Jon Leirfall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Jon Leirfall
Jon Leirfall, Stortingsarkivet.jpg
Stortingsmann Jon Leirfall, ca. 1945.
Født7. oktober 1899
Hegra
Død12. juni 1998 (98 år)
Levanger
Utdannet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Beskjeftigelse Politiker, bonde, skribent
Parti Senterpartiet
Nasjonalitet Norge
Medlem av Europarådets parlamentarikerforsamling
Utmerkelser Kommandør av Storkorset av Finlands løves orden (1962), ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden (1969), Norsk kulturråds pris for lokalhistorie (1979), Melsom-prisen (1974)
Hegras ordfører
1. januar 1960–31. desember 1961
ForgjengerKarl Kringen
Stortingsrepresentant
4. desember 1945–30. september 1969
ValgkretsNord-Trøndelag
Bondepartiets partisekretær
1. januar 1929–31. desember 1933
EtterfølgerHans Holten

Jon Leirfall (født 7. oktober 1899 i Hegra i Stjørdal, død 12. juni 1998 i Levanger) var en norsk gårdbruker og politiker (Sp). Han var stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag fra 1945 til 1969, og regnes blant Senterpartiets fremste parlamentarikere gjennom tidene. Han var kjent for sin humoristiske sans, gode replikk og skarpe penn, som han ikke sjelden benyttet seg av i politikken. Leirfall hadde en kulturkonservativ holdning og motsatte seg tendenser som sosialisme, sekularisering og sentralisering. Han var imot norsk medlemskap i fellesmarkedet og talsmann for en proteksjonistisk økonomisk politikk.

Leirfall nådde høyden i sin politiske karrière som formann i Stortingets landbrukskomité fra 1965 til 1969. Han var imot kommunesammenslåingene i 1960-årene, og ble Hegras siste ordfører før sammenslåingen med Stjørdal. Han hadde også sentrale verv i Bondelaget. Leirfall ønsket å bli samferdelsminister i Lyng-regjeringen, men det vanskelige forholdet til Per Borten skal ha vært en viktig grunn til han ble forbigått. Konflikten mellom Leirfall og Borten dreide seg ikke bare om personlige motsetninger, men også om moderniseringen av partiet. Bortens mål var et klasseløst masseparti i sentrum av norsk politikk. Leirfall ønsket å befeste partiet som et rendyrket interesseparti for bygdefolk.

Etter tiden på Stortinget ble han kjent som lokalhistorisk forfatter. Han forfattet også en rekke satiriske bøker i sagastil basert på norsk politikk, der han benyttet forfatternavnet «Jon Kvasstunge». Med illustrasjoner utført av Audun Hetland ble bøkene svært populære. I en overgangsperiode rundt folkeavstemningen om EF-medlemskap i 1972 satt Leirfall som redaktør i det lokale partiorganet Stjørdalingen. Det ble et klart nei-flertall i Stjørdalsbygdene.

Familie, oppvekst og utdannelse[rediger | rediger kilde]

Bjertem i Hegra i 1950-årene. Gården hadde ca. 100 dekar åker og eng. Gården lå like ved kirke, skole, sparebank og forsamlingshus på Hegramo.[1][2]

Han ble født på Bjertem i Hegra som sønn av gårdbruker John Johnsen Lerfald og hustru Mali Pedersdatter Bjørngård. Han hadde fem yngre søsken.[1] Foreldrene kjøpte hovedbølet av gården, som inntil da hadde vært vanskjøttet, tidlig i 1890-årene. Før dette hadde John Lerfald forpaktet slektsgården Søndre Leirfall, som hans eldre bror hadde odelsretten til.[3]

Foreldrene var preget av nasjonale strømninger og den radikale delen av folkehøyskolebevegelsen, som stod sterkt i Stjørdalsbygdene, takket være foregangsmenn som Ole Vig, H.K. Foosnæs og Lars Bentsen.[3][4] Faren var ordfører i Hegra fra 1911 til 1922, valgt som høyremann,[5] og deltok i kretsen rundt venstremannen Nils Trædal og dannelsen av Bondepartiet, som utsprang fra Norsk Landmandsforbund (senere Norges Bondelag) i 1921.[6]

Familieøkonomien var trang, men sønnen fikk tilfredsstilt sin leselyst gjennom folkebiblioteket. I løpet av Leirfalls barndom ble det holdt omreisende folkehøyskole i bygden, hvilket fremmet virkelysten i det lokale ungdomslaget i mange år fremover.[3] Etterhvert var Leirfall selv involvert i styrearbeid i ungdomslaget, både lokalt og i det regionale Inntrøndelag Ungdomssamlag. Etter folkeskolen gikk han Skogn folkehøyskole fra 1917 til 1918, så Mære landbruksskole fra 1918 til 1920. Etter befalskurs i 1920 studerte han til sivilagronom ved landbrukshøyskolen på Ås.

Allerede i studietiden ble han tilknyttet bondebevegelsen, som stiftet Bondepartiet i 1921. Leirfall fremholdt senere at han fikk en ambisjon om å bli stortingsrepresentant allerede på dette tidspunktet.[7] De økonomiske forholdene var vanskelige i 1920-årene, men Leirfall klarte å få ansettelse som stipendiat i driftslære og landbrukspolitikk ved landbrukshøyskolen fra 1924 til 1926, og i ulike oppdrag for Norges Vel.[7] Han var deretter journalist, redaksjonssekretær og forretningsfører i partiavisen Stjørdalingen i Stjørdal fra 1926 til 1928, og skrev også noen artikler for Nationen. Her drøftet han særlig spørsmål knyttet til landbrukets kår under den store depresjonen.[7] I 1928 giftet han seg med ungdomskjæresten Marie Pedersdatter Vormdal fra Orkdal; de fikk tre døtre.[1][2]

Partisekretær og rikspolitisk debut[rediger | rediger kilde]

Jon Leirfall i arbeid ved den norske legasjonen i Stockholm under krigen.

I 1929 ble han innhentet av Bondepartiets ledelse til å bli dets partisekretær. Til tross for sin unge alder var ikke Leirfall noen ukjent figur i partiet. Han hadde engasjert seg for språk og politikk også på landbrukshøyskolen, hvor han ledet Ås studentmållag. Gjennom pressearbeidet hadde han også knyttet viktige kontakter.[7] Han kom fra stillingen som fylkessekretær i Nord-Trøndelag.[8] Leirfall fikk ansvar for å bygge organisasjonen, men «det var ikkje noe stort apparat å ta over – ei kontordame, ei skrivemaskin og ei tom pengekasse».[9] Grensene mellom Bondelaget og Bondepartiet var uklare, og partiet fikk ikke egne medlemmer og landsmøter før i slutten av 1930-årene. Generalsekretær Wilhelm Dietrichson i Bondelaget fungerte også som Bondepartiets generalsekretær frem til slutten av 1931, og Leirfall påbegynte arbeidet med å gjøre partiet mer uavhengig. Slik sett ble Leirfall partiets første generalsekretær. I 1932 ble han redaktør i partiavisen Arbeidslivet, som han sørget for å modernisere.[8]

Sammen med Dietrichson, Jon Sundby, Jens Hundseid, Rasmus Langeland og Thorvald Aadahl gav han råd til Peder Kolstad om sammensetningen av den første Bondeparti-regjeringen i 1931. Etter å ha blitt overtalt av Aadahl, tok Kolstad med Vidkun Quisling som forsvarsminister. Samme år publiserte Leirfall anonymt en artikkel i Nationen som tok til orde for å danne foreninger av debitorer på bygdene for å «diktere passivkapitalen».[10] På denne tiden nådde gjeldskrisen i landbruket et klimaks, og grønlandssaken var også betent. Da Kolstad døde i 1932, fremstilte Hundseid seg selv for kongen som den naturlige arvtageren. Partiets øvrige ledelse hadde forgjeves prøvd å ringe til Einar Borch fra Leirfalls kontor. Hundseid næret ikke bare fiendskap til Quisling og Leirfall, men også Bygdefolkets Krisehjelp. Etter regjeringens fall i 1933 ble Sundby og Leirfall ofte betraktet som pådrivere for et samarbeid mellom Bondepartiet og NS. I et brev til Hans Holten skrev Leirfall at han «følger heller Quisling død enn Hundseid levende».[10] Han bedyret at han brukte sin posisjon som generalsekretær for å avverge en indre splittelse i Bondepartiet i 1933, og tok seg nær av beskyldninger om å være fascist.[10]

Leirfall delte ikke Dietrichson og Johan E. Mellbyes prinsipielle motforestillinger om statlig inngripen i gjeldskrisen i landbruket. For å hindre at Arbeiderpartiet vant velgere på bygdene på bekostning av Bondepartiet, ville ikke Leirfall holde avstand mellom partiene for enhver pris. Samtidig som han var kritisk til Arbeiderpartiets radikalisme, imøtegikk han de mest antisosialistiske delene av eget parti. Partiet unnlot å ta stilling til anbefalingene fra Gjeldskommisjonen av 1928.[8] Han tilhørte flertallet som støttet kriseforliket i 1935, der de to partiene utnyttet sin samlede parlamentariske styrke. Forliket sikret Arbeiderpartiet regjeringsmakt ved Johan Nygaardsvold, mens Bondepartiet fikk gjennomslag for økonomiske virkemidler rettet mot landbruket. Skjønt han hadde gått av som generalsekretær, ble han værende på den rikspolitiske scenen som styremedlem i Bondelaget fra 1934. Selv om Leirfall var mer praktisk orientert enn bondehøvdingen Mellbye, stod de hverandre nær, og samarbeidet for å få Bondelaget til å avvise nazismen i 1940.[11]

Leirfall fratrådte som generalsekretær ved årsskiftet 1933/1934. Dette skyldtes delvis den belastende konflikten mellom Hundseid og Quisling, og delvis Leirfalls ambisjoner i hjemfylket foran stortingsvalget i 1936. Han var også tidlig i konflikt med sin etterfølger, Holten, som også hadde arbeidet som sekretær mot slutten av Leirfalls periode som generalsekretær.[12] Leirfall var Bondepartiets 1. vararepresentant til Stortinget fra Nord-Trøndelag fra 1937 til 1945, etter at begge de sittende representantene hadde fått etterkommet sitt ønske om gjenvalg. Etter tiden som partisekretær var han kornoppkjøper og møllekontrollør for Statens kornforretning i Stjørdalsbygdene fra 1933 til 1942. Han møtte første gang på Stortinget som vararepresentant i juni 1938, da han brøt med partilinjen og stemte for å senke stemmerettsalderen til 21 år. Vararepresentanter ble sjelden innkalt på denne tiden, og Leirfall var i mange år den eneste representanten som hadde møtt på Stortinget før krigen.[13]

Verdenskrig og landflyktighet[rediger | rediger kilde]

SitatVi lever med eit retusjert bilete av okkupasjonsåra. Skjønnheitsflekkar er fjerna, og det er pussa på trekk som kan gjere biletet finare. […] Etterkrigshistorikarane har fare lett over ymse hendingar og ymse menn. […] Alt flaut, det norske folket var eit folk i drift, og det dreiv den galne vegen. Sjøloppgjeving og samarbeid med tyskarane var eit sterkt innslag i miljøet.Sitat
– Leirfall om den tyske okkupasjonen.[14]

Da den andre verdenskrig brøt ut, måtte han flykte til Sverige sammen med sin familie. Han skrev om oppholdet i Sverige i boken I storm og stille: «Høsten 1943 tok norsk militæropplæring og oppsetting av norske militæravdelinger i Sverige til. Dette er ei ganske fantastisk historie og eit klart brot på svensk nøytralitetspolitikk. Det strider mot all nøytralitet at ei krigførende makt får høve til å organisere militær verksemd mot ein fiende på nøytralt område».[14] I Sverige virket han som landbrukskonsulent ved den norske legasjonen i Stockholm 1942–1945.

Tilbake i Norge overtok han farsgården Bjertem i 1946, og drev denne frem til 1988.

Siste år og død[rediger | rediger kilde]

Leirfall døde på Innherred sykehus i Levanger den 12. juni 1998, 98 år gammel.[15]

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Leirfall var kommandør av storkorset av Finlands løves orden fra 1962 og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden fra 1969. Han ble også tildelt en rekke priser og andre æresbevisninger: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs minnemedalje i sølv i 1958, Norges Bondelags gullmerke i 1971, Senterpartiets såmannstatuett 1973, Melsom-prisen for fremme av nynorsk i 1974 og Norsk kulturråds pris for lokalhistorie i 1979.[16]

Bibliografi[rediger | rediger kilde]

Humorbøker

 • 1970 – Så seier soga. Mykleting og Marialyst i Borte-Pers tid, med Eskeland og Hetland.
 • 1971 – Soga om det store mannefallet.
 • 1972 – Soga om Tryggves fall, med Hetland.
 • 1973 – Soga om Korvald Kyrre og den store hundestriden, med Hetland.
 • 1975 – Soga om det store kvinneåret, med Hetland.
 • 1978 – Soga om Oddvar Rådvill og Per Klipping, med Hetland.
 • 1981 – Sannferdige folk, med Hetland.

Politisk litteratur

 • 1930 – Håndbok for tillitsmenn.
 • 1936 – Jordspørsmålet i Norge. Et ordskiftegrunnlag for bygdeungdommen.
 • 1939 – Studieplan for jamstilling.
 • 1960 – Nordkalottens transportspørsmål.
 • 1960 – Det vestlandske jordbruket i frihandelsområdet.
 • 1960 – Har dei små bruka ei framtid?.

Memoarer og lokalhistorie

 • 1962 – Helleristningene i Hegra.
 • 1968 – Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene, 1. bind (3 deler).
 • 1969 – Steinvikholm. Borgen og byggherren.
 • 1969 – Meierifesten. Sant og usant frå Trøndelag.
 • 1970 – Stormaskina. Frå bygdelivet i gammeltida.
 • 1973 – Mangt eg minnes om ei tid som var.
 • 1976 – Vest i havet. Vesterhavsøyane gjennom tusen års norsk historie.
 • 1977 – Bra folk. Profilar i det gamle bygdesamfunnet.
 • 1979 – Tusen år på Man. Sagaøya i Irskesjøen.
 • 1983 – Hegra kirke. Kirke og menighet 1536–1783–1983.
 • 1984 – Ute og heime.
 • 1984 – Soga om ølet fra Drafn, med Hetland.
 • 1986 – Old times in Norway.
 • 1989 – I storm og stille. Blad frå minneboka.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c Stjørdalsboka. Band V: Gards- og slektshistorie. Hegra herad, del II. Stjørdal. 1954. s. 205–213. 
 2. ^ a b Fiskaa, Haakon M. og Myckland, Haakon Falck (red.) (1956). Norges bebyggelse. Nordlige seksjon. Herredsbindet for Nord-Trøndelag. Søndre del. Oslo: Norsk faglitteratur. s. 722. 
 3. ^ a b c Leirfall, Jon (1989). I storm og stille. Blad frå minneboka. Oslo: Samlaget. s. 7–15. ISBN 82-521-3390-8. 
 4. ^ Leirfall, Jon (1972). Stjørdalsboka. Bind I, del III: Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene. Stjørdal. s. 208–211. 
 5. ^ Røe, Tormod (1987). Stjørdal kommune 1837–1987. Kommunalt selvstyre 150 år. Stjørdal kommune. s. 227. ISBN 82-991614-0-1. 
 6. ^ Håve, Kjell (2012). Heller storm enn stille. Jon Leirfall – meir enn seksti politiske år. Tvedestrand: Bokbyen Forlag. s. 9–24. ISBN 82-92920-31-5. 
 7. ^ a b c d Leirfall, Jon (1989). I storm og stille. Blad frå minneboka. Oslo: Samlaget. s. 16–27. ISBN 82-521-3390-8. 
 8. ^ a b c Håve, Kjell (2012). Heller storm enn stille. Jon Leirfall – meir enn seksti politiske år. Tvedestrand: Bokbyen Forlag. s. 25–36. ISBN 82-92920-31-5. 
 9. ^ Håve, Kjell (1999). «På leiting etter det som soga seier: I Jon Leirfalls fotspor – gjennom norsk politisk historie». I Larsen, Bjørn Helge (red.). Historisk årbok 1999. Historielagene i Stjørdalsbygdene. s. 9–44. ISBN 82-993759-3-2. 
 10. ^ a b c Håve, Kjell (2012). Heller storm enn stille. Jon Leirfall – meir enn seksti politiske år. Tvedestrand: Bokbyen Forlag. s. 37–66. ISBN 82-92920-31-5. 
 11. ^ Håve, Kjell (2012). Heller storm enn stille. Jon Leirfall – meir enn seksti politiske år. Tvedestrand: Bokbyen Forlag. s. 67–90. ISBN 82-92920-31-5. 
 12. ^ Berntsen, Harald (2007). Staurberaren Per Borten. Oslo: Aschehoug. s. 106–110. ISBN 978-82-03-22885-8. 
 13. ^ Leirfall, Jon (1989). I storm og stille. Blad frå minneboka. Oslo: Samlaget. s. 73–75. ISBN 82-521-3390-8. 
 14. ^ a b Leirfall, Jon (1989). I storm og stille. Blad frå minneboka. Oslo: Samlaget. ISBN 82-521-3390-8. 
 15. ^ «Sp.-høvdingen Jon Leirfall døde i går». Aftenposten (morgen utg.). NTB: 3. 13. juni 1998. 
 16. ^ Madsen, Roar (2003). «Jon Leirfall». Norsk biografisk leksikon. 6. bd. (2. utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1008-5. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Wikiquote Wikiquote: Jon Leirfall – sitater