Politidistrikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Hovedkvarteret til Salten politidistrikt i Bodø.
Romerike politidistrikt på Lillestrøm.

Et politidistrikt er en geografisk enhet i den norske Politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene er underlagt Politidirektoratet, som har ansvar for faglig ledelse, styring og oppfølging.

Et politidistrikt ledes av en politimester, en statlig embedsmann som utnevnes av Kongen i statsråd.

Innen hvert politidistrikt finnes politistasjoner, lensmannskontorer og namsfogdkontorer. Hver politistasjon ledes av en politistasjonssjef og har geografisk ansvar for et politistasjonsdistrikt. Politistasjoner kan enten ha rene politioppgaver eller både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Lensmannskontorer ledes av en lensmann og har ansvar for et lensmannsdistrikt. Lensmannskontorer har både politigjøremål og sivile rettspleie­gjøremål. Namsfogdkontorer ledes av en namsfogd og dekker et namsfogddistrikt. Namsfogdkontorer har kun sivile rettspleie­gjøremål.

Et politidistrikt utgjør også en lokal redningssentral (LRS), som har en redningsledelse med representanter fra aktuelle offentlige etater, med politimesteren som formann. I sin rolle som LRS er politidistriktet underlagt Hovedredningssentralen.

Politireformer[rediger | rediger kilde]

Politireform 2000[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Politireform 2000

Før 2002 var det 54 politidistrikter i Norge (55 med Svalbard). Under Jens Stoltenbergs andre regjering behandlet Stortinget den 21. mai 2001 en politireform,[1] som innebar en sammenslåing av antallet politidistrikter. Reformen trådte i kraft den 1. januar 2002 og innebar at antall politidistrikter ble redusert til 27 (28 med Svalbard).

Nærpolitireformen i 2015[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Nærpolitireformen

Erna Solbergs regjering la 6. mars 2015 frem en stortingsmelding om en ny nærpolitireform.[2][3] Den 24. mars ble den lagt frem av Stortingets justiskomité,[4] og den 7. april arrangerte KS et informasjonsmøte om reformen.[5][6] I stortingsmeldingen ble det foreslått å redusere antall politidistrikter til 12 (13 med Svalbard) etter funnene i politianalysen som ble lagt frem 19. juni 2013[7] og 22. juli-kommisjonens rapport.[8]

Den 31. mai 2015 ble Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet enige om detaljene i nærpolitireformen.[9] Forliket innebar justeringer av regjeringens forslag: Asker og Bærum politidistrikt ble innlemmet i Oslo politidistrikt (stortingsmeldingen foreslo å holde dem adskilt), Troms beholdt sitt politidistrikt, mens to distrikter i Finnmark slås sammen (stortingsmeldingen foreslo et distrikt for Troms og Vest-Finnmark og et for Øst-Finnmark), Bindal kommune i Nordland blir en del av det nye Trøndelag politidistrikt, og Jevnaker kommune i Oppland legges til Sørøst politidistrikt. På Svalbard vil Sysselmannen fortsatt ivareta politioppgavene. Reformen ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2015,[4] og trer i kraft 1. januar 2016.

Etter reformen vil politidistriktenes størrelse variere fra Oslo politidistrikt på 747 km² med 3 000 ansatte til Finnmark politidistrikt på 48 616 km² med 350 ansatte.

Politidistrikter[rediger | rediger kilde]

