Europavei 6 (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Europavei 6 (Norge)
Riksvei E 6.svgEuropavei 6
Strekning
KirkenesSvinesund

Skift kart

Europavei 6 (Norge)
Stamveier Norge.svg

E 6 gjennom Norge
Map E6 (Norway).svg
E 6 gjennom fylkene
Data
Lengde 2627,9 km
- motorvei 189 km
Status riksvei
Ferger Bognes–Skarberget 8,0 km[1]
Tilstøtende riksveier
Riksvei E 8.svgEuropavei 8 Riksvei E 10.svgEuropavei 10 Riksvei E 12.svgEuropavei 12 Riksvei E 14.svgEuropavei 14 Riksvei E 16.svgEuropavei 16 Riksvei E 18.svgEuropavei 18
Riksvei E 39.svgEuropavei 39 Riksvei E 69.svgEuropavei 69 Riksvei E 75.svgEuropavei 75 Riksvei E 105.svgEuropavei 105 Riksvei E 136.svgEuropavei 136
Riksvei 3.svgRiksvei 3 Riksvei 4.svgRiksvei 4 Riksvei 12.svgRiksvei 12 Riksvei 15.svgRiksvei 15 Riksvei 19.svgRiksvei 19 Riksvei 21.svgRiksvei 21 Riksvei 22.svgRiksvei 22 Riksvei 23.svgRiksvei 23 Riksvei 25.svgRiksvei 25
Riksvei 70.svgRiksvei 70 Riksvei 77.svgRiksvei 77 Riksvei 85.svgRiksvei 85 Riksvei 92.svgRiksvei 92 Riksvei 93.svgRiksvei 93 Riksvei 94.svgRiksvei 94
Riksvei 111.svgRiksvei 111 Riksvei 120.svgRiksvei 120 Riksvei 150.svgRiksvei 150 Riksvei 159.svgRiksvei 159 Riksvei 163.svgRiksvei 163 Riksvei 191.svgRiksvei 191
Riksvei 706.svgRiksvei 706 Riksvei 827.svgRiksvei 827 Riksvei 853.svgRiksvei 853 Riksvei 881.svgRiksvei 881 Riksvei 887.svgRiksvei 887 Riksvei 892.svgRiksvei 892 Riksvei 893.svgRiksvei 893
Restriksjoner
Bomstasjoner 11
Kolonnekjøring
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Gratangsfjellet
Kvænangsfjellet
Saltfjellet
Dovrefjell
Nattestenging
om vinteren
Hatter
Sennalandet
Saltfjellet

Europavei 6 (Norge) (E 6) er en norsk riksvei som går mellom Svinesund og Kirkenes. Veiens lengde er rundt 2 630 km, og den er del av europavei 6.

På norsk jord følger E 6 traseen Svinesund, Sarpsborg, Oslo, Hamar, Lillehammer, Dombås, Trondheim, Stjørdal, Skogn, Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo i Rana, Rognan, Fauske, så videre opp over Hamarøya med ferge fra Bognes til Skarberget over Tysfjorden til Ballangen, Narvik, Setermoen, Alta, Olderfjord, Lakselv, Karasjok, Varangerbotn, Kirkenes.

Lengde gjennom de enkelte fylkene[rediger | rediger kilde]

E 6 er den lengste veistrekningen i Norge med tilsammen 2 627,9 km gjennom ti av landets 19 fylker:

Historikk[rediger | rediger kilde]

Betegnelsen E 6 ble innført 1. juni 1965 for strekningen Roma - Bologna - München - Berlin - Trelleborg - Oslo - Stjørdalshalsen (1962 i Sverige). Lenger nord hadde veien for dårlig standard, blant annet fantes det strekninger med grusvei, og ble skiltet riksvei 6 (og gikk over Ifjordfjellet). I det gamle systemet, før 1965, var veien i Norge skiltet med riksvei 1 sør for Oslo og riksvei 50 nord for Oslo. 1. juli 1969 ble E 6 forlenget til Nordkjosbotn og i 1983 via Karasjok til Kirkenes.[2] Først i 1986 fikk den siste delen av E 6 i Finnmark fast dekke.

