Hopp til innhold

Tide

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tide
Tide-profilert buss
Org.formAksjeselskap
Org.nummer912423921
BransjeKollektivtransport, transport, skipsfart
Etablert3. november 2006
Forgjenger(e)Gaia Trafikk, Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap
DatterselskapTide Buss
Tide Bus Danmark
Tide Reiser
HovedkontorBergen
LandNorge
StyrelederIngvald Løyning
Adm.dir.Roger Rong Harkestad
Antall ansatte 2 759 (2015)
Omsetning 2 423 mill. kr (2015)
Resultat 14 mill. kr før skatt (2015)
Nettstedwww.tide.no

Tide AS er et norsk reiselivs- og kollektivtransportkonsern som har busstransport i Norge og Danmark som hovedvirksomhet. Konsernets bussaktiviteter i Norge utføres av datterselskapet Tide Buss, mens den danske aktiviteten utføres av Tide Bus Danmark. Konsernet er også deltakende i reiselivsselskapet Fjord Tours med 15 % eierandel. Konsernet har hovedkontor i Bergen og omsatte i 2015 for ca. 2,4 milliarder kroner. Ved utgangen av 2015 hadde Tide 2 129 ansatte og 1 040 busser i Norge og 630 ansatte og 356 busser i Danmark.[1]

Selskapet ble etablert 3. november 2006 som en følge av fusjonsprosessen mellom Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap og Gaia Trafikk. Året etter overtok Tide Stavangerske AS fra DSD og fusjonerte Tide Sjø og Stavangerske. Selskapet var notert på Oslo Børs. Inntil 2011 var Tide Sjø et datterselskap i Tide ASA.[2]

Etableringen av Tide[rediger | rediger kilde]

På ekstraordinær generalforsamling i HSD 29. juni 2006 ble det et stort flertall for fusjon, men samme dag ble det på ekstraordinær generalforsamling i Gaia Trafikk AS, med stemmene til blant annet Bergen og Os kommuner vedtatt å utsette fusjonen av de to selskapene inntil videre. Utsettelsen var begrunnet i at det dagen før var kommet inn et indikativt tilbud på Gaia Trafikk fra transportgiganten Arriva på ca. 400 millioner kroner. Bergen kommunes representant stemte for utsettelse for å få bedre tid til å evaluere konsekvensene av dette tilbudet. Uken etterpå bestemte styret i Gaia Trafikk seg for å kalle inn til ny ekstraordinær generalforsamling 17. juli. I mellomtiden hadde opposisjonen i Bergen bystyre inngått en avtale med Bergen byråd som sikret at Bergen kommune ville stemme for fusjonen på den ekstraordinære forsamlingen i Gaia Trafikk.

Strid[rediger | rediger kilde]

Det var mye strid rundt fusjonen, først og fremst politisk strid som følge av at Bergen kommune var største eier i Gaia. Mindertallsbyrådet var mot fusjonen, mens opposisjonen hovedsakelig var for. Samtidig var byrådet bundet av budsjettavtalen med Arbeiderpartiet og kunne derfor ikke gå inn for salg i denne valgperioden.

Som vanlig var det også strid om verdivurderingen av de to fusjonspartnerne. Flere rapporter, blant annet en fra kommunens rådgivere DHT og en rapport fra Ernst & Young, konkludererte med at Gaia ble priset for lavt, og HSD for høyt. På den annen side hadde HSD gjort sine vurderinger som pekte i motsatt retning, og partenes felles oppnevnte uavhengige rådgiver ABG Sunndal Collier kom med sin verdivurdering som lå et sted i mellom. Til sist ble et endelig bytteforhold fastsatt ut fra en forhandling mellom partene.

Fusjonen vedtatt[rediger | rediger kilde]

 • 17. juli ble fusjonen vedtatt, og det nye sammenslåtte selskapet vil årlig frakte rundt 39 millioner reisende. 25 millioner av disse vil være i Bergen. Selskapet har 3000 ansatte og en omsetning på 2,1 milliarder kroner.
 • 24. august 2006 fikk Gaia og HSD melding om at Konkurransetilsynet trengte mer tid til å behandle fusjonssaken, og satte frist til 26. oktober.
 • 25. oktober 2006 bestemte Konkurransetilsynet de ikke ville gripe inn mot fusjonen, og dermed annonserte Gaia og HSD at de ville lansere det nye konsernet Tide 3. november 2006.

