Det europeiske miljøbyrået

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
EEAs medlemsland og samarbeidende land

Det europeiske miljøbyrået (engelsk: European Environment Agency (EEA)) er Den europeiske unions (EU) byrå for sammenstilling, analysering og formidling av informasjon vedrørende miljøstatus- og utvikling i Europa, om hvilke krefter som driver utviklingen samt virkningen av iverksatte miljøtiltak.[1] Miljøbyråets styre har en representanter for hver av medlemslandenes regjering, en representant for Europakommisjonen og to representanter utpekt av Europaparlamentet. Arbeidet understøttes av en vitenskapkomité, emnesentere kontrahert til konsortier av forskningsinstitusjoner, hvert medlemslands knutepunkt (focal point) og oppnevnte nasjonale ressurssentre.[2]

Miljøbyråets mål er å levere pålitelig, uavhengig informasjon om miljøkvaliteten, miljøbelastningene og miljøets sårbarhet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for allmennheten.

Forordningen om EEA ble vedtatt av Den europeiske union i 1990, og trådte i kraft i slutten av 1993. Virksomheten kom i gang for fullt i 1994 gjennom opprettelsen av hovedkvarteret i København. Med denne forordningen ble også Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) opprettet. EEA er også aktiv medlem av nettverket EPA, en frivillig sammenslutningen av klima- og forurensningsdirektoratene i Europa, inkludert Miljødirektoratet i Norge.[3] Per 2010 er Jacqueline McGlade administrerende direktør for byrået på fem års åremål.

Alle EU-medlemslandene er medlemmer av miljøbyrået, men også land utenfor Den europeiske unionen kan delta. I 2013 er det 33 medlemsland: EUs 28 medlemsland pluss Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia. Norges medlemskap er en del av EØS-avtalen. Albania, Bosnia og Hercegovina, Makedonia, Montenegro og Serbia har søkt om medlemskap.

Emnesentrene i 2010 er

Norges knutepunkt er Miljødirektoratet.[9]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Klima- og forurensningsdirektpratet om miljøbyrået
  2. ^ Om EEA
  3. ^ Network of the Heads of Environment Protection Agencies
  4. ^ European Topic Centre on Air and Climate Change(ETC/ACC)
  5. ^ European Topic Centre on Biological Diversity (ETC/BD)
  6. ^ European Topic Centre on Land Use and Spatial Information (ETC LUSI)
  7. ^ European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production
  8. ^ European Topic Centre on Water
  9. ^ Oversikt over Miljøbyråets norske komponent

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]