UNECE besluttet i 1983 å reformere systemet. Veien Helsingborg-Oslo-Olderfjord skulle etter det nye nummersystemet bli en del av E47, med endepunkt på Nordkapp. E 6 skulle gå strekningen Olderfjord til Kirkenes. Det nye systemet ble skiltet fra 1985 i de fleste land. Et unntak var E 6 og E4 i Sverige og Norge, hvor regjeringene forhandlet med UNECE fordi de ikke ønsket å skilte om hele disse lange strekningene. De fikk forlenget E 6 fra Olderfjord til Trelleborg i Sverige 1992. E47 fikk da Helsingborg som sitt nordlige endepunkt. Sverige og Norge godtok å skilte om de øvrige europaveiene til det nye systemet.

Første firefelts motorvei i Norge var strekningen Berger–Hvam (5,5 km) på E6 i Akershus som ble åpnet for trafikk høsten 1964.[3]

Da Mjøsbrua åpnet 16. november 1985 ble E6 flyttet til vestbredden mellom Biri og Lillehammer til erstatning fore en svært dårlig parsell av E6 mellom Moelv og Lillehammer, på østsiden av Mjøsa. Gamle E6 langs østbredden ble da nedklassifisert til vanlig riksvei.[4]

Byggearbeider og planer[rediger | rediger kilde]

Anleggsområdet ved Mjøsa (desember 2013).

Strekningen nord til Minnesund er nå (2014) motorvei med unntak av noen kilometer innenfor Oslo kommunes grenser selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Nord til Kolomoen skal etter planen være oppgradert til motorveistatus i løpet av 2014. Strekningen fra Skaberud til Kolomoen ble åpnet i oktober 2009, mens strekningen fra Dal til Minnesund var ferdig oppgradert til firefelts veg med midtdeler i november 2011. Nå (2014) gjenstår strekningen fra Minnesundbrua til Skaberud.[5]

På strekningen Biri-Vingrom utvides i 2014-2015 veien med forbikjøringsfelt og det settes opp midtrekkverk. Utvidelsen skal etter planen inngå i en fremtidig firefeltsvei Biri-Lillehammer.[6]

Gudbrandsdalen[rediger | rediger kilde]

Gjennom Gudbrandsdalen mellom Lillehammer og Otta har E6 blitt oppgradert eller er under oppgradering på flere delstrekninger.[7]

 • Øyer-Tretten oppgradert til motortrafikkvei med forbikjøringsstrekninger i 2012, samt Øyertunnelen.
 • Fåvang-Elstad: Utvidelse og høyere standard planlegges (midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger)
 • Mellom Elstad (rett sør for Ringebu) og Frya planlegges ny trase utenom Ringebu sentrum, mulig anleggsstart i 2017.
 • Frya-Vinstra: Veien legges i tunnel under Hundorp og flyttes til vestsiden av Lågen utenom tettstedene Harpefoss og Vinstra, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2013, ferdig 2016.[8]
 • Vinstra-Sjoa: Legges utenom Kvam inkludert en ny tunnel gjennom Teigkampen på vestsiden, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2014, ferdig 2016.

Samlet kostnad for oppgraderingene Elstad/Ringebu til Otta (totalt 56 km) blir på omkring 7 milliarder kroner.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Finnmark våpen.svg Finnmark fylke[rediger | rediger kilde]

Sør-Varanger
E 6 i Kirkenes

Kaiveien

Prestøyveien

Arbeidergata
Johan Knudtzens gate
Lønboms plass
Storgata
Solheimsveien

Uten navn

Maggadalen

E 6 ved Neiden.

