Hopp til innhold

Kriminalomsorgen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Kriminalomsorgsdirektoratet»)
Kriminalomsorgen
TypeKriminalomsorg
VirkeområdeNorge
Etablert1875
Org.nummer911830868
DirektørLise Sannerud
HovedkontorLillestrøm
Lokale ledd5 regioner[1]
UnderlagtJustis- og beredskapsdepartementet
MisjonStraff, varetekt
Ansatte 4 481 (2016)[2]
Nettstedwww.kriminalomsorgen.no

Kriminalomsorgen er en norsk statlig etat som har ansvar for å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Etaten er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Fengselsstyrets emblem

Etaten ble opprettet som Fængselsstyrelsen (senere skrevet Fengselsstyret) i 1875 og var en avdeling i Justis- og politidepartementet, ledet av en direktør (som samtidig hadde rang som ekspedisjonssjef). Fengselsstyret ble oppløst i 2002 og erstattet av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Kriminalomsorgen er organisert i et hierarki bestående av et sentralt nivå med Kriminalomsorgsdirektoratet (tidligere Kriminalomsorgens sentrale forvaltning[3]), et regionalt nivå bestående av fem regionadministrasjoner og et lokalt nivå med individuelle fengsler og friomsorgskontorer. I tillegg kommer Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), som blant annet har ansvar for etatsutdanningen av fengselsbetjenter, og som er direkte underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet.[4]

Etaten var tidligere ledet direkte av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF), som var integrert i Kriminalomsorgsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. KSF ble skilt ut fra Kriminalomsorgsavdelingen i 2013 og etablert som selvstendig direktorat i Lillestrøm.[5] Etter omorganiseringen skal departementet kun ivareta oppgavene som faglig sekretariat for politisk ledelse og utføre budsjettarbeid, lovarbeid og overordnet etatsstyring, mens KSF – nå Kriminalomsorgsdirektoratet – som direktorat har fått faglig og administrativt ansvar for Kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet har om lag 125 ansatte.[6]

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT), som har ansvar for utvikling, innføring og tilpasning av IKT-systemer i etaten, var tidligere en selvstendig enhet, men er i dag integrert i Kriminalomsorgsdirektoratet.

I juni 2014 fikk Kriminalomsorgsdirektoratet i oppdrag å utrede en ny organisasjonsmodell der det regionale nivået er fjernet.[7] Direktoratet forslo etablering av straffegjennomføringssentre med egne administrasjoner og underlagte fengsler og friomsorgskontorer, mens departementet i den påfølgende høringen foreslo sammenslåing av fengsler og friomsorgskontorer med felles ledelse der disse ligger geografisk i nærheten av hverandre.[8] I september 2020 fremmet regjeringen et lovforslag som innebærer at Kriminalomsorgen organiseres i to nivåer uten regioner, med tolv «straffegjennomføringsenheter» underlagt direktoratet.[9]

Regioner[rediger | rediger kilde]

Kriminalomsorgen er delt inn i fem regioner.[10] Disse har ansvar for straffegjennomføringen innenfor regionens grenser og skal sikre helhetlig ressursutnyttelse og et godt samarbeid med andre regioner. Fengslene og friomsorgskontorene har ansvaret for den daglige driften på lokalt nivå.

Øst[rediger | rediger kilde]

Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Ila fengsel og forvaringsanstalt

Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Administrasjonen ligger på Lillestrøm. Regionen har en kapasitet fordelt på Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt, Halden fengsel, Ravneberget fengsel, Indre Østfold fengsel, Oslo fengsel, Ila fengsel og forvaringsanstalt, Ullersmo fengsel, Kongsvinger fengsel, Ilseng fengsel, Hamar fengsel, Vestoppland fengsel og Bruvoll fengsel, og overgangsboligene i Arupsgate og på Sandaker. I tillegg kommer Akershus friomsorgskontor, Hedmark og Oppland friomsorgskontor, Oslo friomsorgskontor og Østfold friomsorgskontor.

Sør[rediger | rediger kilde]

Kriminalomsorgen region sør omfatter fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Administrasjonen ligger i Tønsberg.

Sørvest[rediger | rediger kilde]

Kriminalomsorgen region sørvest omfatter fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Administrasjonen ligger i Sandnes.

Regionen består av Arendal fengsel, Aust-Agder friomsorgskontor (Arendal og Grimstad), Auklend overgangsbolig, Haugesund fengsel, Kristiansand fengsel, Rogaland friomsorgskontor (Stavanger og Haugesund), Sandeid fengsel, Solholmen overgangsbolig, Stavanger fengsel, Vest-Agder friomsorgskontor (Kristiansand og Mandal) og Åna fengsel.

Vest[rediger | rediger kilde]

Kriminalomsorgen region vest omfatter fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Administrasjonen ligger i Bergen.

Regionen består av Bergen fengsel, Vik fengsel, Ålesund fengsel, Hustad fengsel, Bjørgvin fengsel, Lyderhorn overgangsbolig, Hordaland friomsorgskontor, Sogn og Fjordane friomsorgskontor, Møre og Romsdal friomsorgskontor og Senter for Narkotikaprogram med domstolskontroll i Bergen.

Nord[rediger | rediger kilde]

Kriminalomsorgen region nord omfatter fylkene Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Administrasjonen ligger i Trondheim.

Kriminalomsorgen region nord består av Trondheim fengsel, Verdal fengsel, Mosjøen fengsel, Bodø fengsel, Bodø overgangsbolig, Tromsø fengsel og Vadsø fengsel. I tillegg kommer Finnmarks friomsorgskontor, Troms friomsorgskontor, Nordland friomsorgskontor, Nord-Trøndelag friomsorgskontor og Sør-Trøndelag friomsorgskontor.

Transporttjenesten[rediger | rediger kilde]

Kriminalomsorgens transporttjeneste (KTT) er en landsdekkende enhet som utfører transport og fremstilling for politiet og kriminalomsorgen.[11] Tjenesten koordineres fra Tønsberg.

Tjenesten er regulert i en samhandlingsavtale mellom Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet, der de enkelte politidistriktene kan inngå avtale om å tilknytte seg ordningen.

KTT disponerer ca. 30 tilpassede kjøretøyer, fordelt på store cellebiler med plass til fire innsatte og mindre cellebiler med plass til to innsatte. Oppgavene utføres av rundt 50 transportbetjenter med begrenset politimyndighet. De ansatte utfører tjenesten med sikkerhetsutstyr og tilgjengelige tvangsmidler som håndjern, batong og pepperspray.[12]

Sikkerhetsnivå i fengsler[rediger | rediger kilde]

  • Lavt sikkerhetsnivå (også kalt åpent fengsel): har vanligvis gjerde rundt fengselsområdet, og innsatte har ikke lov til å forlate området
  • Høyt sikkerhetsnivå (også kalt lukket fengsel): har mur eller høyt gjerde rundt fengselsområdet, og alle dører er i hovedsak låst
  • Særlig høyt sikkerhetsnivå (SHS)

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]