Messina-konferansen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Rådhuset i Messina, der konferansen ble avholdt.

Messina-konferansen ble avholdt fra 1. til 3. juni 1955 i Messina og delvis TaorminaSicilia. Deltakere var de utenrikspolitiske lederne for medlemslandene i Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF). Konferansen åpnet for å utvide det økonomiske samarbeidet som da var begrenset til kull- og stålsektoren, til i prinsippet alle sektorer i samfunnet. Det dreide seg om et «Fellesmarked» (engelsk: «Common market»).

Initiativet til konferansen kom fra Benelux-landene. Etter det mislykkede forsøket på etableringen av Det europeiske forsvarsfellesskap, var konferansen starten på en revitalisering av arbeidet for et tettere europeisk fellesskap. Konferansen igangsatte således arbeidet som førte til opprettelsen av Roma-traktaten og Fellesmarkedet (EEC), og etableringen av Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM).

Roma-traktatens «fellesmarked», som Messina-konferansen hadde åpnet for, ble i Enhetsakten fra 1986 omdøpt til Det indre marked.

Bakgrunn og deltakere[rediger | rediger kilde]

Foranledningen[rediger | rediger kilde]

Den direkte foranledningen til møtet var at presidenten for Den høye myndighet Jean Monnet hadde bedt om avløsning, og en ny derfor måtte oppnevnes. Dette var første gang EKSFs utenriksministre skulle møtes etter det mislykkede forsøket på å etablere Det europeiske forsvarsfellesskap i 1954.[1]

Regjeringene i Benelux-landene hadde nylig avtalt en tollunion seg i mellom. Det var disse landene som med et memorandum 18. mai 1955, tok initiativet til en revitalisering av arbeidet med europeisk integrasjon.[2][3]

Deltakere[rediger | rediger kilde]

Konferansens leder var Luxembourgs regjeringssjef og utenriksminister Joseph Bech. I tillegg møtte utenriksministrene Gaetano Martino (Italia), Johan Willem Beyen (Nederland), Antoine Pinay (Frankrike),(Luxembourg), Paul-Henri Spaak (Belgia) samt statssekretær i Tysklands utenriksdepartement Walter Hallstein. Tyskland fikk egen utenriksminister først 6. juni 1955. I tillegg til ny president i Den høye myndighet sto også et arbeidsprogram for videre utvikling av den europeiske integrasjon.[1] Storbritannia var invitert, men kom ikke.[4]

Konferansens arbeid[rediger | rediger kilde]

De seks landene som møttes i Messina i 1955 og som i 1957 dannet EEC. Tyskland (BRD), dekket foreløpig kun arealet for Vest-Tyskland.

Selv om Jean Monnet ombestemte seg og likevel ønsket å være president av Den høye myndighet, vedtok konferansen å foreslå René Mayer som ny president, med belgieren Albert Coppé og tyskeren Franz Etzel som visepresidenter. Av de øvrige sakene var det et memorandum datert 18. mai 1955 fra Beneluxlandene, som fikk størst oppmerksomhet.[1]

Beyen-planen om et felles marked[rediger | rediger kilde]

Johan Willem Beyen hadde vært belgisk utenriksminister etter oppbygningen etter andre verdenskrig. Han gikk inn for et politisk samarbeid i Europa, men anså at samarbeidet på det økonomiske plan måtte komme først. Han utarbeidet en plan for dette, den såkalte Beyen-planen.[5]

Da etableringen om Det europeiske forsvarsfellesskap mislyktes i 1954, gikk arbeidet for et politisk europeisk samarbeid inn i et dødvanne. Beyens plan for et økonomisk samarbeid ble derfor igjen aktuell. Planens sentrale punkt var oppfatningen av at et fullt økonomisk samarbeid, og ikke bare innen for kull- og stålsektoren, var nødvendig. Løsningen var derfor et felles marked for alle sektorer i likhet med det samarbeid mellom Belgia, Nederland og Luxembourg, som ble dannet med Benelux-avtalen i 1944. Messina-konferansen ga Beyen mulighet til igjen å presentere sin plan. Han forklarte, at politisk enhet ikke var mulig å oppnå uten felles marked med et visst felles ansvar for den økonomiske og sosiale politikken, samt en overnasjonal myndighet.[5]

Resolusjonen[rediger | rediger kilde]

Det ble under konferansen ikke truffet noen beslutning om videre integrasjon eller et felles marked, og særlig franske Antoine Pinay hadde betenkeligheter med å akseptere dette. Det ble derfor bestemt at man ikke skulle foreslå regler for et slikt marked, bare be om undersøkelser om hva som ville være mulig.[1][6][7]

