Maastricht-traktaten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det europeiske flagg Den europeiske unions traktater
Maastricht-traktaten
Traktaten om Den europeiske union
Utformet av
Undertegnet i
Depositarie
medlemslandene
Maastricht, Nederland
Italias regjering
Offentliggjort i
Celexnummer
EFT C 191 1992
11992M[1]
Juridisk bindende
Undertegnet
Ikrafttredelse
ja
7. februar 1992
1. november 1993
Merknader
Parlamentet

EFT C 125 1992
Annen lovgivning
Endrer


Endret gjennomUtgjør en del av

Roma-traktaten
Euratom-traktaten
EKSF-traktaten
Lisboa-traktaten
Nice-traktaten
Amsterdam-traktaten
tilslutningstraktater
primærretten
Status: Endret europarett
Maastricht-traktaten ble undertegnet i bygningen til provinsregjeringen i Limburg, i Maastricht i Nederland. Bygningen ligger ved elven Maas.
EU bygget fra 1993 til 2007 (Lisboa-traktaten) på de tre søyler: Det europeiske fellesskap, den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og det politi- og strafferettslige samarbeidet.
Maastricht-traktaten utstilt i Regensburg.

Maastricht-traktaten, fra 1992 også kalt EU-traktaten, omdannet EF til EU. Det dreier seg om et avtaleverk[2] som blant annet inneholdt Traktaten om den europeiske union i den opprinnelige form.

Traktaten organiserte EU som et samarbeid bygget på «tre søyler». De første søylen var for det europeiske fellesskapet, som allerede var påbegynt ved Roma-traktaten.

Den andre søylen var et nytt samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikken, og den tredje et nytt politi- og strafferettslig samarbeid.

I Maastricht-traktaten ble det dessuten avtalt en kjøreplan for oppstarten av Den økonomiske og monetære union. Europaparlamentet fikk utvidet myndighet, og unionsborgerskapet ble innført. Unionsborgerne kunne fritt bo i andre land enn sitt eget, og dessuten stemme i det landet de oppholdt seg.

Opptakten til ny traktat[rediger | rediger kilde]

Den europeiske enhetsakt fra 1987 forutsatte en økonomisk union. Det europeiske råd ga i 1988 president i Europakommisjonen Jaques Delors i oppdrag å utarbeide forslag til en valutaunion. Etter ti måneder meldte Delors tilbake at dannelsen av en økonomisk union ikke kunne gjøres uten en ny traktat.[3]

Murens fall i 1989 medførte ytterligere behov for å styrke det daværende EF. I 1990 ga Det europeiske råd Europakommisjonen i oppdrag å forberede også en politisk union. Den økonomiske og den politiske union ble deretter drøftet mellom medlemslandene i to separate fortløpende regjeringskonferanser.[3]

I desember 1990 traff Det europeiske råd under et møte i Maastricht, beslutningen om en ny traktat. Traktaten ble undertegnet 28. februar 1992 og trådte i kraft 1. november 1993.[3]

Nydannelser i Maastricht-traktaten[rediger | rediger kilde]

EUs tre søyler[rediger | rediger kilde]

EU skulle etter Maastricht-traktaten være en overbygning på tre «søyler». Den første søylen ble kalt Det europeiske fellesskap. Dette var påbegynt ved Roma-traktaten og ble nå videreutviklet. I denne delen etableres Den europeiske union.[4]

Den andre søylen var det justis- og strafferettslige samarbeidet. Gjennom dette samarbeidet skulle justis- og innenriksministrene samarbeide om asylpolitikk, grenskontroll, innvandringspolitkk, narkotikabekjempelse og bekjempelse av internasjonal kriminalitet og terrorisme.[4]

Den tredje søylen var den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Gjennom denne skulle landene bedre forfølge sine felles internasjonale interesser og løse kriser raskere enn før.[4][5]

Kjøreplan for Den økonomiske og monetære union[rediger | rediger kilde]

Maastricht-traktaten inneholdt en kjøreplan for oppstart av en økonomisk og monetær union (ØMU) i EU.[6] ØMU skulle omfatte en felles valuta (euro). I konvergenskriteriene fremgikk vilkårene for et medlemsland til å bli medlem av ØMU.[4]

Traktaten forutsatte opprettelse av et felles system av sentralbanker, og sentralt i dette systemet sto opprettelsen av Den europeiske sentralbank.[4]

Frihet til reise og opphold[rediger | rediger kilde]

Europaparlamentet som er EUs eneste direkte folkevalgte organ, fikk utvidet myndighet. Parlamentet kunne nå med absolutt flertall enten avslå eller endre forordninger. Oppnevnelse av medlemmer av Europakommisjonen ble gyldige først når oppnevnelsen var bekreftet av parlamentet.

Mastricht-traktaten innførte unionsborgerskapet. Unionsborgernes opphold i et annet land enn der de selv var statsborgere, ble tillatt også når de ikke hadde arbeid i nabolandet. Endelig kunne unionsborgerne delta i kommunalvalg og valg til Europaparlamentet i det landet de oppholdt seg.[4]

Med den utvidede frihet for unionsborgerne til reise og opphold i medlemsland, fulgte også en forsterket ytre grense for EU. Dette ble fulgt opp i 1995 ved ikrafttredelsen av Schengenkonvensjonen i 1995.[4]

Folkeavstemninger i Frankrike og Danmark[rediger | rediger kilde]

Folkeavstemningen i Frankrike i 1992 støttet Maastricht-traktaten. Derimot forkastet Danmark traktaten ved sin folkeavstemning 2. juni samme år. Edinburgh-avtalen som ble inngått i desember 1992, ga Danmark rett til å ta forbehold om blant annet eurosamarbeidet. Da det i 1993 ble holdt ny folkeavstemning i Danmark om Maastricht-traktaten, viste den flertall for traktaten.[7][8]

Den europeiske unions historie[rediger | rediger kilde]

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap (EF):  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Konsoliderede versjoner: 11997M, 12002M, 12006M, 12008M, 12010M
  2. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «Maastricht-Vertrag». bpb.de (tysk). Besøkt 25. juni 2023. 
  3. ^ a b c «The Treaty of Maastricht». CVCE.EU by UNI.LU (engelsk). 7. august 2016. Besøkt 26. juni 2023. 
  4. ^ a b c d e f g Bildung, Bundeszentrale für politische (3. februar 2017). «25 Jahre Vertrag von Maastricht: Grundstein für die EU». bpb.de (tysk). Besøkt 25. juni 2023. 
  5. ^ Maurer, A. «Vertrag von Maastricht». bpb.de (tysk). Besøkt 25. juni 2023. 
  6. ^ Den europæiske union (dansk) (16. juni 2016). «Et Europa uden grænser | Den Europæiske Union». Besøkt 14. juni 2020. 
  7. ^ «Hvilke folkeafstemninger om EU har der været i EU-landene?». Folketinget. Arkivert fra originalen 21. juni 2020. Besøkt 19. juni 2020. 
  8. ^ Det 20. århundre. [Oslo]: Aschehoug. 1995. ISBN 8203164935. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]