Hopp til innhold

Wikipedia:Gode kilder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Skip
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Hvordan skrive bedre artikler
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Wikipedia-Innholdspolitikk
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler
Dette er ikke en offisiell retningslinje for Wikipedia, men et forslag. Se også Wikipedia:Bruk av kilder og Wikipedia:Bruk av kilder2.

I prinsippet skal alle artikler i Wikipedia være utstyrt med en melding om hvilke(n) kilde(r) som er brukt. Dette for at en leser selv kan sjekke om innholdet er riktig framstilt. Mere om dette på Wikipedia:Verifiserbarhet. Alt etter hva som omtales i artikler så må det brukes tilstrekkelig pålitelige og offentliggjorte kilder. Det betyr at blogger, aviskommentarer, eller andre personlige uttalelser ikke kan regnes som pålitelige kilder. Slike kilder skal derfor unngås. Det som skrives i en artikkel skal dokumenteres med pålitelige eksterne kilder. Artikler er ikke et sted for forfatterens egne meninger. Fakta skal dokumenteres med kilder som har et renommé for å være mest mulig korrekte.

Eksempel på generelt gode kilder er:

Eksempel på kilder en bør være litt mer forsiktig med:

Eksempel på kilder som generelt ikke er egnet:

  • Private nettsteder, blogger osv der forfatteren og vedkommendes fagbakgrunn er ukjent. (eksempel: Frie Ytringer, Jan Simonsens blogg)

Kildene bør i tillegg være oppdaterte, leksikon som er fra begynnelsen av 1900-tallet kan ha store hull i forhold til tilsvarende oppslagsverk i dag, og de vil ha hull for tiden etter ferdigstilling.