Kommunestruktur i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Kommunesammenslåing)
Hopp til: navigasjon, søk

Kommunestruktur i Norge viser utviklingen i antall norske kommuner fra 392 kommuner ble opprettet som formannskapsdistrikter 1. januar 1838. Fram til 1930 økte antall kommuner til 747 gjennom kommunedelinger, fra 1930 har antall kommuner minket gjennom kommunesammenslåinger. Per 2015 er det 428 kommuner i Norge.

Kommunedelinger[rediger | rediger kilde]

Et trekk ved historien om norske kommuner er at det frem til omkring 1930 var svært mange kommunedelinger. Kommunene ble altså stadig mindre i geografisk utbredelse. Da formannskapslovene ble innført 1838 ble kommunene basert på inndelingen i prestegjeld, med det resultat at Norge ble delt inn i 392 kommuner, da kalt formannskapsdistrikter – 355 på landet og 37 for byene – noe som betydde forholdsvis få og store kommuner sammenlignet med for eksempel Sverige. På slutten av 1800-tallet ønsket mange større deltakelse i det lokale politiske liv. Dette kunne skje ved kommuneoppdeling, og denne prosessen ble avsluttet midt på 1900-tallet. Resultatet ble at i 1930 var antall kommuner kommet opp i 747, en økning på nesten 90% sammenlignet med 1837.[1] Den siste ordinære kommunedelingen var utskillelsen av Fedje fra Austrheim fra 1. januar 1947.

Oppdelingen av kommunene skjedde i et samfunn basert på transport uten motorbåt og biltrafikk, og mange steder nesten uten veier. I kyst- og fjordnorge var det omkring år 1900 stadig sjøen og fjorden som var hovedveien, samferdselen var i stor grad basert på båttrafikk. Kommuneinndelingen var basert på at fjorden bandt sammen land på begge sider. I løpet av første halvdel av 1900-tallet skulle dette forandre seg; motorisert landverts kommunikasjon tok mer og mer over, og det ble lagt planer for en storstilt veibygging.

Omkring 1960 foretok Schei-komiteen en gjennomgang av kommunenorge. Resultatet var store endringer i kommunestrukturen.

Etter 1950 er det bare blitt opprettet/fradelt tre helt nye kommuner: Arna fra Haus i 1964, og Sula fra Ålesund og Sømna fra Brønnøy i 1977. I tillegg har en del kommuner som ble slått sammen på 1960-tallet igjen blitt selvstendige (se under).

Bygrensejusteringer[rediger | rediger kilde]

I siste halvdel av 1800-tallet da urbaniseringsprosessen for alvor kom i gang i vårt land utvidet byene seg geografisk. Større arealer fikk tettbebyggelse. Mange byer fikk justert sine grenser ved at en mindre del av nabokommunen ble tillagt byen.

Norges første kommunesammenslåinger[rediger | rediger kilde]

Før 1940 var det svært få kommunesammenslåinger - en komplett liste er som følger:[trenger referanse]

 • 1839 – De tre formannsskapsdistriktene i Bakke prestegjeld ble slått sammen til ett.
 • 1841 – Fjotland ble slått sammen med Kvinesdal (men den ble igjen egen kommune i 1858).
 • 1844 – Strømsgodset ble slått sammen med Skoger.
 • 1846 – Namdalseid ble slått sammen med Beitstad, og Sævik ble slått sammen med Overhalla.
 • 1852 – Nordbindalen og Sørbindalen ble slått sammen til Bindal.
 • 1859 – Brekke ble slått sammen med Lavik (men den ble igjen egen kommune i 1905).
 • 1860 – Eid ble slått sammen med Fjelberg.
 • 1877 – Bergen landdistrikt ble slått sammen med Bergen. Landdistriktet hadde et areal på 4,74 km² og 4 875 innbyggere, og omfattet strøkene Møhlenpris, Nygård, Kalfaret, Sandviken og Ytre Sandviken. Byutvidelsen medførte at byens areal økte til 7,65 km², og folketallet økte til 39 263.
 • 1902 – Sammenslåingen av Arendal og Barbu kommuner. Barbu ble slått sammen med Arendal. Spørsmålet om utvidelse av byen Arendal ble tatt opp flere ganger på 1800-tallet, fordi man konstaterte at det var lite plass for mer bebyggelse innenfor bygrensene. Barbu kommune omringet Arendal fra 1878, og i 1894 sendte denne forstadkommunen en henvendelse til Regjeringen om ikke 3 av 4 skolekretser i Barbu burde innlemmes i byen Arendal. Saken ble behandlet gjennom mer enn seks år av de involverte partene, og staten kom da fram til at det eneste rette var å slå de to kommunene sammen.
 • 1916 – Årstad ble slått sammen med Bergen.

