Liste over ordførere i Budal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Budal kirke.

Liste over ordførere i Budal begynner i 1879, da Budal ble opprettet som eget herred.

Ved innføringen av formannskapslovene av 1837 var Budal en del av Støren formannskapsdistrikt, som resten av prestegjeldet. Fra Støren ble Soknedal og Horg utskilt som egne kommuner allerede i 1841. I 1964 ble Budal slått sammen med Singsås, Soknedal og Støren kommuner til den nye Midtre Gauldal kommune.

Periode Navn Stilling Parti
1879–1898 Lars Storrø Gårdbruker og handelsmann Høyre[1][2][3]
1898 Ellef Tollefsen Storbudal[4] Gårdbruker Høyre[3]
1899–1901 Nils Estensen Indseth Lærer, klokker og gårdbruker[5] Høyre[6]
1902–1913 Johan Bakken[7] Utskiftningsformann og gårdbruker[8] Venstre[9]
1914–1916 Ole Enlid Gårdbruker Arbeiderpartiet
1917–1919 Arnt Sæthermo[10] Gårdbruker Venstre
1920–1925 Tollef Ellefsen Budal (Storbudal)[4][10] Gårdbruker Bondepartiet[11][12]
1926–1931 Arnt Sæthermo[10] Gårdbruker Venstre[13]
1932 Bersvend Bjerkli Gårdbruker Bondepartiet[14]
1933 Sven J. Enlid (Moaløkkja)[4][15] Arbeider Arbeiderpartiet[16][17]
1933–1934 Arnt P. Sørløkken Gårdbruker Arbeiderpartiet
1935–1940 Nils Nilsen Indseth Lærer, klokker og gårdbruker Arbeiderpartiet
1941–1942 Fredrik Lillegraven[18] Lærer og klokker NS[19]
1942–1945 Arnt Storrøsæter[20] Gårdbruker NS
1945 Nils Nilsen Indseth Lærer, klokker og gårdbruker Arbeiderpartiet
1946 Gunnar Enlid Ligningssekretær og småbruker Arbeiderpartiet
1946–1947 Ingebrigt Raphaug Gårdbruker Arbeiderpartiet
1948–1951 Nils Nilsen Indseth Lærer, klokker og gårdbruker Arbeiderpartiet
1952–1955 Ingebrigt Raphaug Gårdbruker Arbeiderpartiet
1956–1959 Gunnar Enlid Forretningsfører og småbruker Arbeiderpartiet
1960–1963 Jacob Hindbjørgen Ligningssekretær Arbeiderpartiet

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Utheim, John (1892). Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1891. Kristiania: Steenske bogtrykkeri. s. 48. 
 2. ^ Utheim, John (1895). Oversigt over Valgmands- og Storthingsvalgene 1894. Kristiania: Steenske bogtrykkeri. s. 54. 
 3. ^ a b Trondhjems Adresseavis (aften utg.): 1. 18. oktober 1897. 
 4. ^ a b c Enlid, Per (1955). Budalen. Den vesle bygda. Bygdesoga tidsbolken 1870–1950-åra. Budal. s. 121–122. 
 5. ^ Innset, Trond og Solem, Olav (2011). «Nils Estensen Indseth (1845–1921): lærer, kirkesanger og bureiser i Budalen». Gauldalsminne – årbok for Gauldal historielag 2010–2011. Støren: Gauldal historielag. s. 59–73. 
 6. ^ Utheim, John (1905). Oversigt over valgtingene og valgmandstingene 1903. Kristiania: O. Fredr. Arnesens bog- & accidenstrykkeri. s. 90. 
 7. ^ Trondhjems Adresseavis: 2. 25. desember 1901. 
 8. ^ Thunæs, Johan (red.) (1934). Norske utskiftningsfunksjonærer gjennem 75 år 1859–1934. Oslo: Utskiftningsfunksjonærenes landsforening. s. 184. 
 9. ^ Utheim, John (1901). Oversigt over valgtingene og valgmandstingene 1900. Kristiania: Steenske bogtrykkeri. s. 80. 
 10. ^ a b c Nidaros: 6. 28. juni 1929. 
 11. ^ Nidaros: 4. 24. desember 1919. 
 12. ^ Trondhjems Adresseavis: 3. 15. oktober 1919. 
 13. ^ Andersen, Thor M. (1931). Norges ordførere 1929–1931. Kristiania: A.M. Hanches Forlag. s. 221. 
 14. ^ Adresseavisen: 4. 15. februar 1932. 
 15. ^ «Svend Jensen Enlid, Budal». Arbeidets Rett: 2. 21. november 1941. 
 16. ^ Adresseavisen: 6. 30. januar 1933. 
 17. ^ Adresseavisen: 2. 21. april 1933. 
 18. ^ Oppnevnt som ordfører av okkupasjonsstyret, se Adresseavisen: 4. 3. januar 1941. 
 19. ^ Innmeldt i NS i desember 1940, se Adresseavisen: 2. 12. januar 1948. 
 20. ^ Oppnevnt som ordfører av okkupasjonsstyret, se Adresseavisen: 2. 13. mars 1946. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]