Norges nye politidistrikter fra 2016
# Før 2002 # 2002–2016 # 2016–
1 Oslo politidistrikt 1 Oslo politidistrikt 1 Oslo politidistrikt
2 Asker og Bærum politidistrikt 2 Asker og Bærum politidistrikt
3 Halden politidistrikt 3 Østfold politidistrikt 2 Øst politidistrikt
4 Sarpsborg politidistrikt
5 Fredrikstad politidistrikt
6 Moss politidistrikt
7 Follo politidistrikt 4 Follo politidistrikt
8 Romerike politidistrikt 5 Romerike politidistrikt
9 Kongsvinger politidistrikt 6 Hedmark politidistrikt 3 Innlandet politidistrikt
10 Hamar politidistrikt
11 Østerdal politidistrikt
12 Gudbrandsdal politidistrikt 7 Gudbrandsdal politidistrikt
13 Vestoppland politidistrikt 8 Vestoppland politidistrikt
14 Ringerike politidistrikt 9 Nordre Buskerud politidistrikt 4 Sør-Øst politidistrikt
15 Drammen politidistrikt 10 Søndre Buskerud politidistrikt
16 Kongsberg politidistrikt
17 Nord-Jarlsberg politidistrikt 11 Vestfold politidistrikt
18 Tønsberg politidistrikt
19 Sandefjord politidistrikt
20 Larvik politidistrikt
21 Telemark politidistrikt 12 Telemark politidistrikt
22 Skien politidistrikt
23 Notodden politidistrikt
24 Rjukan politidistrikt
25 Kragerø politidistrikt
26 Arendal politidistrikt 13 Agder politidistrikt 5 Agder politidistrikt
27 Kristiansand politidistrikt
28 Vest-Agder politidistrikt
29 Rogaland politidistrikt 14 Rogaland politidistrikt 6 Rogaland politidistrikt
30 Stavanger politidistrikt
31 Haugesund politidistrikt 15 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
32 Bergen politidistrikt 16 Hordaland politidistrikt 7 Vest politidistrikt
33 Hordaland politidistrikt
34 Hardanger politidistrikt 17 Sogn og Fjordane politidistrikt
35 Sogn politidistrikt
36 Fjordane politidistrikt
37 Sunnmøre politidistrikt 18 Sunnmøre politidistrikt 8 Møre og Romsdal politidistrikt
38 Nordmøre politidistrikt 19 Nordmøre og Romsdal politidistrikt
39 Romsdal politidistrikt
40 Trondhjem politidistrikt 20 Sør-Trøndelag politidistrikt 9 Trøndelag politidistrikt
41 Uttrøndelag politidistrikt
42 Inntrøndelag politidistrikt 21 Nord-Trøndelag politidistrikt
43 Namdal politidistrikt
44 Helgeland politidistrikt 22 Helgeland politidistrikt 10 Nordland politidistrikt
45 Rana politidistrikt
46 Bodø politidistrikt 23 Salten politidistrikt
47 Narvik politidistrikt 24 Midtre Hålogaland politidistrikt
48 Lofoten og Vesterålen politidistrikt
49 Troms politidistrikt 25 Troms politidistrikt 11 Troms politidistrikt
50 Senja politidistrikt
51 Vestfinnmark politidistrikt 26 Vestfinnmark politidistrikt 12 Finnmark politidistrikt
52 Vardø politidistrikt 27 Østfinnmark politidistrikt
53 Vadsø politidistrikt
54 Sør-Varanger politidistrikt

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ St.meld.nr.22 (2000–2001) NB Politireform 2000 – et tryggere samfunn, 1.1.2000, STM20000220D, jf. Innst. S. nr. 241 (2000–2001) Innstilling fra justiskomiteen om Politireform 2000. Et tryggere samfunn.
  2. ^ Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren om politireforma, pessemelding, regjeringen.no, 6. mars 2015
  3. ^ Justis- og beredskapsdepartementet: Prop. 61 LS (2014-2015). Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen), 6. mars 2015
  4. ^ a b Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen - nærpolitireformen). Hvor er saken nå?, regjeringen.no, 24. mars 2015
  5. ^ Presenterer forslag til politireform, regjeringen.no, kalenderhendelse, 7. april 2015
  6. ^ Informasjonsmøte om politireformen, Kommunesektorens organisasjon, 19. mars 2015
  7. ^ Justis- og beredskapsdepartementet: NOU 2013: 9. Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer — Politianalysen, regjeringen.no, 19. juni 2013
  8. ^ Statsministerens kontor: NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, 13. august 2012
  9. ^ Slik blir politireformen, Nettavisen

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]