Politireserven

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Skulder-distinksjon for politireserven

Politireserven er en reservestyrke i den norske politi- og lensmannsetaten som består av mannskaper som har fullført militær førstegangstjeneste og som deretter utfører plikttjeneste i Politireserven resten av tjenestetiden. Politireserveordningen er hjemlet i polititjenestepliktloven.[1]

Politireserven kan kun besluttes brukt av Kongen i statsråd. Den kan brukes ved hel eller delvis mobilisering, for å avverge eller begrense naturkatastrofer og andre alvorlige ulykker, samt for å opprettholde samfunnsorden når viktige allmenne interesser tilsier det. Det sistnevnte gjelder også ved eventuelle terrorangrep.

Politireserven vil i visse situasjoner være påkrevd for å understøtte og dels avløse ordinære politimannskaper. Hovedoppgavene til Politireserven vil være objektvakthold og vakttjeneste, trafikk og -patruljetjenesten, innsats mot folkemasser (IMF) og i noen spesielle tilfeller personsikring. Politireserven skal ikke brukes for å kompensere for mangelfulle politiressurser ved utøvelse av politiets daglige tjeneste. [2][død lenke]

Nye politireservister gjennomgår et to ukers grunnkurs ved Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern. Her er man gjennom mange av politiets vanlige oppgaver som for eksempel vakthold, trafikkontroll, patruljetjeneste og skyteprøve. Reservistene kan også bli innkalt til repetisjonskurs.

Politireservistene opptrer enten med feltuniform eller tjenesteantrekk II, den uniformen som vanligvis benyttes av politiet. Reservistene kjennes ved at distinksjonene er vevde, sorte hylser med bokstavene PR i gult. Som øvrig norsk politi er Politireserven ubevæpnet, men har maskinpistolen MP5 som primærvåpen ved eventuell bevæpning.

Historie[rediger | rediger kilde]

Politireserven ble for første gang siden opprettelsen i 1952 benyttet under OL på Lillehammer i 1994. Deler av Politireserven er også med på ordinære redningsøvelser med Forsvaret, Sivilforsvaret og Politiet.

Fra og med 2006 ble Politireserven administrert av Utrykningspolitiet i Stavern. Samtidig ble det besluttet at Politireserven skulle kun rekrutteres fra det sentrale østlandsområdet, og ikke hele landet som før.

Høsten 2007 bestod styrken av omtrent 800 opplærte menn og kvinner[2], etter å ha bestått av omtrent 5500 personer så sent som i 2001.[3] Begrensede budsjetter på slutten av 1990- og så langt på 2000-tallet har ført til beskjeden kursvirksomhet.

I 2007 bestemte Regjeringen av det skal rulleføres tusen ekstra personer som raskt kan utdannes og utstyres dersom trusselsituasjonen endres, men kostnadsrammen ble ikke besluttet økt med dette.[4]

Den 22. juli 2011 ble det gitt tillatelse fra Politidirektoratet til å benytte styrken. Deler av styrken ble varslet og satt i beredskap, men ingen ble innkalt.[5]

Politireserven ble av forsterkningsutvalget den 08.04.2013 foreslått avviklet[6], men våren 2015 ble det besluttet i Stortinget med 2/3 flertall å beholde Politireserven. Dette har i første omgang ført til hyppigere øvingsvirksomhet for reserven.

Referanser[rediger | rediger kilde]