Hopp til innhold

Liste over ordførere i Inderøy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ole Richter var ordfører 1864–75. Ole Richter var ordfører 1864–75.
Ole Richter var ordfører 1864–75.
Ida Stuberg var ordfører 2012–23.

Liste over ordførere i Inderøy begynner i 1838.[1][2] Inderøy kommune i Nord-Trøndelag ble opprettet ved innføring av formannskapslovene i 1837. Kommunen ble delt i tre i 1907: Inderøy, Røra og Sandvollan. I 1962 ble disse tre slått sammen den nye kommunen Inderøy. Den 1. januar 2012 ble Mosvik og Inderøy kommuner slått sammen til dagens Inderøy kommune.[3]

Blant de første ordførerne fantes lavere embetsmenn som fhv lensmenn Lorents Oxaal og løytnant Jørgen Buck, en handelsmann (Lorents D. Muus) og to større brukseiere: Herman Løchen og Ole Richter. Fra 1862 kommer lokale, selveiende gårdbrukere inn på lista med Sivert Bragstad og etterhvert Peter Hægstad. Med J.C. Tiller og Ole Braa kommer Venstre-lærerne inn på lista. Etter dem følger flere gårdbrukere, og Paul Hjulstad ble i 1946 den første ordføreren med arbeiderbakgrunn. Fram til kommunesammenslåingen i 1962 vekslet Venstre og Bondepartiet på å ha ordføreren – stort sett; etter 1962 har Arbeiderpartiet og Senterpartiet vekslet.

Politisk engasjement har gått i arv på mange av gårdene i Inderøy. Ordførerne Sivert Bragstad, Peter Hægstad, Ole Haugum og Hans Melhus har sønner, svigersønner og/eller sønnesønner som også ble ordførere. Sivert Bragstad har flest politiske etterkommere. Den samme tendensen til arvet engasjement sees også i liste over ordførere i Røra.

Karin Kjølmoen ble i 1990 den første kvinnelige ordføreren. Den lengstsittende ordføreren er Kåre Sjøvold med 18 år – dersom man regner med de fire årene som ordfører i Røra kommune før sammenslåingen. Ole Haugum var ordfører i 15 år, og Ole Tronstad i 12 år.

Flere av ordførerne har deltatt i rikspolitikken. Ole Richter og Bjarne Lyngstad var statsråder. Ole Braa, Ole Haugum, Bjarne Lyngstad og Karin Kjølmoen har møtt som stortingsrepresentanter eller vararepresentanter, mens Arild Vist og Karin Kjølmoen har deltatt i regjeringsapparatet som hhv. politisk rådgiver og statssekretær.

Ordførere 1838–1906[rediger | rediger kilde]

Periode Navn Stilling Parti
1838–1843 Lorents Oxaal Gårdbruker
1843–1849 Lorents D. Muus Landhandler
1849–1853 Jørgen Buck Løytnant
1854–1861 Herman Løchen Brukseier
1862–1863 Sivert Bragstad Gårdbruker
1864–1875 Ole Richter Brukseier, advokat, statsråd
1876–1885 Peter Hægstad Gårdbruker
1886–1889 J.C. Tiller Lærer og klokker Venstre
1890–1891 Ole Braa Lærer og gårdbruker Venstre
1892–1895 J.C. Tiller Lærer og klokker Venstre
1896–1904 Ole Braa Lærer og gårdbruker Venstre
1905–1906 Ole Haugum Gårdbruker Venstre

Ordførere 1907–1961[rediger | rediger kilde]

Periode Navn Stilling Parti
1907–1916 Ole Haugum Gårdbruker Venstre
1917–1919 Hans Melhus sr Gårdbruker Venstre
1920-1922 Ole Haugum Gårdbruker Venstre
1923–1925 Hans Melhus sr Gårdbruker Bondepartiet
1926–1927 John Snerting Gårdbruker, offiser, handelsbestyrer Venstre
1927–1929 Hans Hjulstad Gårdbruker Bondepartiet
1930–1931 Olaf Ulstad Gårdbruker Bondepartiet
1932–1934 John Snerting Gårdbruker, offiser, handelsbestyrer Venstre
1935–1937 Olaf Ulstad Gårdbruker Bondepartiet
1938 Hans Hjulstad Gårdbruker Bondepartiet
1938–1945 Anders Haugum Gårdbruker Venstre/NS
1945 Olaf Jørstad Gårdbruker Midlertidig oppnevnt
1945 Bjarne Lyngstad Gårdbruker, lærer Venstre
1946–1947 Paul Hjulstad Arbeider Arbeiderpartiet
1948–1951 Bjarne Lyngstad Gårdbruker, lærer Venstre
1952–1957 Hans Melhus jr Gårdbruker Bondepartiet
1958–1959 Bjarne Lyngstad Gårdbruker, lærer Venstre
1959 Hans Melhus jr Gårdbruker, lærer Bondepartiet
1960–1961 Trygve Wang Gårdbruker Bondepartiet

Ordførere 1962–2011[rediger | rediger kilde]

Periode Navn Stilling Parti
1962–1967 Kåre Sjøvold Arbeider, sosialsjef Arbeiderpartiet
1968–1971 Olav Andreas Moen Rektor, skolesjef Senterpartiet
1972–1975 Kåre Sjøvold Arbeider, sosialsjef Arbeiderpartiet
1976–1983 Anders Lyngstad Fylkesagronom, høgskolelektor Senterpartiet
1984–1987 Kåre Sjøvold Arbeider, sosialsjef Arbeiderpartiet
1988–1990 Arild Vist Lensmann Arbeiderpartiet
1990–1995 Karin Kjølmoen Kontorist, konsulent Arbeiderpartiet
1995–2003 Ole Tronstad Sivilagronom, stabssjef Senterpartiet
2003–2007 Svein Jørum Grafiker, reklametegner Arbeiderpartiet
2007–2011 Ole Tronstad Sivilagronom, stabssjef Senterpartiet

Ordførere etter 2012[rediger | rediger kilde]

For ordførere i gamle Mosvik, se liste over ordførere i Mosvik.
Periode Navn Stilling Parti
2012–2023 Ida Stuberg Jurist, rådgiver Senterpartiet
2023– Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen Sektorleder Arbeiderpartiet

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Andreas Ystad (1973). «Ordførarar i Inderøy frå 1838 til 1972». Inderøyboka: ei bygdebok om Inderøy, Røra og Sandvollan. Bind 1: Den ålmenne delen; første halvbind. Inderøy: kommunen. s. 373-377. 
  2. ^ «Ordførere i Inderøy kommune» Inderøyningen, 2.12.2011 Spesialbilaget Mosvik + Inderøy = Sant
  3. ^ Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå, 1999. (Rapport 99/13). ISBN 82-537-4684-9
Autoritetsdata