EFTA

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Det europeiske frihandelsforbund
Det europeiske frihandelsforbund
TypeInternasjonal organisasjon
Stiftet4. januar 1960
HovedkontorGenève
GeneralsekretærHenri Gétaz
MedlemmerIsland Island
Liechtenstein Liechtenstein
Norge Norge
Sveits Sveits
UndergrupperOvervåkningsorganet, Domstolen
Nettstedwww.efta.int

Medlemslandene
EuroparådetSchengen-områdetEFTAEØSNordisk rådVisegrádgruppenBaltisk forsamlingBeneluxEurosonenDen europeiske unionEUs tollunionCommon Travel AreaBSECGUAMUnionsstaten Russland og HviterusslandCEFTAEurosonen#Andre land med euroSveitsIslandNorgeLiechtensteinSverigeDanmarkFinlandPolenTsjekkiaUngarnSlovakiaEstlandLatviaLitauenBelgiaNederlandItaliaØsterrikeSloveniaFrankrikeTysklandMaltaSpaniaPortugalLuxembourgKyprosIrlandStorbritanniaMonacoAndorraSan MarinoKroatiaVatikanstatenHellasTyrkiaBulgariaRomaniaGeorgiaUkrainaAserbajdsjanMoldovaBosnia-HercegovinaNord-MakedoniaMontenegroAlbaniaSerbiaArmeniaRusslandHviterusslandFNs midlertidige administrasjon i Kosovo
Et klikkbart Euler-diagram som viser EFTA plassert blant andre samarbeidsavtaler i Europa.

Det europeiske frihandelsforbund (engelsk: European Free Trade Association; forkortet EFTA) er en mellomstatlig organisasjon, men også et frihandelsforbund som ved Stockholmskonvensjonen av 1960 (undertegnet den 4. januar) ble opprettet som et alternativ til Det europeiske økonomiske fellesskap (forløperen til Den europeiske union (EU)). De eneste av medlemslandene som ikke siden har forlatt EFTA til fordel for tilslutning til EU, er Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, hvorav kun de to sistnevnte var med å opprette organisasjonen. Organisasjonens hovedorganer holder til i Genève. Stockholmskonvensjonen ble den 21. juni 2001 avløst av Vaduzkonvensjonen (i kraft den 1. juni 2002), hvilket innebar en utvidelse av samarbeidet til flere områder, utover frihandel. Alle EFTAs medlemsstater utenom Sveits er tilknyttet EU gjennom EØS-avtalen.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

EFTA er i dag organisert i følgende organer:

Rådet[rediger | rediger kilde]

EFTA er ingen organisasjon, men et frihandelsforbund. EFTA-rådet er forbundets eneste offisielle organ.[klargjør] Rådet møtes regelmessig i Genève. To ganger i året møtes Rådet på ministernivå. Formannskapet går på omgang mellom EFTAs medlemsland og varer i seks måneder.

EØS-organene[rediger | rediger kilde]

De såkalte EØS-organene ESA og EØS-komiteen er juridisk sett interimorganer i EFTA. De er ikke nevnt i Vaduzkonvensjonen, men har sitt juridiske grunnlag i avtale mellom Norge og Island av 29. desember 1994. Ved det såkalte EØS-avtaleverket ble det tatt sikte på å omdanne EFTA til en frihandelsorganisasjon, men forsøket strandet ved at Sveits forkastet avtaleverket i en folkeavstemning. Ved avtale mellom Norge og Island av 29. desember 1994 ble det opprettet organer for å påse at Norge etterlever tiltredelsesavtalen til EU (Korfuavtalen av 24. juni 1994).

Den faste komité[rediger | rediger kilde]

EFTAs faste komité er i likhet med Deputies[klargjør] et uformelt styringsorgan i EFTA. EFTAs faste komité er det styrende organ for samarbeidet om EØS-saker. Komiteen møtes vanligvis en gang i måneden i Brussel for å klarere saker som skal opp i EØS-komiteen dagen etter.

Deputies[rediger | rediger kilde]

Deputies består av saksbehandlere fra EFTA- landenes delegasjoner i Genève. Deputies forbereder møtene i Rådet. Deputies er delegert myndighet i enkelte saker som gjelder sekretariatet og som ikke fordrer rådsbeslutning. Deputies møtes i Genève, normalt en gang i uken, men forut for ministermøter nesten daglig.

Budsjettkomiteen[rediger | rediger kilde]

Budsjettkomiteen består av representanter fra hovedstedene, vanligvis med vedkommende deputy som stedfortreder. Vedtak i Budsjettkomiteen kan (i motsetning til andre vedtak i EFTA) ikke reverseres.

