Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Stiftet 1767
Tilholdssted Trondheim
Leder Helge Holden
Medlemmer 400
Nettsted dknvs.no

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) er et vitenskapelig akademi i Norge. Det ble stiftet i Trondheim i 1760 under navnet Det Trondhiemske Selskab, og fikk gjennom kongelig stadfestelse av sine statutter i 1767 sitt nåværende navn. DKNVS er Norges eldste vitenskapelige institusjon; Kongen er til enhver tid selskapets protektor og akademimedlemmene velges på livstid blant landets fremste akademikere fra alle akademiske fag og deles i to klasser, Den humanistiske klasse og Den naturvitenskapelige klasse. Medlemstallet er begrenset til 400 under 70 år, og medlemskap anses som en stor akademisk æresbevisning. Selskapet utgir Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, som løper fra 1761 og dermed er Nordens eldste kontinuerlige vitenskapelige publikasjonserie.

Historie[rediger | rediger kilde]

DKNVS-museet i Trondheim.

Gunnerus' tid[rediger | rediger kilde]

Selskapet ble stiftet (under navnet Det Trondhiemske Selskab) av biskop Johan Ernst Gunnerus, Gerhard Schøning og Peter Frederik Suhm. Det ble i 1767 til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. At Trondheim ble valgt til å huse Norges vitenskapelige selskap fremfor Bergen som var større eller Christiania som var like stor, var en følge av det personlig engasjementet til de tre stifterne. Etableringen gjorde Trondheim til Norges vitenskapelige sentrum i opplysningstiden.

Gunnerus benyttet sin posisjon som biskop i Nidaros til å oppfordre prestene til å drive vitenskapelige studier, samt at han benyttet sine bispevisitasene til studier av land og natur. Det var Gunnerus som var drivkraften i selskapet, han opparbeidet seg internasjonal anerkjennelse med sine publikasjoner, blant annet av Linné. Hans sentrale stilling ble enda viktigere etter at Schøning og Suhm hadde fått stillinger i København i 1765 og reist fra Trondheim. Derfor ble Gunnerus' død i 1773 et alvorlig tilbakeslag for selskapet.

Etter Gunnerus[rediger | rediger kilde]

Det var ingen i Trondheim som kunne fylle tomrommet etter grunnleggeren. Selskapet hadde ansvaret for et bibliotek, en samling av naturalia, og et legat på 300 riksdaler årlig fra arveprins Fredrik som Gunnerus hadde forhandlet frem under en visitas i København i 1771. Mens samlingene ble oppbevart av privatpersoner i Trondheim gikk legatet først og fremst til bønder som hadde utmerket seg i landhuusholdning. Priser for vitenskapelige avhandlinger ble oftest ikke gitt siden det ikke kom arbeider i det hele tatt eller de var av for dårlig kvalitet. Biblioteket mangedoblet sine beholdninger da det arvet Schønings bibliotek på 12 000 bind i 1780; det gjorde det til det suverent største bibliotek i Norge på denne tiden. Selskapet gjorde seg også bemerket ved at det igjen satte i gang diskusjonen om et norsk universitet. Gunnerus hadde gjort et mislykket forsøk tidligere, men under arveprinsens besøk i Trondheim i 1788 holdt selskapets leder Christian Fredrik Hagerup en tale som ble også trykt i København. Det ble likevel ikke noe av universitetet i denne omgangen.[1]

Frem til unionsoppløsningen[rediger | rediger kilde]

I 1804 ble den nye biskopen valgt til selskapets formann og skulle bli det gjennom de viktige årene frem til 1820. Selskapets økonomi ble styrket betraktelig gjennom to testamentariske gaver i 1804. Selskapet ble enearving etter landmåler og naturforsker Christopher Hammer på 20 000 riksdaler og 5 000 etter Niels Poulson i Sorø i tillegg til 300 årlige riksdaler fra kronprinsen. De neste årene kom en diskusjon om statuttene til å motvirke den labre vitenskapelige aktiviteten. Etter mindre revideringer kom nye statutter i 1811. Disse tillot også personer uten vitenskapelig bakgrunn i selskapet og utvannet den vitenskapelige profilen ytterligere, samtidig kom flere lokale personer inn og selskapet ble mer trøndersk enn før.

Samtidig gikk diskusjonen om etableringen av et universitet i Norge på nytt. Selskapet ser ut til å ikke ha deltatt i den i det hele tatt. Diskusjonen ble ledet av det nylig grunnlagte Selskabet for Norges Vel i Christiania. Selskapet i Trondheim ble diskutert som en økonomisk ressurs og en samlokalisering av selskapet og universitetet ble ansett som en fordelaktig mulighet. Denne gangen førte diskusjonen frem og 1811 innvilget kongen at et universitet kunne etableres i Norge. Lokaliseringsdebatten endte med at universitetet ble lagt til Christiania, Trondheim var aldri en alvorlig kandidat.

Dermed flyttet tyngdepunktet for det vitenskapelige liv i landet seg dit. Likevel var universitetet på den tiden først og fremst et utdanningssted, mens vitenskapelige selskap ofte var de som kunne gi penger til forskning, et slags «forskningsråd». Denne oppgaven falt i betydelig grad til DKNVS med sine betydelige økonomiske midler.

Utover 1800-tallet[rediger | rediger kilde]

Selskapet støttet på 1800-tallet personer og forskning som Ivar Aasens språkforskning eller samling av middelalderskrifter i Diplomatarium Norvegicum. Den gav støtte til Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Wergeland og Aasmund Olavsson Vinje til deres studier. Man fortsatte også med utvidelsen av en betydelig naturvitenskapelig samling, grunnlaget til dagens Vitenskapsmuseet og videre oppbygging av det som i dag er Gunnerusbiblioteket.

I 1857 ble Det Norske Videnskaps-Akademi grunnlagt i Christiania. Den gav universitetsmiljøet der et forum for debatt og svekket samtidig den vitenskapelige betydningen av DKNVS enda mer. Et annet problem selskapet fikk på denne tiden var et plassproblem. Samlingene, særlig biblioteket, var blitt for stor for selskapets lokaler i Harsdorff-bygningen i Trondheim katedralskole. Man bestemte seg etter en del diskusjoner for et nybygg på Kalvskinnet, dagens hovedbygg i Vitenskapsmuseet. Bygget var romslig dimensjonert og stod ferdig i 1870, men byggekostnadene hadde tømt selskapets kasser. Stipendvirksomheten måtte innskrenkes betydelig og man konsentrerte seg videre på å bygge den vitenskapelige samlingen videre. Samlinger som den i Trondheim stod på denne tiden sentralt i forskningen.

