Hopp til innhold

Riksadvokat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Riksadvokat er et norsk embete som er omtalt i artikkelen Norges riksadvokat.

Lignende embeter i andre land kan være:

Tittelen Norges riksadvokat oversettes på engelsk til: «The Director of Public Prosecutions» og tittelen til den norske regjeringsadvokaten oversettes på engelsk til: «Office of the Attorney General of Norway». Disse må ikke forveksles med den norske generaladvokaten som i påtalespørsmål er underlagt Riksadvokaten og på engelsk oversettes med «Judge Advocate General». De må heller ikke forveksles med «generaladvokatene» i Den europeiske unions domstol som på engelsk kalles «Advocates General».

Andre land fordeler oppgavene som Norges riksadvokat og den norske regjeringsadvokaten utfører i Norge på en så annerledes måte at de ikke er direkte sammenlignbare med de norske embedene. Nedenstående artikler omtaler embeter som har oppgaver som er delvis sammenfallende med oppgaver som i Norge er lagt til Norges riksadvokat og/eller den norske regjeringsadvokaten. Noen av disse har også oppgaver som tilsvarer de norske statsadvokatembetene. Avisene bruker i noen sammenhenger riksadvokat om en utenlandsk instans når instansen har øverste myndighet i landet til å fatte avgjørelse om tiltale skal tas ut, selv om instansen er organisert annerledes og har andre arbeidsoppgaver enn en riksadvokat.

USAs justisminister heter på engelsk «United States Attorney General» og må ikke forveksles med Attorney General i andre land eller andre sammenhenger.

Autoritetsdata