Dovrebanen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Dovrebanen
Dombaas rail.jpg
Skillet mellom Raumabanen (venstre tunnelløp) og Dovrebanen på Dombås
Info
Type Jernbane
Utgangsstasjon Eidsvoll
Endestasjon Trondheim S
Antall stasjoner 55
Drift
Åpnet mellom 1864 og 1921
Eier Jernbaneverket
Operatør(er) NSB, CargoNet, Cargolink,
Loktyper NSB type 73, NSB type 75, El. 18, El. 16, El. 14, CE 119, og SJ RC4
Teknisk
Kjørestrøm 16 kV AC, fullført 1970
Lengde 492 km
Største stigning ø 19 ‰ (Nypan–Heimdal)
Broer 328
Tunneler 42
Planoverganger 315

Dovrebanen er jernbanestrekningen mellom Eidsvoll og Trondheim over Dombås. Dovrebanen betegnet opprinnelig bare strekningen mellom Dombås og Støren, som ble åpnet 17. september 1921 under dramatiske omstendigheter (se Nidareid-ulykken). Den regnes for å være av de mest trafikkerte og lønnsomme banestrekningene i NSBs rutenett.[1][2] Hele strekningen betjenes av linje 21 som går mellom Oslo og Trondheim, denne linjen blir derfor ofte kalt Dovrebanen. Den sørligste delen av banen inngår i det såkalte InterCity-triangelet rundt Oslo.

Historie[rediger | rediger kilde]

Allerede ved anleggsstart for Hovedbanen ble det i et leserinnlegg i Morgenbladet lagt frem et forslag om å føre jernbanen videre gjennom Gudbrandsdalen og over Dovre til Trondheim. Dette ble raskt avfeid som helt utenkelig. Ved planleggingen av stambanen mellom sør og nord ble forslaget igjen tatt opp.

Viktige årstall[rediger | rediger kilde]

Byggingen av det som til slutt ble Dovrebanen gikk over 70 år. Noen av merkeårene:

Fremtid[rediger | rediger kilde]

Jernbaneverket planlegger å utvide Dovrebanen fra enkeltspor til dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar, 60 km. Dette vil doble kapasiteten på strekningen og korte ned reisetiden med en halvtime.

I første omgang er det en delstrekning på ca. 17 km, fra Langset (like etter Minnesund) og frem til Kleverud (eller Kleiverud i en del kart, 8 km sør for Tangen) som skal detaljplanlegges. På denne strekningen vil det være tett samlokalisering mellom ny E6, eksisterende jernbane og ny jernbane, og derfor skal bane og vei bygges samtidig. Jernbaneverket og Statens vegvesen har derfor samorganisert seg i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Fellesprosjektet varslet reguleringsstart for strekningen Minnesund-Espa i april 2009, etter at traseen for strekningen Eidsvoll-Sørli ble avgjort av Miljøverndepartementet 24. februar 2009. Det skal bli tre tunneler: Molykkjatunnelen (620 m), Morstuatunnelen (190 m) og Ulvintunnelen (3,8 km).[4]

Det var byggestart for dobbeltsporet Minnesund-Kleverud i våren 2012, mens en del forberedende arbeider for å klargjøre kabler og adkomster til sporet skjedde i 2011. Parsellen skal være ferdig i 2015.

Selv om det nå reguleres for dobbeltspor gjennom Espa samtidig med parsellen Minnesund-Kleverud, tilhører egentlig Espa-parsellen Kleverud-Steinsrud (ca. 13 km). I tillegg til en 3 km lang tunnel gjennom Espa (Hestnestunnelen), inkluderer parsellen også ny bro over Tangenbukta og ny Tangen stasjon. Strekningen er planlagt bygget etter Minnesund-Kleverud.

