Liste over dekorasjoner godkjent til bruk på norsk militær uniform

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Liste over norske dekorasjoner»)
Kong Harald bærer på dette bildet Hærens gallauniform med ordensbånd skrått over brystet, ordenstegn i halsen, ordensstjerner på brystet og en spenne der hans norske utmerkelser er montert. Spennen har St. Olavs Orden først og Krigsdeltagerforbundets hederstegn til slutt.

Liste over dekorasjoner godkjent til bruk på norsk militær uniform er en oversikt over ordener, medaljer og ferdighetsmerker som er godkjent av Forsvaret til bruk på norsk militær uniform. Oversikten følger den gruppering og rekkefølge som ble fastsatt av Forsvarssjefen i direktiv av 30. september 2009,[1][2] med senere publiserte endringer.[3][4] Utmerkelsene i gruppe 1 er i hovedsak de samme som er rangert ved kongelig resolusjon, senest i 2016.[5]

Oversikten omfatter både militære og sivile utmerkelser, av både statlig og privat karakter. En rekke eldre medaljer, der det ikke lenger er noen mottagere i live, er ikke med i oversikten. Det gjelder for eksempel Sydpolsmedaljen, Fram-medaljen, 7. juni-medaljen og Kroningsmedaljen 1906.

Selv om oversikten gjelder bruk på norsk militær uniform, er oversikten samtidig den mest omfattende offisielle rangering av utmerkelser i norsk sammenheng. Forsvarssjefens direktiv fra 2009 legger opp til et «harmonisert regelverk hvor rekkefølgen av dekorasjoner er uavhengig av etat.»[1]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Båndstriper på uniformen til norsk krigsdeltager: I første rad ses Krigskorset med sverd, i andre rad Krigsmedaljen og Deltagermedaljen med rosett, i tredje rad Haakon VIIs 70-årsmedalje, Kong Olav Vs jubileumsmedalje 1957–1982 og Forsvarsmedaljen med tre stjerner, i fjerde rad Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje med tre stjerner, Distinguished Flying Cross (USA), Distinguished Service Order, Order of the British Empire, i femte rad Distinguished Flying Cross (Storbritannia, montert speilvendt), 1939–1945 Star, Air Crew Europe Star med spenne som viser at mottageren også kvalifiserte til France and Germany Star og Oranje-Nassau-ordenen (kommandør). De utenlandske ordenene er i en annen rekkefølge enn det som senere er blitt vanlig ved at den amerikanske utmerkelsen er montert foran de britiske

Behovet for en innbyrdes rangering av norske utmerkelser vokste fram etter andre verdenskrig, da det både ble innstiftet flere nye utmerkelser og dekorering fant sted i et omfang man ikke tidligere hadde sett. Det var likevel først i Statskalenderen for året 1960 at en innbyrdes rangering av 19 norske utmerkelser, militære så vel som sivile, for første gang ble offentliggjort.[6] Dette er utmerkelser som etter dagens system tilhører gruppe 1, det vil si dekorasjoner godkjent av kongen. Etter 1960 er noen dekorasjoner ikke lenger aktuelle, da det ikke finnes noen innehavere i live, og flere nye utmerkelser har kommet til.

Den største forskjellen mellom rangeringene av 1960 og 2009 er at i 1960 ble Borgerdådsmedaljens to valører innpasset på hvert sitt trinn i systemet, mens direktivet av 2009 har medaljen på ett sted, selv om det ikke lenger finnes levende innehavere av denne medaljen og regjeringen i 2004 bestemte at den ikke lenger skal deles ut. Videre har to krigsmedaljer byttet plass i rangeringen: Etter nåværende regler rangerer Haakon VIIs Frihetskors foran St. Olavsmedaljen med ekegren, mens forholdet er omvendt i rangeringssystemet av 1960.

Forsvarets medaljer[rediger | rediger kilde]

Medaljesystemet Forsvaret innførte fra 2009 omfattet tre typer norske militære medaljer:[7]

I tillegg kommer vernedyktighetsmedaljene og medaljene for skyting og feltsport. Forsvarets medaljer, med unntak av medaljene for skyting og feltsport, er rangert sammen med norske sivile utmerkelser i gruppe 1: Dekorasjoner godkjent av H.M. Kongen.

I 2017 innførte Forsvaret fire nye fortjenstmedaljer: Hærens fortjenstmedalje, Sjøforsvarets fortjenstmedalje, Luftforsvarets fortjenstmedalje og Etterretningstjenestens fortjenstmedalje. I Forsvarets oversikt ble disse plassert etter Heimevernets fortjenstmedalje og som rangert på samme plass som denne.[9] De nye militære fortjenstmedaljene var per mai 2018 ikke tatt med på kongehusets oversikt over norske dekorasjoner og deres innbyrdes rangering.

Bæremåte[rediger | rediger kilde]

Utmerkelser bæres i Norge på venstre side av brystet, med unntak av høyere grader av ordener, som bæres i bånd over skulderen eller om halsen. Ordensstjerner plasseres også på venstre side. Til daglig bæres båndstriper på militær uniform, mens ordenstegn og medaljer bæres ved høytidelige anledninger. Stadig tjenestegjørende forsvarspersonell har kun tillatelse til å bære de dekorasjoner som Forsvaret til enhver tid godkjenner til uniformsbruk, mens personell som ikke lenger tjenestegjør i Forsvaret har tillatelse til å bære de dekorasjoner som var tillatt da de gikk ut av tjeneste og i den rekkefølge som da gjaldt.[10]

Rangeringssystemet[rediger | rediger kilde]

Krigskorset med sverd: Norges fremste utmerkelse
St. Olavs Orden: Korslagte sverd markerer at ordenstegnet er tildelt for militær fortjeneste
Forsvarets medalje for edel dåd
Haakon VIIs Frihetsmedalje
Deltagermedaljen
Forsvarsmedaljen, advers og revers
Forsvarets operasjonsmedalje i bånd for tjeneste i Bosnia-Hercegovina
Forsvarets vernedyktighetsmedaljer

Forsvarssjefens rangering av utmerkelser godkjent til bruk på militær uniform deler utmerkelsene inn i sju grupper.

Gruppe 1: Dekorasjoner godkjent av H.M. Kongen[rediger | rediger kilde]

Utmerkelsene i gruppe 1 utgjør den norske stats offisielle utmerkelser. Her finnes de to norske ordener, kongelige medaljer, sivile fortjenstmedaljer, krigsmedaljer og andre medaljer i Forsvaret, samt etatsmedaljer for politietaten og Sivilforsvaret. I noen tilfeller har en og samme av Forsvarets medaljer flere varianter. Disse er likeverdige i rang, men har likevel en innbyrdes fastsatt rekkefølge variantene imellom. Politiets, Sivilforsvarets og Forsvarets hederskors er også rangert likt, men er ført opp etter ansiennitetsprinsippet.

De fleste av dekorasjonene i gruppe 1 tildeles stadig. Tildeling av andre dekorasjoner i gruppen, som eksempelvis Antarktismedaljen, Den norske Koreamedalje eller Kong Olav Vs 100-årsmedalje, skjedde i forbindelse med enkelthendelser. For andre dekorasjoner, som Medaljen for borgerdåd, er tildeling innstilt.