Schei-komiteen[rediger | rediger kilde]

Nye kommunikasjonsmønstre hadde stor betydning da arbeidet med å finne en mer hensiktsmessig inndeling av kommune-Norge ble satt igang i 1950-åra. Schei-komitéen gikk gjennom alle kommunene og foreslo flere hundre sammenslåinger, og de fleste ble vedtatt gjennomført av Stortinget.

Per 1. januar 1957 hadde Norge hele 680 herredskommuner[2], 64 bykommuner og noen ladesteder og andre områder med spesiell status. Det var svært mange små og ineffektive kommuner, og den mest omfattende kommunesammenslåingsprosessen i historien ble gjennomført på 1960-tallet.

Nye transportmåter var en viktig premiss for Schei-komiteen. Overgangen fra sjø- til landeveistransport skjedde hurtig. Veier ble bygget, bussruter og fergesamband ble opprettet, mens mange lokalbåtruter ble lagt ned. Det var veiene som skulle binde kommunen sammen og de nye kommunegrensene ble ofte lagt midtfjords. Fjorden som før hadde bundet sammen og vært hovedtransportåre i kommunen ble nå det som skulle skille en kommune fra en annen.

Schei-komiteen slo ikke bare kommunene sammen. Noen kommuner ble stykket opp i biter og tillagt nabokommunene. Den mest omfattende oppdelingen var det Herdla herad i Nordhordland som fikk, ettersom den ble delt opp og tillaget ikke mindre enn fem nabokommuner. StangvikNordmøre er et annet eksempel; dette var en kommune basert på fjorden som bindeledd; grenda Stangvik med Stangvik kirke var det naturlige sentrum i en stor fjordkommune, der alle hadde et naturlig samlingspunkt da de rodde og seilte. Med den nye tiden ble Stangvik kommune spittet mellom tre nabokommuner. Hoveddelen av kommunen med 1 386 innbyggere ble slått sammen med Åsskard og Surnadal til den nye Surnadal kommune. Ålvundfjord krets som hadde 508 innbyggere, ble slått sammen med Sunndal kommune. Åsprong-Sandnes krets med 26 innbyggere ble slått sammen med Tingvoll kommune.

Åmli kommune i Aust-Agder er et typisk eksempel på en norsk landkommunes oppdeling og sammenslåing.[trenger referanse] Kommunen ble i 1908 delt i tre; Åmli, Gjøvdal og Tovdal. 52 år seinere, i 1960 ble de samme kommunene igjen slått sammen til Åmli kommune. På disse årene hadde veiene blitt forbedret vesentlig, bilen var blitt allemannseie og folketallet i utkantkommunene var gått sterkt tilbake.

I årene 1962 til 1967 var det svært mange sammenslåinger. Toppåret var 1964, da ca. en fjerdedel av Norges kommuner ble lagt ned.

Selv om sammenslåingene på 60-tallet var upopulære, var de høyst nødvendige, selv om en og annen kommune nok kunne vært spart. Landet fikk en langt mer oversiktlig og velfungerende kommunestruktur.

En annet viktig trekk var at det ble skapt store bykommuner som slukte omkringliggende landkommuner, blant annet for å lette byenes vekst. En strøm av protester reiste seg, men kommunene ble likevel slått sammen. Etter at Ålen og Haltdalen var slått sammen til Holtålen var det pr. 1. januar 1972 tilsammen 444 kommuner i Norge.

På 70-tallet ble noen få kommuner delt opp igjen eller skilt ut: Tolga-Os delt i Tolga og Os, Fron delt i Nord-Fron og Sør-Fron, Hole fra Ringerike, Eidfjord fra Ullensvang, Hornindal fra Stryn, Ørskog delt i (nye) Ørskog, Stordal og Skodje, Sula fra Ålesund, Sømna fra Brønnøy og Flakstad fra Moskenes.

