Nice-traktaten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fra undertegningen 26. februar 2001.

Nice-traktaten ble signert av Det europeiske råd den 26. februar 2001 i Nice, Frankrike, og trådte i kraft den 1. februar 2003. Nice-traktaten var en revisjon av Maastricht-traktaten (EU-traktaten) og Roma-traktaten (EF-traktaten), som var påkrevet for å utvide EU med nye medlemsland i 2004 og 2007.

Fordelingen av stemmer i Rådet for Den europeiske union i henhold til Nice-traktaten
Land Stemmer Pop.
(x106)
Rel.
vekt

Tyskland 29 82.0 1.00
Storbritannia 29 59.4 1.38
Frankrike 29 59.1 1.39
Italia 29 57.7 1.42
Spania 27 39.4 1.94
Polen 27 38.6 1.98
Romania 14 22.3 1.78
Nederland 13 15.8 2.33
Hellas 12 10.6 3.20
Tsjekkia 12 10.3 3.29
Belgia 12 10.2 3.33
Ungarn 12 10.0 3.39
Portugal 12 9.9 3.42
Sverige 10 8.9 3.18
Østerrike 10 8.1 3.49
Bulgaria 10 7.7 3.67
Slovakia 7 5.4 3.67
Danmark 7 5.3 3.73
Finland 7 5.2 3.81
Litauen 7 3.7 5.35
Irland 7 3.7 5.35
Latvia 4 2.4 4.71
Slovenia 4 2.0 5.67
Estland 4 1.4 8.08
Kypros 4 0.8 14.14
Luxembourg 4 0.4 28.28
Malta 3 0.4 21.26

Total 345 490

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Nice-traktaten definerte fordelingen av de enkelte medlemslandenes representanter i Rådet for Den europeiske union etter utvidelsene. Traktaten sørget også for å utvide antall seter i Europaparlamentet til 732.

Spørsmålet om en reduksjon av Europakommisjonens størrelse, ble delvis løst: Traktaten erklærte at når antall medlemsland utvides til 27, skal antall medlemmer i Europakommisjonen reduseres til færre enn 27, men uten å spesifisere det nøyaktige antallet. Man ble imidlertid enige om at Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania mistet en kommissær hver etter 1. januar 2005.

Avtalen åpnet for å opprette spesialdomstoler, som er underordnet Domstolen og Retten (tidligere Den europeiske første-instans domstolen), for å håndtere spesielle områder som f.eks. patenter og personalsaker. ( Se utdypende artikkel om Personalretten.)

Nice-traktaten lovfestet også et nytt regelverk for et tettere samarbeid mellom EU-landene. Det tidligere regelverket i Amsterdamtraktaten hadde hittil ikke blitt tatt i bruk, og ble ansett som ubrukelige.

Traktaten inneholdt også tiltak som håndterte de finansielle konsekvensene i kjølvannet av opphøret av EKSF-traktaten (1951) den 23. juli 2002.

Som en reaksjon på de forfeilede sanksjoner mot Østerrike, etter at en koalisjonsregjering som inkluderte Jörg Haiders nasjonalistiske parti hadde kommet til makten, hadde det oppstått en frykt i EU overfor nasjonalisme i fremtidige EU-land som en destabiliserende faktor i hele EU-samarbeidet. Resultatet ble at Nice-traktaten lovfestet formelle regler for anvendelser av sanksjoner mot et medlemsland.

Ratifiseringen av avtalen[rediger | rediger kilde]

EU-land Tidspunkt Ratifisering
1 Frankrikes flagg Frankrike 12. juni 2001
28. juni 2001
Nasjonalforsamlingen (407 ja, 27 nei, 113 blank)
Senatet (288 ja, 8 nei)
2 Luxembourgs flagg Luxembourg 12. juli 2001 Ratifisert parlamentet (57 ja, 1 nei,2 blank)
3 Spanias flagg Spania 4. oktober 2001
24. oktober 2001
Kongressen (290 ja, 6 blank)
Senatet (213 ja, 2 blank)
4 Portugals flagg Portugal 25. oktober 2001 Parlamentet (211 ja, 19 nei)
5 Storbritannias flagg Storbritannia 17. oktober 2001
1. november 2001
Underhuset (392 ja, 158 nei)
Overhuset (ingen avstemning)
6 Tysklands flagg Tyskland 18. oktober 2001
9. november 2001
Bundestag (570 ja, 32 nei, 2 blank)
Bundesrat (enstemmig)
7 Sveriges flagg Sverige 5. desember 2001 Riksdagen (249 ja, 51 nei, 4 blank)
8 Finlands flagg Finland 14. desember 2001 Ratifisert av parlamentet (170 ja, 9 nei, 20 blank)
9 Østerrikes flagg Østerrike 21. november 2001
14. desember 2001
Nationalrat (enstemmig)
Bundesrat
10 Nederlands flagg Nederland 18. juni 2001
19. desember 2001
Andre kammer
Første kammer
11 Hellas’ flagg Hellas 20. mars 2002 Parlamentet (253 ja, 10 nei, 3 blank)
12 Italias flagg Italia 26. mars 2002
7. mai 2002
Parlamentet (298 ja, 7 nei, 6 blank)
Senatet
13 Danmarks flagg Danmark 1. juni 2002 Parlamentet (98 ja, 14 nei, 1 blank)
14 Belgias flagg Belgia 7. mars 2002
28. mars 2002
Ratifisert av senatet
Ratifisert av parlamentet (106 ja, 26 nei, 7 blank)
2. juli 2002 Ratifisert av parlamentet i Brussel
24. juni 2002 Ratifisert av parlamentet i den tyskspråklige region
29. mai 2002 Ratifisert av det vallonske parlament
23. april 2002 Ratifisert av parlamentet for den fransktalende region
19. juni 2002 Ratifisert av det flamske parlament
15 Irlands flagg Irland 7. juni 2001 Folkeavstemning (53,87% nei)
19. oktober 2002
20. november 2002
28. november 2002
Folkeavstemning (62,89% ja) 1
Ratifisert av Senead
Ratifisert av Dail

1 Irland holdt ny folkeavstemning om Nice-traktaten, etter at Rådet for Den europeiske union i Sevillaerklæringen anerkjente Irlands nøytralitetspolitikk i militære spørsmål.

Den europeiske unions historie[rediger | rediger kilde]

Signert
I kraft
Dokument
1948
1948
Brüssel-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Parisavtalene
1957
1958
Roma-traktaten/
Euratom-traktaten
1965
1967
Fusjons-traktaten
1975
Rådets første møte
1986
1987
Enhetsakten
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lisboa-traktaten
                       
Den europeiske unions tre søyler:  
De europeiske fellesskap (EF):  
Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM)
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) Utløpt i 2002 Den europeiske union (EU)
    Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC) Det europeiske fellesskap
    TREVI De rettslige- og indre anliggender (RIA)  
  Det politi- og strafferettslige samarbeide (PSS)
  Det europeiske politiske samarbeid (EPS) Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP)
Vestunionen (WU) Den vesteuropeiske union (WEU)    
Utløpt i 2011  
                   

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]