Statlige vitenskapelige institusjoner i Trondheim, som startet med NTH i 1910 og førte til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), har overtatt selskapets funksjoner og bygninger. Gunnerusbiblioteket, samlingene og Vitenskapsmuseet er i dag alle integrert i NTNU.[2]

Selskapets arkiv 1760–1860[rediger | rediger kilde]

Selskapets arkiv fra perioden 1760–1860 er et interessant og betydningsfullt eksempel på viktige kulturelle og politiske strømninger utenfor hovedstaden. Det forteller om et miljø for kunnskapsutvikling og vitenskap i Trondheim allerede mot slutten av 1700-tallet. Generalprotokollen fra 1768 til 1841 dokumenterer aktiviteten i selskapet, som møter, korrespondanse og inntak av bøker i biblioteket. I arkivet inngår blant annet en brevsamling på rundt 3000 brev fra og til selskapets medlemmer. Fra 1772 fungerte selskapet som landhusholdningsselskap. I perioden 1772–1848 kom det inn nærmere 3000 søknader om premie for praktiske virksomheter, fra til sammen ca. 3300 personer. Dette materialet inngår også i arkivet. Det består blant annet av stoffprøver, vevprøver, opplysninger om hva som ble dyrket og produsert på den tiden. Flere av dokumentene er digitalisert, og register over arkivet finnes i Arkivportalen.[3]

I 2012 ble arkivet (1760–1860) innlemmet i Norges dokumentarv, et register over de viktigste dokumentene i norsk historie. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Verdensminne-program (Memory of the World), som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv, og fremstå som menneskehetens kollektive hukommelse.[4]

DKNVS i dag[rediger | rediger kilde]

DKNVS Akademi kan ha inntil 435 medlemmer (fram til 2020), der medlemmer over 70 år ikke er tellende. Medlemmene er fordelt på ordinære medlemmer på to klasser, Den humanistiske klasse og Den naturvitenskapelige klasse. Videre kan Akademiet ha inntil 30 assosierte medlemmer (fram til 2020) .

Selskapet driver egne forskningsprosjekter, forvalter fonds og legater, tildeler vitenskapelige priser og medalje for kulturskaping, kulturbevaring og kulturformidling[5] samt at det formidler vitenskap i populærvitenskapelig form til allmennheten. Årlige bevilgninger til forskning beløper seg på ca. 1,3 millioner kroner.[6] Den fremste utmerkelsen selskapet deler ut er Gunnerusmedaljen.

I 2012 etablerte DKNVS den internasjonale forskningsprisen Gunnerusprisen i bærekraft. Den første prisen ble tildelt Dr. Kamal Bawa for hans pionérarbeid innen populasjonsbiologi i regnskogområder. Prisen ble ikke utdelt i 2013–2016, men i 2017 ble den reetablert, nå i samarbeid med NTNU.

Selskapets ledere[rediger | rediger kilde]

Selskapets praeses var først Norges konge og visepresesen var den lokale lederen. I 1815 ble de to verv omdøpt til protector og praeses.

Protector (praeses til 1815)
Praeses (vicepraeses til 1815)

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

DKNVS utnevner vanligvis ikke æresmedlemmer. Per 2017 er det bare kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit som er æresmedlemmer av selskapet.[7]

DKNVS' medlemmer er fordelt på den humanistiske klasse og den naturvitenskapelige klasse:

 • Den humanistiske klasse:
  • Gruppe I (Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap), Gruppe II (Psykologi og pedagogikk), Gruppe III (Språkvitenskap), Gruppe IV (Sosiologi og statsvitenskap), Gruppe V (Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap), Gruppe VI (Historie og arkeologi), Gruppe VII (Litteraturvitenskap og estetiske fag (kunst, medievitenskap, musikk, arkitektur)).
 • Den naturvitenskapelige klasse:
  • Gruppe I (Matematikk), Gruppe II (Fysikk), Gruppe III (Kjemi), Gruppe IV (Generell biologi), Gruppe V (Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi), Grupppe VI (Medisin), Gruppe VII (Geovitenskap), Gruppe VIII (Teknologi)

I tillegg kan selskapet ha 35 assosierte medlemmer.[7]

Medlemsliste[rediger | rediger kilde]

