Liste over norske navnedager

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en liste over norske navnedager sortert etter dato. Navnedagene ble innført i Norge av Almanakkforlaget i 1988. Listen ble revidert i 1998, 2017 og 2018 og inneholder fra 2017 868 navn, med en svak overvekt av kvinnenavn.[1] Alle årets dager bortsett fra 1. januar, 29. februar og 25. desember har tilhørende navn. Denne listen er også tilgjengelig sortert etter navn og, for mange av navnene, med begrunnelse for valg av dato.

Crystal Clear action flag.pngMerk: Navnedagslisten ble revidert i 2017 og 2018.[2][1] Listen nedenfor er basert på den som gjaldt fram til 2017, men med endringer som er kjent gjennom media. Siden det er mulig ikke alle endringer er tatt med, kan Almanakkforlagets offisielle liste være noe annerledes.
I dag, 28. september, har Lena og Lene navnedag.
Dato Navn Kommentar
1. januar Ingen navnedag ifølge Almanakkforlaget, men merk at Den norske kirke regner 1. nyttårsdag som Jesu navnedag.[3] Se Jesus (navn) for informasjon om navnene.
2. januar Dagfinn og Dagfrid
3. januar Alfred og Alf og Alva Alva ble tatt inn i listen i 2014.[4]
4. januar Roar og Roger
5. januar Hanna og Hanne - Tidligere navnedag for Edvard nå har han 18. mars
6. januar Aslaug, Åslaug og Aisha Aisha og 10 andre arabiske/muslimske navn fikk egen navnedag fra 2017.[5]
7. januar Eldbjørg og Knut - 1. etter Eldbjørgdagen (ildbergingsdag) fordi sola snudde, og ilden ikke skulle gjøre skade. 2. etter Knut Lavard, dansk hertug drept denne dagen i 1131
8. januar Turid og Torfinn - etter biskop Torfinn av Hamar som døde denne dagen i 1285
9. januar Gunnar og Gunn
10. januar Sigmund og Sigrun
11. januar Anine, Børge og Børre
12. januar Nelly og Nataniel Nelly og Nataniel kom inn på listen i 2014.[6] Før det var det Reinhard og Reinert, men disse ble tatt ut av listen i 2014. De hadde navnedag etter Reinhold fra Köln, benediktinermunk som hadde oppsyn med kirkebyggingen, arbeiderne drepte ham i 995 fordi han maste på dem.
13. januar Gisle og Gislaug
14. januar Herbjørn og Herbjørg og Herborg Herborg ble plusset på i revisjonen fra 1998. Tidligere navnedag for Felix
15. januar Laurits og Laura
16. januar Hjalmar, Hilmar og Hassan
17. januar Anton, Tønnes og Tony - etter Antonius den store munk og eneboer som først bodde i en brønn og siden bygde det første kristne kloster, død 356
18. januar Hildur og Hild
19. januar Marius og Margunn - etter perseren Marius som sammen med hustruen Martha ble martyrer i Roma i år 268 fordi de tok seg av fengslede kristne.
20. januar Fabian, Sebastian og Bastian I perioden 1989–1998 var det Lina og Line. Line ble flyttet til 13. mai. Den gamle navnekalenderen fram til 1911 hadde også Fabian og Sebastian. Fabian var pave og ble henrettet med øks i år 250 under Decius's forfølgelse, Sebastian var romersk offiser som ble kristen, martyr ca. år 287 under keiser Diokletian
21. januar Agnes og Agnete - Sankt Agnes død 304,kyskhetens helgen martyr 13 år gammel, nektet å gifte seg med en hedensk stormann - se Piazza Navona
22. januar Ivan, Vanja og Vanessa Vanessa ble tatt inn i listen i 2014.[4] - tidligere navnedag for Vincent, navnene som er valgt nå ligner kanskje, han er Portugals skytshelgen
23. januar Emil, Emilie og Emma Emilie ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
24. januar Joar, Jarle og Jarl
25. januar Paul og Pål - denne dagen feires i katolsk tradisjon som Paulus' omvendelsesdag
26. januar Øystein og Esten - etter Eystein Erlendsson erkebiskop av Nidaros død 1188
27. januar Gaute og Gry Gurli ble tatt inn på denne datoen i revisjonen fra 1998, men ble tatt ut igjen i 2014.[4]
28. januar Karl og Karoline - Franskekongen Carolus Magnus (Karl den store) døde denne dagen i 814
29. januar Herdis, Hermod og Hermann Hermann ble flyttet hit fra 20. oktober i revisjonen i 1998.
