Politiske grupper i Europaparlamentet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europaparlamentets logo.
Møte i De europeiske grønnes politiske gruppe.

Politiske grupper i Europaparlamentet (offisielt navn, engelsk: The Political groups of the European Parliament) dannes av parlamentsmedlemmer med samme politiske tilhørighet, på tvers av medlemslandene. Gruppen må bestå av minst 25 medlemmer av parlamentet, fra minst en firedel av medlemslandene. Et medlem av Europaparlamentet kan tilhøre bare én gruppe.[1]

De politiske gruppene har én eller to sidestilte ledere, et sekretariat og tilbys administrativ støtte. Gruppenes sekretariater kalles «politiske gruppesekretariater» for å skille dem fra komitésekretariatene. De største politiske gruppesekretariatene har over 200 medarbeidere.[2]

Gruppene skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av regelverket i EU. De får rettigheter og plikter med hensyn til å ta stilling til de sakene som skal behandles i fag-komiteene og parlamentet forøvrig. Hverken de politiske gruppene, eller andre kan gi en representant i Europaparlamentet bundet mandat.[1][3]

Reglene innebærer at det vil kunne være medlemmer av parlamentet som ikke tilhører noen politisk gruppe. Også disse har adgang til administrative ressurser.[3]

Gruppene har sin virksomhet begrenset til Europaparlamentet. Hver gruppe har tilhørighet til ett eller flere europeiske politiske partier. De europeiske politiske partiene er allianser av de nasjonale partiene.[4]

Valgperioden 2014-2019[rediger | rediger kilde]

Etter valget til Europaparlamentet i 2014 ble det dannet sju politiske grupper. Ytterligere en gruppe ble dannet i 2015, slik at parlamentet fikk tilsammen åtte grupper. Antallet medlemmer av parlamentet kan endres i løpet av valgperioden, men det maksimale antallet for denne valgperioden var 751.[5][6]

Dersom et medlem av parlamentet fratrer, blir ekskludert eller dør, blir hen erstattet i henhold til nasjonale regler. Det kan bety at antallet representanter i perioder er lavere enn det maksimale antallet for denne perioden på 751.[7]

Gruppenavn Ideologisk retning Etablert Medlemmer

etter valget i 2014[6]

Medlemmer

pr september 2018

Det europeiske folkepartiets gruppe Konservative 1952
221 / 751
219 / 751
Det progressive forbundet av sosialister og demokrater i Europaparlamentet Sosialdemokrater 1952
191 / 751
187 / 751
Alliansen av liberale og demokrater for Europa Liberale 2004
67 / 751
73 / 751
Gruppen av europeiske konservative og reformister Sentrum-høyre, konservatisme, euroskeptisisme 2009
70 / 751
68 / 751
Den forenede europeiske venstrefløy/Nordisk grønne venstre Demokratisk sosialisme, venstrepolitikk 1995
52 / 751
52 / 751
De europeiske grønne/Den europeiske frie allianse Miljø- og regionpolitikk 1999
50 / 751
43 / 751
Europeisk frihet og direkte demokrati Euroskeptisisme og høyrepolitikk 2014
48 / 751
43 / 751
Nasjonenes og frihetens Europa Euroskeptisisme og nasjonalisme 2015
34 / 751
Gruppeløse
48 / 751
23 / 751

Valgperioden 2019-2024[rediger | rediger kilde]

Etter valget til Europaparlamentet i 2019 ble det etablert sju politiske grupper.[8]

Gruppenavn Ideologisk retning Etablert Juli 2019
Det europeiske folkepartiets gruppe Konservative 1952
182 / 751
Det progressive forbundet av sosialister og demokrater i Europaparlamentet Sosialdemokrater 1952
152 / 751
Renew Europe Liberale 2019
108 / 751
Gruppen av europeiske konservative og reformister Sentrum-høyre, konservatisme,

euroskeptisisme

2009
62 / 751
Den forenede europeiske venstrefløy/Nordisk grønne venstre Demokratisk sosialisme,

venstrepolitikk

1995
41 / 751
De europeiske grønne/Den europeiske frie allianse Miljø- og regionpolitikk 1999
74 / 751
Identitet og demokrati (ID), med blant andre AfD og FPÖ, etablert 2019. Euroskeptisisme og høyrepolitikk 2019
73 / 751
Gruppeløse
57 / 751
Historisk og skjematisk oversikt over fordelingen av parlamentsmedlemmer på de politiske gruppene

██ Kommunister og sosialister, GUE/NGL

██ Sosialdemokrater S&D

██ Grønne og regionalister (1984–1994 „Regnbue“), Grønne/EFA

██ Grønne (uten regionalistene, 1989–1994)

██ „den tekniske“ gruppen (1979–1984, 1999–2001)

██ Non inskrits (gruppeløse)

██ Liberale, ALDE

██ Den radikale allianse (1994–1999)

██ Kristeligdemokratene, EVP

██ Forza Europa (1994–1995)

██ Konservative (1979–1992), EKR

██ Europaskeptikere, EFD

██ Nasjonalkonservative

██ Høyreradikale (1984–1994)

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b «The political groups». The political groups (engelsk). Besøkt 20. november 2018. 
  2. ^ Utenriksdepartementet (17. juni 2016). «Ny utgave av EU/EØS-håndboken». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 20. januar 2019. 
  3. ^ a b «ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER». Besøkt 21. november 2018. 
  4. ^ «Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde». 32014R1141 (dansk). 4. november 2014. Besøkt 22. november 2018. 
  5. ^ «Über | Abgeordnete | Europäisches Parlament». Europaparlamentets hjemmeside (tysk). September 2018. Besøkt 15. november 2018. «The European Parliament is composed, as of 10th September 2018, of 750 Members: 218 EPP, 189 S&D, 73 ECR, 68 ALDE, 52 GUE/NGL, 51 Greens/EFA, 43 EFDD, 35 ENF and 21 Non-Attached Members.» 
  6. ^ a b «Ergebnisse der Europawahl 2014 - Europäisches Parlament». Ergebnisse der Europawahl 2014 - Europäisches Parlament (tysk). Besøkt 22. november 2018. 
  7. ^ «Rådsbeslutning av 25. juni og 23. september 2002, ny Art. 12 nr. 4». Besøkt 21. november 2018. 
  8. ^ «Politiske grupper». Politiske grupper (dansk). Besøkt 13. juli 2019.