Uten navn

Nesseby

Tana
 • bro Ny Tana bru planlegges

Karasjok

Uten navn

 • bro Valjohka bru, (Váljohka, 83 m)

Deanugeaidnu

Avjovargeaidnu

Leavnnjageaidnu

 • info Doaresjávri

Porsanger

Kvalsund
E 6 over Sennalandet

Alta / Áltá

Stokkedalsveien

Sarvesveien

Rafsbotnveien

 • info Transfarelvmoen

Transfarelvmoen

Altaveien

Uten navn

Gammel strekning

Kåfjordveien

 • Møllenes, gammel og ny strekning møtes

Kåfjordveien Kråknesveien

Talvikbukta

Langnesveien

 • Utbedring Langnesbukt – Storsandnes planlegges, byggestart 2015[10]
 • tunnel ny tunnel gjennom Lákkonjarga/Helligfjellet (≈3,8 km)

Langfjordveien

Troms våpen.svg Troms fylke[rediger | rediger kilde]

Kvænangen
 • Utbedring planlegges Rakkenes–Mettevollia[11]
 • Muligtvis tunnel, alternativt snøskjermer.[12]

Nordreisa

Uten navn

Sentrum

Hovedvegen

Jubelen

Uten navn

Kåfjord

Olderdalsveien

Uten navn

 • tunnel Nordnestunnelen (5810 m), byggestart høst 2014, klar 2017 (7 km innkortning)

Storfjord
 • Utbedring planlegges. Nytt kryss E6 og E8 Skibotn.[16]

Balsfjord
Nordkjosbotn med E 6 øverst til venstre

Målselv
Bardudalen med Barduelva og E 6 mellom Setermoen og Elverom
Minnebauta, Lapphaugen, Troms

Bardu

Uten navn

Fogd Holmboes gate

Nyveien
Uten navn

Lavangen

Gratangen

Nordland våpen.svg Nordland fylke[rediger | rediger kilde]

Narvik
Bjerkvik, der E 6 og E 10 møtes/skiller lag

Nordmoveien

Medbyveien

Uten navn

byggestart februar 2013, åpnes 2017.
 
 

Rombaksveien

Kongens gate

nedlegges i 2017
 • tunnel Ny tunnel under Narvik sentrum under planlegging, ingen tidspunkt satt

Uten navn

Ballangen
Efjorden, med Kjerringstraumen bru helt til høyre

Sentrumsveien

Markeveien

Uten navn

Fergekaia på Skarberget

Tysfjord

Hamarøy
E 6 like ved Tømmernes i Hamarøy
Kråkmotinden (924 moh.) i Hamarøy er lett synlig fra veien

Tysfjord

Hamarøy
 • Ny trasé opp Kråkmofjellet fra nord med tunnel (500m) under bygging. Åpnes 2015.
 • bro Femtvasselva bru (Femtvasselva, 77 m)
 • info Kråkmofjellet (380 moh)

Sørfold

Fauske

Uten navn

Fauske «midt på E6»

Follaveien

Storgaten
Vikaveien
Kleiva

Saltdalveien

Uten navn

Saltdal
Togtraseen går like ved E 6 på Saltfjellet
E 6 passerer Polarsirkelen på Saltfjellet, Nordland
 • Ny vei fra Borkamo og opp til Saltfjellet planlegges

Rana
 • Som del av vegprosjektet "E6 Helgeland nord", skal mesteparten av E6 mellom Bolna og Fallheia bygges om. Tidligst byggestart høsten 2014

Uten navn

Uten navn

Sørlandsveien

 • Ny, bedre vei under planlegging, Skamdal-Urlandå, 5 km, oppstart trolig 2014, bompenger etterpå[trenger oppdatering]

Hemnes

Uten navn

Europavegen

Vefsn

Uten navn

 • Ny, bedre vei under planlegging, Angermoen-Mjåvatn-Åkvik-Kulstad, 23 km, oppstart muligvis 2017, bompenger etterpå

Vollanvegen

Uten navn

Grane
 • Ny, bedre vei under planlegging, Lien-Brattåsen, 17 km, oppstart trolig 2017, bompenger etterpå

Nord-Trøndelag våpen.svg Nord-Trøndelag fylke[rediger | rediger kilde]

Namsskogan
Porten til Nord-Norge passeres på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland

Grong
E 6 ved Grong i Namdalen

Snåsa

Steinkjer

Kvamsvegen

Steinkjervegen

Smal firefeltsvei uten kryss i plan, Steinkjer–Vist (7 km)
 • Midtdeler og forbikjøringsfelt planlegges Vist-Sparbu, 4 km, oppstart 2014