Buvik-utvalget[rediger | rediger kilde]

På 1970-tallet var det få sammenslåinger, men på slutten av 80-tallet og tidlig på 90-tallet begynte man å slå sammen kommuner rundt de mellomstore byene. Buvik-utvalget la frem NOU 1986:7 med forslag til endringer i kommuneinndelingen for byområdene Horten, Tønsberg, og Larvik (Buvik I), og senere NOU 1989:16 om kommuneinndelingen for byområdene Sarpsborg, Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfest (Buvik II). Utredningene ble fulgt opp med flere stortingsvedtak om sammenslåing rundt byområder, til tross for massiv motstanden i flere av de involverte kommunene (se under). I etterkant av disse tvangsmessige sammenslåingene vedtok Stortinget i 1995 at kommuner ikke skal slåes sammen mot sin egen vilje.

Den økonomiske gevinsten var svært mager på kort sikt, så i tiden etter dette har det vært få sammenslåinger. Det ble diskutert i 2004 om en tredjedel av kommunene må slås sammen for å effektivisere driften, denne gangen basert på frivillighet.

Kommunesammenslåinger siden 1988[rediger | rediger kilde]

Om slike sammenslåinger er det ellers å si at økonomisk gevinst er kun ett av mange mål på hvorvidt en sammenslåing er vellykket. Andre hensyn som spiller inn kan være ønske om en mer samordnet samferdselspolitikk i en verden hvor avstandene bare blir mindre og mindre. Mer samordnet praktisering av statlig initiert politikk kan også fremmes av sammenslåing. Det største problemet med sammenslåing synes å være folkelig motstand mot sammenslåing. Nordmenn er svært patriotisk innstilt til egen kommune og eget hjemsted.

 • 1. januar 1988 ble Horten og Borre slått sammen til nye Borre kommune, med administrasjonsenteret i Horten. I ettertid ble det stor strid om kommunenavnet og krav om folkeavstemning. -Byen Horten var blitt slettet fra kartet. Den gav knapt flertall for Horten og fra 1. juni 2002 heter kommunen altså Horten.
 • 1. januar 1988 ble Tønsberg og Sem slått sammen til nye Tønsberg kommune med administrasjonen i byen (Sem hadde også kommunehuset i Tønsberg!) Sammenslåingen skjedde uten konflikter.
 • 1. januar 1988 ble Larvik slått sammen med Stavern, Tjølling, Brunlanes og Hedrum til nye Larvik storkommune, selv om kommunesammenslåingen var svært omstridt i omlandskommunene. Folkeavstemningen i Tjølling sa 16% ja.
 • 1. januar 1992 ble Sarpsborg slått sammen med Tune, Varteig og Skjeberg til nye Sarpsborg storkommune. Folkeavstemninger i de omliggende kommunene viste stor motstand: Tune 24,4% ja, Varteig 11% ja og Skjeberg 17% ja. Det ble valgt en sentralstyrt kommuneorganisering (de omliggende kommunene ble 'slukt' av byen).