30. januar Gunnhild og Gunda
31. januar Idun og Ivar
1. februar Birte og Bjarte - Katolsk festdag for Brigid av Kildare, irsk skytshelgen død 523
2. februar Jomar, Jostein og Omar
3. februar Ansgar og Asgeir - etter Ansgar, Nordens apostel, død 865 som feires i dag - den katolske kirke i Kristiansand er viet ham
4. februar Veronika og Vera
5. februar Agate og Ågot - etter Sankt Agatha av Catania død 251 skytshelgen for Spania, Malta og for sykepleiere
6. februar Dortea og Dorte - etter den vakre Dorothea, martyr i Lilleasia år 304, hagedyrkernes skytshelgen
7. februar Rikard og Rigmor Riborg ble tatt inn på denne datoen i revisjonen fra 1998, men ble tatt ut igjen i 2014.[4] Navnedag etter Kong Richard av Wessex dro i 772 på pilegrimsferd til Roma med to sønner, døde i Lucca, Toscana[trenger referanse]
8. februar Åshild og Åsne
9. februar Lone, Leikny og Levi Levi ble tatt inn i listen i 2014.[4]
10. februar Ingfrid og Ingrid
11. februar Ingve og Yngve
12. februar Randi og Ronja Ronja ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Randulf hadde tidligere navnedag denne datoen men ble i 2014 tatt ut av listen.[6]
13. februar Svanhild og Scott Scott ble tatt inn i listen i 2014.[4] Svanaug hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble tatt ut av listen i 2014.[6]
14. februar Hjørdis og Jardar - tidligere var dette også navnedag for Valentin
15. februar Sigfred og Sigbjørn - etter Sigfrid av England, misjonsbiskop i Sverige død ca. 1045, han kom først til Olav den hellige i Norge.
16. februar Julian, Juliane og Jill Julian ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedag etter den hellige Juliana, fødendes skytshelgen, led martyrdøden 305
17. februar Aleksandra, Sandra og Sondre Aleksandra ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
18. februar Frøydis, Frode og Fatima
19. februar Ella og Elna
20. februar Halldis og Halldor
21. februar Samuel, Selma og Celine Celine ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
22. februar Tina og Tim
23. februar Torstein og Torunn
24. februar Mattias, Mattis og Mats - etter apostelen Mattias som ble valgt til apostel i stedet for Judas
25. februar Viktor og Viktoria - etter den hellige Victorin, prest i Korint som på 200-tallet flyktet til Egypt, brent under keiser Numerianus
26. februar Inger og Ingjerd - etter den hellige Inger, den frankiske prinsessen Ingundis (567-585), datter av kong Sigebert av Austrasia
27. februar Laila og Lill
28. februar Marina, Maren og Mira Mira ble tatt inn i listen i 2014.[4]
29. februar Ingen navnedag, tidligere navnedag for Leander
1. mars Audny og Audun
2. mars Erna og Ernst
3. mars Gunnbjørg og Gunnveig - navnene valgt etter minnedagen for Kunigunde av Luxemburg, gift med Henrik av Bayern, skytshelgen for syke barn og gravide, død 1033
4. mars Ada og Adrian Adrian ble tatt inn i revisjonen fra 1998, og Odd ble flyttet til 15. april. Navnedagen er etter både Pave Hadrian som ble martyr år 304 - og etter Adrian prins av Ungarn som ble biskop i Skottland, drept 888.
5. mars Patrick og Patricia Patricia ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Men St.Patrick's dag blir feiret 17.mars og er Irland's nasjonaldag.
6. mars Annfrid og Andor
7. mars Arild, Are og Ali
8. mars Beate, Betty og Bettina Bettina ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter den hellige Beata av Sens, som kom sammen med biskop Gyril til Frankrike, ble halshugd i 273, feires nå 6.sept i katolsk tradisjon.
9. mars Sverre og Sindre - etter Kong Sverre, som døde denne dagen i 1202, han "som talte Roma midt imot"
10. mars Edel og Edle - etter Edel, (Ethelreda)[7] enkedronning som opprettet klosteret i Ely, England, død 679, jfr 23. juni
11. mars Edvin og Tale
12. mars Gregor og Gro - etter pave Gregor den store som døde denne dagen i 604
13. mars Greta og Grete
14. mars Mathilde og Mette - etter den hellige Mathilde, dronning gift med Henrik I av Sachsen, død denne dagen i 968
15. mars Christel, Christer og Chris Chris ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
16. mars Gudmund og Gudny - etter Gudmund i Holar, Gudmund Arasson, islandsk biskop som rømte til Nidaros både i 1214 og 1222.
17. mars Gjertrud og Trude - Gjertrudsdagen, Gjertrudsmesse feires, etter Gertrude av Nivelles død 664, kongsdatter og abbedisse, de reisendes og gartneres skytshelgen
18. mars Aleksander, Sander og Edvard Sander ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter den hellige Alexander, biskop av Jerusalem, død ca. 251, minnes ellers 16. mai
19. mars Josef og Josefine - etter den katolske minnedag for Josef, Jesu fosterfar, skytshelgen for snekkere, tømmermenn, vedhoggere samt gravere
20. mars Joakim og Kim
21. mars Bendik, Bengt og Bent - etter den hellige Benedikt av Nursia som grunnla benediktinerordenen, etter tradisjonen døde han i Monte Cassino 21. mars 547, feires 14. mars i den ortodokse kirke og 11. juli i den katolske kirke
22. mars Paula og Pauline - etter biskop Paul av Narbonne i Frankrike som døde 290
23. mars Gerda og Gerd
24. mars Ulrikke og Rikke
25. mars Maria, Marie og Mari Marimesse. Maria Budskapsdag til minne om da engelen Gabriel fortalte Maria at hun skulle bli mor til Frelseren. Minnedagen lagt hit fordi det nå er 9 måneder til jul.
26. mars Gabriel og Glenn Festdag for erkeengelen Gabriel
27. mars Rudolf og Rudi
28. mars Åsta og Åste
29. mars Jonas og Jonatan - etter den hellige Jonas[8] som døde som martyr i Persia år 327 under den grusomme Sjahpur II av Persia
30. mars Holger og Olga
31. mars Vebjørn og Vegard
1. april Aron, Arve og Arvid Aron ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
2. april Sigvard og Sivert
3. april Gunnvald og Gunvor
4. april Nanna, Nancy og Nina Nina ble flyttet hit fra 1. juni i revisjonen fra 1998.
5. april Irene, Eirin og Eiril Eiril ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter den hellige Irene som døde 304[9]
6. april Åsmund og Asmund Aasmund Olavsson Vinje født 6.4. 1818, derav navnedagen
7. april Oddveig og Oddvin
8. april Asle og Atle
9. april Rannveig og Rønnaug
10. april Ingvald og Ingveig
11. april Ylva og Ulf
12. april Julius og Julie Navnedagen er etter pave Julius I som døde i 352
13. april Asta og Astrid
14. april Ellinor og Nora
15. april Oda, Odin og Odd Oda ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Odd ble flyttet hit fra 4. mars. Ove ble flyttet til 30. oktober.
16. april Magnus, Mons og Mohammad - etter den hellige Magnus Erlendsson. Magnus Orknøyjarl, skytshelgen for orknøyene og for fiskere, fiskehandlere, drept 16.4.1115 av sin fetter Håkon Pålsson, gravlagt i Kirkwall. Han er den eneste norske helgen med pavelig anerkjennelse.[10]
17. april Elise, Else og Elsa
18. april Eilen og Eilert Navnedagen skyldes navnelikhet med den hellige Eleutherius som etter sagnet var biskop i Illyria rundt år 138 og som har katolsk minnedag idag[11]
19. april Arnfinn og Arnstein
20. april Kjellaug og Kjellrun
21. april Jeanette og Jannike
22. april Oddgeir og Oddny
23. april Georg, Jørgen og Jørn - etter den hellige Georg, ridder i keiser Diokletians livvakt, halshugget 303, skytshelgen for England, Venezia, Genova, Portugal, Hellas, Russland og Catalonia og for soldater og speidere, hester og håndverkere, mot pest og spedalskhet, han er en av de fjorten Nødhjelperne
24. april Albert og Olaug - etter Albertus Magnus tysk filosof og dominikanermunk død 1280, hans minnedag er nå 15. november
25. april Markus og Mark - etter den katolske festdagen for evangelisten Markus, skytshelgen for Egypt og Venezia, for murere, bygningsarbeidere, og for fanger
26. april Terese og Tea - etter minnedagen for den hellige Teresa av Avila død 1582 som grunnla 17 nye klostre, feires også 15. oktober
27. april Charles, Charlotte og Lotte
28. april Vivi, Vivian og Viljar Viljar ble tatt inn i listen i 2014.[4] Navnedagen etter likhet med Vitalis[12], en av de tidlige kristne martyrer, pint ihjel under keiser Nero år 60
29. april Toralf og Torolf
30. april Gina og Gitte
1. mai Filip og Valborg - etter Walburga, engelsk kongsdatter som ble abbedisse i et tysk kloster, død 779 ble feiret som vernehelgen for grøde, og blandet sammen med gamle hedenske skikker til vårfeiring. Filip ble valgt etter apostelen Filip som feires både 1. mai og 3. mai
2. mai Åsa og Åse
3. mai Gjermund og Gøril
4. mai Monika og Mona - etter Monika, kirkefaderen Augustins mor, feires både nå og 27. august i katolsk tradisjon
5. mai Gudbrand og Gullborg - navnedag trolig med navnelikhet til Godehard av Hildesheim[13] død 1038, tysk klosterleder som har katolsk minnedag idag
6. mai Guri og Gyri
7. mai Maia, Mai og Maiken
8. mai Åge og Åke
9. mai Kasper og Jesper
10. mai Asbjørg, Asbjørn og Espen
11. mai Magda og Malvin
12. mai Normann og Norvald
13. mai Linda, Line og Linn Line ble flyttet hit fra 20. januar i revisjonen fra 1998.
14. mai Kristian, Kristen og Karsten Navnedagen etter det som ble kalt Christiansdag i Danmark etter kongen Christian 10 som ble innsatt denne dagen i 1912
15. mai Hallvard og Halvor - etter Hallvardsmesse, ’Hallsok’: Hallvard Vebjørnsson fra Lier , St.Hallvard, er Oslos - og de forfulgtes - skytshelgen, (1020-1043), drept med pileskudd og senket i fjorden da han ville berge en gravid kvinne fra overfall
16. mai Sara, Siren og Samira
17. mai Harald og Ragnhild - valgt navnedag for Kong Olav Vs sønn og eldste datter som symbol for 17. mai.
18. mai Eirik, Erik og Erika - etter Eriksmesse: Erik Jedvardsson , Erik IX, Sveriges skytshelgen, drept i Uppsala av den danske prins Magnus i 1160
19. mai Torjus, Torje og Truls Torje ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
20. mai Bjørnar og Bror Bror ble tatt inn i listen i 2014.[4] Bjørnhild hadde tidligere navnedag denne datoen men ble i 2014 tatt ut av listen.[6] Bjørn-navnene etter samme navnebetydning som Bernhard, minnedag idag for den hellige Bernardin av Siena[14] død 1444, folketaler, skytshelgen for ull-vevere
21. mai Helene, Ellen og Eli - etter Helene, svensk helgen fra 1100-tallet = Elin av Skövde, som etter en pilegrimsreise ble myrdet på vei til kirken på grunn av falske anklager
22. mai Henning og Henny - etter biskop Henning av Åbo død 1367
23. mai Oddleif og Oddlaug
24. mai Ester og Iris - etter Ester fra Esters bok i Bibelen, dronning i Persia som befridde jødene
25. mai Ragna og Ragnar
26. mai Annbjørg og Annlaug
27. mai Katinka, Cato og Carmen Carmen ble tatt inn i listen i 2014.[4]
28. mai Vilhelm, William og Willy - fra det gamle ’Vilhelmsføre’ Navnedagen er etter Vilhelm av Aquitania, (Vilhelm av Gellone), han kunne gå gjennom ild uten skade, da han døde 28.mai 812 ringte alle klostrets klokker av seg selv.[15]
29. mai Magnar og Magnhild - etter den tidligere navnedagen for Maximus som har samme betydning som Magn- på norrønt, Maximinus var biskop i Trier på 300-tallet, etter sagnet møtte han en bjørn på vei til Rom, roet den ned og red på den inn i byen.[16]
30. mai Gard og Geir
31. mai Pernille og Preben - etter den hellige Petronilla, pilegrimers skytshelgen[17]
1. juni June og Juni I perioden 1989–1998 var det Nina og Njål. June ble flyttet hit fra 26. juni i revisjonen fra 1998. Nina ble flyttet til 4. april og Njål til 5. september.
2. juni Runa, Runar og Rune
3. juni Rasmus og Rakel - minnedag for Erasmus[18], også kalt Elmo - sjøfarernes skytshelgen, han var en biskop i Antiokia og ble martyr i 303, og er opphavet til St.Elms-ild, et glimt i skipets mastetopp som varslet storm på havet, man påkalte ham som vern mot uværet, han var også skytshelgen for enker og foreldreløse - i norske primstaver kalt Rasmusdagen eller Skoklefall, både 2. og 3.mai har vært brukt
4. juni Heidi og Heid Heid ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Heine ble flyttet til 20. oktober.
5. juni Torbjørg, Torbjørn og Torben
6. juni Gustav og Gyda
7. juni Robert og Robin
8. juni Renate og René
9. juni Kolbein og Kolbjørn - på primstaven: Kolbjørn med laksen = Columbamesse, etter Columba av Iona, Irlands og Skottlands apostel død 597, bodde i 34 år på øya i de Indre Hebridene, klostergrunnlegger, og skald som tok vare på skaldetradisjoner, Kolbjørn er den norske formen av navnet
10. juni Ingolf og Ingunn Thomas
11. juni Borgar, Bjørge og Bjørg Borgar ble flyttet hit fra 26. oktober i revisjonen fra 1998.
12. juni Sigfrid, Sigrid og Siri
13. juni Tone, Tonje og Tanja Tone ble flyttet hit fra 2. november i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter Antonius fra Padova (nasjonalhelgen for Portugal, skytshelgen for sjøfolk og fanger, avbildes med barn i armene
14. juni Erlend og Erland
15. juni Vigdis og Viggo - etter navnelikhet med Vitus, helgen som led martyrdøden under Diokletians forfølgelser. Han var en av de fjorten nødhjelpere og kunne hjelpe barn og unge mot epilepsi og kramper.
16. juni Torhild, Toril og Tiril Tiril ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
17. juni Botolv og Bodil - etter Botolf av Icanho (i Suffolk) død 680, lærd klostergrunnlegger i ’Botolps Town’= Boston England
18. juni Bjarne og Bjørn
19. juni Erling og Elling
20. juni Sølve og Sølvi Salve ble tatt inn på denne datoen i revisjonen fra 1998, men ble tatt ut igjen i 2014.[4] Navnedagen etter pave Sylverius død 537,[19]
21. juni Agnar, Annar og Ahmed Ahmed og 10 andre arabiske/muslimske navn fikk egen navnedag fra 2017.
22. juni Håkon og Maud - navnedagen ble valgt fordi Kong Haakon VII og Dronning Maud denne dagen i 1906 ble kronet i Nidarosdomen
23. juni Elfrid og Eldrid - etter Ethelreda[20] enkedronning som opprettet det berømte klosteret i Ely, England, død 679, jfr 10. mars
24. juni Johannes, Jon og Hans Jonsvaka, Jonsmesse, Sankthans: Minnedagen for Døperen Johannes, Helligdag i Sverige, og Finland. Navnene Jon og Hans er varianter av Johannes
25. juni Jørund og Jorunn
26. juni Jenny, Jonny og Jennifer June ble flyttet herfra til 1. juni i revisjonen fra 1998. Jennifer ble tatt inn i listen i 2014.[4] Navnedagen skyldes Johannes martyr[21], død 362, dagen ble feiret som helligdag like til 1772
27. juni Aina, Ina og Ine Ine ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
28. juni Lea, Leo og Leon Lea ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
29. juni Peter, Petter og Per - etter Persok på primstaven, apostelen Peters dag, feires sammen med apostelen Paulus jfr 1.august
30. juni Solbjørg og Solgunn
1. juli Ask og Embla I perioden 1989–1998 var det Arnhild og Arnljot. Arnhild ble flyttet til 4. august og Arnljot til 1. desember.
2. juli Kjartan og Kjellfrid
3. juli Andrea, Andrine og André Andrine ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
4. juli Ulrik og Ulla
5. juli Mirjam og Mina
6. juli Torgrim og Torgunn
7. juli Håvard og Hulda
8. juli Sunniva, Synnøve og Synne - Seljumannamesse for St.Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftermål og drev i land på Selje ca. 950
9. juli Gøran, Jøran og Ørjan Jøran ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
10. juli Anita, Anja og Amina
11. juli Kjetil og Kjell
12. juli Elias og Eldar
13. juli Mildrid, Melissa og Mia Melissa ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter Mildred (Mildrida)[22], engelsk abbedisse i Minster på Isle of Thanet i Kent, død ca. 700
14. juli Solfrid og Solrun
15. juli Oddmund og Oddrun
16. juli Susanne og Sanna - etter den hellige Susanna, en martyr og helgen fra Dalmatia. Hun skal ha vært datter til den hellige Gabinus av Roma og niese til pave Caius. Hun ble halshogd i Roma i 295 under keiser Diokletian.
17. juli Guttorm og Gorm
18. juli Arnulf og Ørnulf
19. juli Gerhard og Gjert
20. juli Margareta, Margit og Marit - etter primstavens Margretemesse for Margareta av Antiokia, fødendes skytshelgen, halshugget av hærfører Olymbrias 307, hun avslo hans frieri på grunn av sin tro
21. juli Johanne, Janne og Jane
22. juli Malene, Malin og Mali - fra primstavens Magdalimesse Maria Magdalenas dag
23. juli Brita, Brit og Britt Britt ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter den hellige Birgitta av Vadstena, 13031373, skytshelgen for Sverige og for pilegrimer, for leger og for en fredelig død, en av Europas Vernehelgener
24. juli Kristine, Kristin og Kristi - etter Kristina (Christina) av Bolsena, martyr som ungjente 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gullet til fattige.[23]
25. juli Jakob, Jack og Jim - primstavens Jakob Våthatt, apostelen Jakob, skytshelgen for Spania som da blir til navnet Sant-iago
26. juli Anna, Anne og Ane - etter den Katolske festdag for Anna (og Joakim), jomfru Marias foreldre
27. juli Marita og Rita
28. juli Reidar og Reidun
29. juli Olav, Ola og Ole Ole ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er fra Olsok, minnedagen for Sankt Olavs død på Stiklestad i 1030
30. juli Aurora, Audhild og Aud Aurora ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
31. juli Elin og Eline - etter Helene, svensk helgen fra 1100-tallet = Elin av Skövde, som etter en pilegrimsreise ble myrdet på vei til kirken på grunn av falske anklager jfr 21. mai
1. august Peder og Petra - etter minnedagen for apostelen Peters befrielse fra fengselet i Jerusalem, på primstaven kalt Per Vinkel, Peder Vindfell, jfr 29.juni
2. august Karen og Karin
3. august Oline, Oliver og Olve Oliver ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Men Oline og Olve er valgt fordi denne dagen er kalt 'lille-olsok', vesle olsok, da biskop Grimkjel fant St. Olavs skrin 3. aug. 1031 med Olavs kropp like frisk
4. august Arnhild, Arna og Arne Arnhild ble flyttet hit fra 1. juli i revisjonen fra 1998.
5. august Osvald og Oskar - etter Oswald av Northumbria, biskop og konge i England, død 642
6. august Gunnlaug og Gunnleiv
7. august Didrik og Doris
8. august Evy, Yvonne og Yasmin
9. august Ronald og Ronny
10. august Lorents, Lars og Lasse - etter diakonen Sankt Laurentius’ dag, han døde 258, ble brent over en rist
11. august Torvald og Tarald
12. august Klara og Camilla - etter minnedagen for den hellige Klara av Assisi død 1253, hun grunnla klarissenes orden sammen med Frans av Assisi
13. august Anny, Anine og Ann Anine ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
14. august Stella og Storm Tidligere var Hallgjerd og Hallgeir sin dag.
15. august Margot, Mary og Marielle Marielle ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter festdagen i Den katolske og den ortodokse kirke for jomfru Marias opptagelse i himmelen. På primstaven kalt Marimesse førre
16. august Brynjulf og Brynhild
17. august Verner og Wenche
18. august Tormod og Torodd
19. august Sigvald og Sigve - etter minnedagen for Sebald,[24], biskop i Trier død ca. 770, Nürnbergs skytshelgen
20. august Bernhard og Bernt - etter Bernhard av Clairvaux død 20/8 1153 grunnla cistercienserordenen, kirkelærer, veiledet korstogsfarerne, skytshelgen for Gibraltar og Genova, for birøktere og mot dyresykdom
21. august Ragnvald og Ragni - etter minnedagen (som egentlig er 20.aug) for den hellige Ragnvald Orknøyjarl død 1158, dikter, korstog til Jerusalem sammen med Erling Skakke, begynte byggngen av den majestetiske St.Magnus-katedralen i Kirkwall, samtidig minnedag idag for Ragnvald Brusessøn jarl over Orknøyene, fostersønn av Hellig Olav, drept 1045 av onkelen, bygget Olavskirke
22. august Harriet og Harry
23. august Signe og Signy
24. august Belinda og Bertil - etter primstavens Barsok, også kalt Bardonsvoka, Berdon, Baro bukkekniv, eller Bertel Brytestrå som er festdagen til minne om apostelen Bartolomeus
25. august Ludvig, Lovise og Louise - etter minnedgaen for Ludvig den hellige død 1270, (Ludvig IX av Frankrike) som er skytshelgen for 38 forskjellige tilfeller, han bygde blant annet universitetene i Toulouse og Sorbonne
26. august Øyvind, Eivind og Even
27. august Roald og Rolf
28. august Artur og August - etter Kirkefaderen Augustin av Hippo kom fra N-Afrika, og ble døpt av Ambrosius i Milano i 387, ble en av oldtidens store teologer, død 430
29. august Johan, Jone og Jo - Minnedag for døperen Johannes’ martyrdød
30. august Benjamin og Ben
31. august Berta og Berte - etter minnedagen for Bertha fra Artois i Frankrike, som stiftet klosteret Blangy ca. år 720.[25]
1. september Solveig og Solvor
2. september Lisa, Lise og Liss
3. september Alise, Alvhild og Vilde Vilde ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
4. september Ida og Idar - etter den hellige Ida (Itha) av Herzfeldt,[26], «de fattiges mor», skytshelgen for gravide, død 825
5. september Brede, Brian og Njål Njål ble flyttet hit fra 1. juni i revisjonen fra 1998.
6. september Siril og Siv Siril ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Sollaug hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble tatt ut av listen i 2014.[6]
7. september Regine og Rose - etter de to helgener Regine,[27], martyr i Gallia 251 + St.Rosalia siciliansk eneboer død 4? 7? sept 1160,.[28]
8. september Amalie, Alma og Allan Amalie ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
9. september Trygve, Tyra og Trym Trym ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
10. september Tord og Tor
11. september Dagny og Dag
12. september Jofrid og Jorid
13. september Stian og Stig
14. september Ingebjørg og Ingeborg
15. september Aslak og Eskil - etter Eskil (biskop) (ca. 1100 - 1182), erkebiskop i Lund i datidens Danmark, nå i Sverige fra 1137 til 1177 og kjent som en stor kirke- og klosterbygger, hans minnedag er egentlig 6. september. Han er oppkalt etter Eskil[29] som ga navn til Eskilstuna
16. september Lillian og Lilly
17. september Hildebjørg og Hildegunn - etter minnedagen for Hildegard av Bingen tysk abbedisse, fikk syner, skrev sanger som er blitt ’moderne’ idag, ga ut bøker med mange visjoner, død 1179.
18. september Henriette og Henry
19. september Konstanse og Connie - etter den hellige Constantia,[30], drept som martyr i år 67 under keiser Nero
20. september Tobias og Tage - Tobias, fra den apokryfe Tobits bok, varslet ødeleggelsen av Ninive i 612 f Kr.
21. september Trine og Trond
22. september Kyrre og Kåre
23. september Snorre og Snefrid - Snorre Sturlason døde denne dagen i 1241
24. september Jan og Jens - etter minnedagen for Johannes Døperens unnfangelse, både Jan og Jens er varianter av Johannes
25. september Ingvar og Yngvar
26. september Einar og Endre
27. september Dagmar og Dagrun - etter Dagmar av Danmark, den bøhmiske prinsesse Dragomir som ble gift med Valdemar Sejer i Danmark, kaltes der Dagmar, døde 1212 i barsel
28. september Lena og Lene
29. september Mikael, Mikal og Mikkel - Mikkelsmess, feiring av erkeengelen Mikael, Sankt Såle-Mikkel som ifølge Draumkvedet veier sjelene
30. september Helga, Helge og Hege - navnene betyr hellig, navnedagen er derfor tatt etter kirkefader Hieronymus, som betyr 'hellig navn', han døde 420
1. oktober Rebekka og Remi - navnedag etter Sankt Remigius, biskop av Reims, han omvendte kong Klodvig I i 496, se Klosterkirken Saint-Remi
2. oktober Live og Liv
3. oktober Evald og Evelyn - Evald den lyse og Evald den mørke,[31] skytshelgener for Westfalen 600-tallet
4. oktober Frans og Frank - Frans av Assisis dag, han stiftet fransiskanerordenen, død 1226, skytshelgen for fattige, for dyr - derav ’Dyrebeskyttelsens dag’ i dag
5. oktober Brynjar, Boye og Bo Boye ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
6. oktober Målfrid og Møyfrid
7. oktober Birgitte, Birgit og Berit - primstavens Britemesse for Birgitta av Vadstena, død 1373, grunnla Birgittinerordenen. Sveriges skytshelgen og en av Europas Vernehelgener
8. oktober Benedikte og Bente
9. oktober Leif og Liam Liam ble tatt inn i listen i 2014.[4] Leidulf hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble tatt ut av listen i 2014.[6]
10. oktober Fridtjof, Frida og Frits Frida ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Fridtjof Nansen ble født denne dagen i 1861, og det er bakgrunn for navnedagen
11. oktober Kevin, Kennet og Kent Kevin ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
12. oktober Valter og Vibeke
13. oktober Torgeir, Terje og Tarjei
14. oktober Kaia og Kai
15. oktober Hedvig og Hedda
16. oktober Flemming og Finn
17. oktober Marta og Marte
18. oktober Kjersti og Kjerstin
19. oktober Tora og Tore
20. oktober Henrik, Heine og Henrikke - etter Henrik den hellige, Finlands apostel, biskop i Uppsala, død 1156 - Henrikke ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Heine ble flyttet hit fra 4. juni. Hermann ble flyttet herfra til 29. januar.
21. oktober Bergljot og Birger
22. oktober Karianne, Karine og Kine Karianne ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
23. oktober Severin og Søren - etter Severinus Boëtius, kristen filosof 500-t , St.Søren-dagen feires i Danmark,
24. oktober Eilif og Eivor
25. oktober Margrete, Merete og Märtha
26. oktober Amandus og Amanda I perioden 1989–1998 var det Borgar og Borgny. Borgar ble flyttet til 11. juni og Borgny til 2. desember. Minnedag for både Amandus av Worms biskop på 600-tallet,[32] og Amandus første biskop i Strassbourg d 355,.[33]
27. oktober Sturla og Sture
28. oktober Simon og Simen -på primstaven Simonsmesse, for apostelen Simon Seloten
29. oktober Noralf og Norunn
30. oktober Aksel og Ove Ove ble flyttet hit fra 15. april i revisjonen fra 1998. Ånund hadde tidligere navnedag denne datoen men ble i 2014 tatt ut av listen.[4]
31. oktober Edit og Edna
1. november Veslemøy og Vetle
2. november Tove og Tuva Tuva ble tatt inn i revisjonen fra 1998, og Tone ble flyttet til 13. juni.
3. november Raymond og Roy
4. november Otto og Ottar
5. november Egil og Egon
6. november Leonard og Lennart - etter Leonard(us),[34], fransk eremitt som reddet dronningens liv og ble abbed, død 560
7. november Ingebrigt og Ingelin
8. november Ingvild og Yngvild
9. november Tordis og Teodor - etter Teodor,[35] romersk soldat som ble martyr 306, skytshelgen for soldater
10. november Gudbjørg og Gudveig
11. november Martin, Morten og Martine - Mortensmesse på primstaven, Primtegn: gås, for Martin av Tours, tiggernes og Frankrikes skytshelgen, (Helligdag i Frankrike og Belgia) – han gjemte seg i gåseflokken for å slippe å bli biskop, død 397
12. november Torkjell, Torkil og Tomine Tomine ble tatt inn i listen i 2014.[4] - etter Thorkild (Torkjell) biskop i Oslo død 1248
13. november Kirsten og Kirsti
14. november Fredrik, Fred og Freddy
15. november Oddfrid, Oddvar og Eira Eira ble tatt inn i listen i 2014.[4]
16. november Edmund og Edgar - etter minnedagen for Edmund, skattemester og senere erkebiskop av Canterbury død 1288.
17. november Hugo, Hogne og Hauk Hauk ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
18. november Magne og Magny
19. november Elisabeth og Lisbet - Navnedagen er etter den hellige Elisabeth av Ungarn, hennes dødsdag i 1231 var 17. november men feires også den 19., dagen da hun ble begravet. Hun ble bare 24 år gammel, men ble saligkåret allerede to år etter
20. november Halvdan og Helle
21. november Mariann og Marianne - navnevalg etter primstavens Marioffer, jomfru Marias fremstilling i tempelet
22. november Cecilie, Silje og Sissel - etter St. Cecilia (Cæcilia), martyr år 230, ble halshugget 3 ganger og så skoldet, døde etter 3 dager.. (kirke-)musikkens skytshelgen.
23. november Klement og Klaus - primstavens Klementsmesse, for pave Klemens I som ble druknet i Svartehavet ved Krim ca. år 100.
24. november Gudrun og Guro
25. november Katarina, Katrine og Kari - primstav[død lenke]ens Karimesse, (Kari med rokken, Kari Vaskar) for Katarina av Alexandria lagt på hjul og steile og halshogd 304, en av de fire hovedjomfruer, filosofers og læreres skytshelgen
26. november Konrad og Kurt - etter den hellige Konrad avKonstanz,[36], biskop død 975
27. november Torlaug og Torleif
28. november Ruben og Rut
29. november Sofie og Sonja
30. november Andreas og Anders - fra primstavens Andreasmesse, for apostelen Andreas, Primtegn:skjevt kors, på engelsk: Andrew, skytshelgen for Skottland, og Russland
1. desember Arnold, Arnljot og Arnt Arnljot ble flyttet hit fra 1. juli i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter fransiskanermunken Arnold som dro ut i 1303 som misjonær til Kina[37]
2. desember Borghild, Borgny og Bård Borgny ble flyttet hit fra 26. oktober i revisjonen fra 1998.
3. desember Sveinung og Svein
4. desember Barbara og Barbro - Navnedagen er etter den gamle Barbromesse, minnedag for Barbara fra Nikomedia død ca. år 300, hun ble stengt inne i et tårn av faren, og ble martyr, samme dag ble faren drept av lyn, hun er blitt skytshelgen for gruvefolk og artilleri, og mot feber. På de gamle primstaver avmerket med et tårn
5. desember Stine og Ståle
6. desember Nils og Nikolai - Navnedagen er etter den hellige biskop Nikolaus av Myra Sankt Nikolas, opphavet til Santa Claus og vår julenisse
7. desember Hallfrid og Hallstein og Hallgeir Hallgeir ble flyttet fra 14. august til 7. desember i 2014.[6]
8. desember Marlene, Marion og Morgan Marlene ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Forøvrig er navnedagen etter den katolske festdagen for Den ubesmittede unnfangelse av jomfru Maria, helligdag i mange katolske land
9. desember Anniken og Annette - etter Anna, Jesu mor, Anna matris Mariae, på primstaven: Annadagen, Anna røytrauv
10. desember Judit og Jytte Navnedagen er etter festdagen for jødiske Judit omntalt i Judits bok, hun drepte den assyriske hærføreren og befridde jødene
11. desember Daniel og Dan
12. desember Pia og Peggy
13. desember Lucia og Lydia Luciadagen etter etter Lucia fra SyrakusSicilia, brent på bålet år 304, 18 år gammel
14. desember Steinar og Stein
15. desember Hilda og Hilde Navnedagen er til minne om Hilde av Northumberland som 13 år gammel ble kristen sammen med sin onkel, kong Edwin av Northumbria. Senere grunnla hun klosteret i Whitby, der hun levde til sin død ca. år 620.
16. desember Oddbjørg og Oddbjørn
17. desember Inga og Inge
18. desember Kristoffer og Kate - Navnedagen er etter St. Kristoffer, som har katolsk minnedag både 25. juli og 18. desember. Navnet fikk han fordi ha etter legenden bar Kristus over en elv i form av et lite barn. Han er en av de fjorten nødhjelpere
19. desember Iselin og Isak
20. desember Abraham og Amund - etter den syriske munken Abraham,[38] som ble biskop i Kratia Bithynia (Tyrkia idag).
21. desember Tomas og Tom og Tommy Primstavens Tomasmesse etter apostelen Tomas
22. desember Ingemar og Ingar
23. desember Sigurd og Sjur - primstavens Sjursmesse eller Tollesmesse, etter den islandske biskop Sankt Thorlákr Thorhallsson
24. desember Adam og Eva
25. desember Ingen navnedag – Første juledag
26. desember Stefan og Steffen Navnedagen er etter den hellige Stefanus, kirkens første martyr
27. desember Narve og Natalie
28. desember Unni, Une og Unn Une ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
29. desember Vidar og Vemund
30. desember David, Diana og Dina Dina ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
31. desember Sylfest, Sylvia og Sylvi - etter pave Silvester I.(Sylvester) som innviet Peterskirken, dette er hans dødsdag i år 335 og i mange europeiske land kalles denne dag derfor ’Silvesteraften’ , i Norge ’Sylfestkvelden’

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Leidulf og Sollaug må vike plass for Storm og Stella
 2. ^ Ikkje norsk nok for kalenderen
 3. ^ Oversikt over kirkeårets bibeltekster
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p «Er du inne eller ute?». Brønnøysunds Avis. 25. desember 2014. Besøkt 9. mars 2016. 
 5. ^ «Mohammad får norsk navnedag». NRK. 10. november 2016. Besøkt 6. januar 2017. 
 6. ^ a b c d e f g Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn a2014
 7. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/ethelely
 8. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/barachis
 9. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/iragchi
 10. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/magnus
 11. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/eillyria
 12. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/vravenna
 13. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/godehard
 14. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/bernardi
 15. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/vgellone
 16. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/maxtrier
 17. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/petronil
 18. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/erasmus
 19. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/sylverius
 20. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/ethelely
 21. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/johapaul
 22. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/mthanet
 23. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/kristina
 24. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/sebald
 25. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/bblangy
 26. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/iherzfel
 27. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/regina
 28. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/rosalia
 29. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/eskil
 30. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/fnocera
 31. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/evald
 32. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/aworms
 33. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/astrasbo
 34. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/leonard
 35. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/ttiro
 36. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/konrad
 37. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/arnokoln
 38. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/akratia

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]