Navn Klasse Gruppe Innvalgt Alderskl. Nasjonalitet
Barstad, Hans MagnusHans Magnus Barstad Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Bergmann, SigurdSigurd Bergmann Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Dokka, Trond SkardTrond Skard Dokka Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Fricke, Christel JohannaChristel Johanna Fricke Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Gilhus, Ingvild SælidIngvild Sælid Gilhus Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Gilje, NilsNils Gilje Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Gjelsvik, OlavOlav Gjelsvik Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Hafstad, KjetilKjetil Hafstad Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Høibraaten, HelgeHelge Høibraaten Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Leirvik, Oddbjørn BirgerOddbjørn Birger Leirvik Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Molander, BengtBengt Molander Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Mårtensson, UlrikaUlrika Mårtensson Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Nøtvik Jakobsen, RolvRolv Nøtvik Jakobsen Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Rydving, HåkanHåkan Rydving Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Seland, TorreyTorrey Seland Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Skarsaune, OskarOskar Skarsaune Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Thorseth, MayMay Thorseth Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Wyller, Trus EgilTrus Egil Wyller Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap N
Asheim, IvarIvar Asheim Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Borgen, Peder JohanPeder Johan Borgen Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Dybvig, MagneMagne Dybvig Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Ellingsen, TerjeTerje Ellingsen Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Føllesdal, DagfinnDagfinn Føllesdal Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Hellesnes, JonJon Hellesnes Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Hannay, Robert AlastairRobert Alastair Hannay Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Hognestad, OlavOlav Hognestad Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Lønning, PerPer Lønning Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Montgomery, Ingun MargaretaIngun Margareta Montgomery Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Oftestad, Bernt TorvildBernt Torvild Oftestad Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Skirbekk, GunnarGunnar Skirbekk Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Sæbø, MagneMagne Sæbø Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Winsnes, Ole GunnarOle Gunnar Winsnes Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Øfsti, AudunAudun Øfsti Humanistisk 1. Filosofi, idehistorie og religionsvitenskap 70+ N
Behne, DawnDawn Behne Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Bjerke, Tore KarstenTore Karsten Bjerke Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Blakar, Rolv MikkelRolv Mikkel Blakar Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Karlsdottir, RagnheiðurRagnheiður Karlsdottir Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Kvalsund, Ragnvald JonnyRagnvald Jonny Kvalsund Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Kvernbekk, ToneTone Kvernbekk Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Lorentzen, SveinSvein Lorentzen Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Matthiesen, Stig BergeStig Berge Matthiesen Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Meer, Audrey van derAudrey van der Meer Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Moen, TorillTorill Moen Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Mykletun, Reidar JohanReidar Johan Mykletun Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Nordahl, Hans MortenHans Morten Nordahl Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Postholm, May BrittMay Britt Postholm Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Rasmussen, KirstenKirsten Rasmussen Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Ringdal, GerdGerd Ringdal Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Rundmo, TorbjørnTorbjørn Rundmo Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Saksvik, Per ØysteinPer Øystein Saksvik Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Steinsholt, KjetilKjetil Steinsholt Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Stiles, ToreTore Stiles Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Wichstrøm, LarsLars Wichstrøm Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Aarø, Leif EdvardLeif Edvard Aarø Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk N
Bjørgen, Ivar ArnljotIvar Arnljot Bjørgen Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Flem, AnnlaugAnnlaug Flem Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Gjesme, TorgrimTorgrim Gjesme Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Hagtvet, Knut ArneKnut Arne Hagtvet Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Harbo, TorsteinTorstein Harbo Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Hoel, Torlaug LøkensgardTorlaug Løkensgard Hoel Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Høien, TorleivTorleiv Høien Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Nordvik, HilmarHilmar Nordvik Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Olweus, DanDan Olweus Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Rommetveit, RagnarRagnar Rommetveit Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Raaheim, KjellKjell Raaheim Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Skaalvik, Einar MelgrenEinar Melgren Skaalvik Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Smedslund, Jan EwaldJan Ewald Smedslund Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Søvik, NilsNils Søvik Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Telhaug, Alfred OftedalAlfred Oftedal Telhaug Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Valås, HaraldHarald Valås Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Vikan, ArneArne Vikan Humanistisk 2. Psykologi og pedagogikk 70+ N
Breivik, Leiv EgilLeiv Egil Breivik Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Dommelen, Wim vanWim van Dommelen Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Dyvik, Helge Julius JakhellnHelge Julius Jakhelln Dyvik Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Evensen, Lars SigfredLars Sigfred Evensen Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Haugen, Odd EinarOdd Einar Haugen Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Hellan, LarsLars Hellan Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Jahr, Ernst HåkonErnst Håkon Jahr Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Jenstad, Tor ErikTor Erik Jenstad Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Magga, Ole HenrikOle Henrik Magga Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Nielsen, Marit AamodtMarit Aamodt Nielsen Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Nilsen, Randi AliceRandi Alice Nilsen Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Sandøy, HelgeHelge Sandøy Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Schulte, MichaelMichael Schulte Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Vikør, Lars S.Lars S. Vikør Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Vulchanova, Mila DimitrovaMila Dimitrova Vulchanova Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Wiggen, GeirrGeirr Wiggen Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Åfarli, Tor AndersTor Anders Åfarli Humanistisk 3. Språkvitenskap N
Askedal, JohnJohn Askedal Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Christensen, Kirsti KochKirsti Koch Christensen Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Dalen, ArnoldArnold Dalen Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Faarlund, Jan TerjeJan Terje Faarlund Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Hagland, Jan RagnarJan Ragnar Hagland Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Halvorsen, ArneArne Halvorsen Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Hansen, Cathrine FabriciusCathrine Fabricius Hansen Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Leirbukt, OddleifOddleif Leirbukt Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Lindeman, Fredrik OttoFredrik Otto Lindeman Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Omdal, HelgeHelge Omdal Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Pütz, HerbertHerbert Pütz Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Sandved, Arthur OlavArthur Olav Sandved Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Schöndorf, Kurt ErichKurt Erich Schöndorf Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Vannebo, Kjell IvarKjell Ivar Vannebo Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