 • 1. januar 1992 ble Hamar slått sammen med Vang i Hedmark, samt en mindre del av Ringsaker, til nye Hamar storkommune med administrasjonen i byen. Det var folkeavstemninger i omlandskommunene med stort flertall imot: Ringsaker 3,8% ja, Vang 5% ja og Løten 2,5% ja. Vang ble likefullt innlemmet i storkommunen, mens Løten og det meste av Ringsaker forble selvstendige kommuner.
 • 1. januar 1992 ble Arendal slått sammen med Moland, Øyestad, Tromøy og Hisøy til nye Arendal storkommune. Sammenslåingen ble vedtatt i Stortinget, selv om omlandskommunene hadde folkeavstemninger med klare nei-flertall: Øyestad 5,5% ja, Moland 11% ja og Tromøy 13,9% ja.
 • 1. januar 1992 slo Hammerfest og Sørøysund seg sammen etter folkeavstemning hvor 55,4% stemte ja i Hammerfest og 41,8% i Sørøysund, mens forslag om å også inkludere Kvalsund gav 37,5% ja i Hammerfest og 10% ja i Kvalsund. Sørøysund ble med i storkommunen, mens Kvalsund forble egen kommune. Den nye kommunen ble hetende Hammerfest, og administrasjonssenteret ligger i Hammerfest.
 • 1. januar 1994 ble Fredrikstad slått sammen med Borge, Rolvsøy, Kråkerøy og Onsøy til nye Fredrikstad storkommune, til tross for knapt nei-flertall i Fredrikstad (48% ja) og massiv motstand i omlandskommunene: Kråkerøy 7,3% ja, Onsøy 2,3 prosemt ja, Rolvsøy 3,5% ja og Borge 5,2% ja. . For å ta hensyn til lokal tilhørighet bestemte at de tidligere kommunenavnene skulle representere kommunedeler i den nye storkommunen, og området som tidligere utgjorde Fredrikstad ble nå hetende kommunedel Sentrum. Kommunesammenslåingen har på mange måter vist seg å være vellykket, ikke minst fordi samhørigheten i, og entusiasmen for, byen er svært stor.
 • 1. januar 2002 slo Våle og Ramnes seg sammen etter rådgivende folkeavstemning med 50,4% ja i Våle og 79,3% i Ramnes. Den nye kommunen heter Re kommune og har administrasjonssenter i Revetal.
 • 1. januar 2005 ble Skjerstad innlemmet i Bodø etter to stemmers overvekt (50,2% ja) i folkeavstemning i kommunen.
 • 1. januar 2006 slo Ølen (overflyttet fra Hordaland i 2002) og VindafjordHaugalandet seg sammen til nye Vindafjord kommune etter folkeavstemning som gav 63,5% ja i Ølen og 50,1% i Vindafjord. Administrasjonssenteret ligger i Ølensjøen.
 • 1. januar 2006 gikk Aure og TustnaNordmøre sammen etter folkeavstemning som gav 64,8% ja i Aure og 52,7% i Tustna. Store bruprosjekter har fjernet to fergestrekninger på riksvei 680 og knytter den nye kommunen sammen. Kommunen heter Aure, og administrasjonen ligger i Aure.
 • 1. januar 2008 slo Kristiansund og FreiNordmøre seg sammen etter folkeavstemning med 95,5% ja i Kristiansund og 51,5% ja i Frei. Kommunen heter Kristiansund og administrasjonen ligger i byen.
 • 1. januar 2013 slo Harstad og Bjarkøy i Troms seg sammen, etter at folkeavstemning i Bjarkøy gav 90,1% ja (forutsatt bygging av Bjarkøyforbindelsen som er planlagt ferdig i 2017). Kommunen heter Harstad, og administrasjonssenteret ligger i Harstad.