I gruppe 1 finnes en rekke krigsdekorasjoner, opprinnelig innført for belønning av innsats under andre verdenskrig. Tre av disse, Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen, ble i 2009–2010 gjenopptatt for innsats i senere væpnede konflikter Norge har deltatt i.[11][12]

Nr. Båndstripe Navn Merknad
1 Krigskorset med sverd Krigskorset med sverd
2 Medaljen for borgerdåd Medaljen for borgerdåd i gull og sølv – utgått i 2004
3 St. Olavs Orden St. Olavs Orden alle grader og klasser
4 Den Kongelige Norske Fortjenstorden Den Kongelige Norske Fortjenstorden alle grader og klasser
5 Haakon VIIs Frihetskors Haakon VIIs Frihetskors
6 St. Olavsmedaljen med ekegren St. Olavsmedaljen med ekegren
7 Medaljen for edel dåd Medaljen for edel dåd i gull
8 Kongens fortjenstmedalje Kongens fortjenstmedalje i gull
9 St. Olavsmedaljen St. Olavsmedaljen
10 Krigsmedaljen Krigsmedaljen uten og med stjerner
11 Kongens fortjenstmedalje Kongens fortjenstmedalje
12 Forsvarets medalje for edel dåd Forsvarets medalje for edel dåd
13 Haakon VIIs Frihetsmedalje Haakon VIIs Frihetsmedalje
14 Medaljen for edel dåd Medaljen for edel dåd i sølv
15 Medaljen for redningsdåd til sjøs Medaljen for redningsdåd til sjøs
16 Nansenmedaljen for fremragende forskning Nansenmedaljen for fremragende forskning
17 Politiets hederskors Politiets hederskors
18 Sivilforsvarets hederskors Sivilforsvarets hederskors
19 Forsvarets hederskors Forsvarets hederskors
20 Forsvarsmedaljen med laurbærgren Forsvarsmedaljen med laurbærgren
21 Politimedaljen med laurbærgren Politimedaljen med laurbærgren
22 Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren Sivilforsvarsmedaljen med laurbærgren
23 Deltagermedaljen Deltagermedaljen uten og med rosett
24 Heimevernets fortjenstmedalje Heimevernets fortjenstmedalje
24a Hærens fortjenstmedalje Hærens fortjenstmedalje
24b Sjøforsvarets fortjenstmedalje Sjøforsvarets fortjenstmedalje
24c Luftforsvarets fortjenstmedalje Luftforsvarets fortjenstmedalje
24d Etterretningstjenestens fortjenstmedalje Etterretningstjenestens fortjenstmedalje
25 Den norske Koreamedalje Den norske Koreamedalje
26 Maudheimmedaljen Maudheimmedaljen
27 Antarktismedaljen Antarktismedaljen
28 H.M. Kongens erindringsmedalje H.M. Kongens erindringsmedalje i gull
29 Kongehusets 100-årsmedalje Kongehusets 100-årsmedalje
30 Kong Haakon VIIs minnemedalje Kong Haakon VIIs minnemedalje i gull og sølv
31 Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905–1930 Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905–1930
32 Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905-1955 Kong Haakon VIIs jubileumsmedalje 1905-1955
33 Haakon VIIs 70-årsmedalje Haakon VIIs 70-årsmedalje
34 Kong Haakon VIIs 100-årsmedalje Kong Haakon VIIs 100-årsmedalje
35 Kong Olav Vs minnemedalje Kong Olav Vs minnemedalje i gull og sølv
36 Kong Olav Vs jubileumsmedalje 1957–1982 Kong Olav Vs jubileumsmedalje 1957–1982
37 Kong Olav Vs 100-årsmedalje Kong Olav Vs 100-årsmedalje
38 Kong Harald Vs jubileumsmedalje 1991–2016 Kong Harald Vs jubileumsmedalje 1991–2016
39 H.M. Kongens erindringsmedalje H.M. Kongens erindringsmedalje i sølv
40 Forsvarsmedaljen Forsvarsmedaljen uten og med stjerner
41 Politimedaljen Politimedaljen uten og med stjerner
42 Sivilforsvarsmedaljen Sivilforsvarsmedaljen uten og med stjerner
43 Forsvarets medalje for sårede i strid Forsvarets medalje for sårede i strid uten og med stjerner
44 Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner uten og med stjerner, laurbærgren, laurbærgren i gull
45 Politiets medalje for internasjonal tjeneste Politiets medalje for internasjonal tjeneste uten og med stjerner, laurbærgren
46 Sivilforsvarets medalje for internasjonal tjeneste Sivilforsvarets medalje for internasjonal tjeneste uten og med stjerner, laurbærgren
47 Forsvarets innsatsmedalje uten og med rosett
47a Forsvarets innsatsmedalje – Saudi-Arabia Forsvarets innsatsmedalje – Saudi-Arabia uten og med rosett
47b Forsvarets innsatsmedalje – Balkan Forsvarets innsatsmedalje – Balkan uten og med rosett
47c Forsvarets innsatsmedalje med rosett – Afghanistan Forsvarets innsatsmedalje med rosett – Afghanistan
48 Forsvarets operasjonsmedalje
48a Forsvarets operasjonsmedalje – Kosovo-Serbia-Montenegro Forsvarets operasjonsmedalje – Kosovo-Serbia-Montenegro
48b Forsvarets operasjonsmedalje – Active Endeavour Forsvarets operasjonsmedalje – Active Endeavour
48c Forsvarets operasjonsmedalje – Afghanistan Forsvarets operasjonsmedalje – Afghanistan
48d Forsvarets operasjonsmedalje – Irak Forsvarets operasjonsmedalje – Irak
48e Forsvarets operasjonsmedalje – Baltic Accession Forsvarets operasjonsmedalje – Baltic Accession
48f Forsvarets operasjonsmedalje – Bosnia-Hercegovina Forsvarets operasjonsmedalje – Bosnia-Hercegovina
48g Forsvarets operasjonsmedalje – Sudan Forsvarets operasjonsmedalje – Sudan
48h Forsvarets operasjonsmedalje – Libanon Forsvarets operasjonsmedalje – Libanon
48i Forsvarets operasjonsmedalje – Tsjad Forsvarets operasjonsmedalje – Tsjad
48j Forsvarets operasjonsmedalje – Somalia Forsvarets operasjonsmedalje – Somalia
48k Forsvarets operasjonsmedalje – Libya Forsvarets operasjonsmedalje – Libya
48l Forsvarets operasjonsmedalje – Syria Forsvarets operasjonsmedalje – eskorte ved fjerning av kjemiske stridsmidler fra Syria
48m Forsvarets operasjonsmedalje – Mali Forsvarets operasjonsmedalje – Mali
48n Forsvarets operasjonsmedalje – Middelhavet Forsvarets operasjonsmedalje – Middelhavet
49 Forsvarets vernedyktighetsmedalje
49a Hærens vernedyktighetsmedalje Forsvarets vernedyktighetsmedalje – Hæren uten og med stjerner
49b Sjøforsvarets vernedyktighetsmedalje Forsvarets vernedyktighetsmedalje – Sjøforsvaret uten og med stjerner
49c Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje Forsvarets vernedyktighetsmedalje – Luftforsvaret uten og med stjerner
49d Heimevernets vernedyktighetsmedalje Forsvarets vernedyktighetsmedalje – Heimevernet uten og med stjerner