Vinje, Finn-ErikFinn-Erik Vinje Humanistisk 3. Språkvitenskap 70+ N
de Soysa, IndraIndra de Soysa Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Engelstad, FredrikFredrik Engelstad Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Gates, ScottScott Gates Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Hvinden, BjørnBjørn Hvinden Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Jensen, An-MagrittAn-Magritt Jensen Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Jenssen, Anders TodalAnders Todal Jenssen Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Knutsen, Torbjørn L.Torbjørn L. Knutsen Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Kuhnle, SteinStein Kuhnle Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Kvande, ElinElin Kvande Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Listhaug, OlaOla Listhaug Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Moxnes, KariKari Moxnes Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Ramet, SabrinaSabrina Ramet Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Ringdal, KristenKristen Ringdal Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Sørensen, Knut HoltanKnut Holtan Sørensen Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Underdal, ArildArild Underdal Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Østerud, ØyvindØyvind Østerud Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Aalberg, TorilToril Aalberg Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap N
Gleditsch, Nils PetterNils Petter Gleditsch Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap 70+ N
Hernes, GudmundGudmund Hernes Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap 70+ N
Lindbekk, ToreTore Lindbekk Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap 70+ N
Martinussen, WillyWilly Martinussen Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap 70+ N
Midgaard, KnutKnut Midgaard Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap 70+ N
Olsen, Johan P.Johan P. Olsen Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap 70+ N
Østreng, WillyWilly Østreng Humanistisk 4. Sosiologi og statsvitenskap 70+ N
Berg, Nina GunnerudNina Gunnerud Berg Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Borge, Lars-ErikLars-Erik Borge Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Bårdsen, GunnarGunnar Bårdsen Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Christiansen, VidarVidar Christiansen Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Dale, BrittBritt Dale Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Engebrigtsen, Ada IngridAda Ingrid Engebrigtsen Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Holtedahl, LisbethLisbeth Holtedahl Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Jones, Michael R.Michael R. Jones Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Karlsen, AsbjørnAsbjørn Karlsen Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Lien, HaakonHaakon Lien Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Lund, RanghildRanghild Lund Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Lundberg, AndersAnders Lundberg Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Rattsø, JørnJørn Rattsø Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Torvik, RagnarRagnar Torvik Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap N
Førsund, Finn R.Finn R. Førsund Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap 70+ N
Hansen, Jens ChristianJens Christian Hansen Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap 70+ N
Howell, SigneSigne Howell Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap 70+ N
Klausen, Arne MartinArne Martin Klausen Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap 70+ N
Sandmo, AgnarAgnar Sandmo Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap 70+ N
Thonstad, Tore SivertTore Sivert Thonstad Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap 70+ N
Aase, AsbjørnAsbjørn Aase Humanistisk 5. Geografi, økonomi, sosialantropologi, sosial- og helsevitenskap 70+ N
Andersen, Håkon WithHåkon With Andersen Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Bertelsen, ReidarReidar Bertelsen Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Bjerck, Hein BjartmannHein Bjartmann Bjerck Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Brenna, BritaBrita Brenna Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Bull, IdaIda Bull Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Børresen, Anne KristineAnne Kristine Børresen Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Christophersen, AxelAxel Christophersen Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Collett, Johan PeterJohan Peter Collett Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Dybdahl, AudunAudun Dybdahl Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Friedman, Robert MarcRobert Marc Friedman Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Frøland, Hans OttoHans Otto Frøland Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Grønlie, ToreTore Grønlie Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Hedeager, LotteLotte Hedeager Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Hernæs, Per OlufPer Oluf Hernæs Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Imsen, SteinarSteinar Imsen Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Jørgensen, Lise BenderLise Bender Jørgensen Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Kaldal, Svein IngarSvein Ingar Kaldal Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Melby, KariKari Melby Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Nedkvitne, ArnvedArnved Nedkvitne Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Péteri, GyörgyGyörgy Péteri Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Petersen, Tore TingvoldTore Tingvold Petersen Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Rian, ØysteinØystein Rian Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Salvesen, HelgeHelge Salvesen Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Skre, DagfinnDagfinn Skre Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Sognnes, KalleKalle Sognnes Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Stugu, Ola SveinOla Svein Stugu Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Tretvik, Aud MikkelsenAud Mikkelsen Tretvik Humanistisk 6. Historie og arkeologi N
Bagge, SverreSverre Bagge Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Bjørgo, NarveNarve Bjørgo Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Dyrvik, StåleStåle Dyrvik Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Farbregd, OddmunnOddmunn Farbregd Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Grankvist, RolfRolf Grankvist Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Helle, KnutKnut Helle Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Johansen, Arne B.Arne B. Johansen Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Kirkhusmo, AndersAnders Kirkhusmo Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Lunde, ØivindØivind Lunde Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Niemi, EinarEinar Niemi Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Nissen, Bo HaraldBo Harald Nissen Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Sejersted, FrancisFrancis Sejersted Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Simensen, JarleJarle Simensen Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Skaare, KolbjørnKolbjørn Skaare Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Supphellen, SteinarSteinar Supphellen Humanistisk 6. Historie og arkeologi 70+ N
Alterhaug, BjørnBjørn Alterhaug Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Andersen, ØivindØivind Andersen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Bjørkøy, KåreKåre Bjørkøy Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Bliksrud, LivLiv Bliksrud Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Borgersen, TerjeTerje Borgersen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Buvik, PerPer Buvik Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Eliassen, Knut OveKnut Ove Eliassen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Eriksen, Roy TommyRoy Tommy Eriksen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Foss, GunnarGunnar Foss Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Jonsson, Leif SigvardLeif Sigvard Jonsson Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Opstad, Jan-LauritzJan-Lauritz Opstad Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Skretting, KathrineKathrine Skretting Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Stene-Johansen, KnutKnut Stene-Johansen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Sørbø, Jan IngeJan Inge Sørbø Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Vidén, GunhildGunhild Vidén Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Wahlgren, Bengt Martin StaffanBengt Martin Staffan Wahlgren Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Aaslestad, PetterPetter Aaslestad Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag N
Bleken, HåkonHåkon Bleken Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Brockmann, JanJan Brockmann Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Børtnes, JosteinJostein Børtnes Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Cold, BirgitBirgit Cold Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Egeberg, Erik HaakonErik Haakon Egeberg Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Fauskevåg, Svein-EirikSvein-Eirik Fauskevåg Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Gimnes, SteinarSteinar Gimnes Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Hareide, JorunnJorunn Hareide Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Hawthorn, Jeremy MilesJeremy Miles Hawthorn Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Hägg, TomasTomas Hägg Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Kraggerud, EgilEgil Kraggerud Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Langvik-Johannessen, KåreKåre Langvik-Johannessen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Ledang, Ola KaiOla Kai Ledang Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Lie, SisselSissel Lie Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Michaelsen, Aslaug J. GrovenAslaug J. Groven Michaelsen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Mæhle, Leif MagnarLeif Magnar Mæhle Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Neumann, BerndBernd Neumann Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Sinding-Larsen, StaaleStaale Sinding-Larsen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Solberg, OlavOlav Solberg Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Tellefsen, ArveArve Tellefsen Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Ullmann, LivLiv Ullmann Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Werenskiold, MaritMarit Werenskiold Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Wessel, ElsbethElsbeth Wessel Humanistisk 7. Litteraturvitenskap og estetiske fag 70+ N
Bratteli, OlaOla Bratteli Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Buan, Aslak BakkeAslak Bakke Buan Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Baas, NilsNils Baas Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Dundas, BjørnBjørn Dundas Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Ellingsrud, GeirGeir Ellingsrud Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Engen, SteinarSteinar Engen Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Fornæss, John ErikJohn Erik Fornæss Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Hanche-Olsen, HaraldHarald Hanche-Olsen Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Holden, HelgeHelge Holden Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Karlsen, Kenneth H.Kenneth H. Karlsen Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Lindqvist, BoBo Lindqvist Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Lindqvist, PeterPeter Lindqvist Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Lyubarskii, YuriiYurii Lyubarskii Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Munthe-Kaas, HansHans Munthe-Kaas Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Næss, ArvidArvid Næss Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Nørsett, Syvert PaulSyvert Paul Nørsett Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Omre, Karl HenningKarl Henning Omre Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Owren, BrynjulfBrynjulf Owren Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Piene, RagniRagni Piene Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Rausand, MarvinMarvin Rausand Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Risebro, Nils HenrikNils Henrik Risebro Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Rognes, JohnJohn Rognes Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Rudakov, AlexeiAlexei Rudakov Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Rue, HåvardHåvard Rue Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Rønquist, Einar MalvinEinar Malvin Rønquist Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Seip, KristianKristian Seip Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Selberg, SigmundSigmund Selberg Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Smalø, SverreSverre Smalø Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Solberg, ØyvindØyvind Solberg Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Øksendal, BerntBernt Øksendal Naturvitenskapelig 1. Matematikk N
Alfsen, Erik MagnusErik Magnus Alfsen Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Fenstad, Jens ErikJens Erik Fenstad Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Knudsen, Finn FayeFinn Faye Knudsen Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Lorentzen, LisaLisa Lorentzen Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Njåstad, OlavOlav Njåstad Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Reiten, IdunIdun Reiten Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Skau, ChristianChristian Skau Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Størmer, ErlingErling Størmer Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Tjøtta, SigveSigve Tjøtta Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Waadeland, HaakonHaakon Waadeland Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Aarnes, Johan FredrikJohan Fredrik Aarnes Naturvitenskapelig 1. Matematikk 70+ N
Amundsen, TrondTrond Amundsen Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Andersen, ReidarReidar Andersen Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Bech, ClausClaus Bech Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Blix, Arnoldus SchytteArnoldus Schytte Blix Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Halvorsen, RuneRune Halvorsen Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Jonsson, BrorBror Jonsson Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Jørgensen, Per MagnusPer Magnus Jørgensen Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Moen, AsbjørnAsbjørn Moen Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Moser, May-BrittMay-Britt Moser Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Moser, Edvard IngjaldEdvard Ingjald Moser Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Mysterud, AtleAtle Mysterud Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Reinertsen, Helge RHelge R Reinertsen Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Reinertsen, Randi EidsmoRandi Eidsmo Reinertsen Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Røskaft, EivinEivin Røskaft Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Slagsvold, ToreTore Slagsvold Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Stenseth, Nils ChristianNils Christian Stenseth Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Stenøien, Hans K.Hans K. Stenøien Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Storm, Johan F.Johan F. Storm Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Swenson, Jon EugeneJon Eugene Swenson Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Sæther, Bernt-ErikBernt-Erik Sæther Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Witter, Menno P.Menno P. Witter Naturvitenskapelig 4. Generell biologi N