Eidsvoll-Langset (Minnesund) (ca. 7 km) er planlagt bygget etter Kleverud-Steinsrud, og inkluderer ny bro over Minnesund. Jernbaneverket regulerer nå en 3 km lang strekning fra Eidsvoll stasjon og nord til Dokknes. Her skal kryssingssporet i nordenden av Eidsvoll stasjon forlenges i traseen for det fremtidige dobbeltsporet. Byggearbeidene på dette prosjektet skulle starte i 2010, men er foreløpig (2012) ikke igangsatt.

Fra Sørli til Hamar er det foreløpig ikke satt i gang planlegging.

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Se Trondhjem–Størenbanen for detaljert historikk mellom Trondheim og Støren.

Tegnforklaring
Vis S Sør-Trøndelag, O Oppland, E Hedmark, A Akershus
Vis B bruer, ja T tunneller under 300 m nei
Vis H historikk, nei V veier, nei D driftsanlegg nei
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg
BSicon exdKDSTa.svgBSicon .svg Pir II
BSicon exKDSTl.svgBSicon exdABZg+r.svgBSicon .svgBSicon .svg Pir I
BSicon dKDSTxa.svgBSicon dLSTR.svgBSicon d.svg Brattøra containerterminal Meråkerbanen fra Hell
BSicon dKDSTa.svgBSicon dLSTR.svgBSicon d.svg Brattøra containerterminal Meråkerbanen fra Hell
BSicon LSTR.svg Meråkerbanen fra Hell
BSicon vSTR-BHF.svgBSicon d.svg 552,87 km Trondheim (1881) 5,1 moh.
BSicon BHF.svg 552,87 km Trondheim (1881) 5,1 moh.
BSicon dXl.svgBSicon dWg+r.svgBSicon d.svg
BSicon WBRÜCKE.svg Ravnkloløpet (31 m)
BSicon exKDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Fagervika
BSicon exSTR.svgBSicon WBRÜCKE.svgBSicon .svg Skansenbrua (52 m, 1918)
BSicon WBRÜCKE.svg Skansenbrua (52 m, 1918)
BSicon exABZlf.svgBSicon eABZrf.svgBSicon .svg Ilsviklinja (1884-1995)
BSicon exSTR.svgBSicon HST.svgBSicon .svg 551,67 km Skansen (1893) overgang til Gråkallbanen 5,0 moh.
BSicon HST.svg 551,67 km Skansen (1893) overgang til Gråkallbanen 5,0 moh.
BSicon exSTR.svgBSicon eABZrg.svgBSicon .svg Sandgatasporet
BSicon exTUNNEL2.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Møllehaugen (90 m)
BSicon exSTR.svgBSicon TUNNEL2.svgBSicon .svg Nidareid (120 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nidareid (120 m)
BSicon exTUNNEL1.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Steinberget (611 m)
BSicon exSTRlf.svgBSicon eABZlg.svgBSicon .svg Steinbergsporet (nedlagt 1997)
BSicon dX+l.svgBSicon dWgr.svgBSicon d.svg 550,76 km
BSicon dKDSTe.svgBSicon dHST.svgBSicon d.svg 549,95 km Marienborg (1917)
BSicon HST.svg 549,95 km Marienborg (1917)
BSicon .svgBSicon kABZgl.svgBSicon .svg
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svg
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon kABZc1.svgBSicon kSTRql.svgBSicon dLSTRq.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon STRrg.svgBSicon dSTRq.svg
Stavne-Leangenbanen
BSicon d.svgBSicon edHST.svgBSicon dSTR.svg 549,24 km Stavne (1908)
BSicon d.svgBSicon dWg+l.svgBSicon dXr.svg 548,93 km
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 706.svgRiksvei 706
BSicon BST.svg 548,82 km Stavne blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg Hoem (91 m)
BSicon eABZlf.svg Til Gamle Trondhjem–Størenbanen (1884-1919)
BSicon HST.svg 546,44 km Selsbakk (1890) 66,7 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Selsbakk (116 m) 66,7 moh.
BSicon WBRÜCKE.svg Leirelva (25 m)
BSicon eHST.svg Buenget (1919)
BSicon eHST.svg Romolslia (1972)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv812Fylkesvei 812 Bjørndalsbrua
BSicon eHST.svg Kolstad (1918)
BSicon BST.svg 544,11 km Kolstad blokkpost
BSicon eHST.svg Rosten (1927)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv900Fylkesvei 900 Bjørndalen
BSicon eABZrg.svg Gamle Trondhjem-Størenbanen (1864-1919, nedlagt og fjernet)
BSicon BHF.svg 541,41 km Heimdal (1864) 143,5 moh.
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon STRlg.svg
BSicon .svgBSicon eHST.svgBSicon STR.svg Heggstad (1928-1987)
BSicon eHST.svg Heggstad (1928-1987)
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTe.svg Heggstadmoen
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv736Fylkesvei 736 Røddeveien
BSicon PSL.svg 537,11 km Nypan (1864)
BSicon eHST.svg Kvammen (1928-1987)
BSicon BUE.svg Fv736Fylkesvei 736 Åsveien
BSicon eHST.svg Leirli (1929)
BSicon BUE.svg Fv736Fylkesvei 736 Åsveien
BSicon DST.svg 532,08 km Melhus (1864)
BSicon eABZlg.svg Industrispor
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv735Fylkesvei 735 Gimseveien
BSicon HST.svg 531,42 km Melhus skysstasjon (1993) 24,4 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv740Fylkesvei 740 Hølondveien
BSicon eHST.svg Melhus pleiehjem (1929)
BSicon eHST.svg Melhus kirke (1931)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv740Fylkesvei 740 Melhusveien
BSicon PSL.svg 528,77 km Søberg (1921)
BSicon eABZlf.svg Industrispor
BSicon eHST.svg Skjerdingstad (1929)
BSicon BHF.svg 524,95 km Kvål (1921) 50,3 moh.
BSicon BST.svg 524,77 km Kvål blokkpost
BSicon eHST.svg Nyhus (1929)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv725Fylkesvei 725 Nyhusveien
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6
BSicon BHF.svg 520,48 km Ler (1864) 26,3 moh.
BSicon eHST.svg Møsta (1929)
BSicon BST.svg Helgemo (1932, blokkpost)
BSicon eHST.svg Løhre (1929)
BSicon WBRÜCKE.svg Lundesokna bru (60 m)
BSicon BHF.svg 514,78 km Lundamo (1864) 34,3 moh.
BSicon BUE.svg Fv674Fylkesvei 674 Grinniveien
BSicon BST.svg Horg (1929, blokkpost)
BSicon eHST.svg Gulfoss (1929-1993)
BSicon WBRÜCKE.svg Gulfoss Gaula (72 m)
BSicon TUNNEL1.svg Gulfoss tunnel (701 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv475Fylkesvei 475 Tømmesdalsveien
BSicon BHF.svg 507,89 km Hovin (1864) 54,8 moh.
BSicon BST.svg Krogstad (1929, blokkpost)
BSicon eHST.svg Krogstadlykkja (1935)
BSicon eHST.svg Haga bru (1929)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv630Fylkesvei 630 Haga bru
BSicon BHF.svg 501,20 km Støren (1864) 66,0 moh.
BSicon STR.svg BSicon .svgEndestasjon for Trondhjem–Størenbanen
BSicon d.svgBSicon ABZlf.svgBSicon dLSTRq.svg Rørosbanen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv630Fylkesvei 630 Svartøya
