Den europeiske unions medlemsstater

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Medlemsstatene per 2020.
Medlemsstatenes flagg utenfor Europaparlamentet (sett i 2004 da landene var 25 i tallet).

Den europeiske unions medlemsstater er de nasjonalstater som i kraft å være tilsluttet unionens traktater, har påtatt seg medlemskapets forpliktelser. Siden 2020 har unionen bestått av 27 medlemmer.[1]

Medlemslandenes innbyrdes forhold[rediger | rediger kilde]

Til forskjell fra medlemskapet i en mellomstatlig organisasjon, medfører EU-medlemskap at bindende lover gjelder for hvert medlem, til gjengjeld for representasjon innen EUs lovgivende og juridiske institusjoner. På den annen side beholder EUs medlemsstater en betydelig mengde suverenitet, sammenlignet med delstater i føderale land (for eksempel USAs delstater). Utenrikspolitikk og militære gestaltes eksempelvis av hver medlemsstat i EU, med mindre felles tiltak er besluttet på disse områdene (se den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk).

Det er forskjeller mellom de forskjellige medlemslandenes størrelser, økonomiske tilstand og politiske systemer, men alle har like rettigheter. Samtidig som flertallsavstemning innen unionens institusjoner innebærer at de store medlemslandene har flere stemmer enn de mindre, har de små medlemslandene forholdsmessig omfattende representasjon, deres innbyggertall tatt i betraktning.

Utvidelser[rediger | rediger kilde]

Unionen har fra 2020 bestått av 27 medlemsstater. Seks vesteuropeiske land grunnla i 1957 EUs forgjenger, Det europeiske økonomiske fellesskap. Senere er resten av medlemsstatene blitt tilsluttet ved de suksessive utvidelsene av unionen. For å kunne tilsluttes EU, må et søkerland oppfylle bestemte kriterier av politisk og økonomisk art, kjent som Københavnskriteriene. Disse innebærer dypest sett at kandidatlandet har et demokratisk styresett, rettsstat, en markedsøkonomi, med tilhørende friheter og institusjoner. Kandidatlandet må dessuten implementere unionens eksisterende lovgivning. Godkjennelse fra alle de eksisterende medlemslandene er påkrevd ved enhver utvidelse.

Liste[rediger | rediger kilde]

Årstall Medlemsland Medlemmer Areal (km²) Befolkning (2009)
1957 Belgias flagg Belgia, Frankrikes flagg Frankrike,

Tysklands flagg Tyskland a Italias flagg Italia,

Luxembourgs flagg Luxembourg Nederlands flagg Nederland

6 1 266 584 233 938 207 b
1973 Danmarks flagg Danmark, Irlands flagg Irland,

Storbritannias flagg Storbritannia

9 3 790 864 304 702 315
1981 Hellas’ flagg Hellas 10 3 922 804 315 849 315
1986 Portugals flagg Portugal, Spanias flagg Spania 12 2 353 891 373 117 135
1995 Østerrikes flagg Østerrike, Finlands flagg Finland,

Sveriges flagg Sverige

15 3 333 203 395 818 876
2004 Kypros’ flagg Kypros, Tsjekkias flagg Tsjekkia,

Estlands flagg Estland, Ungarns flagg Ungarn,

Latvias flagg Latvia, Litauens flagg Litauen,

Maltas flagg Malta, Polens flagg Polen,

Slovakias flagg Slovakia, Slovenias flagg Slovenia

25 4 071 261 459 893 891
2007 Bulgarias flagg Bulgaria, Romanias flagg Romania 27 4 419 671 507 974 000
2013 Kroatias flagg Kroatia 28
2020 Storbritannias flagg Storbritannia trådte ut 27

a Forbundsrepublikken Tyskland omfattet da kun det såkalte Vest-Tyskland. Den parallelle staten DDRs territorium ble gjerne kalt Øst-Tyskland.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Anonymous (5. juli 2016). «Lande | Den Europæiske Union». Europæiske Union (engelsk). Besøkt 1. februar 2020. 

Se også[rediger | rediger kilde]