COREPER

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Møterom i Justus Lipsius-bygningen.

COREPER (fra fransk Comité des représentants permanents, «De permanente representanters komite») er to permanente arbeidsgrupper under Den europeiske unions råd. Arbeidsgruppene består av medlemslandenes EU-ambassadører, og gruppenes hovedoppgaver er å forberede alle saker som skal behandles på rådets møter. I motsetning til ministrene, som vanligvis møtes månedlig, møtes COREPER ukentlig.

Oppgaver[rediger | rediger kilde]

Corepenes oppgaver er regulert i artikkel 240 i traktaten om Den europeiske unions funksjonsmåte. Deres hovedoppgave er å forberede saker som skal opp til behandling i Rådet. De kan også ta seg av hele behandlingen av trivielle saker. I tillegg koordinerer Corepene de omtrent 250 komiteeene og arbeidsgruppene av embedsmenn, som arbeider med saker på teknisk nivå i forkant av behandling i Rådet.

COREPER er et viktig bindeledd mellom de forskjellige konstellasjonene i Rådet. Mens ministrene i rådet stort sett snakker med sine kolleger om felle ansvarsområder, arbeider de forskjellige COREPER-gruppene på tvers av interesse- og ansvarsområdene og kommuniserer med de andre gruppene. Det vil for eksempel si at om man i Rådet for Miljø ønsker å fremme en spesiell sak, vil disse for eksempel først rådføre seg med Rådet for Transport for å hindre unødvendige uoverensstemmelser når forhandlingsrundene setter i gang.

Oppbygning[rediger | rediger kilde]

Det finnes to arbeidsgrupper; COREPER I og COREPER II.

  • COREPER II består av medlemsstatenes EU-ambassadører, og arbeider hovedsakelig med allmenne, økonomiske, rettslige, utenriks- og innenrikssaker.
  • COREPER I består av medlemsstatenes assisterende EU-ambassadører, og arbeider med resterende saker.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]