Per 1. januar 2016 er det i Norge 428 kommuner[3].

Kommuner som har fattet vedtak imot eller avsluttet arbeid med sammenslåing[rediger | rediger kilde]

 • Nedre Buskerud: Hurum og Røyken: Utredet sammenslåing med påfølgende folkeavstemning hvor resultatet ble 12% ja i Hurum og 33% ja i Røyken. (1999) Hurum kommunestyre har senere avvist spørsmålet om kommunesammenslåing.
 • Nedre Romerike: Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Etter [4] har kommunene kommet til at de ikke ønsker å gå videre i en kommunesammenslåingsprosess, men i stedet styrke det interkommunale samarbeidet. (2003)
 • Øvre Hallingdal: Hol og Ål. Folkeavstemning etter [5] av konsekvenser, fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing og et tettere samarbeid mellom de to kommunene gav nei i begge involverte kommuner (26,9% ja i Hol og 42,5% ja i Ål). Har i stedet lagt vekt på å videreutvikle det interkommunale samarbeidet mellom kommunene. (2003)
 • Ytre Sogn: Hyllestad, Askvoll og Fjaler. Utredet interkommunalt samarbeid og kommunesammenslåing. [6] gir ikke noe klart svar om tjenestene vil bli bedre eller dårligere i en større kommune. Kommunestyrene har vedtatt at det ikke skal gjennomføres folkeavstemning om kommunesammenslåing, og sammenslåingsprosessen føres ikke videre. (2002)
 • Indre Sogn: Leikanger og Sogndal. Utredet konsekvensene av en sammenslåing, men etter at [7] forelå vedtok begge kommunestyrene at det ikke skulle gjennomføres folkeavstemning om kommunesammenslåing. Sammenslåingsprosessen føres dermed ikke videre. (2003)
 • Sunnfjord: Førde, Gaular, Jølster og Naustdal Utredet konsekvenser av ny kommunestruktur i området, og det ble gjennomført folkeavstemning i alle fire kommunene. I Førde stemte et knapt flertall ja til sammenslåing (50,2 prosent), mens det ble klare nei-flertall i de tre øvrige kommunene: 30,5% ja i Jølster, 31,8% ja i Gaular og 41,9% ja i Naustdal. Kommunene vil dermed ikke gjennomføre noen sammenslåing. (2003)
 • Ofoten: Skånland (Troms) og Tjeldsund (Nordland). Utredet fordeler og ulemper ved en eventuell sammenslåing av kommunene, inkludert utredning av konsekvenser for fylkestilhørighet, i og med at kommunene ligger i hvert sitt fylke. Etter at [8] var ferdig ble det gjennomført folkeavstemning i begge kommunene. I Skånland stemte et flertall ja til sammenslåing (55,6 prosent), mens det ble et klart nei-flertall i Tjeldsund (19% ja). Kommunene vil dermed ikke gjennomføre noen sammenslåing. (2003)
 • Indre Østfold: Hobøl og Spydeberg. Utredet felles samarbeidsmuligheter, herunder konsekvenser av en (eventuell) kommunesammenslåing. Det ble gjennomført folkeavstemning, i Hobøl stemte 76,5% ja til sammenslåing, mens kun 23,5% stemte ja i Spydeberg. Kommunene vil dermed ikke gjennomføre noen sammenslåing. (2003)
 • Valdres: Vestre og Øystre Slidre, Nord- og Sør-Aurdal. En sammenslåing av kommunene ble lagt død etter nei-flertall i tre av de involverte kommunene: Nord-Aurdal 61,3% ja, Sør-Aurdal 24% ja, Øystre Slidre 14% ja og Vestre Slidre 17% ja. (2004)
 • Øvre Hallingdal: Gol og Hemsedal. Utredet mulige konsekvenser av en sammenslåing, samt utredning av nye samarbeidsområder. Det ble gjennomført en rådgivende folkeavstemning i begge kommunene. I Gol stemte 56% ja, mens i Hemsedal stemte kun 21% ja. (2005)[9]
 • Nordkyn: Gamvik og Lebesby hadde et prosjekt for å finne fordeler og ulemper ved kommunesammenslåing kontra et tettere samarbeid. Rapporten konkluderer med at småkommuner og distriktskommuner taper økonomisk på sammenslåing, mens sammenvokste byområder derimot vil tjene på det. Kommunesammenslåing ble det ikke noe av, men kommunene ønsker å utvide samarbeidet. (2005)
 • Lillehammer-regionen: Lillehammer, Gausdal og Øyer. Utredet konsekvenser av ny kommunestruktur i området, og det ble planlagt folkeavstemning i alle tre kommunene. Etter at kommunestyret i Øyer vedtok å avslutte kommunestrukturprosjektet med øyeblikkelig virkning, fulgte kommunestyrene i Gausdal og Lillehammer opp med likelydende vedtak. (2008)[11][12]

Ny kommunereform[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kommunereformen i Norge

Etter kommunereformen på 1960-tallet som omfattet et stort flertall av kommunene i landet, har det ikke vært noen samlet revisjon av kommuneinndelingen i landet. De få kommunesammenslåingene siden den tid har kommet etter lokale vurderinger, og siden 1990-tallet basert på frivillighet. Erna Solbergs regjering har som mål å betydelig redusere antall kommuner i landet, tre av fire kommuner har vært antydet, slik at totalantallet blir rundt 100.

I tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 varslet regjeringen at arbeidet med en kommunereform ville starte i 2014. I november 2013 startet sonderinger med opposisjonspartiene, ettersom regjeringen ønsket et bredt politisk samarbeid om reformen. I januar 2014 nedsatte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner et utvalg for kommunereformen.

Utvalgets leder Signy Vabo presenterte første delrapport den 31. mars 2014. Rapporten foreslo at norske kommuner bør ha minimum 15 000–20 000 innbyggere, og at antall kommuner bør reduseres fra 428 til omkring 100. Den 14. mai 2014 la kommunalministeren frem Kommuneproposisjonen 2015 i Stortinget: Landets kommuner gis en frist frem til sommeren 2016 med å avklare sammenslåinger, med virkning fra 1. januar 2018. En sluttrapport fra utvalget er ventet 1. desember 2014.

