Europavei 6 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Europavei 6 (Norge)
Vegnummerskilt riksveg E 6
Strekning
KirkenesSvinesund

Skift kart

Europavei 6 (Norge)
Stamveier Norge.svg

E 6 gjennom Norge
Map E6 (Norway).svg
E 6 gjennom fylkene
Data
Lengde 2627,9 km
- motorvei 189 km
Status riksvei
Ferger 1
Tilstøtende riksveier
Riksvei E 8.svgEuropavei 8 Riksvei E 10.svgEuropavei 10 Riksvei E 12.svgEuropavei 12 Riksvei E 14.svgEuropavei 14 Riksvei E 16.svgEuropavei 16 Riksvei E 18.svgEuropavei 18
Riksvei E 39.svgEuropavei 39 Riksvei E 69.svgEuropavei 69 Riksvei E 75.svgEuropavei 75 Riksvei E 105.svgEuropavei 105 Riksvei E 136.svgEuropavei 136
Riksvei 3.svgRiksvei 3 Riksvei 4.svgRiksvei 4 Riksvei 12.svgRiksvei 12 Riksvei 15.svgRiksvei 15 Riksvei 19.svgRiksvei 19 Riksvei 21.svgRiksvei 21 Riksvei 22.svgRiksvei 22 Riksvei 23.svgRiksvei 23 Riksvei 25.svgRiksvei 25
Riksvei 70.svgRiksvei 70 Riksvei 77.svgRiksvei 77 Riksvei 85.svgRiksvei 85 Riksvei 92.svgRiksvei 92 Riksvei 93.svgRiksvei 93 Riksvei 94.svgRiksvei 94
Riksvei 111.svgRiksvei 111 Riksvei 120.svgRiksvei 120 Riksvei 150.svgRiksvei 150Riksvei 156.svgRiksvei 156 Riksvei 159.svgRiksvei 159 Riksvei 163.svgRiksvei 163 Riksvei 191.svgRiksvei 191
Riksvei 706.svgRiksvei 706 Riksvei 827.svgRiksvei 827 Riksvei 853.svgRiksvei 853 Riksvei 881.svgRiksvei 881 Riksvei 887.svgRiksvei 887 Riksvei 892.svgRiksvei 892 Riksvei 893.svgRiksvei 893
Restriksjoner
Bomstasjoner 11
Kolonnekjøring
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Gratangsfjellet
Kvænangsfjellet
Saltfjellet
Dovrefjell
Nattestenging
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Saltfjellet

Europavei 6 (Norge) (E 6) er en norsk riksvei som går mellom Svinesund og Kirkenes. Veiens lengde er rundt 2 630 km, og den er del av europavei 6.

På norsk jord følger E 6 traseen Svinesund, Sarpsborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Dombås, Trondheim, Stjørdal, Skogn, Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, Rognan, Fauske, så videre opp over Hamarøya med ferge fra Bognes til Skarberget over Tysfjorden til Ballangen, Narvik, Setermoen, Alta, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Varangerbotn, Kirkenes.

Lengde gjennom de enkelte fylkene[rediger | rediger kilde]

E 6 er den desidert lengste veistrekningen i Norge med tilsammen 2 627,9 km gjennom ti av landets 19 fylker:

Historikk[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen E 6 ble innført 1. juni 1965 for strekningen Roma - Bologna - München - Berlin - Trelleborg - Oslo - Stjørdalshalsen (1962 i Sverige). Lenger nord hadde veien for dårlig standard, blant annet fantes det strekninger med grusvei, og ble skiltet riksvei 6 (og gikk over Ifjordfjellet). Før 1965 var veien i Norge skiltet med riksvei 1 sør for Oslo og riksvei 50 nord for Oslo. 1. juli 1969 ble E 6 forlenget til Nordkjosbotn og i 1983 via Karasjok til Kirkenes.[1] Først i 1986 fikk den siste delen av E 6 i Finnmark fast dekke.

UNECE besluttet i 1983 å reformere systemet. Veien Helsingborg-Oslo-Olderfjord skulle etter det nye nummersystemet bli en del av E47, med endepunkt på Nordkapp. E 6 skulle gå strekningen Olderfjord til Kirkenes. Det nye systemet ble skiltet fra 1985 i de fleste land. Et unntak var E 6 og E4 i Sverige og Norge, hvor regjeringene forhandlet med UNECE fordi de ikke ønsket å skilte om hele disse lange strekningene. De fikk forlenget E 6 fra Olderfjord til Trelleborg i Sverige 1992. E47 fikk da Helsingborg som sitt nordlige endepunkt. Sverige og Norge godtok å skilte om de øvrige europaveiene til det nye systemet.

Første firefelts motorvei i Norge var strekningen Berger–Hvam (5,5 km) på E6 i Akershus som ble åpnet for trafikk høsten 1964.[2]

Da Mjøsbrua åpnet 16. november 1985 ble E6 flyttet til vestbredden mellom Biri og Lillehammer til erstatning fore en svært dårlig parsell av E6 mellom Moelv og Lillehammer, på østsiden av Mjøsa. Gamle E6 langs østbredden ble da nedklassifisert til vanlig riksvei.[3]

Byggearbeider og planer[rediger | rediger kilde]

Anleggsområdet ved Mjøsa (desember 2013).

Strekningen nord til Minnesund er nå (2014) motorvei med unntak av noen kilometer innenfor Oslo kommunes grenser selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Nord til Kolomoen skal etter planen være oppgradert til motorveistatus i løpet av 2014. Strekningen fra Skaberud til Kolomoen ble åpnet i oktober 2009, mens strekningen fra Dal til Minnesund var ferdig oppgradert til firefelts veg med midtdeler i november 2011. Nå (2014) gjenstår strekningen fra Minnesundbrua til Skaberud.[4]

På strekningen Biri-Vingrom utvides i 2014-2015 veien med forbikjøringsfelt og det settes opp midtrekkverk. Utvidelsen skal etter planen inngå i en fremtidig firefeltsvei Biri-Lillehammer.[5]

Gudbrandsdalen[rediger | rediger kilde]

Gjennom Gudbrandsdalen mellom Lillehammer og Otta har E6 blitt oppgradert eller er under oppgradering på flere delstrekninger.[6]

 • Øyer-Tretten oppgradert til motortrafikkvei med forbikjøringsstrekninger i 2012, samt Øyertunnelen.
 • Fåvang-Elstad: Utvidelse og høyere standard planlegges (midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger)
 • Mellom Elstad (rett sør for Ringebu) og Frya planlegges ny trase utenom Ringebu sentrum, mulig anleggsstart i 2017.
 • Frya-Vinstra: Veien legges i tunnel under Hundorp og flyttes til vestsiden av Lågen utenom tettstedene Harpefoss og Vinstra, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2013, ferdig 2016.[7]
 • Vinstra-Sjoa: Legges utenom Kvam inkludert en ny tunnel gjennom Teigkampen på vestsiden, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2014, ferdig 2016.

Samlet kostnad for oppgraderingene Elstad/Ringebu til Otta (totalt 56 km) blir på omkring 7 miliarder kroner.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Finnmark våpen.svg Finnmark fylke[rediger | rediger kilde]

Sør-Varanger
E 6 i Kirkenes

Kaiveien

Prestøyveien

Arbeidergata
Johan Knudtzens gate
Lønboms plass
Storgata
Solheimsveien

E 6

Maggadalen

E 6 ved Neiden.

E 6

Nesseby

Tana
 • bro Ny Tana bru planlegges

Karasjok

Deanugeaidnu

Avjovargeaidnu

Leavnnj argeaidnu
E 6

Porsanger

Kvalsund
E 6 over Sennalandet

Alta / Áltá

Rafsbotnveien

Altaveien

E 6

 • Utbedring Møllnes – Sandelv planlegges med ny tunnel, byggestart 2013
 • tunnel (≈0,6 km)
 • Utbedring Sandelv – Halselv planlegges med ny tunnel, byggestart 2013/2014[9][trenger oppdatering]
 • tunnel (≈1,6 km)
 • Utbedring Langnesbukt – Storsandnes planlegges, byggestart 2014[9]
 • tunnel ny tunnel gjennom Lákkonjarga (≈3,8 km)

Troms våpen.svg Troms fylke[rediger | rediger kilde]

Kvænangen

Nordreisa

Kåfjord
 • tunnel tunnel under Nordnesfjellet (5,8 km), byggestart høst 2014, klar 2017 (7 km innkortning)