Sekretariatet[rediger | rediger kilde]

EFTA-sekretariatet har sitt hovedkvarter i Genève. Det har sekretariatsfunksjonen for samarbeidet EFTA-landene imellom, samarbeidet med EU, organisasjonens administrasjon og budsjett samt forvaltning og fremforhandling av avtaler med frihandelspartnere utenfor EFTA og EU. EFTA-sekretariatet i Brussel forbereder saker knyttet til samarbeidet med EU. I tillegg har EFTA et kontor i Luxembourg som samarbeider med EU om statistikkspørsmål. Sekretariatet ledes av en generalsekretær. Han har ingen avgjørelsesmyndighet, men må få godkjennelse av Deputies i alle saker som gjelder sekretariatet.

EFTA-domstolen[rediger | rediger kilde]

I forbindelse med EØS-avtalen opprettet man i 1992 egen EFTA-domstol. EFTA-domstolen er en frittstående internasjonal organisasjon som ble opprettet som interimorganisasjon i 1991. Domstolen har jurisdiksjon over de av medlemsstatene som også er EØS-medlemmer, det vil si Norge, Island og Liechtenstein. Domstolens saksområde er hovedsakelig anklager fra ESA mot medlemsstatene om feilaktig eller manglende gjennomføring av forpliktelser som følger av EØS-avtalen, tvister medlemsstatene imellom og ankesaker vedrørende avgjørelser truffet av ESA. Domstolen kan i tillegg rådgi nasjonale domstoler med hensyn til tolking av EØS-regler.

Domstolen består av tre dommere, én fra hver av medlemsstatene. De skal oppnevnes av EFTA-statenes regjeringer ved felles overenskomst for seks år.

ESA[rediger | rediger kilde]

EFTAs overvåkningsorgan ESA (EFTA Surveillance Authority) har som hovedoppgave å sørge for at de regler og plikter som følger av Korfuavtalen og EØS-avtalen, gjennomføres i medlemsstatene. Dette omfatter også plikten til å innarbeide EU-retten i nasjonal rett. ESA kan gripe inn dersom organet finner at en medlemsstat ikke etterlever sine plikter, og i siste instans kan ESA bringe saken inn for EFTA-domstolen. ESAs avgjørelser kan også ankes inn for EFTA-domstolen.

Historie[rediger | rediger kilde]

EFTA ble opprettet ved Stockholmskonvensjonen av 1960, på initiativ fra Storbritannia. Samarbeidet var mindre forpliktende enn EEC, som var blitt dannet to år tidligere gjennom undertegnelsen av Romatraktaten. Norge hadde på dette tidspunkt sin utenrikspolitikk nært knyttet til Storbritannia, og var derfor en naturlig partner i samarbeidet. I tillegg var Sverige, Danmark, Portugal, Sveits og Østerrike med fra begynnelsen. Senere ble Island (1970), Finland (1986) og Liechtenstein (1991) medlemmer.

EFTA-samarbeidets hovedformål var fri varehandel mellom medlemsstatene, men uten felles tollsatser eller handelspolitikk utad. Det var således mindre omfattende enn EF. Ut fra disse beskjedne mål var samarbeidet vellykket, og fri handel med industrivarer ble oppnådd i 1966. Frihandel med fisk ble oppnådd i 1986.

Tilnærming til EF[rediger | rediger kilde]

Mange av medlemsstatene innså raskt at EF var et mer attraktivt samarbeid, og begynte tidlig å innrette seg mot å søke medlemskap i EF. I 1961 innledet Storbritannia, Norge og Danmark forhandlinger om medlemskap, men prosessen strandet da Frankrikes president Charles de Gaulle nedla veto mot Storbritannias medlemskap, og dermed også utelukket Norge og Danmark.

Da Charles de Gaulle gikk av i 1969 ble forhandlingene gjenopptatt. Storbritannia og Danmark ble medlemmer av EF i 1973, mens Norge etter folkeavstemningen i 1972 valgte å si nei. Tilbake sto et betydelig svekket EFTA, der det eneste store landet, Storbritannia, ikke lenger var medlem.

EFTA etter 1973[rediger | rediger kilde]

I 1973 ble det fremforhandlet frihandelsavtaler mellom de gjenværende EFTA-statene og EF. I 1977 opphørte tariffene på industrivarer mellom de resterende EFTA-landene og EF. Også andre klausuler, om blant annet konkurranseforhold og statsstøtte, ble tatt med i avtalene, men igjen skortet det på viljen til å gi bestemmelsene rettslig realitet.

På et toppmøte i Luxembourg i 1984 ble det lansert et nytt initiativ for nærmere samarbeid mellom EF og EFTA. I 1985 lanserte EF-kommisjonen planer om et indre marked, som EFTA-statene så seg nødt til å bli en del av. Mye arbeid ble derfor lagt ned for ytterligere å tilpasse seg EF, blant annet ved å gjennomgå en rekke detaljer i den økonomiske næringsreguleringen, harmonisere varestandarder og avskaffe importrestriksjoner.

EØS-avtalen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: EØS

I 1989 åpnet Europakommisjonens president Jacques Delors for å tilby EFTA-statene et mer strukturert partnerskap med EF. Dermed startet en prosess som skulle ende i EØS-avtalen og korfuavtalen.