BSicon eHST.svg 499,70 km Snuruhagan (1951-1987)
BSicon eHST.svg 499,10 km Basmoen (1993)
BSicon eHST.svg 498,40 km Soknes (1929-1966)
BSicon eHST.svg 496,53 km Storløkken (1929-1966)
BSicon TUNNEL1.svg Sagflåt (263 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øyen (108 m)
BSicon eHST.svg 495,00 km Øyen (1930-1966)
BSicon BST.svg 493,60 km Skjærli blokkpost
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv658Fylkesvei 658
BSicon eHST.svg 491,93 km Snøan (1921-1971) 213 moh.
BSicon eHST.svg 488,44 km Bordal (1929-1966)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv658Fylkesvei 658
BSicon PSL.svg 486,40 km Soknedal (1921) 299 moh.
BSicon eHST.svg 484,70 km Fossum (1929-1966)
BSicon eHST.svg Bjørset bru (1929)
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6
BSicon WBRÜCKE.svg Ila (25 m)
BSicon eHST.svg 479,90 km Løkli (1929-1966)
BSicon PSL.svg 477,34 km Garli (1921) 398 moh.
BSicon eHST.svg 473,90 km Valøkken (1929-1966)
BSicon eHST.svg 469,90 km Tovlia (1929-1966)
BSicon BHF.svg 466,35 km Berkåk (1921) 450,6 moh.
BSicon eHST.svg 463,68 km Børsletta (1946-1966)
BSicon TUNNEL2.svg Ea (42 m)
BSicon TUNNEL2.svg Styggedal (135 m)
BSicon TUNNEL2.svg Toset nordre (30 m)
BSicon TUNNEL2.svg Toset søndre (126 m)
BSicon TUNNEL2.svg Ulsberg (29 m)
BSicon PSL.svg 455,17 km Ulsberg (1921) 439 moh.
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei 3.svgRiksvei 3
BSicon WBRÜCKE.svg Orkla bru (84 m)
BSicon TUNNEL1.svg Orkla (763 m)
BSicon eHST.svg 450,80 km Granholtet (1929-1951)
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon STRlg.svg 449,92 km
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTe.svg Markøya pukkverk
BSicon eHST.svg 448,30 km Innsetveien (1929-1966)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv508Fylkesvei 508
BSicon eHST.svg 446,40 km Gisna (1929-1966)
BSicon WBRÜCKE.svg Byna (20 m)
BSicon PSL.svg 441,35 km Fagerhaug (1921) 540 moh.
BSicon eHST.svg 435,40 km Myrplassen (1934-1966)
BSicon eHST.svg 433,40 km Rønningen (1929-1951)
BSicon eHST.svg 432,30 km Garå (1934-1966)
BSicon BHF.svg 429,28 km Oppdal (1921) 544,9 moh.
BSicon eHST.svg 424,31 km Hevle (1951-1966)
BSicon eBHF.svg 421,78 km Driva (1921-1971) 691 moh.
BSicon BST.svg 418,59 km Driva blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg Kolstad nordre (61 m)
BSicon TUNNEL2.svg Kolstad søndre (15 m)
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6
BSicon eHST.svg 415,94 km Engan (1921-1971) 620 moh.
BSicon TUNNEL1.svg Kleivan (516 m)
BSicon DST.svg 407,12 km Drivstua (1921) 690,7 moh.
BSicon WBRÜCKE.svg Driva (27 m)
BSicon TUNNEL2.svg Øylia (237 m)
BSicon TUNNEL2.svg Klemma nordre (225 m)
BSicon TUNNEL2.svg Klemma søndre (72 m)
BSicon TUNNEL2.svg Stølan (106 m)
BSicon TUNNEL1.svg Hestekrubben (1 441 m)
BSicon TUNNEL2.svg Grimsdal (43 m)
BSicon TUNNEL2.svg Nystugubekk (432 m)
BSicon TUNNEL1.svg Høgsnyta (1 004 m)
BSicon TUNNEL2.svg Gammelhullet (116 m)
BSicon BHF.svg 393,23 km Kongsvoll (1921) 886,5 moh.
BSicon WBRÜCKE.svg Svona (21 m)
BSicon STR+GRZq.svg Sør-TrøndelagOppland
BSicon GIPl.svg Banens høyeste punkt 1024,4 moh.
BSicon BHF.svg 381,74 km Hjerkinn (1921) 1017,0 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Geitberget (159 m)
BSicon PSL.svg 372,42 km Vålåsjø (1921) 943 moh.
BSicon BST.svg 371,14 km Vålåsjø blokkpost
BSicon DST.svg 361,65 km Fokstua (1921) 952 moh.
BSicon BST.svg 352,40 km Gardsenden blokkpost
BSicon TUNNEL1.svg Grønbogen (vendetunnel, 738 m)
BSicon TUNNEL2.svg Dombås (144 m)
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZlg.svgBSicon d.svg Raumabanen fra Åndalsnes
BSicon BHF.svg 343,04 km Dombås (1913) 659,3 moh.
BSicon TUNNEL2.svg Gråberg (202 m)
BSicon TUNNEL2.svg Hjelle (15 m)
BSicon BUE.svg Hjelle Fv491Fylkesvei 491
BSicon eDST.svg 336,90 km Skeievoll (1944)
BSicon BST.svg 337,33 km Skeievoll blokkpost
BSicon eHST.svg Skeievoll (1937)
BSicon eHST.svg Lindsø (1937)
BSicon eHST.svg Einbugå (1937)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv491Fylkesvei 491
BSicon BHF.svg 330,82 km Dovre (1913) 485,3 moh.
BSicon eHST.svg Tallerås (1937)
BSicon WBRÜCKE.svg Tallerås bru Lågen (52 m)
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6 (47,3 m)
BSicon eHST.svg Statshaug (1937)
BSicon DST.svg 321,83 km Brennhaug (1913) 449,3 moh.
BSicon eHST.svg Rosten (1937)
BSicon eBST.svg 317,15 km Rosten (1944)
BSicon BST.svg 315,83 km Rosten blokkpost
BSicon TUNNEL2.svg Rosten øvre (87 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rosten midtre (161 m)
BSicon TUNNEL2.svg Rosten nedre (137 m)
BSicon eHST.svg Laurgård (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv438Fylkesvei 438
BSicon eBHF.svg 308,92 km Sel (1913) 312,3 moh.
BSicon PSL.svg 307,27 km Sel (1994)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv435Fylkesvei 435 Skottbrua
BSicon eHST.svg Holeløkken (1937)
BSicon BUE.svg Hole Fv435Fylkesvei 435 Kyrkjevegen
BSicon BST.svg 302,99 km Myra blokkpost
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon STRlg.svg
BSicon .svgBSicon STR.svgBSicon KDSTe.svg Kleivimellom
BSicon BHF.svg 297,24 km Otta (1897) 287,7 moh.
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei 15.svgRiksvei 15
BSicon WBRÜCKE.svg Otta (103 m)
BSicon eHST.svg Breden (1937)
BSicon eHST.svg 291,59 km Sandbu (1914)
BSicon BST.svg 291,50 km Sandbu blokkpost
BSicon eHST.svg Storrusten (1937)
BSicon WBRÜCKE.svg Lågen (97 m)
BSicon DST.svg 286,35 km Sjoa (1896)
BSicon SKRZ-Eu.svg 257Fylkesvei 257
BSicon eHST.svg Moen (1937)
BSicon eHST.svg Øybrekka (1937)
BSicon eHST.svg Kjørum (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv417Fylkesvei 417 Brubakken
BSicon WBRÜCKE.svg Veikleåa (21 m)
BSicon BHF.svg 276,57 km Kvam (1896) 253,0 moh.
BSicon BST.svg 271,33 km Brekka (1937, blokkpost)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv410Fylkesvei 410 Nedregata
BSicon SKRZ-Eu.svg 255Fylkesvei 255
BSicon BHF.svg 266,50 km Vinstra (1896) 241,4 moh.
BSicon exKDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Vinstra kraftlag, Sandvoll
BSicon exWBRÜCKE.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Lågen
BSicon exSTR.svgBSicon eHST.svgBSicon .svg Solbrå (1937)
BSicon exSTRlf.svgBSicon eABZlg.svgBSicon .svg sidespor, nedlagt og fjernet
BSicon eBHF.svg 260,00 km Harpefoss (1896)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv401Fylkesvei 401 Gålåvegen
BSicon PSL.svg 259,36 km Fron (1967)
BSicon ABZlf.svg sidespor
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv403Fylkesvei 403 Brenna
BSicon eHST.svg 256,61 km Sør-Fron (1914)
BSicon BUE.svg 256Fylkesvei 256 Hundorpgeilen
BSicon PSL.svg 252,46 km Hundorp (1896)
BSicon eHST.svg 248,63 km Frya (1926)
BSicon BST.svg 246,60 km Frya blokkpost
BSicon WBRÜCKE.svg Frya (28 m)
BSicon eHST.svg Furuheim (1937)
BSicon eABZlg.svg sidespor til Frya industriområde
BSicon BHF.svg 242,55 km Ringebu (1896) 197,1 moh.
BSicon WBRÜCKE.svg Våla (31 m)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv319Fylkesvei 319 Vestsidevegen
BSicon WBRÜCKE.svg Lågen (173,5 m)
BSicon TUNNEL2.svg Randklev II (90 m)
BSicon TUNNEL2.svg Randklev I (58 m)
BSicon BST.svg 237,74 km Randklev blokkpost
BSicon STRrg.svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg
BSicon KDSTe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Ringebu pukkverk
BSicon eHST.svg Strande (1937)
BSicon eHST.svg 235,39 km Kvitfjell (1992)
BSicon DST.svg 232,19 km Fåvang (1896)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv319Fylkesvei 319
BSicon eHST.svg Årnes (1937)
BSicon DST.svg 224,15 km Losna (1896)
BSicon BST.svg Botterud (1937, blokkpost)
BSicon DST.svg 214,35 km Tretten (1894)
BSicon BUE.svg 254Fylkesvei 254
BSicon eHST.svg Flagstad (1937)
BSicon eHST.svg Lindløkka (1937)
BSicon BST.svg 208,08 km Nordli blokkpost
BSicon eHST.svg Sæther (1937)
BSicon DST.svg 203,24 km Øyer (1894)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv319Fylkesvei 319 Rabbevegen
BSicon eHST.svg Rybakken (1937)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv319Fylkesvei 319
BSicon BST.svg Hafjell (1994)
BSicon HST.svg 196,82 km Hunderfossen (1986)
BSicon eABZrg.svg Sidespor
BSicon WBRÜCKE.svg Lågen (162 m)
BSicon BST.svg 196,57 km Hunder (1894, blokkpost)
BSicon eHST.svg Andersstua (1937)
BSicon eHST.svg Smedstua (1937)
BSicon DST.svg 191,68 km Fåberg (1894)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv319Fylkesvei 319 Brunlaugbakken
BSicon ABZrg.svg Fåberg omformerstasjon
BSicon eHST.svg Sundgården (1937)
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6
BSicon eHST.svg Storhove (1937)
BSicon KDSTa.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Hove tømmerterminal
BSicon STR.svgBSicon DST.svgBSicon .svg 187,75 km Hove (1991)
BSicon STRlf.svgBSicon ABZlg.svgBSicon .svg
BSicon ABZrf.svg Sidespor til Korgen
BSicon SKRZ-Eo.svg 213Fylkesvei 213 Lillehammervegen (94 m)
BSicon STRrg.svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg
BSicon KDSTe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Norsk olje
BSicon WBRÜCKE.svg Mesna (28 m)
BSicon BHF.svg 184,48 km Lillehammer (1894) 179,5 moh.
BSicon SKRZ-Yo.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6 Mesnadalsvegen (40,5 m)
BSicon eABZlg.svg Industrispor
BSicon eHST.svg 181,50 km Kråkodden (1957)
BSicon BST.svg 180,20 km Dallerud blokkpost
BSicon STR+GRZq.svg OpplandHedmark
BSicon TUNNEL1.svg Skogsodden (107 m)
BSicon DST.svg 174,71 km Bergseng (1894)
BSicon TUNNEL1.svg Bergseng (77 m)
BSicon eHST.svg Verket (1960)
BSicon eHST.svg Grønvold (1937)
BSicon DST.svg 168,47 km Brøttum (1894)
BSicon eHST.svg Havik (1937)
BSicon PSL.svg 162,91 km Bergsvika (1993)
BSicon eHST.svg 159,81 km Ring (1894)
BSicon eHST.svg Vea (1937)
BSicon eHST.svg Haugen (1937)
BSicon BHF.svg 155,95 km Moelv (1894) 147,3 moh.
BSicon SKRZ-Eo.svg 213Fylkesvei 213 Storgata (53 m)
BSicon WBRÜCKE.svg Moelva (73 m)
BSicon TUNNEL1.svg Ringsaker (33 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv96Fylkesvei 96 Tandevegen
BSicon BST.svg 152,48 km Ringsaker (1894, blokkpost)
BSicon eHST.svg Kjos (1937)
BSicon PSL.svg 148,23 km Rudshøgda (1915)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv19Fylkesvei 19 Rudsvegen
BSicon eHST.svg Tokstad (1937)
BSicon BST.svg 144,39 km Veldre blokkpost
BSicon eHST.svg 144,20 km Veldre (1894)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv25Fylkesvei 25
BSicon eHST.svg Stigen (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv90Fylkesvei 90 Skansvegen
BSicon .svgBSicon ABZlf.svgBSicon KDSTr.svg Thiis & Co.
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv84Fylkesvei 84 Ringsakervegen
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6 Nils Amblis veg
BSicon BHF.svg 139,90 km Brumunddal (1894) 134,0 moh.
BSicon BUE.svg Fv89Fylkesvei 89 Mjøsvegen
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6
BSicon eHST.svg Hagen (1937)
BSicon BST.svg 136,25 km Langodden blokkpost
BSicon eHST.svg Strandvik (1937)
BSicon PSL.svg 133,19 km Jessnes (1894)
BSicon eHST.svg Ulvestua (1937)
BSicon BST.svg 129,79 km Furuberget (1937, blokkpost)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv75Fylkesvei 75 Nystuvegen
BSicon STRrg.svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg 129,41 km Sidespor til Martodden (1959)
BSicon STR.svgBSicon ABZlf.svgBSicon KDSTr.svg Hamar Kornsilo
BSicon STR.svgBSicon eHST.svgBSicon .svg Martodden (1937)
BSicon KDSTe.svgBSicon STR.svgBSicon .svg Norsk Jernbanemuseum
BSicon exKDSTl.svgBSicon eABZrf.svgBSicon .svg Vinmonopolet
BSicon eHST.svg Nordvika (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv74Fylkesvei 74 Vognvegen
BSicon eHST.svg Melkefabrikken (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv74Fylkesvei 74 Storhamargata
BSicon eABZrg.svg sidespor
BSicon BHF.svg 126,26 km Hamar (1862) 127,0 moh.
BSicon .svgBSicon dABZgl.svgBSicon SPLa+r.svg
BSicon d.svgBSicon dWgl.svgBSicon dX+r.svg
BSicon .svgBSicon dSTR.svgBSicon dKRZun.svgBSicon dKRZun.svg 222Fylkesvei 222 Stangevegen
BSicon d.svgBSicon dSTR.svgBSicon dKRZun.svg 222Fylkesvei 222 Stangevegen
BSicon .svgBSicon vSTR.svgBSicon edKHSTe.svg Vikingskipet (1993)
BSicon d.svgBSicon dSTR.svgBSicon dLSTR.svg Rørosbanen til Elverum
BSicon d.svgBSicon ABZlf.svgBSicon dLSTRq.svg Rørosbanen til Elverum
BSicon WBRÜCKE.svg Akersvika (59 m)
BSicon SKRZ-Eu.svg Fv191Fylkesvei 191 Sandvikavegen
BSicon KDSTl.svgBSicon ABZrf.svgBSicon .svg 123,85 km Sandvika Sidespor til Ideal flatbrødfabrikk
BSicon BST.svg 123,24 km Akersvika blokkpost
BSicon eHST.svg 121,88 km Gubberud (1882)
BSicon BUE.svg Fv193Fylkesvei 193 Gubberudvegen
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv195Fylkesvei 195 Hvervagutua
BSicon PSL.svg 119,25 km Ottestad (1880)
BSicon eHST.svg Vevlingstad (1937)
BSicon SKRZ-Eo.svg Fv197Fylkesvei 197 Fokholgutua
BSicon SKRZ-Eo.svg 222Fylkesvei 222 Storgata
BSicon BHF.svg 114,42 km Stange (1880) 222,4 moh.
BSicon BUE.svg Fv230Fylkesvei 230 Kristian Fjelds gate
BSicon eHST.svg Rønehagen (1936)
BSicon DST.svg 110,21 km Sørli tømmerterminal (1992)
BSicon PSL.svg 107,47 km Steinsrud (1882)
BSicon eHST.svg Fansrud (1936)
BSicon SKRZ-Eu.svg 222Fylkesvei 222 Tangstubakken
BSicon BHF.svg 101,77 km Tangen (1880) 164,4 moh.
BSicon eHST.svg Skaberud (1936)
BSicon PSL.svg 96,99 km Espa (1880)
BSicon eHST.svg Mjøsvang (1936)
BSicon BST.svg 93,11 km Kleverud blokkpost
BSicon DST.svg 89,81 km Strandlykkja (1882)
BSicon STR+GRZq.svg HedmarkAkershus
BSicon eHST.svg Skrårud (1937-1980)
BSicon PSL.svg 84,05 km Morskogen (1880)
BSicon eHST.svg Korslund (1936-1980)
BSicon TUNNEL2.svg Korslund (115 m)
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon exPSL.svg
BSicon d.svgBSicon .svgBSicon STR.svg
79,71 km Molykkja (1993–2012)
BSicon eHST.svg Ørbekk (1936-1980)
BSicon SKRZ-Yu.svg Riksvei E 6.svgEuropavei 6
BSicon SKRZ-Eu.svg 177Fylkesvei 177 Tronsbråtan
BSicon eABZrg.svg Dorr Sidespor
BSicon WBRÜCKE.svg Minnesund jernbanebru (1925, 363 m)
BSicon DST.svg 75,33 km Minnesund (1880)
BSicon eHST.svg Bunes (1936-1980)
BSicon BST.svg 71,44 km Vettalstøen blokkpost
BSicon eHST.svg Dokknes (1936-1980)
BSicon BHF.svg 67,86 Eidsvoll stasjon (1854) 127,2 moh.
BSicon dLSTRq.svgBSicon ABZrf.svgBSicon d.svg Gardermobanen via Oslo lufthavn til Oslo S
BSicon LSTR.svg Hovedbanen til Oslo S
BSicon .svgBSicon .svgBSicon .svgBSicon .svg

Kilder og referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Dovrebanen – en suksesshistorie!». Digitalt fortalt. 29. august 2012. Besøkt 27. desember 2012. 
  2. ^ «Jernbanedrift er lønnsomt, men ikke på Meråkerbanen, Raumabanen og deler av Rørosbanen». Samferdsel. juni 2004. Besøkt 29. desember 2012. 
  3. ^ «Dovrebanen elektrifiseres Mindre til andre anlegg?». Aftenposten morgen, s. 1 og 6. 11. mai 1962. «Efter en ni timers omfattende debatt besluttet Stortinget igår kveld at elektrifiseringen av Dovrebanen skal gjennomføres i henhold til elektrifiseringsplanen av 1952» 
  4. ^ Jernbaneverket Fra fjell til tunnel (Vegvesen)

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Dovrebanen – bilder, video eller lyd