbruker Bondepartiet

Ordførere 1926–1963[rediger | rediger kilde]

Røros Bergstad kommune[rediger | rediger kilde]

Periode Navn[1] Stilling Parti
1926–1928 Johan Kvikne Ligningssekretær Arbeiderpartiet
1929–1934 Aksel Selboe Verksarbeider Arbeiderpartiet
1935–1940 Olav Guldahl Stasjonsformann Arbeiderpartiet
1941–1942 Henrik Grønn[4] Redaktør og boktrykker
1942–1945 Odd Johnsen Skogforvalter NS
1945–1947 Olav Guldahl Stasjonsformann Arbeiderpartiet
1948–1951 Ole Halden Jernbanearbeider Arbeiderpartiet
1952–1963 Ole J. Kværneng Stasjonsformann Arbeiderpartiet

Brekken kommune[rediger | rediger kilde]

Periode Navn[1] Stilling Parti
1926–1936 Svend N. Borgos Gårdbruker Bondepartiet
1937–1942 Jacob J. Ryen Lærer Arbeiderpartiet
1942–1945 Anders J. Stensaas[5] Gårdbruker NS
1945–1955 Jacob J. Ryen Lærer Arbeiderpartiet
1956–1963 Per A. Strickert Lærer Arbeiderpartiet

Glåmos kommune[rediger | rediger kilde]

Periode Navn[1] Stilling Parti
1926–1928 Ole A. Ryen Oppsynsmann Bondepartiet
1929–1931 Lars S. Rugeldal Småbruker Arbeiderpartiet
1932–1945 Karl O. Erlien[6] Småbruker Arbeiderpartiet/NS
1945–1963 Ingvar Kr. Harborg Anleggsarbeider Arbeiderpartiet

Røros landsogn kommune[rediger | rediger kilde]

Periode Navn[1] Stilling Parti
1926–1931 Hans T. Galaaen Gårdbruker Bondepartiet
1932–1933 John O. Indseth Gårdbruker Bondepartiet
1934–1941 Per A. Sundt Gårdbruker Arbeiderpartiet
1942–1945 Haldor Thomassen Galaaen[7] Pelsdyroppdretter NS
1945–1951 Jens Tørresdal Skogsarbeider Arbeiderpartiet
1952–1955 Per A. Sundt Gårdbruker Arbeiderpartiet
1956–1959 Bernhard Solli Gårdbruker Arbeiderpartiet
1960–1963 Oddleif Vold Gårdbruker Arbeiderpartiet

Ordførere fra 1964[rediger | rediger kilde]

Periode Navn[1] Stilling Parti
1964–1967 Ole J. Kværneng Stasjonsformann Arbeiderpartiet
1968–1971 Per A. Strickert Skoleinspektør Arbeiderpartiet
1972–1973 Rolf Køste Telegrafbestyrer Arbeiderpartiet
1973–1975 Per A. Strickert Skoleinspektør Arbeiderpartiet
1976–1979 Knut W. Larssen Stasjonsmester Arbeiderpartiet
1980–1987 Erling Sven Busch Redaktør Arbeiderpartiet
1987 Anders Døhl Kirkeverge Arbeiderpartiet
1988–1991 Arne Kokkvoll Arkivleder Arbeiderpartiet
1992–1999 Even Erlien Gårdbruker Senterpartiet
1999–2007 John Helge Andersen Tannlege Arbeiderpartiet
2007–2019 Hans Vintervold Banksjef Arbeiderpartiet
2019– Isak Veierud Busch Assisterende rektor Arbeiderpartiet

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d e f Sundt, Johannes (1992). Røros før – og nå … Utgitt i anledning 150-årsjubileet til RørosBanken. Røros. s. 169. 
  2. ^ Utheim, John (1898). Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1897. Kristiania: Steenske bogtrykkeri. s. 56. 
  3. ^ Utheim, John (1905). Oversigt over valgtingene og valgmandstingene 1903. Kristiania: O. Fredr. Arnesens bog- & accidenstrykkeri. s. 89. 
  4. ^ Ordfører oppnevnt av okkupasjonsstyret, ikke innmeldt i NS, se Arbeidets Rett: 1. 8. mai 1946. 
  5. ^ Oppnevnt som ordfører av okkupasjonsstyret, se Arbeidets Rett: 1. 8. november 1946. 
  6. ^ Fortsatte som ordfører under okkupasjonen. Innmeldt i NS i januar 1942, se Arbeidets Rett: 1. 12. desember 1945. 
  7. ^ Ordfører oppnevnt av okkupasjonsstyret, se Arbeider-Avisen: 1. 11. februar 1946. 
Autoritetsdata