Storfjord
 • Utbedring planlegges. Nytt kryss E6 og E8 Skibotn.[13]

Balsfjord
Nordkjosbotn med E 6 øverst til venstre

Målselv
Bardudalen med Barduelva og E 6 mellom Setermoen og Elverom
Minnebauta, Lapphaugen, Troms

Bardu

Lavangen

Gratangen

Nordland våpen.svg Nordland fylke[rediger | rediger kilde]

Narvik
Bjerkvik, der E 6 og E 10 møtes/skiller lag
byggestart februar 2013, åpnes 2017.
 
 
nedlegges i 2017
 • tunnel Ny tunnel under Narvik sentrum under planlegging, ingen tidspunkt satt

Ballangen
Efjorden, med Kjerringstraumen bru helt til høyre
Fergekaia på Skarberget

Tysfjord

Hamarøy
E 6 like ved Tømmernes i Hamarøy
Kråkmotinden (924 moh.) i Hamarøy er lett synlig fra veien

Tysfjord

Hamarøy
 • Ny trasé opp Kråkmofjellet fra nord med tunnel (500m) under bygging. Åpnes 2015.
 • Kråkmofjellet (380 moh)

Sørfold

Fauske
Fauske «midt på E6»

Saltdal
Togtraseen går like ved E 6 på Saltfjellet
E 6 passerer Polarsirkelen på Saltfjellet, Nordland
 • Ny vei fra Borkamo og opp til Saltfjellet planlegges

Rana
 • Som del av vegprosjektet "E6 Helgeland nord", skal mesteparten av E6 mellom Bolna og Fallheia bygges om. Tidligst byggestart høsten 2014
 • Ny, bedre vei under planlegging, Skamdal-Urlandå, 5 km, oppstart trolig 2014, bompenger etterpå

Hemnes

Vefsn
 • Ny, bedre vei under planlegging, Angermoen-Mjåvatn-Åkvik-Kulstad, 23 km, oppstart muligtvis 2017, bompenger etterpå

Grane
 • Ny, bedre vei under planlegging, Lien-Brattåsen, 17 km, oppstart trolig 2017, bompenger etterpå
 • Ny, bedre vei under planlegging, Brattåsen-Kappskarmo, 7 km
 • Ny, bedre vei under planlegging, Brenna-Lille Majavatn, 18 km

Nord-Trøndelag våpen.svg Nord-Trøndelag fylke[rediger | rediger kilde]

Namsskogan
Porten til Nord-Norge passeres på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland

Grong
E 6 ved Grong i Namdalen

Snåsa

Steinkjer
Smal firefeltsvei uten kryss i plan, Steinkjer–Vist (7 km)
 • Midtdeler og forbikjøringsfelt planlegges Vist-Sparbu, 4 km, oppstart 2014

Inderøy

Verdal
 • Midtdeler og forbikjøringsfelt planlegges Fleskhus-Kjæran, 4 km, oppstart muligtvis 2014

Levanger
motortrafikkvei LevangerBranes (ca 6 km)
motortrafikkvei SkognGullberget (ca 13 km)

Stjørdal

Sør-Trøndelag våpen.svg Sør-Trøndelag fylke[rediger | rediger kilde]

Malvik

Trondheim
Elgeseter bru sett fra øst
Erkebispegården og Nidarosdomen sett fra Elgeseter bru (E 6 trasé sentrum)
E6 ved Søberg i Melhus med Hofstadtunnelen i bakgrunnen.
 • Veikryss 36A 36A Sluppen Riksvei 706.svgRiksvei 706 Sluppenvegen, bare i sørlig retning
 • Veikryss 36 36 Sluppen arm sentrum, kun mot nord

motorvei Tonstad – Sentervegen, ca. 1,3 km

motorvei slutt Sentervegen

motortrafikkvei Sentervegen – Sandmoen

motorvei Sentervegen-Jaktøyen (9,6 km) under planlegging, muligtvis klar 2019, nye bomstasjoner

motortrafikkvei slutt Sandmoen

E6 gjennom Melhus sett mot nord.

Melhus
 • motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
motortrafikkvei Jaktøyen–Skjerdingstad (6 km). Fire felt til Melhuskrysset (kryss 28).
motorvei Motorvei Skjerdingstad-Håggån (24 km) under planlegging, byggestart 2013, klar 2016, bompenger
 • motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
motortrafikkvei Håggån–Liøya (6 km)

Midtre Gauldal
E6 ved Oppdal.

Rennebu

Oppdal
 • Ny innfartsåre fra sør inn i Oppdal planlegges (4 km), oppstart 2013

Oppland våpen.svg Oppland fylke[rediger | rediger kilde]

E6 passerer Fokstugu.
E6 mellom Dombås og Dovreskogen, Blåhø/Jetta i bakgrunnen.

Dovre

Sel

motortrafikkvei Planfase: Otta - Sjoa (ca. 12 km) er en del av E6 Biri-Otta-prosjektet. Tofeltsvei med midtrekkverk, forbikjøringstrekninger og planskilte kryss. Fartsgrense 90 km/t. Veien blir bomfinansert, men det er ikke oppklart hvor bomene skal stå. Mulig byggestart 2017/2018, og muligvis ferdig 2019/2020.

motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei Otta – Sjoa.

Nord-Fron
avgift Sel/Nord-Fron grense. Står ferdig i 2016/2017
avgift Nord-Fron/Sør-Fron grense. Står ferdig i 2016/2017

Sør-Fron

motortrafikkvei Byggefase: Motortrafikkvei Sjoa – Frya (ca. 34 km) er en del av E6 Biri-Otta-prosjektet . Tofeltsveg med midtrekkverk, forbikjøringsstrekninger og planskilte kryss. Fartsgrense 90 km/t og 80 km/t i tunnelene. Vegen blir bomfinansert og det koster 100-115 kroner for lette kjøretøy en vei. For kjøretøy over 3500 t. koster det dobbelt. Byggestart juni 2013, klar høsten 2016.

Nord-Fron
 • avgift Strekning, Sjoa - Kvam
 • bro Kjørem bru (nord for Kvam)
 • Veikryss 94 94 Kvam til nåværende Riksvei E 6.svgEuropavei 6
 • bro Bru over lågen ved Kvam (260 m.)
 • tunnel Teigkamptunnelen (3700 m. lang)
 • avgift Strekning, Kvam - Lomoen (Vinstra)
 • Veikryss 93 93 Lomoen, arm med 255Fylkesvei 255 til Vinstra Sentrum (ca. 1 km)
  • Vegserviceanlegg i Lomoen på Vinstra med bl.a. døgnhvileplass for 50-80 tunge kjøretøy, rasteplass, stoppested for ekspressbusser, sykkel-, pendler- og langtidsparkering.
 • info Mellomsdokka rasteplass. Bare i nordlig retning

Sør-Fron
 • motortrafikkvei slutt Endepunkt motortrafikkvei under bygging

Ringebu

motortrafikkvei Planfase: Motortrafikkvei Frya - Ringebu (ca. 12 km) er en del av E6 Biri-Otta-prosjektet. Tofeltsvei med midtrekkverk, forbikjøringsstrekninger og planskilte kryss. Fartsgrense 90 km/t. Veien blir bompengefinansiert. Mulig byggestart 2019/2020 og ferdigstillelse 2022/2023. Ringebu kommune vedtok 18. juni 2014 en ny trase, enda nærmere Lågen. Veien skal bygges slik at den blir et flomvern.[16]

Ringebu
Ringebu stavkirke
 • motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei
motortrafikkvei Motortrafikkvei planlagt Ringebu (Elstad) – Tretten, ingen tidspunkt klar. (E6 Biri-Otta-prosjektet)
Automatisk bomstasjon ved Øyer

Øyer
 • motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei

motortrafikkvei TrettenKolomoen 103 km.

motorvei Lillehammer – Ulvenkrysset (Oslo) planlagt eller i trafikk (186 km)
motorvei Lillehammer – Biri (ca. 36 km): Utredningsfase, usikker tidspunkt[16]

Lillehammer
E6 bygd som motortrafikkvei nord for Lillehammer.
 • Vingrom – Biri (ca. 18 km): Midtrekkverk skal bygges, oppstart 2014[16]. Motorvei i fremtiden.

Gjøvik
 • motorvei slutt Biri, endepunkt planlagt motorvei

motorvei Biri – Moelv (2 km): Utredningsfase, muligvis klar 2019.[17]

Hedmark våpen.svg Hedmark fylke[rediger | rediger kilde]

Ringsaker

motorvei MoelvBrumunddal (13 km): Utredningsfase. [18]

motorvei BrumunddalKolomoen (30 km): Planfase med byggestart i 2016/17 .[19]

Hamar

Stange

motorvei Kolomoen–Labbdalen (14,4 km), 100 km/t

motorvei slutt Labbdalen

motorvei Labbdalen – Minnesund (22 km) er under bygging.[20] Fartsgrense 100 km/t. Klar våren 2015.

 • Rundkjøring (midlertidig) Espa
stengt stenges i 2014
 • Rundkjøring (midlertidig)
 • Rundkjøring (midlertidig)

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Eidsvoll
(Nye) Minnesundbrua (før utvidelsen)
 • Rundkjøring

stengt stenges i 2014

stengt stenges i 2014

 • Rundkjøring
 • Endepunkt vei under bygging

motorvei Minnesund – Ulven (Oslo) (69 km), 100 km/t fram til grense Akershus-Oslo.

Ullensaker

Sørum

Skedsmo

Oslo komm.svg Oslo [rediger | rediger kilde]

Hjalmar Brantings vei i Oslo, retning Ryenkrysset etter å ha passert Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 (Riksvei 150) og Europavei 6
Adolf Hedins vei i Oslo, før Ryenkrysset og etter Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 og Europavei 6

E 6

Strømsveien

E6

Ulvensplitten

Den tidligere Rv190 er fra 2010 del av E6
 • motorvei Veikryss 67 67 Alnakrysset, sørgående tar av fra Riksvei E 6 S.svgEuropavei 6, nordgående flettes med Riksvei E 6 N.svgEuropavei 6
motortrafikkvei Motortrafikkvei Nordre Fjellhus–Filipstad
 • avgift Ulven bomstasjon, i sydlig retning. Kjøretøy under 3.500 t.: 30,- ;over 3.500 t.: 90,-
 • Veikryss ↑ Strømsveien (bare nordgående)

Strømsveien

E6

motorvei slutt Ulvenkrysset (kryss 38) Hjalmar Brantings vei

Adolf Hedins vei

Bomstasjonen i overgangen Lambertseter til Abildsø. Sett mot sør. Bodene er senere fjernet og erstattet av automatisk bompengeinnkreving.

Europaveien

Enebakkveien

Europaveien

motorvei Klemetsrud-Svinesund (Sverige) 104 km

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Ski

Oppegård

Ås

Frogn

Ås

Vestby

Østfold våpen.svg Østfold fylke[rediger | rediger kilde]

E6 bygd som motorvei gjennom Råde

Moss

Rygge

Råde

Sarpsborg

Fredrikstad

Sarpsborg

Halden
Den nye broen over Svinesund under bygging

Alternative veier[rediger | rediger kilde]

Det finnes alternative veier for å reise fra et sted langs veien til et annet. Flere av dem går gjennom Sverige eller Finland.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «NAF veibok: Trondheim – Mosjøen – Kirkenes». 
 2. ^ SNL motorvei
 3. ^ NTB 15.11.1985.
 4. ^ http://www.vegvesen.no/Ferdigprosjekt/e6skaberudkolomoen
 5. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/Delprosjekter/e6biriensby
 6. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/Delprosjekter
 7. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/Delprosjekter/e6ringebuotta
 8. ^ Værmelding for Sennalandet
 9. ^ a b c d Vegvesen.no: E6 Storsandnes-Alta
 10. ^ Værmelding for Kvænangsfjellet
 11. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorkjosfjellet
 12. ^ http://www.nordreisa.kommune.no/getfile.php/1290290.1386.avfdquxaaq/Lay_alternativ_1.pdf?force=1
 13. ^ http://www.vegvesen.no/_attachment/160740/binary/298646
 14. ^ Værmelding for Saltfjellet
 15. ^ Værmelding for Dovrefjell
 16. ^ a b c Vegvesen.no: [1]
 17. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6moelvbiri/Fakta
 18. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kolomoenmoelv/Fakta
 19. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kolomoenmoelv/Fakta
 20. ^ E6 Minnesund-Labbdalen

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Europavei 6 (Norge) – bilder, video eller lyd