Statsadvokat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En statsadvokat er en tittel brukt i flere land om en embedsmann innen påtalemyndigheten, dvs. en jurist, hvis arbeidsoppgave er å føre de mest alvorlige straffesaker på vegne av den offentlige påtalemyndighet, dvs. være aktor. I Danmark og Norge er påtalemyndigheten integrert i politiet, og statsadvokatene er overordnet politiet i påtalespørsmål og kan gi pålegg til politiet om gjennomføring av etterforskning.

Man finner tittelen statsadvokat brukt i Danmark og Norge, og den tilsvarende tittelen Staatsanwalt brukt på tysk. Statsadvokat brukes også som oversettelse av lignende titler i andre systemer, f.eks. district attorney i USA.

Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Påtalemyndigheten i Norge

I Norge har en statsadvokat juridisk embedseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og normalt minst ti års arbeidserfaring etter fullført utdannelse, gjerne som advokat/advokatfullmektig, politijurist (politifullmektig, politiadvokat) eller dommer/dommerfullmektig.

Statsadvokatene er underlagt Riksadvokaten og overordnet påtalemyndigheten innen politiet. De regionale statsadvokatembetene blir alle ledet av en førstestatsadvokat. I tillegg til titlene statsadvokat og førstestatsadvokat, finnes i straffeprosessloven titlene riksadvokatfullmektig, statsadvokatfullmektig og hjelpestatsadvokat. De to siste titlene blir i dag ikke brukt.

I Norge har hver statsadvokat sitt eget embete som er tilknyttet et av ti regionale eller én nasjonalt embete som igjen er underlagt Riksadvokaten. Statsadvokatembetene er overordnet påtalemyndighetens tjenestemenn i politiet, hvorav de fleste har tittel politiadvokat eller politifullmektig. Den høyere påtalemyndighet er en fellesbetegnelse på alle statsadvokatembetene, Økokrim og Riksadvokaten.

En statsadvokat representerer påtalemyndigheten. Hovedregelen er at de prosederer saker med strafferamme over 6 år. Statsadvokatene prosederer også jevnlig for Norges Høyesterett.