Berg, Rolf YngvarRolf Yngvar Berg Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Døving, Kjell BjarneKjell Bjarne Døving Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Espmark, YngveYngve Espmark Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Flatberg, Kjell IvarKjell Ivar Flatberg Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Gullvåg, BarbroBarbro Gullvåg Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Hogstad, OlavOlav Hogstad Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Hytteborn, Ulf HåkanUlf Håkan Hytteborn Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Iversen, Tor-HenningTor-Henning Iversen Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Langvatn, RolfRolf Langvatn Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Lømo, TerjeTerje Lømo Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Mustaparta, HannaHanna Mustaparta Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Rønning, Olaf I.Olaf I. Rønning Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Sundnes, GunnarGunnar Sundnes Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Vorren, Karl-DagKarl-Dag Vorren Naturvitenskapelig 4. Generell biologi 70+ N
Angelsen, Bjørn AtleBjørn Atle Angelsen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Bjerve, Kristian SigvartKristian Sigvart Bjerve Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Børresen-Dale, Anne-LiseAnne-Lise Børresen-Dale Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Davies, Ruth Catharina de LangeRuth Catharina de Lange Davies Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Elgsæter, ArnljotArnljot Elgsæter Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Espevik, TerjeTerje Espevik Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Johansen, BeritBerit Johansen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Kolstø, Anne-BritAnne-Brit Kolstø Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Krokan, Hans EinarHans Einar Krokan Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Lindmo, ToreTore Lindmo Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Lægreid, AstridAstrid Lægreid Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Moan, Johan EmilianJohan Emilian Moan Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Mork, JarleJarle Mork Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Olsen, YngvarYngvar Olsen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Otterlei, MaritMarit Otterlei Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Ottersen, Ole PetterOle Petter Ottersen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Skjåk-Bræk, Ola GudmundOla Gudmund Skjåk-Bræk Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Slupphaug, GeirGeir Slupphaug Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Sonnewald, UrsulaUrsula Sonnewald Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Stokke, Bjørn TorgerBjørn Torger Stokke Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Sundan, AndersAnders Sundan Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Syversen, Tore Louis MartinTore Louis Martin Syversen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Valla, SveinSvein Valla Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
White, Linda RosemaryLinda Rosemary White Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi N
Andersen, Rolf A.Rolf A. Andersen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Brustad, TorTor Brustad Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Dalen, Are BersveinAre Bersvein Dalen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Eimhjellen, KjellKjell Eimhjellen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Guldberg, Hans CatoHans Cato Guldberg Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Johnsson, Anders Carl GustafAnders Carl Gustaf Johnsson Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Natvig, Jacob BirgerJacob Birger Natvig Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Romslo, IngeInge Romslo Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Sakshaug, EgilEgil Sakshaug Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Smidsrød, OlavOlav Smidsrød Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Storm-Mathisen, JonJon Storm-Mathisen Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Strøm, Arne R.Arne R. Strøm Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Walløe, LarsLars Walløe Naturvitenskapelig 5. Biokjemi, biofysikk og molekylær biologi 70+ N
Austgulen, RigmorRigmor Austgulen Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Bovim, GunnarGunnar Bovim Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Børset, MagneMagne Børset Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Dale, OlaOla Dale Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Eik-Nes, Sturla H.Sturla H. Eik-Nes Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Ellingsen, ØyvindØyvind Ellingsen Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Klepp, Olbjørn HaraldOlbjørn Harald Klepp Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Kvinnsland, StenerStener Kvinnsland Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Kaasa, SteinStein Kaasa Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Midelfart, AnnaAnna Midelfart Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Mollnes, Tom EirikTom Eirik Mollnes Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Nylenna, MagneMagne Nylenna Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Sand, TrondTrond Sand Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Sandvik, Arne KristianArne Kristian Sandvik Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Schei, BeritBerit Schei Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Sellevold, Olav Fredrik MünterOlav Fredrik Münter Sellevold Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Skjeldestad, Finn EgilFinn Egil Skjeldestad Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Slørdahl, Stig ArildStig Arild Slørdahl Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Spigset, OlavOlav Spigset Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Stovner, Lars JacobLars Jacob Stovner Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Unsgård, GeirmundGeirmund Unsgård Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Vatten, Lars JohanLars Johan Vatten Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Videm, VibekeVibeke Videm Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Vik, TorsteinTorstein Vik Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Waldum, Helge LyderHelge Lyder Waldum Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Westin, SteinarSteinar Westin Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Wiseth, RuneRune Wiseth Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Waage, AndersAnders Waage Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Aase, SteinarSteinar Aase Naturvitenskapelig 6. Medisin N
Andersen, Per OskarPer Oskar Andersen Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Bakketeig, Leiv SigmundLeiv Sigmund Bakketeig Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Brandtzæg, PerPer Brandtzæg Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Brubakk, Alf O.Alf O. Brubakk Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Grill, ValdemarValdemar Grill Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Götestam, K. GunnarK. Gunnar Götestam Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Haugen, Olav AntonOlav Anton Haugen Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Helsingen, Nils NilssønNils Nilssøn Helsingen Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Jynge, PerPer Jynge Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Kringlen, EinarEinar Kringlen Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Lamvik, Jon OfstadJon Ofstad Lamvik Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Lærum, Ole DidrikOle Didrik Lærum Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Molne, KåreKåre Molne Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Myhre, Hans OlavHans Olav Myhre Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Nordøy, ArneArne Nordøy Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Norum, Kaare R.Kaare R. Norum Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Ofstad, JarleJarle Ofstad Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Ringvold, Amund DanielAmund Daniel Ringvold Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Seljelid, RolfRolf Seljelid Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Sjaastad, OttarOttar Sjaastad Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Svebak, SvenSven Svebak Naturvitenskapelig 6. Medisin 70+ N