Sammenslåing av Tide Sjø og Stavangerske[rediger | rediger kilde]

 • 2. mai 2007: Styrene i Tide ASA og Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) AS godtok i ekstraordinære styremøter 2. mai 2007 hovedprinsippene for en sammenslåing av sine respektive datterselskap Stavangerske AS og Tide Sjø AS.
 • 3. oktober 2007: Fusjonen ble gjennomført. Det nye selskapet tok navnet Tide Sjø.

Datterselskap[rediger | rediger kilde]

Tide ASA består av Tide Buss AS og Tide Verksted AS, Tide Reiser AS samt eiendomsselskaper.

Tide Buss AS[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Tide Buss

Tide Buss er Norges nest største busselskap og står for det meste av busskjøringen i Hordaland og Nord-Rogaland (Haugalandet). Tide Buss har følgende heleide datterselskap:

 • Tide Bus Danmark AS, som driver bybussene i Odense og regionsbusser i Syddanmark.
 • Tide Bane AS

Dessuten var Tide Buss Haugesund AS et datterselskap inntil 2011, da det ble innfusjonert i Tide Buss.

Tide Verksted AS[rediger | rediger kilde]

Tide Verksted AS leverer verkstedstjenester til Tide Buss AS og Tide Reiser AS, og er ett av Norges største tungbilverksted. Tide Verksted driver flere store verksted i Stor-Bergen og omegn, og flere mindre verksted i distriktet i Hordaland.

Tide Reiser AS[rediger | rediger kilde]

Tide Reiser leverer reiselivstjenester med ekspressbuss, flybuss, turbuss og charterbåter på Vestlandet. Selskapet driver også med pakketurer med buss til utlandet. Tide Reiser er i sterk vekst og kjøpte i 2007 og 2008 flere selskaper innenfor turbil, båt-charter og reiselivssegmentet for øvrig.

Selskaper som er kjøpt opp og fusjonert inn i Tide Reiser AS:

Tides historie[rediger | rediger kilde]

For historien om sjøvirksomheten, se artikkelen «Tide Sjø»

De tre selskapene som er blitt til Tide har tilsammen en imponerende historie som går helt tilbake til midten av 1800-tallet. På hver sin side har de tre selskapene vært banebrytende innenfor norsk samferdsel. Fra starten av var det svært mange små lokale trafikkselskaper. Bare i Hordaland var det opprinnelig 86 selskaper som gjennom utallige sammenslåinger og fusjoner til slutt ble til Tide. I dag gjenstår kun to andre mindre selskaper, Modalen-Eksingedalen Billag, samt BNR som driver MS Snarveien mellom Bergen og Askøy (Dette er et nystiftet selskap som ikke må forveksles med det gamle BNR som ble innlemmet i HSD.).

Buss - HSD[rediger | rediger kilde]

I 1929 var HSD som største aksjonær med på å stifte Hardanger – Haugastøl Billag A/S, men det var først den 1. januar 1955 at HSD Bilane ble etablert. HSD Bilane ble etablert gjennom en sammenslutning av følgende 10 selskap, hvorav de to siste allerede hadde vært drevet av HSD.

 • Haugesund-Sunnhordland-Ryfylke Billag A/S
 • Hardanger-Haugastøl Billag A/S
 • Hardanger Rutebillag A/S
 • Utåker-Rosendal Billag A/S
 • Indre Hardanger A/S
 • Odda-Breifonn-Hovden Billag A/S
 • Stord-Fitjar Billag A/S
 • Ulvikbilane A/S
 • Tysnes Billag
 • HSD Bilrutene på Bømlo

Etter denne store sammenslutningen hadde HSD Bilane ca. 150 busser og fraktet ca. 1,5 millioner passasjerer og ble med dette det største billaget i Norge på den tiden. Ved årtusenskiftet fortsatte HSD Buss med en del store oppkjøp og overtok i løpet av en femårsperiode fra 1998 til 2003 Bergen-Hardanger-Voss Billag A/S (BHV), Vest Trafikk A/S, bussvirksomheten til Bergen-Nordhordland Rutelag A/S (BNR) og Haugaland Billag A/S. Med dette ble HSD Buss igjen et av de største privateide busselskapene i Norge og i 2003 fraktet HSD Buss ca. 15 millioner passasjerer med 630 busser.