Konferansen vedtok likevel en resolusjon, om at tiden var inne for å ta nye skritt for «å bygge Europa» (construction européenne). Ordlyden ble valgt fremfor «europeisk integrasjon» (intégration européenne), som motstanderne mot europeiske institusjoner ikke ønsket. Byggingen av Europa skulle skje først og fremst innenfor det økonomiske området.[8] Konkret skulle det utvikles felles institusjoner, gjennomføres en gradvis sammensmelting av nasjonalhusholdningene, det skulle innføres et felles marked, og endelig skulle landenes sosialpolitikk harmoniseres. Dette mente deltakerne var helt nødvendig, dersom Europa skulle beholde sin posisjon i verden, gjenvinne sin innflytelse og prestisje og stadig forbedre befolkningens levestandard.[9]

De seks landene ga uttrykk for at samarbeidet skulle konsentrere seg om samferdselssektoren (veier, jernbane, kanaler og luftfart), energisektoren (effektivisere og redusere prisen på kraft) samt utvikling av atomkraften til fredelige formål. Det europeiske felles marked, som skulle være fritt for toll og kvantitative restriksjoner, skulle oppnås gjennom flere steg.[10]

Paul-Henri Spaak ledet arbeidet videre[rediger | rediger kilde]

En «politisk personlighet» skulle lede det videre arbeidet i et regjeringsutvalg, og valget falt på Paul-Henri Spaak. Spaaks arbeid førte gjennom Romatraktaten til opprettelsen av Fellesmarkedet (EEC), og dessuten til inngåelse av traktaten om EURATOM.[8]

Det fellesmarked som («common market») ble en del av Roma-traktaten, ble ved enhetsakten fra 1986 omdøpt til Det indre marked. Det indre marked trådte i kraft 1. januar 1993.[11]

Storbritannias og Skandinavias holdning[rediger | rediger kilde]

Storbritannia ønsket ikke å delta i konferansen. I Norge vakte resolusjonen under Messina-konferansen ingen oppsikt. For Norge og de øvrige skandinaviske landene, var det naturlig å følge Storbritannias politikk, ikke den til landene på det europeiske kontinent.[6]

Den europeiske unions historie[rediger | rediger kilde]

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap:  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap (EF)
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d Étienne Deschamps (8. august 2016). «Die Konferenz von Messina». CVCE.EU by UNI.LU (tysk). Besøkt 24. januar 2019. 
 2. ^ Borch, Christian (1990). EF: i går - i dag - i morgen. Oslo: Aventura. s. 30. ISBN 9788258807145. 
 3. ^ «The Benelux Memorandum». CVCE.EU by UNI.LU (engelsk). 8. mars 2016. Besøkt 26. januar 2019. 
 4. ^ Nielsen, Rolf Roem (1967). Veien til europeisk enhet. Nå-bok. Oslo: Elingaard. s. 82. 
 5. ^ a b «EU's pionerer». Besøkt 27. januar 2019. «Johan Willem Beyen (pdf)» 
 6. ^ a b Nordahl, Konrad (1973). Gode arbeidsår. Oslo: Tiden. s. 147, 148. ISBN 9788210008245. 
 7. ^ Haugestad, Arne (1970). ABC om EEC. Oslo: Pax. s. 12. 
 8. ^ a b «The Messina Conference». CVCE.EU by UNI.LU (engelsk). 7. august 2016. Besøkt 26. januar 2019. 
 9. ^ «The Messina Declaration (1955)». www.internationaldemocracywatch.org. Besøkt 26. januar 2019. «The governments of the Federal Republic of Germany, Belgium, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands believe the time has come to take a new step on the road of European construction. They are of the opinion that this objective should be achieved first of all in the economic sphere. They believe that the establishment of a united Europe must be achieved through the development of common institutions, the progressive fusion of national economies, the creation of a common market, and the gradual harmonization of their social policies. Such an agenda seems indispensable to them if Europe is to preserve the standing which she has in the world, to restore the influence and her prestige, and to improve steadily the living standard of the population.» 
 10. ^ «The Messina Declaration (1955)». www.internationaldemocracywatch.org. Besøkt 26. januar 2019. 
 11. ^ Førland, Tor Egil; Claes, Dag Harald (1998). Europeisk integrasjon. Oslo: Ad notam Gyldendal. s. 86. ISBN 9788241709326. «Enhetsakten gav i 1986 klarsignalet til reisningen av en ny vegg innen utgangen av 1992: det indre marked, nyordet for Romatraktatens fellesmarked, med fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital.» 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]