Inderøy

Røravegen

Verdal

Uten navn

 • Midtdeler og forbikjøringsfelt planlegges Fleskhus-Kjæran, 4 km, oppstart muligtvis 2014

Levanger

Uten navn

motortrafikkvei LevangerBranes (ca 6 km)
motortrafikkvei SkognGullberget (ca 13 km)

Breivegen

Vuddudalen

Stjørdal

Sør-Trøndelag våpen.svg Sør-Trøndelag fylke[rediger | rediger kilde]

Malvik

Uten navn

Trondheim
Erkebispegården og Nidarosdomen sett fra Elgeseter bru (E 6 trasé sentrum)
Elgeseter bru sett fra øst
Arm Trondheim sentrum

Olav Tryggvasons gate

Prinsens gate

Elgeseter gate

Holtermanns veg

Uten navn

Omkjøringsvegen

Uten navn

motorvei Tonstad – Sentervegen, ca. 1,3 km

motorvei slutt Sentervegen

motortrafikkvei Sentervegen – Sandmoen

 • Veikryss 32 32 Sentervegen
motorvei Sentervegen-Jaktøyen (9,6 km) under planlegging, muligtvis klar 2019, nye bomstasjoner

motortrafikkvei slutt Sandmoen

E6 ved Søberg i Melhus med Hofstadtunnelen i bakgrunnen.
E6 gjennom Melhus sett mot nord.

Melhus

Uten navn

 • motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
motortrafikkvei Jaktøyen–Skjerdingstad (6 km). Fire felt til Melhuskrysset (kryss 28).
motorvei Motorvei Skjerdingstad-Håggån (24 km) under planlegging, byggestart 2013, klar 2016, bompenger

Kvålsvegen

Lersvegen

 • motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
motortrafikkvei Håggån–Liøya (6 km)

Midtre Gauldal

Uten navn

E6 ved Oppdal.

Rennebu

Uten navn

Oppdal

Trondheimsvegen

Dovrevegen

 • Ny innfartsåre fra sør inn i Oppdal planlegges (4 km), oppstart 2013

Oppland våpen.svg Oppland fylke[rediger | rediger kilde]

E6 passerer Fokstugu.
E6 mellom Dombås og Dovreskogen, Blåhø/Jetta i bakgrunnen.

Dovre

Trondheimsvegen

Gudbrandsdalsvegen

Sel
motortrafikkvei info Motortrafikkvei Otta - Sjoa under planlegging, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei Otta – Sjoa.
motortrafikkvei info Motortrafikkvei Sjoa – Frya (ca. 34 km) under anlegg, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.

Nord-Fron

Uten navn

Øvregata

Gudbrandsdalsvegen

Sør-Fron

Kongsvegen

 • motortrafikkvei slutt Endepunkt motortrafikkvei under anlegg.

Ringebu

Gudbrandsdalsvegen

 • bro Frya bru (51 m) over Frya
motortrafikkvei info Motortrafikkvei Frya - Ringebu under planlegging, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Ringebu stavkirke
 • motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei
motortrafikkvei info Motortrafikkvei Elstad – Tretten uder planlegging, se E6 Biri-Otta-prosjektet.
Automatisk bomstasjon ved Øyer

Øyer

Kongsvegen

 • motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei

motortrafikkvei TrettenKolomoen 103 km.

motorvei info Lillehammer – Ulvenkrysset (Oslo) planlagt eller i trafikk (186 km)
motorvei info Lillehammer – Biri (ca. 36 km): Utredningsfase, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.

Lillehammer
E6 bygd som motortrafikkvei nord for Lillehammer.
 • Vingrom – Biri (ca. 18 km): Midtrekkverk bygges, oppstart høsten 2014, klar høsten 2015. Firefeltsvei senere, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.