Amundsen, LasseLasse Amundsen Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Brattli, BjørgeBjørge Brattli Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Grenne, TorTor Grenne Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Ihlen, Peter M.Peter M. Ihlen Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Jamtveit, BjørnBjørn Jamtveit Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Landrø, MartinMartin Landrø Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Larsen, EilivEiliv Larsen Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Larsen, Rune Berg-EdlandRune Berg-Edland Larsen Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Lippard, Stephen JohnStephen John Lippard Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
McEnroe, SuzanneSuzanne McEnroe Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Olesen, OdleivOdleiv Olesen Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Olsen, LarsLars Olsen Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Ottesen, Rolf ToreRolf Tore Ottesen Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Reimann, ClemensClemens Reimann Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Roaldset, ElenElen Roaldset Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Sejrup, Hans PetterHans Petter Sejrup Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Smelror, MortenMorten Smelror Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Steinberger, Bernhard MaximilianBernhard Maximilian Steinberger Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Sæther, Ola MagneOla Magne Sæther Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Torsvik, Trond HelgeTrond Helge Torsvik Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap N
Bjørlykke, ArneArne Bjørlykke Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Bjørlykke, Knut OlavKnut Olav Bjørlykke Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Eldholm, OlavOlav Eldholm Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Mangerud, JanJan Mangerud Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Neumann, Else-RagnhildElse-Ragnhild Neumann Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Padget, PeterPeter Padget Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Prestvik, ToreTore Prestvik Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Roberts, DavidDavid Roberts Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Robinson, PeterPeter Robinson Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Sellevoll, Markvard ArminMarkvard Armin Sellevoll Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Siedlecka, AnnaAnna Siedlecka Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Steinnes, EilivEiliv Steinnes Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Ursin, BjørnBjørn Ursin Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Vokes, Frank M.Frank M. Vokes Naturvitenskapelig 7. Geovitenskap 70+ N
Arnberg, LarsLars Arnberg Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Bredesen, Arne MathiasArne Mathias Bredesen Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Conradi, ReidarReidar Conradi Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Digernes, TorbjørnTorbjørn Digernes Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Egeland, OlavOlav Egeland Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Faltinsen, Odd MagnusOdd Magnus Faltinsen Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Foss, BjarneBjarne Foss Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Grepstad, Jostein KvaalJostein Kvaal Grepstad Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Hjelen, JarleJarle Hjelen Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Holt, Rune MartinRune Martin Holt Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Hopperstad, Odd StureOdd Sture Hopperstad Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Lacasse, SuzanneSuzanne Lacasse Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Langseth, MagnusMagnus Langseth Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Moan, TorgeirTorgeir Moan Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Nordal, SteinarSteinar Nordal Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Rolstadås, AsbjørnAsbjørn Rolstadås Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Roven, Hans JørgenHans Jørgen Roven Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Strømmen, IngvaldIngvald Strømmen Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Ødegaard, HallvardHallvard Ødegaard Naturvitenskapelig 8. Teknologi N
Bløtekjær, KjellKjell Bløtekjær Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Henriksen, RolfRolf Henriksen Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Hådem, IngolfIngolf Hådem Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Ingebrigtsen, Kjell ArneKjell Arne Ingebrigtsen Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Jakobsen, KarstenKarsten Jakobsen Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Johansen, Inge JohannesInge Johannes Johansen Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Kavlie, DagDag Kavlie Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Lohne, OttoOtto Lohne Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Moe, JohannesJohannes Moe Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Nes, Aasmund ErikAasmund Erik Nes Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Ryum, NilsNils Ryum Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Rønnekleiv, ArneArne Rønnekleiv Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Simensen, Christian JuliusChristian Julius Simensen Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Stette, Gunnar RolfGunnar Rolf Stette Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Svaasand, Lars OtharLars Othar Svaasand Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Sølvberg, ArneArne Sølvberg Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Ytrehus, TorTor Ytrehus Naturvitenskapelig 8. Teknologi 70+ N
Aune, David E.David E. Aune Humanistisk Utenl.
Andersson, ThorstenThorsten Andersson Humanistisk Utenl.
Antonsen, Elmer HaroldElmer Harold Antonsen Humanistisk Utenl.
Barrett, Chaarles KingsleyChaarles Kingsley Barrett Humanistisk Utenl.
Barth, Else M.Else M. Barth Humanistisk Utenl.
Blaikie, Piers MacleodPiers Macleod Blaikie Humanistisk Utenl.
Braunmüller, KurtKurt Braunmüller Humanistisk Utenl.
Bukdahl, Else MarieElse Marie Bukdahl Humanistisk Utenl.
Burk, Kathleen MildredKathleen Mildred Burk Humanistisk Utenl.
Cave, Terence ChristopherTerence Christopher Cave Humanistisk Utenl.
Charlesworth, James H.James H. Charlesworth Humanistisk Utenl.
Corte, Erik W.A. deErik W.A. de Corte Humanistisk Utenl.
Dahlelrup, PilPil Dahlelrup Humanistisk Utenl.
Dillmann, François-XavierFrançois-Xavier Dillmann Humanistisk Utenl.
Dressler, WolfgangWolfgang Dressler Humanistisk Utenl.
Düwel, KlausKlaus Düwel Humanistisk Utenl.
Edlund, Lars-ErikLars-Erik Edlund Humanistisk Utenl.
Eisner, Elliot WayneElliot Wayne Eisner Humanistisk Utenl.
Elmevik, LennartLennart Elmevik Humanistisk Utenl.
Giddens, AnthonyAnthony Giddens Humanistisk Utenl.
Glaser, RobertRobert Glaser Humanistisk Utenl.
Gustafsson, HaraldHarald Gustafsson Humanistisk Utenl.
Harige, Owen D. W.Owen D. W. Harige Humanistisk Utenl.
Hartman, LarsLars Hartman Humanistisk Utenl.
Heimbrock, Hans-GünterHans-Günter Heimbrock Humanistisk Utenl.
Hintikka, JaakkoJaakko Hintikka Humanistisk Utenl.
Hirst, Paul HeywoodPaul Heywood Hirst Humanistisk Utenl.
Holmberg, SörenSören Holmberg Humanistisk Utenl.
Hård, MikaelMikael Hård Humanistisk Utenl.
Inman, Robert P.Robert P. Inman Humanistisk Utenl.
Jensen, Jens ChristianJens Christian Jensen Humanistisk Utenl.
Johannesson, Nils-LennartNils-Lennart Johannesson Humanistisk Utenl.
Jonge, Marinus deMarinus de Jonge Humanistisk Utenl.
Jones, Walton GlynWalton Glyn Jones Humanistisk Utenl.
Kalleberg, Arne L.Arne L. Kalleberg Humanistisk Utenl.
Kjørup, SørenSøren Kjørup Humanistisk Utenl.
Ling, JanJan Ling Humanistisk Utenl.
Lundkvist, Sven E.Sven E. Lundkvist Humanistisk Utenl.
Lönnroth, LarsLars Lönnroth Humanistisk Utenl.
Marshall, GordonGordon Marshall Humanistisk Utenl.
Marton, FerenceFerence Marton Humanistisk Utenl.
Nøjgaard, MortenMorten Nøjgaard Humanistisk Utenl.
Oates, WallaceWallace Oates Humanistisk Utenl.
Ólason, VésteinnVésteinn Ólason Humanistisk Utenl.
Petersen, Trond Karl ArneTrond Karl Arne Petersen Humanistisk Utenl.
Poulsen, Jóhan Hendrik WinterJóhan Hendrik Winter Poulsen Humanistisk Utenl.
Prawitz, DagDag Prawitz Humanistisk Utenl.
Riesenfeld, HaraldHarald Riesenfeld Humanistisk Utenl.
Saeger, Raf deRaf de Saeger Humanistisk Utenl.
Sjöberg, LennartLennart Sjöberg Humanistisk Utenl.
Sternberg, RobertRobert Sternberg Humanistisk Utenl.
Strøm, KaareKaare Strøm Humanistisk Utenl.
Strömholm, StigStig Strömholm Humanistisk Utenl.
Taylor, LanceLance Taylor Humanistisk Utenl.
Thomassen, Arnold J.W.M.Arnold J.W.M. Thomassen Humanistisk Utenl.
Trudgill, Peter JohnPeter John Trudgill Humanistisk Utenl.
Wengenroth, UlrichUlrich Wengenroth Humanistisk Utenl.
Wiesel, ElieElie Wiesel Humanistisk Utenl.
Wilson, Sir David MackenzieSir David Mackenzie Wilson Humanistisk Utenl.
Österberg, EvaEva Österberg Humanistisk Utenl.
Adlercreutz, HermanHerman Adlercreutz Naturvitenskapelig Utenl.
Aharony, AmnonAmnon Aharony Naturvitenskapelig Utenl.
Atiyah, Sir MichaelSir Michael Atiyah Naturvitenskapelig Utenl.
Barnes, Carol A.Carol A. Barnes Naturvitenskapelig Utenl.
Barnes, Calvin G.Calvin G. Barnes Naturvitenskapelig Utenl.
Bawa, KamalKamal Bawa Naturvitenskapelig Utenl.
Benson, Andrew Alm.Andrew Alm. Benson Naturvitenskapelig Utenl.
Berns, Michael W.Michael W. Berns Naturvitenskapelig Utenl.
Bialynicki-Birula, IwoIwo Bialynicki-Birula Naturvitenskapelig Utenl.
Bideau, DanielDaniel Bideau Naturvitenskapelig Utenl.
Bloembergen, NicolaasNicolaas Bloembergen Naturvitenskapelig Utenl.
Borg-Karlson, Anna-KarinAnna-Karin Borg-Karlson Naturvitenskapelig Utenl.
Bressan, AlbertoAlberto Bressan Naturvitenskapelig Utenl.
Buller, Antony T.Antony T. Buller Naturvitenskapelig Utenl.
Carleson, LennartLennart Carleson Naturvitenskapelig Utenl.
Chao, Koung-AnKoung-An Chao Naturvitenskapelig Utenl.
Chiao, Raymond Y.Raymond Y. Chiao Naturvitenskapelig Utenl.
Clough, Ray WilliamRay William Clough Naturvitenskapelig Utenl.
Doksum, Kjell A.Kjell A. Doksum Naturvitenskapelig Utenl.
Eide, Elizabeth A.Elizabeth A. Eide Naturvitenskapelig Utenl.
Emons, Hans-HeinzHans-Heinz Emons Naturvitenskapelig Utenl.
Falkmer, StureSture Falkmer Naturvitenskapelig Utenl.
Felderhof, B. UbboB. Ubbo Felderhof Naturvitenskapelig Utenl.
Fisher, Micael E.Micael E. Fisher Naturvitenskapelig Utenl.
Fossum, Robert M.Robert M. Fossum Naturvitenskapelig Utenl.
Galizia, C. GiovanniC. Giovanni Galizia Naturvitenskapelig Utenl.
Gesztesy, FriedrichFriedrich Gesztesy Naturvitenskapelig Utenl.
Gillberg, ChristopherChristopher Gillberg Naturvitenskapelig Utenl.
Giæver, IvarIvar Giæver Naturvitenskapelig Utenl.
Griffin, William LindsayWilliam Lindsay Griffin Naturvitenskapelig Utenl.
Hailman, Jack P.Jack P. Hailman Naturvitenskapelig Utenl.
Hedberg, Kenneth W.Kenneth W. Hedberg Naturvitenskapelig Utenl.
Hildebrand, John G.John G. Hildebrand Naturvitenskapelig Utenl.
Holm-Hansen, OsmundOsmund Holm-Hansen Naturvitenskapelig Utenl.
Holmdahl, Martin H:sonMartin H:son Holmdahl Naturvitenskapelig Utenl.
Holthuis, Lipke BijdeleyLipke Bijdeley Holthuis Naturvitenskapelig Utenl.
Hopf, HenningHenning Hopf Naturvitenskapelig Utenl.
Hørder, MogensMogens Hørder Naturvitenskapelig Utenl.
Jones, Vaughan F.R.Vaughan F.R. Jones Naturvitenskapelig Utenl.
Kanwisher, JohnJohn Kanwisher Naturvitenskapelig Utenl.
Kemshead, John TrevorJohn Trevor Kemshead Naturvitenskapelig Utenl.
Klauder, John R.John R. Klauder Naturvitenskapelig Utenl.
Komorowski, JanJan Komorowski Naturvitenskapelig Utenl.
Lande, Russell ScottRussell Scott Lande Naturvitenskapelig Utenl.
Larsson, Nils ErikNils Erik Larsson Naturvitenskapelig Utenl.
Lehto, Olli ErkkiOlli Erkki Lehto Naturvitenskapelig Utenl.
Lightfoot jr., Edwin N.Edwin N. Lightfoot jr. Naturvitenskapelig Utenl.
Lindahl, Tomas RobertTomas Robert Lindahl Naturvitenskapelig Utenl.
Lüttke, WolfgangWolfgang Lüttke Naturvitenskapelig Utenl.
Löwdin, Per-OlovPer-Olov Löwdin Naturvitenskapelig Utenl.
Madsen, IbIb Madsen Naturvitenskapelig Utenl.
Marchenko, Vladimir A.Vladimir A. Marchenko Naturvitenskapelig Utenl.
Martio, Olli TapaniOlli Tapani Martio Naturvitenskapelig Utenl.
McNaughton, Bruce L.Bruce L. McNaughton Naturvitenskapelig Utenl.
Mehta, MayankMayank Mehta Naturvitenskapelig Utenl.
Menzel, Randolf H. R.Randolf H. R. Menzel Naturvitenskapelig Utenl.
Milton, Kimball AlanKimball Alan Milton Naturvitenskapelig Utenl.
Morris, RichardRichard Morris Naturvitenskapelig Utenl.
Moshchalkov, Victor VasilievichVictor Vasilievich Moshchalkov Naturvitenskapelig Utenl.
Mottelson, Ben RoyBen Roy Mottelson Naturvitenskapelig Utenl.
Müller, K. AlexK. Alex Müller Naturvitenskapelig Utenl.
Nielsen, Holger Frits BechHolger Frits Bech Nielsen Naturvitenskapelig Utenl.
Norgren, LarsLars Norgren Naturvitenskapelig Utenl.
Norin, Carl TorbjörnCarl Torbjörn Norin Naturvitenskapelig Utenl.
Odintsov, Sergei D.Sergei D. Odintsov Naturvitenskapelig Utenl.
Pal, Bishnu P.Bishnu P. Pal Naturvitenskapelig Utenl.
Payne, DavidDavid Payne Naturvitenskapelig Utenl.
Pedersen, Preben TerndrupPreben Terndrup Pedersen Naturvitenskapelig Utenl.
Pethick, Christopher J.Christopher J. Pethick Naturvitenskapelig Utenl.
Piasecki, JaroslawJaroslaw Piasecki Naturvitenskapelig Utenl.
Reitan, Paul HartmanPaul Hartman Reitan Naturvitenskapelig Utenl.
Ringel, Claus MichaelClaus Michael Ringel Naturvitenskapelig Utenl.
Schlegel, Hans GünterHans Günter Schlegel Naturvitenskapelig Utenl.
Sodin, MikhailMikhail Sodin Naturvitenskapelig Utenl.
Solgaard, OlavOlav Solgaard Naturvitenskapelig Utenl.
Spalding, Dudley BrianDudley Brian Spalding Naturvitenskapelig Utenl.
Steinbrecht, Rudolf A.Rudolf A. Steinbrecht Naturvitenskapelig Utenl.
Stell, GeorgeGeorge Stell Naturvitenskapelig Utenl.
Taylor, C. BarrC. Barr Taylor Naturvitenskapelig Utenl.
Treves, AlessandroAlessandro Treves Naturvitenskapelig Utenl.
Van der Voo, RobRob Van der Voo Naturvitenskapelig Utenl.
Vecchia, Paolo diPaolo di Vecchia Naturvitenskapelig Utenl.
Voigt, WolfgangWolfgang Voigt Naturvitenskapelig Utenl.
Witter, Menno P.Menno P. Witter Naturvitenskapelig Utenl.
Øverås, HelgeHelge Øverås Naturvitenskapelig Utenl.
Alterskjær, KurtKurt Alterskjær Assosierte medlemmer personlige
Arntzen, OddOdd Arntzen Assosierte medlemmer personlige
Brekke, Trond BernhardTrond Bernhard Brekke Assosierte medlemmer personlige
Dragsten, SverreSverre Dragsten Assosierte medlemmer personlige
Gjønnes, KåreKåre Gjønnes Assosierte medlemmer personlige
Grimsbu, JoarJoar Grimsbu Assosierte medlemmer personlige
Lykke, TrondTrond Lykke Assosierte medlemmer personlige
Malvik, JarleJarle Malvik Assosierte medlemmer personlige
Marsh, Gertrude M.Gertrude M. Marsh Assosierte medlemmer personlige
Okkenhaug, KjellKjell Okkenhaug Assosierte medlemmer personlige
Ottesen, PerPer Ottesen Assosierte medlemmer personlige
Skarstein, Vigdis MoeVigdis Moe Skarstein Assosierte medlemmer personlige
Solberg, Erik KristofferErik Kristoffer Solberg Assosierte medlemmer personlige
Sørtømme, OddvarOddvar Sørtømme Assosierte medlemmer personlige
Fokus Bank ASA v/ adm. direktør i Trondheim Assosierte medlemmer Institusjoner
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse v/ daglig leder Assosierte medlemmer Institusjoner
SINTEF v/ adm. direktør i Trondheim Assosierte medlemmer Institusjoner
STATOIL Forskninssenter v/ foskningsdirektøren i Trondheim Assosierte medlemmer Institusjoner
Trondheim katedralskole v/ rektor Assosierte medlemmer Institusjoner

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Arild Stubhaug: Den lange linjen, historien om Videnskabsselskabet i Trondheim. 2010, Tapir Akademisk forlag.
 2. ^ [1] Arkivert 17 juli 2011 hos Wayback Machine. Lederartikel i Morgenbladet fra 5.mars 2010 til DKNVS 250-års jubileum
 3. ^ Register over DKNVS' arkiv
 4. ^ Kulturrådets begrunnelse for å innlemme arkivet i Norges dokumentarv
 5. ^ Yngvar Reichelt: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs medaljer. Sic nos: non nobis. Akademika forlag 2013. ISBN 9788232102198.
 6. ^ [2] Universitetsavisa (NTNU, ua.no), 10.03.2010: Kongelig og positiv oppmerksomhet
 7. ^ a b DKNVS' informasjon om æresmedlemskap og medlemmer

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]