Gruppe 2: Dekorasjoner tildelt av utenlandske statsoverhoder[rediger | rediger kilde]

Militær utgave av ordenstegn for Order of the British Empire

Utenlandske ordener, dekorasjoner og medaljer tildelt av andre lands statsoverhode bæres i henhold til bæretillatelse. Ved Det kongelige hoff bæres utenlandske utmerkelser i rekkefølge der britiske utmerkelser følger etter norske, deretter danske, finske, islandske og svenske.[13] Forøvrig bæres utmerkelser i rekkefølge etter landenes navn på fransk. I nærvær av fremmed lands statsoverhode endres denne regelen slik at utmerkelsene fra statsoverhodets land bæres foran utmerkelser fra andre land. Hoffets rekkefølge anses som retningsgivende for andre. Forsvarets direktiv for bæring av dekorasjoner på uniform følger de samme prinsippene.[1]

Eksempler på rekkefølge av fortjenstordener og utmerkelser tildelt nordmenn i diplomatisk og militær sammenheng av utenlandske statsoverhoder i nordiske land og noen NATO-land (listen er ikke uttømmende, båndstripene er for laveste trinn):

Gruppe 3: Dekorasjoner tildelt av FN, NATO, EU, OSSE og tilsvarende[rediger | rediger kilde]

FN-medaljen for UNIFIL i Libanon
MFO-medaljen, advers og revers
NATOs medalje for tjeneste i tidligere Jugoslavia

Norsk militært personell har siden slutten av 1940-tallet deltatt i omkring 50 internasjonale operasjoner i regi av FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner. FN ga i 1948 mandat til sin første fredsbevarende operasjon, UNTSO, men organisasjonens første medalje, FNs Koreamedalje, ble innstiftet i 1950.[14] I 1959 innstiftet FNs generalsekretær en permanent medalje, FN-medaljen, der selve medaljen er identisk, men der medaljebåndet skifter for hver operasjon.[15] Etterhvert har andre organisasjoner, som NATO, EU, OSSE og andre spesialiserte organisasjoner som Multinational Force and Observers, fulgt en tilsvarende praksis med egne operasjonsmedaljer. PLANELM-medaljen var tidligere approbert og tilhørte denne gruppen. Det norske Forsvaret oppgir 48 ulike medaljer godkjent for bruk på norsk militær uniform. Medaljene bæres i rekkefølge med medaljen for eldste operasjon først, fulgt av medaljene for nyere operasjoner.[1][16]

Følgende medaljer er godkjent og bæres i nevnte rekkefølge:

Nr. Båndstripe Navn Merknad
1 FN-medaljen FN-medaljen UNTSO
2 FN-medaljen FN-medaljen UNMOGIP
3 FNs Koreamedalje FNs Koreamedalje
4 FNs ekspedisjonskorpsmedalje FNs ekspedisjonskorpsmedalje (UNEF I)
5 FN-medaljen FN-medaljen UNOGIL
6 FN-medaljen FN-medaljen ONUC
7 FN-medaljen FN-medaljen UNYOM
8 FN-medaljen FN-medaljen UNHQ
9 FN-medaljen FN-medaljen UNIFIL
10 Multinational Force and Observers Medal Multinational Force and Observers Medal
11 FN-medaljen FN-medaljen UNIIMOG
12 FN-medaljen FN-medaljen UNAVEM
13 FN-medaljen FN-medaljen UNTAG
14 FN-medaljen FN-medaljen UNIKOM
15 FN-medaljen FN-medaljen MINURSO
16 FN-medaljen FN-medaljen ONUSAL
17 FN-medaljen FN-medaljen UNPROFOR-UNPF
18 FN-medaljen FN-medaljen UNTAC
19 FN-medaljen FN-medaljen UNOSOM
20 NATO-medaljen NATO-medaljen for det tidligere Jugoslavia
21 TIPH-medaljen TIPH-medaljen
22 FN-medaljen FN-medaljen ONUMOZ
23 FN-medaljen FN-medaljen UNSSM
24 FN-medaljen FN-medaljen UNMIBH
25 FN-medaljen FN-medaljen UNMOP
26 FN-medaljen FN-medaljen UNTAES
27 FN-medaljen FN-medaljen UNPREDEP
28 Multinational Advisory Police Element-medaljen Multinational Advisory Police Element-medaljen
29 FN-medaljen FN-medaljen MINUGUA
30 FN-medaljen FN-medaljen UNPSG
31 FN-medaljen FN-medaljen UNOMSIL-UNAMSIL
32 NATO-medaljen NATO-medaljen for Kosovo
33 FN-medaljen FN-medaljen UNMIK
34 FN-medaljen FN-medaljen UNAMET-UNTAET-UNMISET
35 FN-medaljen FN-medaljen MONUC, og den senere operasjonen MONUSCO.
36 FN-medaljen FN-medaljen UNMEE
37 NATO-medaljen NATO-medaljen for FYROM
38 NATO-medaljen Artikkel 5 NATO-medaljen for Operasjon Eagle Assist
39 NATO-medaljen Artikkel 5 NATO-medaljen for Operasjon Active Endeavour
40 NATO-medaljen NATOs fortjenstmedalje
41 NATO-medaljen Ikke-artikkel 5 NATO-medaljen for Balkan
42 NATO-medaljen Ikke-artikkel 5 NATO-medaljen for ISAF-operasjonen i Afghanistan
43 FN-medaljen FN-medaljen UNMIL
44 NATO-medaljen Ikke-artikkel 5 NATO-medaljen for treningsmisjonen i Irak
45 FN-medaljen FN-medaljen UNMIS
46 FN-medaljen FN-medaljen MINURCAT
47 FN-medaljen FN-medaljen UNMISS
48 ESDP-medaljen ESDP-medaljen for EU NAVFOR Somalia Operasjon Atalanta

Gruppe 4: Andre norske dekorasjoner[rediger | rediger kilde]

Medaljen for lang og tro tjeneste
Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste

Gruppen omfatter utmerkelser tildelt av private norske organisasjoner, så vel som utmerkelser innstiftet av Forsvaret, men uten kongelig godkjennelse. Siden 2009 er fire nye medaljer kommet til i denne gruppen, Hakon Hansens gullmedalje, Forsvarets seniorforbunds hederstegn,[17] Brigadeveteranforbundets hederstegn[18] og Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste.[19]

Rekkefølgen i denne gruppen er bestemt av utmerkelsenes alder, der eldste medalje rangerer først, nyeste sist.[1]

Nr. Båndstripe Navn Merknad
1 Norsk Militært Tidsskrifts medalje for besvarelse av prisoppgave Norsk Militært Tidsskrifts medalje for besvarelse av prisoppgave i gull, sølv og bronse
2 Medaljen for lang og tro tjeneste Medaljen for lang og tro tjeneste
3 Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave Sjømilitære Samfunds medalje for besvarelse av prisoppgave i gull og sølv
4 Det frivillige Skyttervesens fortjenstmedalje Det frivillige Skyttervesens fortjenstmedalje
5 Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje Sjømilitære Samfunds fortjenstmedalje
6 Norges Røde Kors hederstegn Norges Røde Kors hederstegn
7 Norske Reserveoffiserers Forbunds hederstegn Norske Reserveoffiserers Forbunds hederstegn uten og med laurbærgren
8 Norges Skytterforbunds hederstegn Norges Skytterforbunds hederstegn i gull og sølv
9 Norges militære kameratforbunds hederstegn Norges militære kameratforbunds hederstegn
10 Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje Norges Forsvarsforenings verneidrettsmedalje uten og med stjerner
11 Det frivillige Skyttervesens hederstegn Det frivillige Skyttervesens hederstegn
12 Krigsdeltagerforbundets hederstegn Krigsdeltagerforbundets hederstegn
13 Hans Majestet Kongens Gardes medalje Hans Majestet Kongens Gardes medalje i gull, sølv og bronse
14 De Norske Officerers Rideklubs hederstegn De Norske Officerers Rideklubs hederstegn
15 Norges Forsvarsforenings hederstegn Norges Forsvarsforenings hederstegn og NFFs æresmedlemskap samme medaljebånd
16 Tysklandsbrigadens veteranmedalje Tysklandsbrigadens veteranmedalje
17 Norges Lotteforbunds hederstegn Norges Lotteforbunds hederstegn
18 Fredsprismedaljen 1988 FNs fredsprismedalje 1988
19 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoners hederstegn Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoners hederstegn i gull, sølv og bronse
20 Oslo Militære Samfunds hederstegn Oslo Militære Samfunds hederstegn i gull, sølv og bronse
21 Luftmilitært Samfunds hederstegn Luftmilitært Samfunds hederstegn
22 Norsk Aero Klubbs hederstegn Norsk Aero Klubbs hederstegn
23 Politiets Afghanistanmedalje Politiets Afghanistanmedalje
24 Hakon Hansens gullmedalje Hakon Hansens gullmedalje
25 Forsvarets seniorforbunds hederstegn Forsvarets seniorforbunds hederstegn
26 Brigadeveteranforbundets hederstegn Brigadeveteranforbundets hederstegn
27 N/A Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste uten og med stjerner, laurbærgren

Gruppe 5: Andre utenlandske dekorasjoner[rediger | rediger kilde]

Medaljen for frigjøring av Kuwait, Saudi-Arabia

Utenlandske utmerkelser som ikke faller inn under noen av gruppene foran kan godkjennes til bruk på norsk militær uniform etter søknad. Utmerkelsene bæres i rekkefølge etter landet, i samme ordning som for utmerkelsene i gruppe 2, det vil si britiske, danske, finske, islandske og svenske utmerkelser og deretter utmerkelser etter landenes navn på fransk. Innen hvert land bæres utmerkelsene i rekkefølge med eldste dekorasjon først etterfulgt av yngre i kronologisk følge.[1]

Følgende utenlandske utmerkelser er nevnt som tillatt benyttet:[20]

Av medaljer innført og tildelt etter Forsvarets forum sitt medaljebilag ble gitt ut i 2009 er den litauiske operasjonsmedaljen for NATO Enhanced Forward Presence en medalje mange norske soldater har blitt tildelt.[21] Flere har i tillegg blitt tildelt ulike fortjenstmedaljer fra Litauen.[22]

Totalt har norske borgere blitt tildelt over 500 ulike dekorasjoner i Gruppe 2 og Gruppe 5 fra mer enn 100 nasjoner, denne artikkelen kan ikke liste opp alle sammen.

Gruppe 6: Forsvarets ferdighetsmerker[rediger | rediger kilde]

Norges Skytterforbunds NAIS-medalje i gull

Rekkefølgen av militære ferdighetsmerker er fastsatt ved tradisjon.[1] De sivile ferdighetsmerkene skal bæres i rekkefølge etter innstiftelsesdato.[1] Tidligere kunne båndstriper for det enkelte ferdighetsmerke bæres på uniform, men dette ble fra 1. januar 2008 endret slik at tjenestegjørende personell kun bærer båndstripe for skyting og båndstripe for feltsport i stedet for de enkelte ferdighetsmerker.[1] Selve medaljene var da ikke lenger tillatt båret, kun felles båndstripene; etter nærmere regler for kvalifikasjon.[23]

Egne fellesmedaljer for feltsport og feltskyting er fra 1. januar 2012 tillatt båret på uniform av tjenestegjørende:[24]

Utenlandske ferdighetsmerker[rediger | rediger kilde]

Utenlandske militære og sivile ferdighetsmerker er vanligvis ikke tillatt benyttet på norsk militær uniform, med mindre det er søkt og gitt tillatelse til dette.[1] Slike ferdighetsmerker rangerer da helt sist, etter alle andre utmerkelser og ferdighetsmerker.

Følgende utenlandske ferdighetsmerke er nevnt:[25]

Utenlandske avdelingsutmerkelser[rediger | rediger kilde]

Norsk personell som har kjempet i avdelinger som er hedret med utenlandsk avdelingsutmerkelse («unit citation», «unit award») og som har mottatt båndstripe som tegn på dette, har tillatelse til å bære disse på norsk uniform, men da skilt fra andre båndstriper og plassert under disse. Avdelingsutmerkelser i form av båndstriper bæres ikke sammen med medaljer.[26]

Eksempler på utenlandske avdelingsutmerkelser tildelt norsk personell:

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e f g h i j Direktiv for bæring og bruk av dekorasjoner, ordener og medaljer i Forsvaret Arkivert 5. juli 2014 hos Wayback Machine., Forsvarssjefen, 30. september 2009.
 2. ^ Gruppering og rangering av de enkelte dekorasjoner framkommer også i f-xtra, nr. 1, 2009, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 3. ^ Heder og ære. Nasjonale og internasjonale dekorasjoner brukt i Norge Arkivert 24. september 2015 hos Wayback Machine., bilag til Forsvarets Forum nr. 5, 2012, Oslo: Forsvarets Forum/Forsvarets Veterantjeneste, 2012.
 4. ^ Statutter for de mest benyttede medaljer i Forsvaret Arkivert 26. november 2015 hos Wayback Machine., av 26. april 2012, Forsvaret.
 5. ^ «Norske dekorasjoner», kongehuset.no, besøkt 5. mars 2012.
 6. ^ «Norske dekorasjoner i rekkefølge», Norges statskalender for året 1960, Oslo: Aschehoug, 1960, sp. 1783–1784.
 7. ^ «Forsvarets medaljer» Arkivert 17. mars 2015 hos Wayback Machine., forsvaret.no.
 8. ^ a b c Forsvarets medaljer, plakatbilag til Forsvarets Forum, nr. 5, 2013. Arkivert av Wayback Machine hos Internet Archive.
 9. ^ «Forsvarets medaljer» Arkivert 17. mars 2015 hos Wayback Machine., Forsvaret, oppdatert 23. februar 2017. Lest 26. mai 2018.
 10. ^ «Bæring av dekorasjoner » Arkivert 17. mars 2015 hos Wayback Machine., Forsvaret.
 11. ^ «Krigskorset gjeninnføres», Forsvarsdepartementet, pressemelding nr. 32/2009, 26. juni 2009.
 12. ^ «Medaljer for spesiell innsats», Forsvarsdepartementet, 10. desember 2010.
 13. ^ Sven Gj. Gjeruldsen og Egil Vindorum: Retningslinjer for ordener og medaljer, Oslo: Det kongelige hoff, 2005.
 14. ^ Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 202.
 15. ^ Lawrence H. Borts: United Nations Medals and Missions. Medals and Ribbons of the United Nations, Fountain Inn: MOA Press, 1998.
 16. ^ «Dekorasjoner tildelt av FN, Nato, EU, OSSE og tilsvarende», f-xtra, nr. 1, 2009, s. 5–8, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 17. ^ Heder og ære, s. 77–78.
 18. ^ Brigadeavisa, nr. 2, 2016, s. 5.
 19. ^ «FOBID | Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste». Forsvaret. 22. mars 2023. Besøkt 8. mai 2023. 
 20. ^ Se: Eksempler på andre utenlandske dekorasjoner (Gruppe 5) i f-xtra, nr. 1, 2009, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 21. ^ «Velfortjente operasjonsmedaljer». Hæren på Facebook. 16. desember 2017. Besøkt 14. mai 2024. «Etter et halvt år i Litauen er kompanistridsgruppen fra Brigade Nord tilbake i Norge. De har deltatt i NATOs enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum for å trygge befolkningen og forebygge krig. Soldatene ble tildelt den litauiske operasjonsmedaljen torsdag 14. desember.» 
 22. ^ «Norsk personell hedret av det litauiske forsvaret». Forsvaret. 10. februar 2023. Besøkt 14. mai 2024. «Tre ansatte i Norges 12. bidrag til Enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen har blitt spesielt hedret av det litauiske forsvaret.» 
 23. ^ John Monn: «Takk og farvel!» Arkivert 15. mars 2016 hos Wayback Machine., Sjekkposten, nr. 2, 2008, s. 11.
 24. ^ Heder og ære, s. 78.
 25. ^ «Utenlandske ferdighetsmerker», f-xtra, nr. 1, 2009, bilag til Forsvarets Forum, nr. 11, 2009.
 26. ^ Heder og ære, s. 7.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]