Vedtatte kommunesammenslåinger[rediger | rediger kilde]

Slik kan kommuneinndelingen i Vestfold bli fra 2018. Svelvik blir en del av Drammen i Buskerud fylke.[13]
 • Vestfold: Sandefjord, Andebu og Stokke blir slått sammen til Sandefjord kommune 1. januar 2017.[14][15] Departementet har i tillegg vedtatt en grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner som trer i kraft fra samme tidspunkt. Den delen av Vear-området som ligger i Stokke blir overført til Tønsberg.[16]
 • Vestfold: Larvik og Lardal kommuner sendte søknad om sammenslåing i november 2015.[17] Regjeringen godkjente søknaden 5. februar 2016, og kommunesammenslåingen gjelder fra 1. januar 2018.[18] Navnet på den nye kommunen er Larvik.
 • Vestfold: Nøtterøy og Tjøme vedtok 17. desember 2015 at den sammenslåtte kommunens navn blir Færder. Sammenslåing er planlagt å skje 1. januar 2018.[19]
 • Vestfold: Holmestrand og Hof vedtok 17. desember 2015 å sende søknad om sammenslåing. Sammenslåing er planlagt å skje 1. januar 2018. [20]
 • Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag vedtok 21. desember 2015 å sende søknad om sammenslåing under navnet Indre Fosen kommune.[21]
 • Sør- og Nord-Trøndelag har søkt om å bli Trøndelag fylke fra 1. januar 2018.[22]

Mulige kommunesammenslåinger[rediger | rediger kilde]

Kommuner som har signert intensjonsavtaler om sammenslåing:[23][24]

Dette er en del forslag som har vært lansert eller kommentert i pressen:

Samkommune[rediger | rediger kilde]

Det ses også på alternativer til sammenslåing, som for eksempel samkommuner. Det vil si at kommuneadministrasjonene på noen områder slås sammen, men kommunene beholder egen folkevalgt forsamling og et servicekontor. Dette er under utprøving i Innherred samkommune, som omfatter kommunene Verdal og Levanger i Nord-Trøndelag.

I tillegg utprøves samkommunen som modell i Namdalen, i et førsøk der kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid og Fosnes deltar.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Ot.prp. nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)
 2. ^ St.meld. nr. 32 (1994–95) Kommune- og fylkesinndelingen Vedlegg 4. Dokumentasjon vedrørende kommuneinndelingen, Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) kapittel 2.
 3. ^ Fylkes- og kommuneoversikt (kartverket.no 19. mai 2015)
 4. ^ forprosjekt
 5. ^ utredning
 6. ^ Rapporten
 7. ^ rapporten
 8. ^ utredningen
 9. ^ B.A. Brandtzæg (2014). «Kommunesammenslåing og regional utvikling: betydning av identitet og tilhørighet». TF-notat nr. 29/2014. ISBN 978-82-7401-716-0. ISSN 1891-053X. 
 10. ^ Rapporten
 11. ^ Regjeringen.no
 12. ^ En analyse av velgeratferd
 13. ^ Drammen kommune: Intensjonssak - Sammenslåing av Drammen og Svelvik
 14. ^ sb.no
 15. ^ Første sammenslåing i kommunereformen
 16. ^ «Vear skal til Tønsberg». NRK. Besøkt 19. desember 2015. 
 17. ^ SB.no: Sanner gir mer penger til SAS og nye Larvik
 18. ^ Kommunal rapport: Nye Larvik er vedtatt
 19. ^ TB.no: Og navnet på den nye kommunen ble...
 20. ^ «Holmestrand og Hof - Holmestrand kommune». www.holmestrand.kommune.no. Besøkt 19. desember 2015. 
 21. ^ «Rissa og Leksvik blir slått sammen til én kommune». Fosna-Folket. 21.12.2015. 
 22. ^ Adressa: Trøndelag er nå samlet på Stiklestad
 23. ^ Kommunal rapport: 89 kommuner klare med avtale (besøkt 6. mars 2016)
 24. ^ Kommunal rapport: Oversiktskart (besøkt 28. april 2016)
 25. ^ Krogsvold slakter samkommune-forslag
 26. ^ Kan tre Follo-kommuner bli til én? (nrk.no 5. april 2013)
 27. ^ Hadeland.net
 28. ^ Kommunal Rapport: Vestoppland kan bli ny kommune
 29. ^ Telemarksforskning
 30. ^ GD.no
 31. ^ Bygdeposten
 32. ^ dt.no
 33. ^ DT.no: Ønsker at Lier blir med (06.12.2015)
 34. ^ Telemarksforskning
 35. ^ Aust-Agder Blad
 36. ^ Radio Haugaland
 37. ^ ra.no
 38. ^ NRK Hordaland
 39. ^ Telemarksforskning
 40. ^ Volda/Ørsta enige om kommunesammenslåing, NRK Møre og Romsdal, 11. februar 2016
 41. ^ tk.no
 42. ^ Levangeravisa

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]