Hopp til innhold

Forbrytelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Etter straffeloven av 1902 ble det operert med to kategorier lovovertredelser - forbrytelser og forseelser. En forbrytelse var juridisk sett et mer alvorlig straffbart lovbrudd. En forseelse gjaldt mindre alvorlige handlinger. Etter ikrafttredelsen av straffeloven 2005 er sondringen mellom begrepene uten juridisk betydning. De enkelte lovbrudd kan være gitt større eller mindre strafferammer.