EFTAs overvåkningsorgan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
ESA kan også vise til Den europeiske romfartsorganisasjon
EFTAs overvåkningsorgan
EFTAs overvåkningsorgan

██ Land underlagt EFTAs overvåkningsorgan

(andre er underlagt Europakommisjonen)
Type Internasjonal organisasjon
Virkeområde Island, Liechtenstein, Norge
Hovedkontor Brussel
Eier EFTA
Ansatte 63[1]
Nettside www.eftasurv.int

EFTA Surveillance Authority (ESA) er EFTAs overvåkningsorgan. Dets hovedoppgave er å sørge for at de regler og plikter som følger av EØS-avtalen gjennomføres og følges i EØS EFTA-statene: Norge, Island og Liechtenstein.

ESAs rettslige grunnlag[rediger | rediger kilde]

ESA er etablert i medhold av EØS-avtalens artikkel 108 med utfyllende bestemmelser i de etterfølgende artikler samt i Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice («Surveillance and Court Agreement»).

ESAs oppgaver[rediger | rediger kilde]

ESAs hovedoppgaver består i implementerings -og håndhevingskontroll av EØS EFTA-statene. Implementeringskontroll betyr at ESA overvåker hvorvidt de relevante rettsakter (typisk forordninger og direktiver) som er inkorporert i EØS-avtalen ved beslutning av the EEA Joint Commitee, blir korrekt implementert i nasjonal lovgivning. Håndhevingskontroll betyr at ESA også kontrollerer håndhevelsen av EØS-avtalen. Slik kontroll skjer ofte som følge av klager fra utenforstående eller på eget initiativ.

Ved mistanke om brudd på EØS-avtalen, blir dette først undersøkt gjennom utveksling av informasjon mellom medlemslandet og ESA. Hvis ESA etter dette finner grunn til å åpne formell sak, blir dette gjort gjennom et «letter of formal notice». Her formulerer ESA tvistegjenstanden og anførsler. Hvis det etter dette er grunn til å videre forfølge saken, sendes en «reasoned opinion» til den aktuelle stat hvor påstand og anførsler blir videre utdypet. Hvis medlemsstaten etter dette enda opprettholder sin etter ESAs mening EØS-stridige rettstilstand, tar ESA ut stevning for EFTA-domstolen hvor en rettslig prosedyre for å avgjøre tvistegjenstanden følger.

ESAs organisasjon[rediger | rediger kilde]

ESA er representert av et kollegium, bestående av en representant fra hver av EØS EFTA-statene. President siden 1. juli 2011 er Oda Helen Sletnes, som kom fra stillingen som ambassadør ved Norges delegasjon til EU i Brussel.[2] Kollegiet har ansvar for blant annet beslutningene om å lukke saker, åpne saker ved å sende «letter of formal notice», sende «reasoned opinion» og å stevne medlemslandene for EFTA-domstolen.

ESAs øvrige personell jobber i tre avdelinger: Internal Market Affairs Directorate (med ansvar for det indre marked), Competetition & State Aid Directorate (med ansvar for konkurranse og statsstøtte) og Legal & Executive Affairs (med ansvar for saksbehandlingen for EFTA-domstolen samt et veiledende juridisk ansvar). I tillegg finnes en administrativ avdeling. Totalt antall ansatte, utenom kollegiet, er i oktober 2008 68 som representerer 16 forskjellige nasjonaliteter.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Fredrik Sejersted m.fl.: EØS-rett, 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2004, ISBN 82-15-00127-0

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Om ESA
  2. ^ Ambassadør Oda Helen Sletnes ny president i ESA

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]