Hedmark politidistrikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Hedmark politidistrikt var en enhet innenfor den norske Politi- og lensmannsetaten og omfattet de 22 kommunene i Hedmark fylke. Politidistriktet var påtalemessig underlagt Hedmark og Oppland statsadvokatembeter. Politidistriktet bestod av 11 driftsenheter fordelt på 7 lokaliseringer. I tillegg til politistasjoner og lensmannskontorer var det Felles operativ enhet (FOE), PST/Utlendingsenheten og Retts- og påtaleenheten, stabsenhet og administrativ enhet.

Politidistriktet var ledet av politimester Tormod Bakke, som ble utnevnt første gang i 2006 og gjenutnevnt for en ny åremålsperiode på seks år i 2012.[1]

Historie[rediger | rediger kilde]

Hedmark politidistrikt ble opprettet som følge av iverksatt politireform 1. januar 2002. Østerdal politimesterembete, Kongsvinger politimesterembete og Hamar politimesterembete ble slått sammen til Hedmark politidistrikt. I 1994 ble lensmannsetaten administrativt overført til politimestrene. Resultatet ble politi- og lensmannsetaten. Ved politiloven av 1995 kom det nye bestemmelser om politi- og lensmannsetatens organisasjon. Etatens fellestjenester ble lagt direkte under politimesteren. Gjennom politireformen i 2002 ble antall politimesterembeter redusert fra 54 til 27 politidistrikter. De nye politidistriktene beholdt omtrent den samme interne organisasjonsformen som ble innført i 1995.

Arkiv[rediger | rediger kilde]

Arkivet til Hedmark politidistrikt består i dag av arkivene til de tre tidligere politimesterembetene Østerdal, Kongsvinger og Hamar. Arkivmaterialet dekker perioden ca. 1900 - 1985, noe avhengig av hvilket politimesterembete det gjelder og oppbevares i Statsarkivet i Hamar.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]