Statsadvokat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En statsadvokat er en tittel brukt i flere land om en embedsmann innen påtalemyndigheten, dvs. en jurist, hvis arbeidsoppgave er å føre de mest alvorlige straffesaker på vegne av den offentlige påtalemyndighet, dvs. være aktor. I Danmark og Norge er påtalemyndigheten integrert i politiet, og statsadvokatene er overordnet politiet i påtalespørsmål og kan gi pålegg til politiet om gjennomføring av etterforskning.

Man finner tittelen statsadvokat brukt i Danmark og Norge, og den tilsvarende tittelen Staatsanwalt brukt på tysk. Statsadvokat brukes også som oversettelse av lignende titler i andre systemer, f.eks. district attorney i USA.

Norge[rediger | rediger kilde]

I Norge har en statsadvokat juridisk embedseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, og normalt minst ti års arbeidserfaring etter fullført utdannelse, gjerne som advokat/advokatfullmektig, politijurist (politifullmektig, politiadvokat) eller dommer/dommerfullmektig.

Statsadvokatene er underlagt Riksadvokaten og overordnet påtalemyndigheten innen politiet. De regionale statsadvokatembetene blir alle ledet av en førstestatsadvokat. I tillegg til titlene statsadvokat og førstestatsadvokat, finnes i straffeprosessloven titlene riksadvokatfullmektig, statsadvokatfullmektig og hjelpestatsadvokat. De to siste titlene blir i dag ikke brukt.

I Norge har hver statsadvokat sitt eget embete som er tilknyttet et av ti regionale eller én nasjonalt embete som igjen er underlagt Riksadvokaten. Statsadvokatembetene er overordnet påtalemyndighetens tjenestemenn i politiet, hvorav de fleste har tittel politiadvokat eller politifullmektig. Den høyere påtalemyndighet er en fellesbetegnelse på alle statsadvokatembetene, Økokrim og Riksadvokaten.

En statsadvokat representerer påtalemyndigheten innen rettsinstansen i saker hva angår strafferett. Hovedregelen er at de prosederer saker med strafferamme over 6 år. Statsadvokatene prosederer også jevnlig for Norges Høyesterett.

Statsadvokatembeter i Norge, med underliggende politidistrikter[rediger | rediger kilde]