Vestfold politidistrikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Vestfold politidistrikt
Vestfold politidistrikt
TypePolitidistrikt
VirkeområdeVestfold
Opphørt31. desember 2015[1]
HovedkontorTønsberg
EierPolitidirektoratet
Ansatte500 (2014)[2]

Vestfold politidistrikt var inntil 31. desember 2015 et av 27 politidistrikter i Norge, med noe over 225 000 innbyggere. Fra 1. januar 2016 ble området innlemmet i Sør-Øst politidistrikt.

Ledelsen i politidistriktet var lokalisert til Tønsberg. Øverste leder for virksomheten var politimester Christine Fossen. Fossen var konstituert fram til 31. desember 2015. Distriktet hadde politistasjoner i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. I tillegg hadde det ett lensmannsdistrikt for indre Vestfold som dekket kommunene Hof, Re, Andebu og Lardal. Statens Barnehus Sandefjord var også en del av Vestfold politidistrikt.

Vestfold politidistrikt hadde fire funksjonelle enheter: FKE – felles kriminal enhet, FOE – felles operativ enhet, FFE - felles forvaltnings enhet (Politiets publikumssenter i Stokke) og PST – Politiets sikkerhetstjeneste. I tillegg var det en egen stabsenhet – administrativ enhet. Fra operasjonssentralen ved Vestfold politidistrikt, som var bemannet hele døgnet, ble alle operative hendelser ledet. Ved hjelp av moderne teknologi hadde blant annet operasjonssentralen oversikt over hvor alle distriktets biler og båter til enhver tid befant seg, og kunne på den måten gi rask assistanse ved behov for akutt hjelp.

Det var ca. 450 ansatte i politidistriktet. Disse betjente et folketall på ca. 225.000 mennesker, som bor i et område som dekker 1988 kvadratkilometer og alle kommunene i Vestfold med unntak av Sande og Svelvik nord i fylket. Distriktet hadde grenser mot Søndre Buskerud politidistrikt i nord og mot Telemark politidistrikt i syd og vest, og en lang kystlinje (Oslofjorden).

Fylket hadde flere «grenser» mot utlandet. Vestfold har flere daglige ferjeavganger til både Sverige og Danmark, og har en flyplass – Sandefjord lufthavn Torp. Flyplassen har stor chartertrafikk, mange direkte ruter til utlandet og det nest største antallet non-schengen passasjerer av samtlige flyplasser i Norge.

Vestfold er et populært sommerturistfylke. Dette er stor småbåttrafikk og betydelig vegtrafikk i sommermånedene. Grenser og turisme/småbåttrafikk gir utfordringer som blant annet håndteres gjennom en egen grense- og utlendingsenhet og en egen båttjeneste.

I arbeidet med å skape et tryggere Vestfold har Vestfold politidistrikt organisert kampen mot kriminalitet i form av flere fast etablerte prosjektgrupper, blant annet den såkalte gjengangergruppen som har spesielt fokus rettet mot kriminelle gjengangere. Prosjektet er svært vellykket og har redusert vinningskriminaliteten i Vestfold betydelig.

«Politiets publikumssenter»[rediger | rediger kilde]

I desember 2012 ble Politiets publikumssenter i Stokkeveien 55 etablert som en egen driftsenhet (FFE). Alle publikumshenvendelser vedrørende søknader om pass, våpensøknader og bevillingssaker blir utført fra dette publikumssenteret i Stokke. Også alle søknader knyttet til opphold for utenlandske statsborgere mottas og behandles ved dette senteret. Tidligere ble disse tjenestene utført fra politistasjonene og lensmannskontorene i Vestfold.

«Grenseløs»[rediger | rediger kilde]

«Grenseløs» er en egen etterforskningsgruppe i Vestfold politidistrikt som skal etterforske mobile utlendinger.

Gruppen ble opprettet 26. mars 2007. Gruppen kan vise til gode resultater. Den har arrestert flere personer og funnet igjen betydelige mengder tyvegods.

«Grenseløs»-gruppen har samarbeid med politistasjoner i østeuropeiske land gjennom direkte møter og nordiske samarbeidsmenn i utlandet. Én av samarbeidsparterne er Litauen.

Fra 2009 ble Grenseløs utvidet til også å omfatte politidistriktene Telemark, Søndre Buskerud og Asker og Bærum. Totalt utgjør Grenseløs nå 20 personer underlagt en felles leder. Grenseløs-gruppene arbeider tett sammen og saker fordeles dit hvor det til enhver tid er best kapasitet. Politisamarbeidet er en rasjonell organisering på et samarbeidskrevende kriminalitetsområde.

Referanser[rediger | rediger kilde]