I 2005 hadde HSD Buss rutedrift i hele Hordaland samt Haugalandet (Nord-Rogaland). I tillegg deltok HSD Buss i en rekke ekspressbussruter, og hadde en stor turbilvirksomhet. Styrene i HSD og Gaia Trafikk godkjente i 2006 en fusjon mellom selskapene. Etter positivt vedtak i begge selskap ble fusjonen vedtatt 17. juli 2006 og det nye selskapet fikk navnet Tide. Det nye selskapet ble opprettet 3. november 2006.

Buss - Gaia[rediger | rediger kilde]

Historien til Gaia Trafikk går helt tilbake til oppstarten av NesttunOsbanen i 1894. Høye anleggskostnader og svakere drift enn forventet resulterte imidlertid i store økonomiske problemer, og etter sju magre år ga jernbanedriften stort sett tilfredsstillende økonomiske resultat i perioden fra 1902 til 1924. Trafikken på banen ble imidlertid redusert år for år, og i 1935 kjørte toget sin siste tur.

Nesttun-Osbanens Rutebiler fortsatte med bussdrift når jernbanen ble nedlagt. Gaia sin historie fortsatte med det private Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporvei, som den 24. juni 1897 foretok sin første prøvetur med sporvogner i Bergen. Selskapet ble til etter initiativ fra tollskriver John Teodor Lund, overingeniør Nils Henrik Bruun og generalkonsul Louis Samson. Det var også disse som satt i det første styret i selskapet, sammen med representanter fra det tyske Union Elektricitaets-Gesellschaft (UEG) som var majoritetsaksjonær. Sporveien forble på private hender frem til 1917 da kommunen overtok driften og skiftet navn på selskapet til Bergen Sporvei. På det tidspunkt var den samlede trafikklengde 10,4 kilometer og ble betjent av 51 sporvogner.

Den første bussruten i bergensområdet kom i gang i 1917. I 1920-årene ble det mer fart i bussdriften, og i tur og orden startet Fana Automobillag, Automobilruta Milde - Bergen, Aasane Automobillag, Laksevaag Kommunale Rutebilselskap, Nesttun- Osbanens Rutebiler og Bergen Sporvei med rutebiltrafikk. Sistnevnte selskap kjøpte sine første omnibusser i 1928 og etablerte sin første permanente rute mellom Torvalmenningen og Mulen 1. juli samme år. I bytrafikken kapret bussene markedsandeler fra sporvognene og utviklet seg fra å være et supplement, til å bli en reell konkurrent til trikken.

Forhistorien til Gaia Trafikk forteller om mange oppkjøp og fusjoner. I 1965 gikk det som da var blitt tre store selskaper sør for Bergen sammen til Bilruta Fana-Os-Milde L/L. Seks år senere slo Laksevåg Kommunale Rutebilselskap seg sammen med Bergen Sporvei og i 1974 overtok Åsane Billag den avdelingen Arna-Osterøy Billag hadde i Arna. I 1992 gikk Åsane Billag og Bilruta Fana-Os-Milde sammen til Pan Trafikk. I 1998 fusjonerte Pan og Bergen Sporvei til Gaia Trafikk. I 2004 ble Gaia Trafikk AS omorganisert til konsern for å møte fremtidens utfordringer på en offensiv måte og samtidig etablere en mer effektiv driftorganisasjon innen hvert virksomhetsområde.

Historiske milepæler for Stavangerske, HSD og Gaia[rediger | rediger kilde]

 • 1855 Det Stavangerske Dampskibsselskab blir etablert med hjuldamperen DS ”Ryfylke” som første båt.
 • 1880 HSD blir til etter sammenslutning av Interessentskabet Hardangeren og Det Søndhordlandske Dampskibsselskab
 • 1883 HSD tar over Det Vestlandske Dampskibsselskab
 • 1894 Oppstart av Osbanen – den første forløperen til det som senere ble til Gaia Trafikk.
 • 1897 Aktieselskapet Bergens Elektriske Sporvei starter opp den første sporveien i Bergen.
 • 1917 Bergen kommune overtar sporveisdriften og etablerer Bergen Sporvei.
 • 1928 HSD tar i bruk sin første bilferje (kombinert med gods og passasjerer).
 • 1928 HSD er Norges første ruteselskap som starter bilruter
 • 1928 Bergen sporvei kjøper sine første omnibusser og etablerer fast rute mellom Torgalmenningen og Mulen
 • 1935 Osbanen blir nedlagt
 • 1937 Stavangerske bygger sin første sjøbuss MS Ekspress
 • 1938 Første rene bilferje blir levert – MF Folgefonn
 • 1950 Bergen sporvei starter den første Trolleybusslinjen i Bergen, mellom Mulen og Møhlenpris.
 • 1955 HSD tar over 10 lokale bilselskap og HSD Bilane blir stiftet
 • 1960 Stavangerske setter den første hydrfoilbåten MS Vingtor i rute på Stavanger – Bergen.
 • 1961 HSD får sin første hydrofoilbåt – MS Teisten
 • 1961 Laksevåg Kommunale Rutebilselskap slår seg sammen med Bergen Sporvei
 • 1962 HSD tar over Det Midthordlandske Dampskipsselskap
 • 1965 De tre største busselskapene sør for Bergen slår seg sammen til Bilruta Fana-Os-Milde L/L
 • 1965 Bergen Sporvei legger ned trikken i Bergen
 • 1974 Sameiet «Flaggruten» blir stiftet (HSD, DSD, SDA)
 • 1988 Folke Hermansen blir styreformann i DSD og starter en omfattende restrukturering av DSD
 • 1990 Rogaland Trafikkselskap A/S blir etablert som heleid datterselskap av DSD
 • 1990 Stavangerske får levert sin første katamaran, MS Fjorddrott fra Båtservice AS i Mandal
 • 1991 HSD tar over Flaggruten
 • 1992 Åsane Billag og Bilruta Fana-Os-Milde slår seg sammen til Pan Trafikk AS
 • 1998 Pan Trafikk AS og Bergen Sporvei slår seg sammen til Gaia Trafikk AS
 • 1999 HSD overtar Bergen Hardanger Voss Billag
 • 2000 HSD fusjonerer med Vest Trafikk, som blir en del av HSD Buss AS
 • 2001 HSD tar over buss-, gods- og ferjedriften i Bergen Nordhordland Rutelag
 • 2003 HSD overtar Haugaland Billag
 • 2003 Rogaland Trafikkselskap AS skifter navn til Stavangerske AS
 • 2003 Stavangerske tar i bruk verdens første høyhastighetskatamaran ferge MF Stavanger
 • 2004 Stavangerske og OVDS selger Nor-Cargo til Posten.
 • 2005 HSD og Stavangerske oppretter selskapet Nor Ferjer for drift av anbudsbelagte ferjesamband
 • 2005 HSD Transport AS blir solgt til Posten
 • 2006 HSD Buss AS og Gaia Trafikk AS vinner sammen sitt første bussanbud; Haugalandet.
 • 2006 HSD ASA og Gaia Trafikk AS fusjonere til Tide.
 • 2007 Tide vinner sitt største anbud til nå: Nesoddenbåtene i indre Oslofjord.
 • 2007 Tide ASA overtar Stavangerske AS fra DSD og fusjonerer Stavangerske AS med Tide Sjø AS
 • 2008 Tide vinner sitt første anbud i utlandet og starter opp driften av Odense Bybusser i Danmark
 • 2008 Tide vinner sitt første anbud i Nord-Norge (Ferge-anbud i Troms)
 • 2008 Tide Buss undertegner samarbeidsavtale med Hollandske HTM om bybane-samarbeid.
 • 2008 Dagfinn Neteland fratrer som Konsernsjef.
 • 2009 Bjørn Ove Børnes tar over som fast konsernsjef for Tide.
 • 2009 Tide Sjø overtar driften av Nesoddenbåtene i indre Oslofjord, med verdens annen gassdrevne passasjerferge.
 • 2011 Tide Sjø blir fisjonert ut av Tide ASA

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Årsrapport 2015» (PDF). Tide ASA. 
 2. ^ Kunngjøring om fisjon – Brønnøysundregistrene

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • HSD 50-års Jubileumsbok 1880–1930
 • HSD 75-års Jubileumsbok 1880–1955
 • Bård Kolltveit (1980). Over fjord og fjell. Bergen: F. Beyer A/S. ISBN 82-990617-0-9. 
 • Bård Kolltveit (2005). I RUTE. HSD 125 år 1880–2005. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS. ISBN 82-419-0404-5. 
 • Dag Bakka Jr. (2005). Selskabe. Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år. Stavanger. ISBN 82-303-0571-4. 
 • Siri Myrvoll (1998). FRA TRIANGELEN TIL DUO. Små gløtt inn i Bergen Sporveis historie. Bergen. ISBN 82-7128-248-0 Sjekk |isbn=-verdien: checksum (hjelp). 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]