Gjøvik

Lillehammervegen

motorvei slutt Biri, endepunkt planlagt motorvei

motorvei info Biri – Moelv (2 km): Utredningsfase, muligvis klar 2019.[19]

Hedmark våpen.svg Hedmark fylke[rediger | rediger kilde]

Ringsaker

motorvei info MoelvBrumunddal (13 km): Utredningsfase. [20]

motorvei info BrumunddalKolomoen (30 km): Planfase med byggestart i 2016/17 .[21]

Hamar

Stange

motorvei info Kolomoen - Ulven (Oslo), (105,8 km, med unntak av 4 kilometer ved Korslundtunnelen)

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Eidsvoll

Uten navn

Minnesund bru (før utvidelsen)

Trondheimsvegen

motorvei slutt Brøhaug
info Brøhaug - Ørbekk (4,1 km)

stengt stenges juli 2015

stengt stenges juli 2015

 • Veikryss Støa (midlertidig)

motorvei info Ørbekk – Ulven (Oslo) (ca. 71 km)

Uten navn

 • Endepunkt vei under bygging
 • bro Boksrud bru (over krysset, 58 m)
 • bro Østsidevegen bru (over krysset, 42 m)

Ullensaker

Sørum

Skedsmo

Lørenskog
 • En kort parsell går over gårdsnummer 106, bruksnummer 76 i Lørenskog kommune

Skedsmo
 • En kort parsell går over gårdsnummer 100, bruksnummer 1 i Skedsmo kommune
 • infoinfo

Oslo komm.svg Oslo [rediger | rediger kilde]

Hjalmar Brantings vei i Oslo, retning Ryenkrysset etter å ha passert Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 (Riksvei 150) og Europavei 6
Adolf Hedins vei i Oslo, før Ryenkrysset og etter Ulvensplitten. Denne strekningen deles av Ring 3 og Europavei 6

Uten navn

 • Veikryss 43 43 Tangerudkrysset Riksvei 163.svgRiksvei 163 Østre Aker vei mot Riksvei 150.svgRiksvei 150 Økern, bare i sydlig retning
 • bro Høybråtenveien bru (Hovedbanen, 80 m)
 • Veikryss 42 42 Skogskrysset Kommunal vei Starveien, bare i sydlig retning → Riksvei 159.svgRiksvei 159 Riksvei 163.svgRiksvei 163
 • bro Starveien bru (44 m)
 • bro Karihaugen bru (Rv159 V, 66 m)
 • bro Karihaugveien bru (51 m)

Strømsveien

Uten navn

Ulvensplitten

Den tidligere Rv190 er fra 2010 del av E6
 • motorvei Veikryss 67 67 Alnakrysset, sørgående tar av fra Riksvei E 6 S.svgEuropavei 6, nordgående flettes med Riksvei E 6 N.svgEuropavei 6
motortrafikkvei Motortrafikkvei Nordre Fjellhus–Filipstad

Strømsveien

Uten navn

motorvei slutt Ulven
Hjalmar Brantings vei

 • Veikryss 37 37 Hovinkrysset Riksvei 150.svgRiksvei 150 Vei Ring3.svg (E6 svinger i krysset)
 • bro Ulvensplitten bru (over krysset, 88 m)

Adolf Hedins vei

Bomstasjonen i overgangen Lambertseter til Abildsø. Sett mot sør. Bodene er senere fjernet og erstattet av automatisk bompengeinnkreving.

Europaveien

Enebakkveien

Europaveien

motorvei Klemetsrud-Svinesund (Sverige) 104 km

 • bro Klemetsrud bru (Ljabruveien, 215 m)
 • Veikryss (26) (26) Åslandkrysset, Maurtuveien

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Ski

Oppegård

Ås

Frogn

Ås

Vestby

Østfold våpen.svg Østfold fylke[rediger | rediger kilde]

E6 bygd som motorvei gjennom Råde

Moss

Rygge

Råde

Sarpsborg

Fredrikstad

Sarpsborg

Halden
Den nye broen over Svinesund under bygging

Alternative veier[rediger | rediger kilde]

Det finnes alternative veier for å reise fra et sted langs veien til et annet. Flere av dem går gjennom Sverige eller Finland.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Europavei 6 (Norge) – bilder, video eller lyd