EF forventet en strøm av søknader om medlemskap etter etableringen av det indre marked, og ønsket derfor å tilby det som skulle bli EØS-avtalen som en overgangsordning, for å forhindre for mange nye medlemmer samtidig. For mange av statslederne i EFTA, som næret et ønske om fullt EF-medlemskap, ble dette sett på som en hensiktsmessig måte å nærme seg EF på.

Allerede før EØS-avtalen var undertegnet hadde imidlertid Østerrike, Sverige og Finland, og etter hvert også Norge, sendt søknader om fullt EF-medlemskap. EFs plan om å bruke EØS til å utsette strømmen av medlemssøknader hadde slått feil. Etter folkeavstemninger i de fire landene ble alle unntatt Norge medlemmer av det som nå var blitt EU, og EFTA var ytterligere svekket. Igjen stod Norge, Island og Liechtenstein, som var EØS-medlemmer, samt Sveits. EØS-avtalen gir landene i EFTA tilgang til EUs indre marked.

Nåværende betydning[rediger | rediger kilde]

EFTA-samarbeidet foregår i dag på en rekke områder, konvensjonsfestet ved Vaduzkonvensjonen Selve handelen mellom de fire medlemsstatene er ubetydelig, men det omfattende samarbeidet med EU på felter som statistikk, opprinnelsesmerking, miljøvern, utdanning m.v. er knyttet til samarbeidet mellom EFTA og EU.

Medlemmene av ESA og EØS-komiteen er anmeldt[bør utdypes] som diplomater i Brussel og står både formelt og reelt under instruks av hjemlige myndigheter.

Medlemsstater[rediger | rediger kilde]

Nåværende EFTA-stater i mørk grønn, tidligere medlemmer i lys grønn
# Periode Land
1 19601973 Danmark Danmark
2 19601973 Storbritannia Storbritannia
3 19601986 Portugal Portugal
4 19601995 Sverige Sverige
5 19601995 Østerrike Østerrike
6 19861995 Finland Finland
7 1960 Norge Norge
8 1960 Sveits Sveits
9 1970 Island Island
10 1991 Liechtenstein Liechtenstein

Frihandelsavtaler med tredjeland[1][rediger | rediger kilde]

Periode Land Merknad
1992 Tyrkia Tyrkia
1993 Israel Israel
1999 Palestina Palestina

Marokko Marokko

2001 Mexico Mexico
2002 Nord-Makedonia Nord-Makedonia

Jordan Jordan

2003 Singapore Singapore
2004 Chile Chile
2005 Tunisia Tunisia
2006 Sør-Korea Sør-Korea
2007 Libanon Libanon

Egypt Egypt
Mongolia MongoliaDeklarasjon om samarbeid
2008 (de fem landene Botswana Botswana, Lesotho Lesotho,

Namibia Namibia, Sør-Afrika Sør-Afrika og Swaziland Swaziland)

2009 Canada Canada

Mauritius Mauritius


Deklarasjon om samarbeid
2010 Albania Albania

Serbia Serbia

2011 Peru Peru

Colombia Colombia

2012 Montenegro Montenegro

Ukraina Ukraina
Hongkong Hongkong
Pakistan Pakistan
Deklarasjon om samarbeid
2013 Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina

Myanmar Myanmar


Deklarasjon om samarbeid
2014 (de seks landene De forente arabiske emirater De forente arabiske emirater,

Kuwait Kuwait, Bahrain Bahrain, Saudi-Arabia Saudi-Arabia,
Oman Oman og Qatar Qatar)
(de tre sentralamerikanske statenePanama Panama
Costa Rica Costa Rica og Guatemala Guatemala)

2016 Georgia Georgia

Nigeria Nigeria


Deklarasjon om samarbeid
2017 Moldova Moldova Deklarasjon om samarbeid
2018 Kosovo Kosovo

Filippinene Filippinene

Deklarasjon om samarbeid
 

Generalsekretærer av EFTA[rediger | rediger kilde]

Nr. Periode Navn Land
1. 19601965 Sir Frank Edward Figgures Storbritannia Storbritannia
2. 19651972 Sir John Coulson Storbritannia Storbritannia
3. 19721975 Bengt Rabaeus Sverige Sverige
4. 19761981 Charles Müller Sveits Sveits
5. 19811988 Per Kleppe Norge Norge
6. 19881994 Georg Reisch Østerrike Østerrike
7. 19942000 Kjartan Jóhannsson Island Island
8. 20002006 William Rossier Sveits Sveits
9. 20062012 Kåre Bryn Norge Norge
10. 2012 Kristinn F. Árnason Island Island

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Fredrik Sejersted m.fl.: EØS-rett, 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2004, ISBN 82-15-00127-0

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Wikinews-logo.svg
Wikinytt har nyheter relatert til: