Liste over norske navnedager

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dette er en liste over norske navnedager sortert etter dato. Navnedagene ble innført i Norge av Almanakkforlaget i 1988. Listen ble revidert i 1998, 2017 og 2018 og inneholder fra 2017 868 navn, med en svak overvekt av kvinnenavn.[1] Alle årets dager bortsett fra 1. januar, 29. februar og 25. desember har tilhørende navn. Denne listen er også tilgjengelig sortert etter navn og, for mange av navnene, med begrunnelse for valg av dato.

Merk: Navnedagslisten ble revidert i 2017 og 2018.[1][2] Listen nedenfor er basert på den som gjaldt fram til 2017, men med endringer som er kjent gjennom media. Siden det er mulig ikke alle endringer er tatt med, kan Almanakkforlagets offisielle liste være noe annerledes.I dag, 20. mai, har Bjørnar og Bror norsk navnedag.
Dato Navn Kommentar
1. januar Ingen navnedag ifølge Almanakkforlaget. Den norske kirke regner 1. nyttårsdag som Jesu navnedag.[3] Se Jesus (navn) for informasjon om navnene.
2. januar Dagfinn og Dagfrid
3. januar Alfred og Alf og Alva Alva ble tatt inn i listen i 2014.[4]
4. januar Roar og Roger
5. januar Hanna, Hannah og Hanne Tidligere navnedag for Edvard nå har han 18. mars
6. januar Aslaug, Åslaug og Aisha Aisha og 10 andre arabiske/muslimske navn fikk egen navnedag fra 2017.[5]
7. januar Eldbjørg og Knut Eldbjørg etter Eldbjørgdagen (ildbergingsdag) fordi sola snudde, og ilden ikke skulle gjøre skade. Knut etter Knut Lavard, dansk hertug drept denne dagen i 1131.
8. januar Turid og Torfinn Torfinn etter biskop Torfinn av Hamar som døde denne dagen i 1285.
9. januar Gunnar og Gunn
10. januar Sigmund og Sigrun
11. januar Anine, Børge og Børre
12. januar Nelly og Nataniel Nelly og Nataniel kom inn på listen i 2014.[6] Før det var det Reinhard og Reinert, men disse ble tatt ut av listen i 2014. De hadde navnedag etter Reinhold fra Köln, en benediktinermunk som hadde oppsyn med kirkebyggingen i Köln; arbeiderne drepte ham i 995 fordi han maste på dem.
13. januar Gisle og Gislaug
14. januar Herbjørn og Herbjørg og Herborg og Hermine Herborg ble plusset på i revisjonen fra 1998. Tidligere navnedag for Felix
15. januar Laurits og Laura
16. januar Hjalmar, Hilmar og Hassan
17. januar Anton, Tønnes og Tony Etter Antonius den store, en munk og eneboer som først bodde i en brønn og siden bygde det første kristne klosteret. Han døde i 356.
18. januar Hildur og Hild
19. januar Marius og Margunn Etter perseren Marius, som sammen med hustruen Martha ble martyr i Roma i år 268 fordi de tok seg av fengslede kristne.
20. januar Fabian, Sebastian og Bastian I perioden 1989–1998 var det Lina og Line som hadde navnedag 20. januar. Line ble flyttet til 13. mai. Den gamle navnekalenderen fram til 1911 hadde også Fabian og Sebastian. Fabian var pave og ble henrettet med øks i år 250 under Decius's forfølgelse, Sebastian var romersk offiser som ble kristen, martyr ca. år 287 under keiser Diokletian
21. januar Agnes og Agnete Etter Sankt Agnes, som døde som martyr i 304, 13 år gammel, fordi hun nektet å gifte seg med en hedensk stormann. Hun er kyskhetens helgen. Se også Piazza Navona.
22. januar Ivan, Vanja og Vanessa Vanessa ble tatt inn i listen i 2014.[4] 22. januar var tidligere navnedag for Vincent, som er Portugals skytshelgen.
23. januar Emil, Emilie og Emma Emilie ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
24. januar Joar, Jarle og Jarl
25. januar Paul og Pål Denne dagen feires i katolsk tradisjon som Paulus' omvendelsesdag.
26. januar Øystein og Esten Etter Eystein Erlendsson, som var erkebiskop av Nidaros. Han døde i 1188.
27. januar Gaute og Gry Gurli ble tatt inn på denne datoen i revisjonen fra 1998, men ble tatt ut igjen i 2014.[4]
28. januar Karl og Karoline (og Caroline og Carlo) Kon Carolus Magnus (Karl den store) døde denne dagen i 814.
29. januar Herdis, Hermod og Hermann Hermann ble flyttet hit fra 20. oktober i revisjonen i 1998.
30. januar Gunnhild og Gunda
31. januar Idun og Ivar
1. februar Birte og Bjarte Dagen er katolsk festdag for Brigid av Kildare, Irlands skytshelgen, som døde i 523.
2. februar Jomar, Jostein og Omar
3. februar Ansgar og Asgeir Etter Ansgar, Nordens apostel, som døde i 865. Den katolske kirke i Kristiansand er viet hans minne.
4. februar Veronika og Vera
5. februar Agate og Ågot Etter Sankt Agatha av Catania, som døde i 251. Hun er skytshelgen for Spania og for Malta, og for sykepleiere.
6. februar Dortea og Dorte Etter den vakre Dorothea, som led martyrdøden i Lilleasia i år 304. Hun er hagedyrkernes skytshelgen.
7. februar Rikard og Rigmor Navnedag etter Kong Richard av Wessex, som i 772 dro på pilegrimsferd til Roma med to sønner. Han døde i byen Lucca i Toscana.[trenger referanse] Riborg ble tatt inn på denne datoen i revisjonen fra 1998, men ble tatt ut igjen i 2014.[4]
8. februar Åshild og Åsne
9. februar Lone, Leikny og Levi Levi ble tatt inn i listen i 2014.[4]
10. februar Ingfrid og Ingrid
11. februar Ingve og Yngve
12. februar Randi og Ronja Ronja ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Randulf hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble i 2014 tatt ut av listen.[6]
13. februar Svanhild og Scott Scott ble tatt inn i listen i 2014.[4] Svanaug hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble tatt ut av listen i 2014.[6]
14. februar Hjørdis og Jardar Lisen Tidligere var dette også navnedag for Valentin.
15. februar Sigfred og Sigbjørn Etter Sigfrid av England, som var misjonsbiskop i Sverige og som døde ca. år 1045. Han kom først til Olav den hellige i Norge.
16. februar Julian, Juliane og Jill Navnedag etter den hellige Juliana, som led martyrdøden i år 305. Hun er skytshelgen for fødende kvinner. Julian ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
17. februar Aleksandra, Sandra og Sondre Aleksandra ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
18. februar Frøydis, Frode og Fatima
19. februar Ella og Elna
20. februar Halldis og Halldor
21. februar Samuel, Selma og Celine Celine ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
22. februar Tina og Tim
23. februar Torstein og Torunn
24. februar Mattias, Mattis og Mats Etter apostelen Mattias, som ble valgt til apostel i stedet for Judas.
25. februar Viktor og Viktoria Etter den hellige Victorin, som var prest i Korint og som på 200-tallet flyktet til Egypt. Han ble brent på bålet under keiser Numerianus.
26. februar Inger og Ingjerd Etter den hellige Inger, det vil si den frankiske prinsessen Ingundis (567-585), som var datter av kong Sigebert av Austrasia.
27. februar Laila og Lill
28. februar Marina, Maren og Mira Mira ble tatt inn i listen i 2014.[4]
29. februar Ingen navnedag, tidligere navnedag for Leander.
1. mars Audny og Audun
2. mars Erna og Ernst
3. mars Gunnbjørg og Gunnveig Navnene er valgt etter minnedagen for Kunigunde av Luxemburg, som var gift med Henrik av Bayern. Hun døde i 1033, og er skytshelgen for syke barn og gravide.
4. mars Ada og Adrian Navnedagen er etter både Pave Hadrian som ble martyr i år 304, og etter Adrian, prins av Ungarn, som ble biskop i Skottland, og ble drept i år 888. Adrian ble tatt inn i revisjonen fra 1998, og Odd ble flyttet til 15. april.
5. mars Patrick og Patricia St.Patricks dag blir feiret 17. mars og er Irlands nasjonaldag. Patricia ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
6. mars Annfrid og Andor
7. mars Arild, Are og Ali
8. mars Beate, Betty og Bettina Navnedagen er etter den hellige Beata av Sens, som kom til Frankrike sammen med biskop Gyril. Hun ble halshugd i 273. Messen til minne om henne feires nå 6. september i katolsk tradisjon. Bettina ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
9. mars Sverre og Sindre Etter Kong Sverre, som "talte Roma midt imot". Han døde 9. mars 1202.
10. mars Edel og Edle Etter enkedronning Edel (Ethelreda), som opprettet klosteret i Ely, England. Hun døde i år 679, jfr 23. juni.[7]
11. mars Edvin og Tale
12. mars Gregor og Gro Etter pave Gregor den store, som døde 12. mars 604.
13. mars Greta og Grete
14. mars Mathilde og Mette Etter den hellige Mathilde, dronning gift med Henrik I av Sachsen. Hun døde 14. mars 968.
15. mars Christel, Christer og Chris Chris ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
16. mars Gudmund og Gudny Etter Gudmund i Holar, Gudmund Arasson, islandsk biskop som rømte til Nidaros både i 1214 og i 1222.
17. mars Gjertrud og Trude På denne datoen feires fra gammelt av gjertrudsdagen, gjertrudsmesse, til minne om Gertrude av Nivelles som var kongsdatter og abbedisse. Hun døde i 664 og er de reisendes og gartneres skytshelgen.
18. mars Aleksander, Sander og Edvard Navnedagen er etter den hellige Alexander, biskop av Jerusalem, som døde ca. år 251. Han minnes ellers den 16. mai. Sander ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
19. mars Josef og Josefine Etter den katolske minnedagen for Josef, Jesu fosterfar. Han er skytshelgen for snekkere, tømmermenn, vedhoggere og gravere.
20. mars Joakim og Kim
21. mars Bendik, Bengt og Bent Etter den hellige Benedikt av Nursia som grunnla benediktinerordenen. Etter tradisjonen døde han i Monte Cassino den 21. mars 547. Han feires den 14. mars i den ortodokse kirke og 11. juli i den katolske kirke.
22. mars Paula og Pauline Etter biskop Paul av Narbonne i Frankrike, som døde i år 290.
23. mars Gerda og Gerd
24. mars Ulrikke og Rikke
25. mars Maria, Marie og Mari Dagen kalles fra gammelt av marimesse eller Maria budskapsdag, til minne om da engelen Gabriel fortalte Maria at hun skulle bli mor til Frelseren. Minnedagen er lagt til denne dagen fordi det nå er ni måneder til jul.
26. mars Gabriel og Glenn Festdag for erkeengelen Gabriel
27. mars Rudolf og Rudi
28. mars Åsta og Åste
29. mars Jonas og Jonatan Etter den hellige Jonas, som døde som martyr i Persia år 327 under den grusomme Sjahpur II av Persia.[8]
30. mars Holger og Olga
31. mars Vebjørn og Vegard
1. april Aron, Arve og Arvid Aron ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
2. april Sigvard og Sivert
3. april Gunnvald og Gunvor
4. april Nanna, Nancy og Nina Nina ble flyttet hit fra 1. juni i revisjonen fra 1998.
5. april Irene, Eirin og Eiril Navnedagen er etter den hellige Irene, som døde i år 304.[9] Eiril ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
6. april Åsmund og Asmund Navnedagen markerer fødselsdagen til Aasmund Olavsson Vinje, som var født 6. april 1818.
7. april Oddveig og Oddvin
8. april Asle og Atle
9. april Rannveig og Rønnaug
10. april Ingvald og Ingveig
11. april Ylva og Ulf
12. april Julius og Julie Navnedagen er etter pave Julius I, som døde i 352.
13. april Asta og Astrid
14. april Ellinor og Nora
15. april Oda, Odin og Odd Oda ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Odd ble flyttet hit fra 4. mars. Ove ble flyttet til 30. oktober.
16. april Magnus, Mons og Mohammad Etter den hellige Magnus Erlendsson. Magnus Orknøyjarl, som ble drept av sin fetter Håkon Pålsson den 16. april 1115. Han ble gravlagt i Kirkwall, og er skytshelgen for Orknøyene og for fiskere og fiskehandlere. Han er den eneste norske helgen med pavelig anerkjennelse.[10]
17. april Elise, Else og Elsa
18. april Eilen og Eilert Navnedagen skyldes navnelikhet med den hellige Eleutherius, som etter sagnet var biskop i Illyria rundt år 138 og som har katolsk minnedag den 18. april.[11]
19. april Arnfinn og Arnstein
20. april Kjellaug og Kjellrun
21. april Jeanette og Jannike
22. april Oddgeir og Oddny
23. april Georg, Jørgen og Jørn Etter den hellige Georg, ridder i keiser Diokletians livvakt, som ble halshugget i år 303. Han er skytshelgen for England, Venezia, Genova, Portugal, Hellas, Russland og Catalonia og for soldater og speidere, hester og håndverkere, mot pest og spedalskhet. Han er en av de fjorten nødhjelperne.
24. april Albert og Olaug Etter Albertus Magnus, en tysk filosof og dominikanermunk som døde i 1280. Hans minnedag er nå 15. november.
25. april Markus og Mark Etter den katolske festdagen for evangelisten Markus, som er skytshelgen for Egypt og Venezia, for murere, bygningsarbeidere, og for fanger.
26. april Terese og Tea, Thea Etter minnedagen for den hellige Teresa av Avila, som grunnla 17 nye klostre. Hun døde i 1582. Hun feires også 15. oktober.
27. april Charles, Charlotte og Lotte
28. april Vivi, Vivian og Viljar Navnedagen etter likhet med Vitalis, en av de tidlige kristne martyrer. Han ble pint ihjel under keiser Nero i år 60.[12] Viljar ble tatt inn i listen i 2014.[4]
29. april Toralf og Torolf
30. april Gina og Gitte
1. mai Filip og Valborg Etter Walburga, en engelsk kongsdatter som ble abbedisse i et tysk kloster, og som døde i år 779. Hun ble feiret som vernehelgen for grøde; feiringen ble blandet sammen med gamle hedenske skikker til vårfeiring. Filip ble valgt etter apostelen Filip, som feires både 1. mai og 3. mai.
2. mai Åsa og Åse
3. mai Gjermund og Gøril
4. mai Monika og Mona Etter Monika, kirkefaderen Augustins mor. Hun feires både 4. mai og 27. august i katolsk tradisjon.
5. mai Gudbrand og Gullborg Navnedagen ble trolig valgt på grunn av navnelikhet til Godehard av Hildesheim, en tysk klosterleder som døde i år 1038 og som har katolsk minnedag 5. mai.[13]
6. mai Guri og Gyri
7. mai Maia, Mai og Maiken
8. mai Åge og Åke
9. mai Kasper og Jesper
10. mai Asbjørg, Asbjørn og Espen
11. mai Magda og Malvin
12. mai Normann og Norvald
13. mai Linda, Line og Linn Line ble flyttet hit fra 20. januar i revisjonen fra 1998.
14. mai Kristian, Kristen og Karsten Navnedagen etter det som ble kalt Christiansdag i Danmark etter kongen Christian 10 som ble innsatt denne dagen i 1912
15. mai Hallvard og Halvor Etter hallvardsmesse, ’hallsok’: Hallvard Vebjørnsson fra Lier, født i 1020. Han ble drept med pileskudd og senket i fjorden i 1043 da han ville berge en gravid kvinne fra overfall. St.Hallvard er Oslos og de forfulgtes skytshelgen.
16. mai Sara, Siren og Samira
17. mai Harald og Ragnhild Navnedagen ble fastsatt for å hedre Kong Olav Vs sønn og eldste datter, som symbol for grunnlovsdagen 17. mai. da Norge igjen ble et selvstendig kongerike.
18. mai Eirik, Erik og Erika Etter eriksmesse: Erik Jedvardsson, Erik IX, ble drept i Uppsala av den danske prins Magnus i 1160. Han er Sveriges skytshelgen.
19. mai Torjus, Torje og Truls Torje ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
20. mai Bjørnar og Bror Bjørn-navnene etter samme navnebetydning som Bernhard. Dagen er minnedag for den hellige Bernardin av Siena, folketaler død 1444. Han er skytshelgen for ull-vevere.[14] Bror ble tatt inn i listen i 2014.[4] Bjørnhild hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble i 2014 tatt ut av listen.[6]
21. mai Helene, Ellen og Eli Etter Helene, svensk helgen fra 1100-tallet = Elin av Skövde, som etter en pilegrimsreise ble myrdet på vei til kirken på grunn av falske anklager.
22. mai Henning og Henny Etter biskop Henning av Åbo, som døde i 1367.
23. mai Oddleif og Oddlaug
24. mai Ester og Iris Etter Ester fra Esters bok i Bibelen, dronning i Persia som befridde jødene.
25. mai Ragna og Ragnar
26. mai Annbjørg og Annlaug
27. mai Katinka, Cato og Carmen Carmen ble tatt inn i listen i 2014.[4]
28. mai Vilhelm, William og Willy Fra det gamle ’Vilhelmsføre’ Navnedagen er etter Vilhelm av Aquitania (Vilhelm av Gellone), han kunne gå gjennom ild uten skade, da han døde 28. mai 812 ringte alle klostrets klokker av seg selv.[15]
29. mai Magnar og Magnhild Etter den tidligere navnedagen for Maximus, som har samme betydning som Magn- på norrønt, det vil si "Den store". Maximinus var biskop i Trier på 300-tallet. Det ble sagt at på vei til Rom møtte han en bjørn, roet den ned og red på den inn i byen.[16]
30. mai Gard og Geir
31. mai Pernille og Preben Etter den hellige Petronilla, pilegrimers skytshelgen.[17]
1. juni June og Juni I perioden 1989–1998 var det Nina og Njål. June ble flyttet hit fra 26. juni i revisjonen fra 1998. Nina ble flyttet til 4. april og Njål til 5. september.
2. juni Runa, Runar og Rune
3. juni Rasmus og Rakel Minnedag for Erasmus, også kalt Elmo, som var biskop i Antiokia og ble martyr i 303. Han er opphavet til begrepet St.Elms-ild, som betegner et glimt i skipets mastetopp som varsler storm på havet. Man påkalte St. Elmo som vern mot uværet. Han var sjøfarernes skytshelgen, og også skytshelgen for enker og foreldreløse.[18] I norske primstaver kalles dagen Rasmusdagen eller Skoklefall; både 2. og 3.mai har vært brukt.
4. juni Heidi og Heid Heid ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Heine ble flyttet til 20. oktober.
5. juni Torbjørg, Torbjørn og Torben
6. juni Gustav og Gyda
7. juni Robert og Robin
8. juni Renate og René
9. juni Kolbein og Kolbjørn primstaven markeres dagen med symbolet «Kolbjørn med laksen». I katolsk tradisjon kalles dagen også columbamesse, etter Columba av Iona, en klostergrunnlegger og skald som tok vare på skaldetradisjoner og som bodde i 34 år på øya i de Indre Hebridene. Han døde i år 597, og er kjent som Irlands og Skottlands apostel. Kolbjørn er den norske formen av navnet.
10. juni Ingolf og Ingunn
11. juni Borgar, Bjørge og Bjørg Borgar ble flyttet hit fra 26. oktober i revisjonen fra 1998.
12. juni Sigfrid, Sigrid og Siri
13. juni Tone, Tonje og Tanja Navnedagen er etter Antonius fra Padova, som er nasjonalhelgen for Portugal, skytshelgen for sjøfolk og fanger, og vanligvis avbildes med barn i armene. Tone ble flyttet hit fra 2. november i revisjonen fra 1998.
14. juni Erlend og Erland
15. juni Vigdis og Viggo Etter navnelikhet med Vitus, helgen som led martyrdøden under Diokletians forfølgelser. Han var en av de fjorten nødhjelpere og kunne hjelpe barn og unge mot epilepsi og kramper.
16. juni Torhild, Toril og Tiril Tiril ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
17. juni Botolv og Bodil Etter Botolf av Icanho (i Suffolk) død 680, lærd klostergrunnlegger i ’Botolps Town’= Boston England
18. juni Bjarne og Bjørn
19. juni Erling og Elling
20. juni Sølve og Sølvi Salve ble tatt inn på denne datoen i revisjonen fra 1998, men ble tatt ut igjen i 2014.[4] Navnedagen etter pave Sylverius død 537,[19]
21. juni Agnar, Annar og Ahmed Ahmed og 10 andre arabiske/muslimske navn fikk egen navnedag fra 2017.
22. juni Håkon og Maud Navnedagen ble valgt fordi Kong Haakon VII og Dronning Maud denne dagen i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
23. juni Elfrid og Eldrid Etter Ethelreda, enkedronning som opprettet det berømte klosteret i Ely, England. Hun døde i år 679.[7] jfr 10. mars.
24. juni Johannes, Jon og Hans Jonsvaka, jonsmesse, sankthans: minnedagen for døperen Johannes, helligdag i Sverige, og Finland. Navnene Jon og Hans er varianter av Johannes.
25. juni Jørund og Jorunn
26. juni Jenny, Jonny og Jennifer Etter Johannes som led martyrdøden i 362.[20] Dagen ble feiret som helligdag like til 1772. June ble flyttet herfra til 1. juni i revisjonen fra 1998. Jennifer ble tatt inn i listen i 2014.[4]
27. juni Aina, Ina og Ine Ine ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
28. juni Lea, Leo og Leon Lea ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
29. juni Peter, Petter og Per Etter Persok på primstaven, apostelen Peters dag, feires sammen med apostelen Paulus; jfr 1.august.
30. juni Solbjørg og Solgunn
1. juli Ask og Embla I perioden 1989–1998 var det Arnhild og Arnljot. Arnhild ble flyttet til 4. august og Arnljot til 1. desember.
2. juli Kjartan og Kjellfrid
3. juli Andrea, Andrine og André Andrine ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
4. juli Ulrik og Ulla
5. juli Mirjam og Mina
6. juli Torgrim og Torgunn
7. juli Håvard og Hulda
8. juli Sunniva, Synnøve og Synne Dagen feires fra gammelt av som seljumannamesse til minne om irske St.Sunniva, Bergens skytshelgen, som rømte fra hedensk tvangsgiftermål og drev i land på Selje ca. 950.
9. juli Gøran, Jøran og Ørjan Jøran ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
10. juli Anita, Anja og Amina
11. juli Kjetil og Kjell
12. juli Elias og Eldar
13. juli Mildrid, Melissa og Mia Joel Navnedagen er etter Mildred (Mildrida), en engelsk abbedisse i Minster på Isle of Thanet i Kent, død ca. år 700.[21] Melissa ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
14. juli Solfrid og Solrun
15. juli Oddmund og Oddrun
16. juli Susanne og Sanna - etter den hellige Susanna, en martyr og helgen fra Dalmatia. Hun skal ha vært datter til den hellige Gabinus av Roma og niese til pave Caius. Hun ble halshogd i Roma i 295 under keiser Diokletian.
17. juli Guttorm og Gorm
18. juli Arnulf og Ørnulf
19. juli Gerhard og Gjert
20. juli Margareta, Margit og Marit Etter primstavens margretemesse, som feires til minne om Margareta av Antiokia, som ble halshugget av hærfører Olymbrias i år 307 etter at hun avslo hans frieri på grunn av sin tro. Hun er skytshelgen for fødende kvinner.
21. juli Johanne, Janne og Jane
22. juli Malene, Malin og Mali Fra primstavens magdalimesse, Maria Magdalenas dag.
23. juli Brita, Brit og Britt Britt ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter den hellige Birgitta av Vadstena, 13031373, skytshelgen for Sverige og for pilegrimer, for leger og for en fredelig død, en av Europas Vernehelgener
24. juli Kristine, Kristin og Kristi Etter Kristina (Christina) av Bolsena, som led martyrdøden som ungjente i 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gullet til fattige.[22]
25. juli Jakob, Jack og Jim primstaven er denne datoen markert som jakobsmesse eller Jakob våthatt, etter apostelen Jakob, skytshelgen for Spania. På spansk kalles han Santiago, som betyr den hellige Iago.
26. juli Anna, Anne og Ane Etter den katolske festdagen for Anna (og Joakim), jomfru Marias foreldre.
27. juli Marita og Rita
28. juli Reidar og Reidun
29. juli Olav, Ola og Ole Navnedagen er fra Olsok, minnedagen for Olav den helliges død på Stiklestad i 1030. Ole ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
30. juli Aurora, Audhild og Aud Aurora ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
31. juli Elin og Eline Etter Helene, svensk helgen fra 1100-tallet = Elin av Skövde, som etter en pilegrimsreise ble myrdet på vei til kirken på grunn av falske anklager; jfr 21. mai.
1. august Peder og Petra Etter minnedagen for apostelen Peters befrielse fra fengselet i Jerusalem, på primstaven kalt Per Vinkel, Peder Vindfell; jfr 29.juni.
2. august Karen og Karin
3. august Oline, Oliver og Olve Oliver ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Men Oline og Olve er valgt fordi denne dagen er kalt 'lille-olsok', vesle olsok, da biskop Grimkjel fant St. Olavs skrin 3. aug. 1031 med Olavs kropp like frisk
4. august Arnhild, Arna og Arne Arnhild ble flyttet hit fra 1. juli i revisjonen fra 1998.
5. august Osvald og Oskar Etter Oswald av Northumbria, biskop og konge i England. Han døde i år 642.
6. august Gunnlaug og Gunnleiv
7. august Didrik og Doris
8. august Evy, Yvonne og Yasmin
9. august Ronald og Ronny
10. august Lorents, Lars og Lasse Etter diakonen Sankt Laurentius, som led martyrdøden i år 258 da han ble brent over en rist.
11. august Torvald og Tarald
12. august Klara og Camilla Etter minnedagen for den hellige Klara av Assisi som grunnla klarissenes orden sammen med Frans av Assisi. Hun døde i 1253.
13. august Anny, Anine og Ann Anine ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
14. august Stella og Storm Tidligere var Hallgjerd og Hallgeir sin dag.
15. august Margot, Mary og Marielle Marielle ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter festdagen i Den katolske og den ortodokse kirke for jomfru Marias opptagelse i himmelen. På primstaven kalt marimesse førre
16. august Brage,Brynjulf og Brynhild
17. august Verner og Wenche
18. august Tormod og Torodd
19. august Sigvald og Sigve Etter minnedagen for Sebald, som var biskop i Trier og som døde ca. 770. Han er Nürnbergs skytshelgen.[23]
20. august Bernhard og Bernt Etter Bernhard av Clairvaux, som døde 20. august 1153. Han grunnla cistercienserordenen, var kirkelærer og veiledet korstogsfarerne. Han er skytshelgen for Gibraltar og Genova, for birøktere og mot dyresykdom.
21. august Ragnvald og Ragni - etter minnedagen (som egentlig er 20.aug) for den hellige Ragnvald Orknøyjarl død 1158, dikter, korstog til Jerusalem sammen med Erling Skakke, begynte byggngen av den majestetiske St.Magnus-katedralen i Kirkwall, samtidig minnedag idag for Ragnvald Brusessøn jarl over Orknøyene, fostersønn av Hellig Olav, drept 1045 av onkelen, bygget Olavskirke
22. august Harriet og Harry
23. august Signe og Signy
24. august Belinda og Bertil - etter primstavens Barsok, også kalt Bardonsvoka, Berdon, Baro bukkekniv, eller Bertel Brytestrå som er festdagen til minne om apostelen Bartolomeus
25. august Ludvig, Lovise og Louise - etter minnedgaen for Ludvig den hellige død 1270, (Ludvig IX av Frankrike) som er skytshelgen for 38 forskjellige tilfeller, han bygde blant annet universitetene i Toulouse og Sorbonne
26. august Øyvind, Eivind og Even
27. august Roald og Rolf
28. august Artur og August Etter Kirkefaderen Augustin av Hippo som kom fra Nord-Afrika, og som ble døpt av Ambrosius i Milano i 387. Han ble en av oldtidens store teologer, og døde i år 430.
29. august Johan, Jone og Jo Dagen er fra gammelt av minnedag for døperen Johannes’ martyrdød.
30. august Benjamin og Ben
31. august Berta og Berte Etter minnedagen for Bertha fra Artois i Frankrike, som stiftet klosteret i Blangy ca. år 720.[24]
1. september Solveig og Solvor
2. september Lisa, Lise og Liss
3. september Alise, Alvhild og Vilde Vilde ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
4. september Ida og Idar Etter den hellige Ida (Itha) av Herzfeldt, «de fattiges mor», som døde i 825. Hun er skytshelgen for gravide.[25]
5. september Brede, Brian og Njål Njål ble flyttet hit fra 1. juni i revisjonen fra 1998.
6. september Siril og Siv Siril ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Sollaug hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble tatt ut av listen i 2014.[6]
7. september Regine og Rose - etter de to helgener Regine,[26], martyr i Gallia 251 + St.Rosalia siciliansk eneboer død 4? 7? sept 1160,.[27]
8. september Amalie, Alma og Allan Amalie ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
9. september Trygve, Tyra og Trym Trym ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
10. september Tord og Tor
11. september Dagny og Dag
12. september Jofrid og Jorid
13. september Stian og Stig
14. september Ingebjørg og Ingeborg
15. september Aslak og Eskil Etter Eskil (biskop) (ca. 1100 - 1182), som var erkebiskop i Lund i datidens Danmark (nå del av Sverige) fra 1137 til 1177. Han er kjent som en stor kirke- og klosterbygger; hans minnedag er egentlig 6. september. Han er oppkalt etter Eskil som ga navn til Eskilstuna.[28]
16. september Lillian og Lilly
17. september Hildebjørg og Hildegunn Etter minnedagen for Hildegard av Bingen, som var en tysk abbedisse som fikk syner, skrev sanger, og ga ut bøker med mange av sine visjoner. Hun døde i 1179.
18. september Henriette og Henry
19. september Konstanse og Connie Etter den hellige Constantia, som ble drept som martyr i år 67 under keiser Nero.[29]
20. september Tobias og Tage Tobias etter den apokryfe Tobits bok, som sier at han varslet ødeleggelsen av Ninive i 612 f Kr.
21. september Trine og Trond
22. september Kyrre og Kåre
23. september Snorre og Snefrid Etter Snorre Sturlason, som døde denne dagen i 1241.
24. september Jan og Jens Etter minnedagen for Johannes døperens unnfangelse; både Jan og Jens er varianter av Johannes.
25. september Ingvar og Yngvar
26. september Einar og Endre
27. september Dagmar og Dagrun Etter Dagmar av Danmark, den bøhmiske prinsesse Dragomir som ble gift med Valdemar Sejer i Danmark og kaltes Dagmar av danskene. Hun døde i barsel i 1212.
28. september Lena og Lene
29. september Mikael, Mikal og Mikkel Dagen er fra gammel av kjent som mikkelsmess, til feiring av erkeengelen Mikael, i Draumkvedet kalt «Sankt Såle-Mikkel», som veier sjelene.
30. september Helga, Helge og Hege Navnene betyr hellig, navnedagen er derfor tatt etter kirkefader Hieronymus, som betyr 'hellig navn', han døde 420.
1. oktober Salvar, Rebekka og Remi Navnedag etter Sankt Remigius, biskop av Reims, han omvendte kong Klodvig I i 496, se Klosterkirken Saint-Remi.
2. oktober Live og Liv
3. oktober Evald og Evelyn Etter Evald den lyse og Evald den mørke, skytshelgener for Westfalen. De levde på 600-tallet.[30]
4. oktober Frans og Frank Dagen er Frans av Assisis dag. Han stiftet fransiskanerordenen, og døde i 1226. Han er skytshelgen for fattige og for dyr, derfor har 4. oktober også blitt utnevnt til «Dyrebeskyttelsens dag».
5. oktober Brynjar, Boye og Bo Boye ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
6. oktober Målfrid og Møyfrid
7. oktober Birgitte, Birgit og Berit primstaven er dagen markert som britemesse, som feires til minne om Birgitta av Vadstena, som grunnla Birgittinerordenen. Hun døde i 1373. Hun er Sveriges skytshelgen og en av Europas vernehelgener.
8. oktober Benedikte og Bente
9. oktober Leif og Liam Liam ble tatt inn i listen i 2014.[4] Leidulf hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble tatt ut av listen i 2014.[6]
10. oktober Fridtjof, Frida og Frits Frida ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Fridtjof Nansen ble født denne dagen i 1861, og det er bakgrunn for navnedagen
11. oktober Kevin, Kennet og Kent Kevin ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
12. oktober Valter og Vibeke
13. oktober Siham Siham Ble tatt in i 2013
14. oktober Kaia og Kai
15. oktober Hedvig og Hedda
16. oktober Flemming og Finn
17. oktober Marta og Marte
18. oktober Kjersti og Kjerstin
19. oktober Tora og Tore
20. oktober Henrik, Heine og Henrikke Etter Henrik den hellige, Finlands apostel, biskop i Uppsala, som døde i år 1156. Henrikke ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Heine ble flyttet hit fra 4. juni. Hermann ble flyttet herfra til 29. januar.
21. oktober Bergljot og Birger
22. oktober Karianne, Karine og Kine Karianne ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
23. oktober Severin og Søren Etter Severinus Boëtius, en kristen filosof som levde på 500-tallet e.Kr. I Danmark feires St.Søren-dagen på denne dagen.
24. oktober Eilif og Eivor
25. oktober Margrete, Merete og Märtha
26. oktober Amandus og Amanda Dagen er minnedag for både Amandus av Worms, som var biskop på 600-tallet,[31] og Amandus, den første biskopen i Strasbourg, som døde i år 355.[32] I perioden 1989–1998 var det Borgar og Borgny. Borgar ble flyttet til 11. juni og Borgny til 2. desember.
27. oktober Sturla og Sture
28. oktober Simon og Simen Etter apostelen Simon Seloten. På primstaven er dagen markert som simonsmesse.
29. oktober Noralf og Norunn
30. oktober Aksel og Ove Ove ble flyttet hit fra 15. april i revisjonen fra 1998. Ånund hadde tidligere navnedag denne datoen, men ble i 2014 tatt ut av listen.[4]
31. oktober Edit og Edna
1. november Veslemøy og Vetle
2. november Tove og Tuva Tuva ble tatt inn i revisjonen fra 1998, og Tone ble flyttet til 13. juni.
3. november Raymond og Roy
4. november Otto og Ottar
5. november Egil og Egon
6. november Leonard og Lennart Etter Leonard(us), en fransk eremitt som reddet dronningens liv og ble abbed, og som døde i 560.[33]
7. november Ingebrigt og Ingelin
8. november Ingvild og Yngvild
9. november Tordis og Teodor Etter Teodor, en romersk soldat som ble martyr i 306, og som er skytshelgen for soldater.[34]
10. november Gudbjørg og Gudveig
11. november Martin, Morten og Martine Navnedag etter Martin av Tours, tiggernes og Frankrikes skytshelgen, som gjemte seg i gåseflokken for å slippe å bli biskop. Han døde i 397. Dagen kalles fra gammelt av mortensmesse eller Martinsdagen, og markeres med en gås på primstaven. Mortensmesse er helligdag i Frankrike og Belgia.
12. november Torkjell, Torkil og Tomine Tomine ble tatt inn i listen i 2014.[4] Navnedag etter Thorkild (Torkjell) som var biskop i Oslo og som døde 1248.
13. november Kirsten og Kirsti
14. november Fredrik, Fred og Freddy
15. november Oddfrid, Oddvar og Eira Eira ble tatt inn i listen i 2014.[4]
16. november Edmund og Edgar Etter minnedagen for Edmund, skattemester og senere erkebiskop av Canterbury, som døde i 1288.
17. november Hugo, Hogne og Hauk Hauk ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
18. november Magne og Magny
19. november Elisabeth og Lisbet Navnedagen er etter den hellige Elisabeth av Ungarn, hennes dødsdag i 1231 var 17. november. Dagen markeres også den 19. november, som var dagen da hun ble begravet. Hun ble bare 24 år gammel, og ble saligkåret allerede to år etter sin død.
20. november Halvdan og Helle
21. november Mariann og Marianne Navnedag etter primstavens Marioffer, det vil si jomfru Marias fremstilling i tempelet.
22. november Cecilie, Silje og Sissel Etter St. Cecilia (Cæcilia), som ble martyr i år 230 da hun ble halshugget tre ganger og så skoldet, og døde etter tre dager. Hun er (kirke-)musikkens skytshelgen.
23. november Klement og Klaus Etter pave Klemens I som ble druknet i Svartehavet ved Krim ca. år 100. På primstaven er denne dagen markert som klementsmesse.
24. november Gudrun og Guro
25. november Katarina, Katrine og Kari Navnedag etter Katarina av Alexandria lagt på hjul og steile og halshogd 304, en av de fire hovedjomfruer, filosofers og læreres skytshelgen. På primstaven er denne dagen markert som karimesse (også kalt Kari med rokken, Kari Vaskar).
26. november Konrad og Kurt Etter den hellige Konrad av Konstanz, en biskop som døde i 975.[35]
27. november Torlaug og Torleif
28. november Ruben og Rut
29. november Sofie og Sonja
30. november Andreas og Anders Fra primstavens andreasmesse, for apostelen Andreas. Primtegn er et andreaskors. På engelsk: Andrew, skytshelgen for Skottland, og Russland.
1. desember Arnold, Arnljot og Arnt Arnljot ble flyttet hit fra 1. juli i revisjonen fra 1998. Navnedagen er etter fransiskanermunken Arnold som dro ut i 1303 som misjonær til Kina.[36]
2. desember Borghild, Borgny og Bård Borgny ble flyttet hit fra 26. oktober i revisjonen fra 1998.
3. desember Sveinung og Svein
4. desember Barbara og Barbro Navnedagen er etter den gamle barbromesse, minnedag for Barbara fra Nikomedia død ca. år 300, hun ble stengt inne i et tårn av faren og ble martyr, samme dag ble faren drept av lyn, hun er blitt skytshelgen for gruvefolk og artilleri, og mot feber. På de gamle primstaver er dagen avmerket med et tårn.
5. desember Stine og Ståle
6. desember Nikola,Nikolaus,Nikolai og Nils Navnedagen er etter den hellige biskop Nikolaus av Myra Sankt Nikolas, opphavet til Santa Claus og dagens norske julenisse.
7. desember Hallfrid og Hallstein og Hallgeir Hallgeir ble flyttet fra 14. august til 7. desember i 2014.[6]
8. desember Marlene, Marion og Morgan Marlene ble tatt inn i revisjonen fra 1998. Forøvrig er navnedagen etter den katolske festdagen for jomfru Marias ubesmittede unnfangelse, som er helligdag i mange katolske land
9. desember Anniken og Annette Etter Anna, Jesu mor, Anna matris Mariae. På primstaven: Annadagen, Anna røytrauv.
10. desember Judit og Jytte Navnedagen er etter festdagen for jødiske Judit, som er omtalt i Judits bok. Hun drepte den assyriske hærføreren og befridde jødene.
11. desember Daniel og Dan
12. desember Pia og Peggy
13. desember Lucia og Lydia Luciadagen etter Lucia fra SyrakusSicilia, som ble brent på bålet i år 304, 18 år gammel.
14. desember Steinar og Stein
15. desember Hilda og Hilde Navnedagen er til minne om Hilde av Northumberland, som 13 år gammel ble kristen sammen med sin onkel, kong Edwin av Northumbria. Senere grunnla hun klosteret i Whitby, der hun levde til sin død ca. år 620.
16. desember Oddbjørg og Oddbjørn
17. desember Inga og Inge
18. desember Kristoffer og Kate Kristoffer etter St. Kristoffer, som har katolsk minnedag både 25. juli og 18. desember. Navnet fikk han fordi han ifølge legenden bar Kristus – i form av et lite barn – over en elv. Han er en av de fjorten nødhjelpere.
19. desember Iselin og Isak
20. desember Abraham og Amund Abraham etter den syriske munken Abraham, som ble biskop i Kratia Bithynia (nåværende Tyrkia).[37]
21. desember Tomas og Tom og Tommy Primstavens tomasmesse etter apostelen Tomas.
22. desember Ingemar og Ingar
23. desember Sigurd og Sjur Primstavens sjursmesse eller tollesmesse, etter den islandske biskop Sankt Thorlákr Thorhallsson.
24. desember Adam og Eva
25. desember Ingen navnedag – første juledag.
26. desember Stefan og Steffen Navnedagen er etter den hellige Stefanus, kirkens første martyr.
27. desember Narve og Natalie
28. desember Unni, Une og Unn Une ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
29. desember Vidar og Vemund
30. desember David, Diana og Dina Dina ble tatt inn i revisjonen fra 1998.
31. desember Sylfest, Sylvia og Sylvi Navnedag etter pave Silvester I.(Sylvester) som innviet Peterskirken; dette er hans dødsdag i år 335, og i mange europeiske land kalles denne dag derfor ’Silvesteraften’, i Norge ’Sylfestkvelden’.


Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Leidulf og Sollaug må vike plass for Storm og Stella
 2. ^ Ikkje norsk nok for kalenderen
 3. ^ «Oversikt over kirkeårets bibeltekster». Den norske kirke. Besøkt 11. desember 2020. 
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p «Er du inne eller ute?». Brønnøysunds Avis. 25. desember 2014. Besøkt 9. mars 2016. 
 5. ^ «Mohammad får norsk navnedag». NRK. 10. november 2016. Besøkt 6. januar 2017. 
 6. ^ a b c d e f g Leidulf og Sollaug må vike plass for Storm og Stella
 7. ^ a b «Den hellige Etheldreda av Ely (~636-679)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 8. ^ «De hellige Jonas og Barachisius av Persia (d. 327)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 9. ^ «De hellige Irene, Agape og Chionia av Thessaloniki ( -304)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 10. ^ «Den hellige Magnus Orknøyjarl (~1076-~1117)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 11. ^ «Den hellige Eleuterius av Illyria og tolv ledsagere (~90-138)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 12. ^ «De hellige Vitalis og Valeria av Ravenna ( -171)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 13. ^ «Den hellige Godehard (Gotthard) av Hildesheim (~960 - 1038)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 14. ^ «Den hellige Bernardin av Siena (1380-1444)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 15. ^ «Den hellige Vilhelm av Gellone (~755-812)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 16. ^ «Den hellige Maximin av Trier (~280-~347)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 17. ^ «Den hellige Petronilla (1.årh)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 18. ^ «Den hellige Erasmus av Formia (d. ~303)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 19. ^ «Den hellige pave Sylverius ( - 537)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 20. ^ «De hellige Johannes og Paulus (d. 362)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 21. ^ «Den hellige Mildred av Thanet (d. ~700)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 22. ^ «Den hellige Kristina av Bolsena ( -~304)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 23. ^ «Den hellige Sebald av Nürnberg ( -~770?)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 24. ^ «Den hellige Bertha av Blangy (644-~725)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 25. ^ «Den hellige Ida av Herzfeld (~766-825)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 26. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/regina
 27. ^ http://www.katolsk.no/biografier/historisk/rosalia
 28. ^ «Den hellige Eskil av Strängnäs (~1020-~1080)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 29. ^ «De hellige Felix og Konstantia av Nocera (d. ~67)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 30. ^ «De hellige Evald den Lyse og Evald den Mørke (d. ~695)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 31. ^ «Den hellige Amandus av Worms (600-t)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 32. ^ «Den hellige Amandus av Strasbourg (~290-~355)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 33. ^ «Den hellige Leonard av Limoges (~494-559?)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 34. ^ «Den hellige Theodor Tiro («Rekrutten») av Euchaïta ( -306)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 35. ^ «Den hellige Konrad av Konstanz (~900-975)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 36. ^ «Den salige Arnold av Köln (1300-t)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 
 37. ^ «Den hellige Abraham av Kratia (474-~558)». Den katolske kirke (norsk). Besøkt 11. desember 2020. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata